Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Leden 2021

1.–5. leden


1. ledna 1871 - v Benešově zemřel český historik a popularizátor vědy Karel (František) Vladislav Zap. Jeho nejdůležitějším počinem, který vycházel vstříc národním a politickým tužbám sílícím od 60. let 19. století, bylo založení populární Českomoravské kroniky (1862–72). Zde předvedl nejširší veřejnosti výsledky českých historických bádání a minulost národa vůbec v doprovodu bohatého ilustračního materiálu až do roku 1526. Práci však nestačil dokončit. – Narodil se 8. 1. 1812.
www.libri.cz

1. ledna 1881 - se v Hořovicích narodil český dramatik, divadelní kritik a publicista Arnošt Dvořák. Do literatury vstoupil časopisecky publikovanými verši a prózami. Těžištěm jeho tvorby se však stalo historické drama, které oprošťoval od opisnosti a v němž se snažil postihnout minulost sugestivní zkratkou a podobenstvím. – Zemřel 22. 10. 1933.
Český biografický slovník XX. století

1. ledna 1901 - v Minneapolis zemřel americký kongresman, prozaik a badatel v oblasti mystických spekulací Ignatius Donnelly, publikující též pod pseudonymem Edmund Boisgilbert. Zabýval se záhadami spojenými s Atlantidou a skutečným autorstvím Shakespearových děl. – Narodil se 3. 11. 1831.
www.legie.info

1. ledna 1931 - v Berlíně zemřel švédský prozaik a dramatik Hjalmar Bergman. Základním tématem jeho díla je konflikt idealismu s krutou skutečností, v níž člověk jedná pod tlakem strachu. Spojil hlubokou psychologizaci postav s uměleckou karikaturou, tragiku příběhu líčil v komických situacích. Byl úspěšným autorem námětů k němým filmům. – Narodil se 19. 9. 1883.
Slovník severských spisovatelů

2. ledna 1911 - se v Praze narodil český hudební skladatel, klavírista a dirigent Sláva Eman Nováček, vlastním jménem Blahoslav Emanuel Nováček. Působil v orchestru Osvobozeného divadla a Divadla V. Buriana. Je mimo další autorem tanečních písní a filmové muziky. – Zemřel 27. 3. 1979.
Český biografický slovník XX. století

2. ledna 1941 - se v Kladně narodil český právník, politolog a politik Petr Pithart. V 70. a 80. letech byl činný v disidentu, publikoval v samizdatu a v zahraničí, podílel se na kolportáži prohibiční zahraniční a exilové literatury. Byl signatářem Charty 1977
Český biografický slovník XX. století

3. ledna 1891 - se ve Varšavě narodil ruský básník, prozaik, kritik a překladatel židovského původu Osip Mandelštam. Byl přesvědčen, že základem tvorby je slovo, jež se stává stavebním materiálem výstavby literárního díla. – Zemřel 27. 12. 1938 v koncentračním táboře u Vladivostoku.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

3. ledna 1911 - se v Praze narodil český překladatel, pedagog a televizní teoretik Valter Feldstein. Po roce 1945 pracoval ve státní správě v oblasti kultury. V letech 1953–57 vedl literárně-dramatické vysílání Čs. rozhlasu. Překládal také pod pseudonymy V. F. Bláha a Petr Bláha. Jeho životním dílem jsou překlady L. Feuchtwangera. – Zemřel 6. 3. 1970.
Český biografický slovník XX. století

4. ledna 1901 - se v Podhradí u Jičína narodil český regionální spisovatel Alois Havel. Byl bakovským učitelem, místním historikem dělnického hnutí, básníkem a prozaikem. – Zemřel 31. 7. 1977.
www.bakovnj.cz

4. ledna 1921 - se ve Znojmě narodil český violoncellista Karel Krafka. Byl spoluzakladatelem a členem Janáčkova kvarteta. – Zemřel 11. 7. 1984.
Český biografický slovník XX. století

4. ledna 1921 - se v Holešově se roku 1921 narodil český básník a překladatel Oldřich Vyhlídal. Jeho tradičně pojatá poezie vyslovuje pocit životní hořkosti tlumený melancholickými vzpomínkami na dětství. – Zemřel 14. 5. 1989.
Slovník českých spisovatelů

Už třicet let se ze třetího patra
dívám, jak roste pod mým oknem strom.
Vycházeli jsme spolu bez pohrom,
i když jsem shlížel na ty větve spatra.

On s každým jarem o píď, o dvě pídě
vždy povyrostl — zatímco můj hřbet,
jak se to říká, pod tíhou mých let
ohýbal se k té stařecké už bídě.

Až ulehl jsem, až jsem sotva hnul
nohama, abych v okně rozhrnul
závěs, jenž tmou mi prodlužuje noc.

