Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Duben 2021

1.–5. duben


1. dubna 1431 (někdy je uváděn datum 19. 4. 1432) - se v Paříži narodil francouzský básník Francois Villon, vlastním jménem Francois de Montcorbier et des Loges. Byl zapojen do různých rebelujících spolků, především do protistátního studentského spolku Ulita. Za svou činnost byl několikrát odsouzen. Vždy se mu pomocí výše postavených přátel podařilo dostat na svobodu. Dopustil se také loupení, výtržnictví, násilných činů a dokonce i vraždy, za kterou byl odsouzen k trestu smrti, zde napsal podstatnou část Testamentů. Nakonec byl amnestován, nicméně byl vyhoštěn z Paříže na dobu deseti let a od té doby o něm není nic známo. – Zemřel někdy po roce 1463.
Slovník francouzských spisovatelů

Smrti, že potěšení mé
mi odešlo, jen ty máš vinu.
A nemáš dosti na tom činu?
Chceš odvésti si také mne?
Nuž, ať můj život povadne!
Ale proč přišlas pro dívčinu,
Smrti?

Dvé těl – a srdce jediné.
Když srdce zemřelo, nechť zhynu,
či ať mám život, život stínu,
cos jako žití neživé,
Smrti!

Item, já svému obhájci –
už mrtev je, slul Jean Cotart –
svůj nedoplatek splatit chci.
Haléřů dlužil jsem mu pár
tenkrát, když přísný soud svůj spár
pro jistou ženskou na mne vložil.
Prosbu, jež balady má tvar,
za jeho duši já jsem složil –
F. Villon: Rondeau I. (z básnické sbírky Básně)

1. dubna 1931 - se v Eschwege narodil německý spisovatel a dramatik Rolf Hochhuth, který žil převážně ve Švýcarsku. Již v 60. letech se jako dramatik stal kontroverzním, když se pokusil v rámci vyrovnávání se s minulostí zdůrazňovat téma nacistické minulosti Německa. – Zemřel 13. 5. 2020.
Slovník spisovatelů německého jazyka

2. dubna 1891 - se v Kolíně narodil český filosof a sociolog Josef Fischer. Zabýval se zejména problematikou filosofie dějin, zvláště historicko-filosofickým myšlením F. Palackého a T. G. Masaryka. – Zemřel 19. 2. 1945.
Český biografický slovník XX. století

2. dubna 1891 - se v Brühlu narodil francouzský malíř německého původu Max Ernst. V jeho díle se projevoval dadaismus a surrealismus, je považován za jednoho ze zakladatelů těchto uměleckých směrů. V roce 1941 emigroval před Hitlerem do USA a zpět do Francie se vrátil až v roce 1954. – Zemřel 1. 4. 1976.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

2. dubna 1921 - se v Praze narodil český dirigent a muzikolog Josef Hrnčíř. Ve fonotéce Českého rozhlasu je uchováno na tisíc snímků pod jeho řízením, z toho přibližně 300 premiér soudobé české tvorby. – Zemřel 31. 5. 2014.
Český biografický slovník XX. století

2. dubna 1931 - se v Duchcově narodil malíř, grafik a sochař Rainer Scheithauer. Většinu svého života prožil v Německu. Do Duchcova se se svou tvorbou vrátil v rámci výstavy na duchcovském zámku v roce 1991. – Zemřel 19. 4. 1992.
P. Koukal: Malíř, grafik a sochař, Duchcovské noviny, roč. 12., č. 4/2006, s. 17

2. dubna 1941 - se v Kroměříži narodila česká herečka Jana Andresíková. Široké pole působnosti našla za mikrofony, dabingovými i rozhlasovými. V dřívějších dobách její hlas zazníval v dodnes oblíbených filmech francouzské a italské provenience uváděných v našich kinech, po roce 1989 byla často zvána ke spolupráci na dabingu k americkým filmům. V roce 2010 jí byla udělena Cena Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. Kromě toho se často a ráda věnovala uměleckému přednesu, například v prostorách pražské Violy nebo Lyry Pragensis. Spolupracovala také s televizí a filmem. – Zemřela 19. 10. 2020.
www.csfd.cz