A vidím: strom už vzrostl do té výše,
že dohlédne až k lůžku, aby tiše
jak věrný druh mi přišel na pomoc...
O. Vyhlídal: Věrnost (z básnické sbírky Ars poetika)

4. ledna 1971 - v Praze zemřel český lékař anatom Ladislav Borovanský. Zasloužil se o rozvoj a moderní pojetí morfologie v Československu. – Narodil se 1. 4. 1897.
Český biografický slovník XX. století

5. ledna 1891 - v Brně zemřel český divadelní ředitel, režisér, dramaturg, kritik a novinář Pavel Švanda ze Semčic starší. Profesionálním divadelníkem se pak stal v roce 1862, kdy byl pro svůj rozhled a nespornou uměleckou autoritu jmenován dramaturgem a vrchním režisérem nově zřízeného Prozatímního divadla v Praze. – Narodil se 27. 11. 1825.
www.libri.cz

5. ledna 1901 - se ve Vídni narodil český technik František Faltus. Zabýval se oborem ocelových konstrukcí a mostů, který i systematicky zpracoval v monografiích. – Zemřel 6. 10. 1989.
Český biografický slovník XX. století

5. ledna 1921 - v Praze zemřel stavitel Jan Bydžovský. Byl stavitelem dolů Duchcovsko-podmokelské dráhy a v této funkci setrval až do devadesátých let 19. století. Účastnil se také činně českého společenského života v Duchcově. Byl jedním z hlavních propagátorů českého školství na Teplicku. Jeho přičiněním byla v roce 1881 v Duchcově založena Česká beseda. – Narodil se 16. 1. 1835.
P. Koukal:Kdo byl vrchní inženýr Jan Bydžovský; Duchcovské noviny, roč. 11, č. 1/2005, s. 14.

5. ledna 1921 - v Paříži zemřel francouzský historik Ernest (Arnošt) Denis. V letech 1872–75 pobýval v Praze, kde studoval češtinu, české dějiny a slovanské jazyky. Za 1. světové války navázal úzkou spolupráci s představiteli československého zahraničního odboje a postavil se do čela francouzské propagandy za rozbití Rakousko-Uherska a osvobození rakousko-uherských Slovanů. – Narodil se 3. 1. 1849.
Český biografický slovník XX. století

5. ledna 2001 - v Praze zemřel český hudebník, baskytarista a zpěvák Milan Hlavsa. Na podzim 1968 založil v Praze s dalšími třemi muzikanty rockový soubor The Plastic People Of The Universe, navazující především na podněty americké skupiny The Velvet Underground a pražského psychedelického souboru The Primitives Group. V březnu 1976 byli všichni členové Plastic People uvězněni, většina byla z vazby bez soudu propuštěna. – Narodil se 6. 3. 1951.
www.libri.cz


6.–10. leden


6. ledna 1931 - se v New Yorku narodil americký spisovatel E. L. (Edgar Lawrence) Doctorow. Jeho téma je problematika sociální nerovnosti, lidská práva a spravedlnost. Pracuje s historickými fakty, které ale často podřizuje svým záměrům sociální kritiky. – Zemřel 21. 7. 2015.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

E. L. Doctorow:
„Vidíte jenom tam, kam sahají vaše světlomety, ale přesto se tím směrem můžete vydat na výlet.”

6. ledna 1971 - se v Little Rock v Arkansasu narodila americká herečka Joey Lauren Adams. Svou dospělou hereckou kariéru začala účinkováním v různých televizních seriálech a béčkových komediích. Její chvíle přišla, když začala spolupracovat s Kevinem Smithem a zazářila v jeho filmech Flákači a Hledám Amy.
www.csfd.cz

6. ledna 1981 - se v Peterboroughu narodil anglický spisovatel Andrew Britton. Ve svých knihách zúročil své zkušenosti vojenského experta a využil poptávku po špionážních thrillerech. Ve svých 27 letech podlehl selhání srdce. – Zemřel 18. 3. 2008.
www.databazeknih.cz

6. ledna 1981 - v Praze zemřel český literární kritik, teoretik a publicista Ladislav Štoll. Působil převážně jako kulturně politický publicista a ideolog, aplikující ortodoxní marxisticko-leninská schémata v oblasti literatury. – Narodil se 26. 6. 1902.
Český biografický slovník XX. století

6. ledna 1981 - ve švýcarském Montreux zemřel skotský prozaik, původním povoláním lékař Archibald Joseph Cronin. Ve svých dílech často mísí kriticky zaměřený realismus se sentimentalitou. – Narodil se 17. 9. 1896.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

A. J. Cronin:
„Láska je největší komplikací života, a kdo si život nekomplikuje, není šťasten ani hodinu.”
„Štěstí je stav vnitřní a nezávisí ani v nejmenším na lidských statcích.”

6. ledna 1981 - zemřel sovětský ruský prozaik Gennadij Samojlovič Gor. Původně historik umění, později psal prózu z oblasti science fiction a uměleckodokumentární prózu. – Narodil se 28. 1. 1907.
Malá československá encyklopedie, díl 2. D/CH

7. ledna 1611 - se v Uptonu narodil anglický filosof a prozaik z doby revoluce James Harrington. Byl zakladatelem londýnského politického Rota Clubu (1659–60). Po obnovení monarchie byl uvězněn. – Zemřel 11. 9. 1677.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

7. ledna 1911 - se v Dobromilicích u Přerova narodila česká herečka, politička a divadelní pedagožka Světla Amortová. Za 2. světové války se coby komunistka zúčastnila odbojové činosti a byla jeden a půl roku nacisty vězněna. Po roce 1945 byla společensky značně angažovaná. Českými filmaři nebyla přiliš vyhledávána, ke konci svého života si zahrála několik zajímavých televizních rolí v českých televizních totalitně propagandistických seriálech. – Zemřela 14. 3. 1985.
www.csfd.cz

7. ledna 1911 - se v Ostravě narodil český novinář, prozaik a rozhlasový dramatik Zdeněk Jirotka. Jako satirik uveřejňoval množství glos, fejetonů, povídek, epigramů a veršovaných satir ze soudobého života. V anketě Kniha mého srdce, která proběhla v roce 2009, se jako první umístil jeho román Saturnin. – Zemřel 11. 4. 2003.
Český biografický slovník XX. století

Z. Jirotka:
„Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule.”
„Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života.”