2. dubna 1941 - se v Terany narodil slovenský prozaik a publicista Ladislav Ballek. Přičinil se o renesanci realismu ve slovenské literatuře po roce 1968. Psychologický realismus svých příběhů ozvláštnil lyrismem evokujícím atmosféru slovenského jihu. – Zemřel 8. 4. 2014.
Slovník slovenských spisovatelů

3. dubna 1861 - se v Roztokách u Křivoklátu narodil český horník a kovář František Vágner. Byl výraznou postavou hornického a dělnického hnutí koncem 19. století v severočeském regionu, mluvčím horníků při různých akcích a stávkách a zakladatelem hornických spolků. Při své činnosti procestoval nejen Čechy, ale i Německo. – Zemřel 3. 3. 1926.
P. Koukal: Bouřlivák Franta Vágner, Revue Teplice, č. 4/1986, s. 16

3. dubna 1981 - v Praze zemřel český technik Alois Hebký. Zabýval se hydraulickými stroji. Podílel se na koncepčním zpracování projektu vážské kaskády a působil jako expert při přenosu kostela v Mostě. – Narodil se 12. 5. 1905.
Český biografický slovník XX. století

3. dubna 1991 - ve švýcarském Vevey zemřel anglický romanopisec, povídkář a esejista Graham Greene. Několikrát byl navržen na Nobelovu cenu, nikdy mu však nebyla udělena. Pro jeho životní a spisovatelský postoj je příznačné, že vždy stál na straně těch, kdo jsou v rozporu s vládnoucí třídou společnosti, odsoudil španělského generála Franca, stejně vehementně a jednoznačně vystupoval proti americké válce ve Vietnamu, diktátorským režimům v Latinské Americe, vojenské okupaci Československa v roce 1968 a proti porušování lidských práv kdekoli na světě. – Narodil se 2. 10. 1904.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

G. Greene:
„Soucit je krutý. Je to živel, který ničí. Láska není v bezpečí, je-li někde nablízku soucit.”
„Každá armáda prohlašuje své padlé automaticky za hrdiny podobně jako církev své mrtvé za mučedníky.”

4. dubna 1911 - se v Praze narodil český spisovatel a dramatik Václav Čtvrtek, autor pohádek a knih pro děti a mládež, rozhlasových a televizních pořadů. Do roku 1948 se živil jako účetní úředník, v le tech 1949–59 pak byl redaktorem Československého rozhlasu.– Zemřel 6. 11. 1976.
Slovník českých spisovatelů
Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež

4. dubna 1911 - se v Praze narodila česká historička umění Anna Masaryková, vnučka T. G. Masaryka. Zabývala se především českým malířstvím a sochařstvím 19. a 20. století. Zvláštní pozornost věnovala období tzv. druhého rokoka v Čechách. – Zemřela 18. 3. 1996.
Český biografický slovník XX. století

4. dubna 1951 - se v Praze narodila česká tlumočnice a překladatelka Dana Hábová. Překládá především z angličtiny, kromě literárních děl a divadelních her také filmové dialogy a titulky k zahraničním filmům. V roce 2007 získala na Cenu Josefa Jungmanna za překlad díla Woodyho Allena Čirá anarchie.
Český biografický slovník XX. století
https://cs.wikipedia.org/wiki/


4. dubna 1961 - se v Chrudimi narodila česká operní pěvkyně, mezzosopranistka Dagmar Pecková. V koncertní oblasti se zaměřuje především na dílo G. Mahlera W. A. Mozarta. V roce 2000 obdržela Pecková Cenu Thálie v oboru opera za roli Carmen v inscenaci pražského Národního divadla za rok 1999.
Český biografický slovník XX. století

5. dubna 1901 - se v Prostějově narodil český pedagog Rudolf Plajner. Od mládí byl činný v českém skautingu, v letech 1968–1970 byl náčelníkem Junáka. Za německé okupace byl aktivním členem domácího odboje. – Zemřel 23. 6. 1987.
Český biografický slovník XX. století

5. dubna 1991 - v Praze zemřel český prozaik, syn Alfonse Muchy, Jiří Mucha. Ve své prozaické tvorbě se zabýval stopami války v mladých lidech, jeho pozdější romány ztvárnily schizofrenní situaci totalitního světa. – Narodil se 12. 3. 1915.
Český biografický slovník XX. století

J. Mucha:
„Umělec musí mít životní názor, ale nemá ho nakládat na hřbet své tvorby jako na soumara. Má-li filozofii, projeví se u něho, i kdyby maloval samá zátiší se dvěma slanečky.”

 

6.–10. duben


6. dubna 1931 - se v Podbořanech narodil český dirigent Radomil Eliška. Hostoval u dirigentského pultu všech našich předních orchestrů, řídil symfonická tělesa v mnoha evropských zemích i v Japonsku. Odborná kritika vyzdvihuje především jeho spontánní hudebnost, výrazovou intenzitu, rytmickou pregnanci a smysl pro stavbu interpretovaných děl. – Zemřel 1. 9. 2019.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

6. dubna 1941 - se v Praze narodil český meteorolog a klimatolog Jan Munzar. Zabývá se problematikou podnebí a počasí Mostecka a Ostravska, historií a popularizací meteorologie.
Český biografický slovník XX. století

6. dubna 1951 - se v Hořicích narodila česká spisovatelka Zuzana Francková, autorka románů pro dívky a ženy. Po studiích pracovala jako učitelka, knihovnice a novinářka. Nyní se věnuje zejména literatuře.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, sv. 2: Čeští spisovatelé
www.spisovatele.cz

6. dubna 1951 - se ve Dvoře Králové nad Labem narodil český horolezec Josef Rakoncaj, účastník výprav do Himaláje a Karakoramu. Je držitelem světového rekordu v počtu zdolaných osmitisícovek. Dnes působí jako profesionální horolezec, publicista a podnikatel.
Český biografický slovník XX. století
www.libri.cz

7. dubna 2001 - zemřel český jazykovědec Josef Filipec. Byl zakladatelem české lexikologie. Rozpracoval teorii jednojazyčné lexikografie a lexikální sémantiky. – Narodil se 21. 12. 1915.
Český biografický slovník XX. století

8. dubna 1911 - se v St. Paulo narodil americký chemik Melvin Calvin. V roce 1961 se stal nositelem Nobelovy ceny, která mu byla udělena za výzkumy asimilace oxidu uhličitého v rostlinách. – Zemřel 8. 1. 1997.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

8. dubna 1911 - se v Rasinari narodil francouzský moralista a esejista rumunského původu Émile Michel Cioran. Prázdnota a nicota v podání ovlivněném buddhismem, mysticismem a presokratiky jsou hlavními důvody pro jeho zařazení mezi nihilisty a provokující pesimisty. – Zemřel 20. 6. 1995.
Slovník francouzských spisovatelů

8. dubna 1921 - se v Nové Říši narodil český hudební skladatel, klavírista, pedagog a autor latinských básní a textů Jan Novák. Skladatelsky se zprvu orientoval na neoklasicismus typu Igora Stravinského a B. Martinů. Další díla dokládají jeho výrazný smysl pro rytmus, tíhnoucí často k ostinatům a synkopám. V roce 1968 odešel do emigrace. – Zemřel 17. 11. 1984.
www.libri.cz

8. dubna 1951 - se v Baltimore (Maryland) narodil americký prozaik, básník, esejista a autor knih pro děti a mládež Bradford Morrow. Největšího úspěchu se dosud dočkal jeho román Padělatelé.
www.kosmas.cz

9. dubna 1891 - se v Liberci narodil český herec a divadelní ředitel Vlasta Burian. Byl jedinečným komediálním typem, schopným nejen virtuózní excentrické komiky, ale i spontánního, obecně sdělného tragikomického výrazu. Výrazných úspěchů dosáhl ve filmové tvorbě. – Zemřel 31. 1. 1962.
Český biografický slovník XX. století

V. Burian:
„Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo.”
„Humor není pro mne odvětvím divadelního umění, nýbrž samou podstatou života.”

9. dubna 1891 - se v Biksére narodil lotyšský spisovatel Jänis Ezerinš. Těžištěm jeho tvorby je anekdotická novela s propracovanou psychologií postav a dynamickým vývojem situace, v nichž se projevují zvláštnosti lidského charakteru. – Zemřel 24. 12. 1924.
Slovník pobaltských spisovatelů

9. dubna 1821 - se v Paříži narodil francouzský "prokletý" básník, esejista a překladatel Charles Baudelaire. Za svou sbírku Květy zla stanul dne 20. 8. 1857 před soudem. Ve svém díle formuloval estetiku moderního lyrismu a postavil se proti měšťácké společnosti. – Zemřel 31. 8. 1867.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

Ch. Baudelaire:
„Sen je dobrodružná výprava, na kterou se vydáváme každého večera.”
„Na dvě práva se v deklaraci lidských práv zapomnělo: na právo odporovat si a na právo odejít.”