7. ledna 1951 - se v Hradci Králové narodila česká básnířka Blanka Albrechtová, provdaná Bouchnerová. Poezie Blanky Albrechtové obsahuje jednak folklorně stylizovanou milostnou lyriku, jednak básně reflexivní, poměřující kosmický prostor lidskou dimenzí.
www.knihovnicka.net

Teď píšu verše
v koupelně
Jinde na mé snění
v bytě místo není
Tak píšu verše v koupelně

Básně jako kameny
propadají se do pěny
když píšu verše v koupelně
Už je plná vana
Kloužou pod rukama
Verše co píšu v koupelně
B. Albrechtová: V koupelně

8. ledna 1921 - se v Racalmuto narodil italský prozaik, esejista a publicista Leonardo Sciascia. Centrem jeho díla a výchozím bodem jeho reflexe byla vždy Sicílie. – Zemřel 20. 11. 1989.
Slovník italských spisovatelů

8. ledna 1931 - se v Praze narodil český paleontolog Oldřich Fejfar. Je předním výzkumníkem v oboru paleoontologie a autorem nebo spoluautorem řady vědeckých prací publikovaných především v zahraničí. 
Český biografický slovník XX. století

8. ledna 1931 - se v Brně narodil český zpěvák Milan Chladil. Od roku 1956 působil s orchestrem K. Vlacha. Zde vytvořil populární duo s Y. Simonovou. – Zemřel 28. 6. 1984.
Český biografický slovník XX. století

8. ledna 1961 - se v Praze narodil český prozaik František Flos. Věnoval se především literatuře pro dospívající mládež. Tvůrčím způsobem obohatil žánr dobrodružné prózy o poznávací hodnoty. – Narodil se 28. 7. 1864.
Český biografický slovník XX. století

9. ledna 1881 - se ve Florencii narodil italský prozaik, básník, literární kritik a esejista Giovanni Papini. Vzdělával se převážně jako autodidakt, zajímal se především o literaturu a filozofii. K jeho nejvýznamnějším dílům patří Život Krista. – Zemřel 8. 7. 1956.
Slovník italských spisovatelů

G. Papini:
„Bez inteligence by blbost neměla význam.”
„Pesimista, který věří, že život je špatný, přispívá svou bolestí a svými nářky k tomu, že ho doopravdy špatným dělá - optimista, který věří v dobrotu života je jedním z tvůrců této dobroty radostí a silou, kterou mu dává tato víra.”

9. ledna 1941 - se v New Yorku narodila americká folková zpěvačka a písničkářka Joan Chandos Baez. Ve svých textech už v 60. letech často pojednávala o sociálních problémech své doby. Společně s Bobem Dylanem se tak spolupodílela na vzniku a vyzdvihnutí folkového protest songu.
www.joanbaez.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Baez


10. ledna 1821 - se v obci Dolný Kubín narodil slovenský romantický básník, národní buditel a spisovatel Janko Vlastimil Matúška. Patří k méně významným představitelům Štúrovy školy. V době, kdy se slovenská mládež chystala demonstrativně opustit bratislavské lyceum na protest proti sesazení Štúra z katedry řeči a literatury československé, ozval se Matúška bojovou písní Nad Tatrou sa blýská, která po vzniku ČSR byla 1918–92 součástí československé státní hymny. – Zemřel 11. 1. 1877.
www.libri.cz

10. ledna 1951 - v Telči zemřel český geodet Jaroslav Pantoflíček. Zavedl v českých zemích stereofotogrammetrii a podílel se na její aplikaci v lékařských a technických vědách. Zabýval se nivelací, vynalezl nový heliotrop a nový přístroj nivelační. – Narodil se 25. 3. 1875.
Český biografický slovník XX. století

10. ledna 1951- v Římě zemřel americký romanopisec Harry Sinclair Lewis, nositel Nobeloy ceny za literaturu za rok 1930. S nesmírným veřejným ohlasem jeho díla kontrastovala autorova osobní nespokojenost a pocit nezakotvenosti, který ho hnal z místa na místo. Mezi lety 1915 až 1930 navštívil čtyřicet států USA, Kanadu, Mexiko, čtrnáct evropských a tři jihoamerické země. – Narodil se 7. 2. 1885.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

S. Lewis:
„Nejtvrdším kritikem je ten, kdo je k naší práci lhostejný.”

10. ledna 1961 - v New Yorku zemřel americký romanopisec a scenárista Samuel Dashiell Hammett. Patří k zakladatelům takzvané drsné vypravěčské školy. Je autorem řady gangsterských a detektivních románů. – Narodil se 27. 5. 1894.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

11.–15. leden


11. ledna 1901 - se v Unhošti u Kladna narodil český historik umění Vladimír Novotný. Podílel se na realizaci řady výstav a expozic. Po 2. světové válce se věnoval především organizační a řídící činnosti, v níž se snažil v mezích dobových limitů zachovávat odpovídající odbornou úroveň. – Zemřel 2. 8. 1977.
Český biografický slovník XX. století

11. ledna 1921 - se v Želetavě narodil český básník, muzeolog, překladatel a historik umění Antonín Bartušek. Překládal především angloamerickou poezii. – Zemřel 24. 4. 1974.
Slovník českých spisovatelů beletristů 1945–1956

11. ledna 1931 - se v Benešově u Semil narodil český fyzický geograf a geomorfolog Břetislav Balatka. Zabývá se výzkumem říčních teras, geomorfologickým mapováním, současnými reliéfotvornými procesy a tvary reliéfu, geomorfologickou regionalizací a aplikovanou geomorfologií a hydrologií.
Český biografický slovník XX. století

11. ledna 1941 - se v Praze narodil český kameraman Josef Pecák. Zabývá se výzkumem v oblasti fotografického procesu, vidění a vnímání obrazu.
Český biografický slovník XX. století

11. ledna 1951 - se v Hradci u Opavy narodil český básník Vít Slíva. Jeho básnická tvorba je podle autorových vlastních slov ovlivněna obdivem k dílu Vladimíra Holana. Kolem jeho osoby se v průběhu 80. let zformovalo volné sdružení básníků, které je někdy označováno jako královopolská škola.
Český biografický slovník XX. století

11. ledna 1991 - v Praze zemřel český kameraman Jaroslav Kučera. Natáčel filmy dokumentární, loutkové, televizní, filmy pro Laternu magiku i filmy hrané. – Narodil se 6. 8. 1929.
Český biografický slovník XX. století

11. ledna 1991 - se v americkém Schenectady narodila česká tělovýchovná pracovnice Marie Provazníková. Od roku 1932 byla náčelnicí Sokola, nepřijala však nový komunistický režim a jako vedoucí družstva československých gymnastek na olympijských hrách v Londýně odjela do exilu v USA. Ve Spojených státech pracovala jako učitelka tělesné výchovy a působila v zahraničních sokolských organizacích. – Zemřela 24. 10. 1890.
www.libri.cz

12. ledna 1861 - zemřel v Praze český básník, filolog, jazykovědec a národní buditel Václav Hanka. Jeho jméno se proslavilo zejména ve spojitosti z vydáním padělaných starých rukopisů – Rukopisu Královehradeckého a Rukopisu zelenohorského. – Narodil se 10. 6. 1791.
www.spisovatele.cz

12. ledna 1911 - se v chorvatské Pule narodil český technik František Bauer. Zabýval se hydromechanikou, aeromechanikou a termomechanikou. – Zemřel 20. 11. 1977.
Český biografický slovník XX. století

12. ledna 1921 - se v Nýřanech narodil český psycholog Josef Langmeier. Zabýval se hlavně klinickou psychologií dítěte. – Zemřel 13. 6. 2007.
Český biografický slovník XX. století

12. ledna 1931 - se v Praze narodil český zpravodajec Ladislav Bittman. V roce 1964 připravil úspěšnou dezinformační akci Neptun s údajným objevem nacistických dokumentů v Černém jezeře na Šumavě. Po srpnu 1968 odešel do USA, poté používal pseudonym Lawrence Martin-Bittman. V roce 1972 byl v Československu odsouzen k trestu smrti. – Zemřel 18. 9. 2018.
Český biografický slovník XX. století

12. ledna 1951 - se v Šumperku narodil český divadelní režisér Miroslav Krobot. Pro svou tvorbu volí osobitý interpretační přístup, v němž sleduje důsledně témata životních hodnot.
Český biografický slovník XX. století

12. ledna 1991 - v Lake Tahoe v Kalifornii zemřel český hudebník, režisér a cestovatel Eduard Ingriš. Již v mládí se stal známým hudebním skladatelem, textařem a divadelníkem. V roce 1947 odešel do exilu. – Narodil se 11. 2. 1905.
Český biografický slovník XX. století

12. ledna 1991 - v Římě zemřel italský prozaik Vasco Pratolini. Po autobiografických prvotinách zachytil v neorealistickém duchu život chudých florentských čtvrtí v době nástupu fašismu i těsně po 2. světové válce. – Narodil se 19. 10. 1913.
Slovník italských spisovatelů

13. ledna 1941 - v Curychu zemřel irský spisovatel píšící anglicky James Joyce, celým jménem Augustine Aloysius James Joyce. Byl jedním z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století. V jeho díle se často objevuje motiv jeho rodného města Dublinu, přestože většinu svého dospělého života prožil v zahraničí. Dalším silným motivem v jeho díle je římskokatolická církev, nejzřetelněji je jeho vztah k této instituci vidět v psychologii Štěpána Dedala, jedné z hlavních postav ve svém Odysseovi. – Narodil se 2. 2. 1882.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

J. Joyce:
„Historie je noční můra, z níž se pokouším procitnout.”

13. ledna 1961 - v Praze zemřel český fotograf, malíř a grafik František Drtikol. V jeho rané fotografické tvorbě se projevil vliv piktoralismu, a přestože se věnoval i jiným fotografickým žánrům, proslavily Drtikola především akty. Z 20. let pocházejí jeho nejvýznamnější fotografie aktů v geometrických dekoracích, kterými se zařadil mezi přední osobnosti světové fotografie. – Narodil se 3. 3. 1883.
www.libri.cz

15. ledna 1791 - se ve Vídni narodil jeden z největších rakouských dramatiků 19. století Franz Grillparzer. Jeho drama spojují ideje německého osvícenství, klasiky, romantiky a předbřeznové doby, projevuje se v nich snaha řešit nadčasové i dobové problémy. – Zemřel 21. 1. 1872.
Slovník spisovatelů německého jazyka

F. Grillparzer:
„Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal.”
„Duch poezie se skládá z hlubokomyslnosti filozofa a z radosti dítěte nad pestrými obrázky.”

15. ledna 1861 - se v Náměšti na Hané narodil český básník ruchovské orientace a překladatel František Serafínský Procházka. Ve své poezii přešel od tvorby lumírovsko-ruchovského rázu k inspiraci lidovou písní. – Zemřel 28. 1. 1939.
Slovník českých spisovatelů

15. ledna 1921 - byla založena Československá obec legionářská. Legionáři ze všech bojišť 1. světové války. Po okupaci vlasti v roce 1939 byla ČsOL nacisty zrušena a po vítězství nad nacismem v roce 1945 opět obnovena.
http://obeclegionarska.cz

15. ledna 1921 - se v Praze narodil český elektrotechnik Adolf Klímek. Zabýval se technickou kybernetikou a elektronikou. Je autorem desetinného třídění v oboru automatizace. – Zemřel 21. 11. 2009.
Český biografický slovník XX. století

15. ledna 1951 - se v Praze narodil český sociolog Ivan Gabal. V roce 1989 byl spoluzakladatelem Kruhu nezávislé inteligence a posléze Občanského fóra, v letech 2013 až 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR (za KDU-ČSL).
Český biografický slovník XX. století

16.–20. leden


16. ledna 1861 - se v Neapoli narodil italský prozaik, literární kritik a novinář Federico De Roberto. Byl významným představitelem italského verismu. Zpočátku psal především povídky ovlivněné Zolovým naturalismem a později psychologismem P. Burgeta, s nímž se osobně seznámil. – Zemřel 26. 7. 1927.
Slovník italských spisovatelů

16. ledna 1891 - v Paříži zemřel významný francouzský hudební skladatel 19. století, přední osobnost hudebního romantismu Léo Delibes. Jeho hudba ovlivnila mnoho skladatelů z celého světa. Mezi ně ale patří i takoví velikáni jako Čajkovský, kterého zásadně zaujal jeho balet Sylvia, ale také Saint-Saëns nebo Claude Debussy. – Narodil se 21. 2. 1836.
http://cs.wikipedia.org/wiki

16. ledna 1931 - se v Praze narodil český spisovatel, publicista, scenárista a dramatik Vladimír Škutina. Od roku 1953 externě spolupracoval s Československou televizí, mimo jiné je autorem prvního televizního Silvestra. V 1962–63 byl deset měsíců vězněn za urážku prezidenta A. Novotného. Byl jedním z chartistů 1977. V roce 1978 odešel do exilu. – Zemřel 19. 8. 1995.
Český biografický slovník XX. století

16. ledna 1991 - v Rize zemřela lotyšská překladatelka a prozaička Anna Bauga. Byla přední lotyšskou překladatelkou světové literatury. Překládala také z češtiny. – Narodila se 13. 3. 1905.
Slovník pobaltských spisovatelů

20. ledna 1921 - se v Berlíně narodil německý žurnalista a překladatel Bernt Engelmann. Jeho díla o skandálních událostech z vyšších společenských kruhů, opírající se o historické události, měla značný ohlas u čtenářů. – Zemřel 14. 4. 1994.
Slovník spisovatelů německého jazyka

 

21.–25. leden


21. ledna 1941 - se v Kladně narodil český fotograf a spisovatel Luděk Švorc. Posledních deset let se věnuje hlavně fotografování přírody, především českých řek. – Zemřel 27. 2. 2019.
https://cs.wikipedia.org/wiki

21. ledna 1941 - se v Madridu narodil světoznámý operní tenorista a dirigent Plácido Domingo, celým jménem José Plácido Domingo Embil. Největší popularitu mu přineslo jeho "členství" ve hvězdném týmu Tří tenorů. Společně s José Carrerasem a Lucianem Pavarottim zazpíval na koncertu při fotbalovém mistrovství světa v roce 1990, který se přenášel do celého světa. Je držitelem devíti cen Grammy a tří cen Latin Grammy
http://cs.wikipedia.org/wiki/

22. ledna 1561 - se v Londýně narodil anglický filosof a esejista, první baron z Verulamu a vikomt ze St. Albans Francis Bacon. Byl jedním ze zakladatelů moderního vědeckého myšlení, je považován za zakladatele empirismu. Mimo jiné vymyslel šifru k zabezpečení diplomatické korespondence a zabýval se schématem univerzálního jazyka. – Zemřel 9. 4. 1626.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

F. Bacon:
„Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý.”
„Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.”

22. ledna 1891 - se v Ales (Oristaqno) narodil italský politik a marxistický teoretik Antonio Gramsci, jeden ze zakladatelů KSI. – Zemřel 27. 4. 1937.
Slovník italských spisovatelů

22. ledna 1901 - smrtí královny Viktorie, končí v Anglii tak zvaná viktoriánská éra. Královna vládla od roku 1837 a výrazně ovlivnila vývoj na britských ostrovech.
Rok do kapsy

22. ledna 1921 - se ve Varšavě narodil polský básník Krzysztof Kamil Baczyński. Část jeho tvorby vyšla ilegálně během války, většina pak po osvobození. – Zemřel 4. 8. 1944.
Slovník polských spisovatelů

22. ledna 1941 - se v Tartu narodil estonský básník Jaan Kaplinski. Pro své ustavičné hledání harmonie mezi konečným subjektem a nekonečnou přírodou je nazýván ekologickým básníkem.
Slovník pobaltských spisovatelů

22. ledna 1941 - ve Stádleci u Tábora zemřel český elektrotechnik, vynálezce a podnikatel František Křižík. Nelze zapomenout jeho zásluh na elektrickém osvětlení Národního divadla, ale skutečnou popularitu mu přinesla pražská Jubilejní výstava 1891. Provedl celé osvětlení, slavnou světelnou fontánu a pro návštěvníky postavil první pražskou elektrickou pouliční dráhu z Letné na výstaviště. Byl také první, a do dneška takřka jediný, kdo se v pražských ulicích projížděl v elektromobilu vlastní konstrukce. – Narodil se 6. 7. 1847.
www.libri.cz

22. ledna 1951 - se v Bratislavě narodil slovenský krasobruslař, československý reprezentant Ondrej Nepela. Díky jemu a Haně Maškové patřil přelom 60. a 70. let k nejúspěšnější éře našeho krasobruslení. – Zemřel 2. 2. 1989.
www.libri.cz

23. ledna 1861 - se v Heřmanově Městci narodil český pedagog, publicista a spisovatel Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, vlastním jménem Jiří Guth. Byl český propagátor sportu, generální tajemník Mezinárodního olympijského výboru (1919–1923) a spoluautor olympijské charty. V letech 1900–1929 byl předsedou Českého a po vzniku republiky Československého olympijského výboru, spoluzakladatel a první předseda České amatérské atletické unie, předseda a redaktor Klubu turistů. Čtenářům je znám především svými díly, kde podává pravidla a normy chování ve všech oblastech života. – Zemřel 8. 1. 1943.
Český biografický slovník XX. století

23. ledna 1891 - se v Praze narodil český herec František Smolík. Své dramatické postavy ztvárňoval realistickou metodou ozvláštněnou postupy psychologicko-analytického herectví. Vrcholným projevem této linie Smolíkova herectví se stal Dr. Galén v Čapkově Bílé nemoci (1957). Spolupracoval také s filmem. – Zemřel 26. 1. 1972.
www.libri.cz

24. ledna 41 - se stal obětí spiknutí a byl členy pretoriánské gardy zavražděn císař Caligula. Na císařském stolci pak stanul jeho strýc Claudius.
Rok do kapsy

24. ledna 1871 - se v Praze narodil český básník, prozaik, literární a výtvarný kritik, bibliofil a sběratel výtvarného umění Jiří Karásek ze Lvovic, vlastním jménem Antonín Karásek. Byl hlavním představitelem české dekadence. Cennější než jeho vlastní tvorba jsou jeho literárněkritické stati, v nichž byl především vykladačem tvorby generace 90. let. – Zemřel 5. 3. 1951.
Český biografický slovník XX. století

Půlnoční zvon svou odbil hodinu
měsíci v nebi, zelenavým tmám
a nikomu... Zvuk padl v hlubinu,
tu píseň zpívám jenom sobě sám.

Mé mládí, neurčitě vzpomínám,
mé mládí, utracené ve spěchu,
kam ztratilo se, duše, řekni, kam,
jak krůpěj, jež se vpila do mechu...

Poslední chvíle záhy nastane,
k všem otázkám mám nyní odpověď:
jak děcko v klíně matky uspané
do klína Věčné Noci padám teď...
J. Karásek ze Lvovic: Poslední chvíle (z básnické sbírky Ocúny noci)

24. ledna 1911 - se v Nyons narodil francouzský romanopisec, filmový dramaturg, kritik a publicista René Barjavel. Jeho pohled na dějiny lidstva je moralisticky pesimistický, nevěří v kontinuální vývoj, vznešenost člověka spatřuje ve schopnosti metafyzické a etické reflexe. – Zemřel 25. 11. 1985.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

24. ledna 1951 - se v Praze narodil český archeolog a kastellolog Tomáš Durdík. Od roku 1970 se systematicky zabýval výzkumem českých hradů. Je zakladatelem moderně pojaté české kastellologie. – Zemřel 20. 9. 2012.
Český biografický slovník XX. století

25. ledna 1921 - se v Petrovicích narodil český architekt Václav Kasalický. Zabývá se architekturou, pozemním stavitelstvím a problematikou urbanismu ve vztahu k životnímu prostředí. – Zemřel 18. 4. 1994.
Český biografický slovník XX. století
https://cs.isabart.org/person/40112

25. ledna 1931 - se v Helsinkách narodil finský básník, dramatik a prozaik Paavo Haavikko. Protestuje proti „tyranii jazyka a syntaxe”, neboť hlavním úkolem básníka je „proměnit tyto zrádné symboly v pravdu”. – Zemřel 6. 10. 2008.
Slovník severských spisovatelů

25. ledna 1971 - v Praze zemřel český jazykovědec Jiří Haller. Zabýval se jazykovou správností a stylistikou. Některé jeho zásahy do spisovného jazyka vyvolaly protest českých spisovatelů a představitelů Pražského lingvistického kroužku. – Narodil se 1. 1. 1896.
Český biografický slovník XX. století

 

26.–31. leden


26. ledna 1781 - se v Berlíně narodil německý básník a spisovatel Ludwig Achim von Arnim. Byl hlavním představitelem heidelberské romantiky, autor fantaskních, dějově bohatých románů. – Zemřel 21. 1. 1831.
Slovník spisovatelů německého jazyka

26. ledna 1861 - se v Praze narodila česká spisovatelka, publicistka a překladatelka Pavla Moudrá, vlastním jménem Olga Přibylová. Od mládí byla činná v ženském emancipačním hnutí. V četných přednáškových cyklech, úvahách a traktátech propagovala mravní obrodu společnosti v křesťansko-spiritualistickém duchu. Překládala z němčiny, francouzštiny a angličtiny. – Zemřela 10. 9. 1940.
Český biografický slovník XX. století

26. ledna 1901 - se v Zenici (Bosna) narodil český překladatel, esejista, editor, literární historik a bibliofil Otto František Babler. Byl jedním z našich nejvýkonnějších překladatelů. Zvláštní překladatelskou pozornost věnoval nábožensko-spiritualistické literatuře, legendám, apokryfům, meditativním dílům a podobně. – Zemřel 24. 2. 1984.
Český biografický slovník XX. století
Slovník českých spisovatelů


26. ledna 1921 - se v Kaplici narodil český hudební skladatel František Chaun. Byl činný i v jiných uměleckých oborech, zejména ve výtvarnictví. V hudbě často volil nekonvenční tvůrčí postupy. – Zemřel 30. 12. 1981.
Český biografický slovník XX. století

26. ledna 1951 - se v Golčově Jeníkově narodila česká atletka sprinterka Jarmila Kratochvílová. Po ukončení aktivní činnosti se věnuje trenérské práci.
Český biografický slovník XX. století

26. ledna 1951 - se v Praze narodil český herec Jiří Lábus. Rozvíjí zejména groteskní způsob divadelního myšlení od polohy drastické komiky, parodické sebehry, nensenu a herecké persifláže až k postavám, které současně vyžadují dramaticky závažněji koncipovaný výraz i subtilnější tragikomické prostředky.
Český biografický slovník XX. století

26. ledna 1981 - ve Strakonicích zemřel český lékař internista Ludvík Hloucal. Zabýval se hlavně studiem infekčních nemocí, chorobami jater a žlučových cest a aterosklerózou věnčitých tepen. – Narodil se 20. 3. 1912.
Český biografický slovník XX. století

27. ledna 1921 - se v Plzni narodil český lékař, specializací neurochirurg a autor novel žánru sci-fi Vladimír Beneš
http://cs.wikipedia.org/wiki/

27. ledna 1931 - se v Montrealu narodil kanadský prozaik Mordecai Richler. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších kanadských prozaiků 20. století. Psal rovněž knížky pro děti, eseje, filmové scénáře a novinové články, byl editorem několika literárních antologií. – Zemřel 3. 7. 2001.
www.iliteratura.cz

27. ledna 1991 - v Bratislavě zemřel slovenský básník, překladatel, publicista a komunistický politik Miroslav Válek. Příznačnou polohou jeho díla je stálý odstín smutku a vážnosti. – Narodil se 17. 7. 1927.
www.libri.cz

Navykl jsem si jako na alkohol
na tvoji tvář. A nikdy nemám dost.
Tvé pravé jméno je však nespavost.
Vzal jsem si prášek. Nespasí mě z toho.

Má lásko, vzpomněl jsem si na lákavou
možnost tě vidět. Píšu telegram:
Budu tě čekat tehdy tam a tam.
A vypiju tě s hořkou černou kávou.

A jestli jinde miluješ, pak věz,
že ve všech láskách tiká hodinový
stroj: krutý, krutý, krutý, krutý —  Kdo ví,
zda větší štěstí je žít s ní či bez...

Mám hlavu těžkou jako kámen. Z tebe — jak by ne.
Čas jedné lásky plyne, uplyne.
Čas jiné přijde vzápětí.

Nad srdcem bílá vlajka vlaje ti.
M. Válek: z cyklu Z vody I. (z básnické sbírky Opakování ohně)

28. ledna 1061 - v Praze zemřel český kníže z rodu Přemyslovců Spytihněv II. Proslul mimo jiné jako horlivý podporovatel církve, položil základy nového chrámu na Pražském hradě, současně se problematickým způsobem zapsal do dějin Sázavského kláštera, odkud vypudil mnichy slovanského ritu a nahradil je mnichy ritu latinského. – Narodil se v roce 1031.
www.libri.cz

28. ledna 1841 - se narodil anglický novinář a cestovatel sir Henry Morton Stanley, vlastním jménem John Rowlands. V roce 1871 nalezl v Africe pohřešovaného výzkumníka Davida Livingstona. V letech 1879–1884 podnikl výpravu pro belgického krále Leopolda II. Ve středoafrické džungli založil Svobodný stát Kongo. – Zemřel 10. 5. 1904.
Rok do kapsy

28. ledna 1861 - v Paříži zemřel francouzský prozaik, dramatik a básník Henri Murger. Podle zásad dokumentárního popisného realismu vyhledával pro postavy a děje svých románů příklady ze skutečného života. – Narodil se 24. 3. 1822.
Slovník francouzsky píšících spiovatelů

28. ledna 1891 - se v Praze narodil český hudební skladatel, dirigent, hudební pedagog a publicista Karel Boleslav Jirák. Od roku 1947 žil v USA, pedagogicky působil na Rooseveltově universitě a na Conservatory College v Chicagu. – Zemřel 30. 1. 1972.
Český biografický slovník XX. století

28. ledna 1921 - se ve Velkých Svatoňovicích narodil český herec Miloš Willig. Na vrchol popularity se dostal především díky divadlu. Pravidelně vystupoval také v rozhlase a hrál v několika filmech. – Zemřel 23. 8. 1979.
www.csfd.cz

28. ledna 1941 - se v Rezekne narodil lotyšský spisovatel a novinář Andris Jakubáns. V osobitých povídkách z konce 60. a ze 70. let s humorným, ironickým až sarkastickým nadhledem a ve světle etických a sociálních problémů své doby ztvárňuje typické představitele různých společenských vrstev. – Zemřel 16. 6. 2008.
Slovník pobaltských spisovatelů
www.iliteratura.lv


28. ledna 1961 - se v Reykjavíku narodil islandský spisovatel Arnaldur Indridason. Pracoval jako novinář a filmový kritik u největších islandských novin Morgunbladid. Ve své vlasti patří k předním autorům žánru kriminálních románů.
www.mobaknihy.cz
www.databazeknih.cz


28. ledna 1981 - v Praze zemřel český politik a publicista Vojta Erban, vlastním jménem Eckstein. V létě roku 1939 odešel do Polska a odtud do SSSR, kde v roce 1942 vstoupil do československé vojenské jednotky. Začátkem 50. let byl vězněn a poté údajně nasazován jako agent provokatér proti bývalým sociálně-demokratickým funkcionářům. – Narodil se 19. 8. 1913.
Český biografický slovník XX. století

28. ledna 2001 - v Záhřebu zemřel chorvatský prozaik a dramatik Ranko Marinkovič. Patřil k nejhranějším chorvatským dramatikům. – Narodil se 22. 2. 1913.
Slovník balkánských spisovatelů

29. ledna 1901 - v Praze zemřel český básník, prozaik a dramatik Julius Zeyer. Spolu s J. V. Sládkem a J. Vrchlickým je řazen k představitelům proudu lumírovců v české literatuře. Nespokojený s tehdejší bázlivou měšťáckou společností vyzdvihoval ve svých knihách svobodymilovné hrdiny schopné velkých citů, věrnosti a obětavě bojující proti zlu. Podněty pro prózu i poezii hledal v dávné minulosti různých národů včetně exotického Orientu. Zároveň tak přinášel do naší literatury podněty z dalších kulturních oblastí. – Narodil se 26. 4. 1841.
Slovník českých spisovatelů
www.libri.cz


29. ledna 1961 - se v Šumperku narodil český prozaik, publicista a překladatel Jan Balabán. Do české povídkové tradice vnesl neefektní, úsporný, až strohý jazykový styl a některými recenzenty byl srovnáván s Američanem Raymondem Carverem; podobně jako on zachycoval jakési prchavé záblesky poznání uprostřed všednodenní a často tíživé banality. – Zemřel 23. 4. 2010.
Slovník českých spisovatelů
http://aktualne.centrum.cz

30. ledna 1851 - v Praze zemřel český hegelovský filosof a exkomunikovaný kněz Augustin Smetana. Zprostředkoval českým zájemcům německou idealistickou filozofii. Aktivně se účastnil revoluce v roce 1848. – Narodil se 15. 6. 1814.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

30. ledna 1901 - se v Hamburku narodil německý spisovatel, dramatik a esejista Hans Erich Nossack. Ovlivněn existencialismem a prožitkem 2. světové války psal monologické intelektuální romány a povídky s kafkovskými a surrealistickými prvky s tematikou rozpolcenosti a vykořeněnosti moderního člověka. – Zemřel 2. 11. 1977.
Slovník spisovatelů německého jazyka

30. ledna 1931 - se v obci Vidiná narodil slovenský literární historik a kritik Július Noge. Zaměřoval se zejména na slovenskou realistickou prózu, sociální literaturu a literaturu pro děti a mládež. – Zemřel 3. 10. 1993.
Slovník slovenských spisovatelů

30. ledna 1941 - se v Mobile v Alabamě narodil americký fyzik a spisovatel Gregory Albert Benford. Je jedním z nejlepších spisovatelů hard science fiction. Jeho rozhled v oblastech astrofyziky mu pomáhá vytvářet snadno uvěřitelné příběhy naší budoucnosti.
http://neviditelnypes.lidovky.cz
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Benford


30. ledna 1951 - se v Praze narodil český teatrolog a divadelní manažer Jan Dvořák. Zaměřuje se především na meziválečnou avantgardu, soudobé české loutkoherectví a pantomimu a aktuální tendence repertoárového divadla. 
Český biografický slovník XX. století