Má krásná kočko, buď v mé náruči;
však zastrč drápy, pracku dolů,
jak rád bych se ti díval do očí,
jsou z nejčistšího karneolu.

Když pohladím tě rukou po srsti,
tak aby tě to nebolelo,
když s opojením beru do hrstí
tvé jemné elektrické tělo,

jsem v duchu s milenkou; i její zrak
je chladný jako tvůj, mé zvíře,
vždyť proniká a řeže právě tak,

a zápach po hořící síře,
jenž pluje nad tvým hnědým kožíškem
se mísí s jejím ibiškem.
Ch. Baudelaire: Kočka (ze sbírky Květy zla)

9. dubna 1911 - se v Nantes narodil francouzský básník a kritik Michel Manoll, vlastním jménem Michel Laumonnier. Psal v duchu tzv. rochefortské školy reflexivní lyriku, která byla založena na svobodě básnického slova a na "síle" obrazu. – Zemřel 15. 10. 1984.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů


9. dubna 1931 - se v Horní Branné u Jilemnice narodil fotograf Jiří Havel. Od roku 1980 je na volné noze coby fotograf. Fotografuje hory, květiny a přírodní detaily a vydal již přes dvě desítky obrazových publikací.
www.megapixel.cz

9. dubna 1951 - zemřel v Paříži nejvýznamnější prozaik perské umělecké moderny Sádek Hedájat. Jeho tvorba zabírá velmi široký okruh, od přísně reálných záběrů ze soudobého Íránu k fantastickým vizím i výhledům do nejdávnější minulosti a daleké budoucnosti. – Narodil se 17. 2. 1903.
Slovník spisovatelů: Asie a Afrika
www.cbdb.cz


10. dubna 1801 - se v Clamecy narodil francouzský prozaik Claude Tillier, pamfletista srovnávaný s Courierem. Byl šikanován a perzekován. Jeho román Můj strýc Benjamin bývá považován za jeden z vrcholů satirického a humoristického žánru 19. století. – Zemřel 18. 10. 1844.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

10. dubna 1901 - se v Kroměříži narodila česká tanečnice, choreografka a herečka Mira Holzbachová. Byla členkou skupiny Devětsil, spoluzakladatelkou Osvobozeného divadla. V období druhé světové války žila v USA, kde se mimo jiné věnovala studiu indiánských kmenů. Po roce 1948 se stala choreografkou Armádního uměleckého souboru. – Zemřela 18. 5. 1982.
Český biografický slovník XX. století

10. dubna 1931 - v New Yorku zemřel anglický, původem libanonský malíř, básník a spisovatel, který strávil většinu času v USA, Chalíl Džibrán. Zpočátku psal většinu své tvorby v arabštině, naopak díla publikována od roku 1918 byla téměř výlučně v angličtině. – Narodil se 6. 12. 1883.
Slovník spisovatelů: Asie a Afrika
http://cs.wikipedia.org/wiki/


Chalíl Džíbrán:
„Ach, srdce, bude-li ti někdo tvrdit, že duše umírá spolu s tělem, odpověz, že květina uvadne, ale semeno zůstává. Takový je Boží zákon.”

10. dubna 1951 - se v Brně narodil český klimatolog Rudolf Brázdil. Zabývá se klimatologií, zejména problematikou kolísání atmosférických srážek.
Český biografický slovník XX. století

 

11.–15. duben


11. dubna 1911 - v Praze zemřel český dřevorytec Čeněk Maixner. Pracoval pro časopisy Květy, Světozor a Zlatá Praha. Od konce 70. let restauroval spolu s bratrem Petrem fresky v chrámu sv. Jana v Slavětíně u Loun a na hradě Zvíkově. – Narodil se 7. 11. 1838.
www.prostor-ad.cz/pruvodce

11. dubna 1971 - se ve Fontainebleau narodil francouzský prozaik a literární kritik André Billy. Byl autorem realistických románů, jejichž děj se odehrává většinou na přelomu 19. a 20. století. – Narodil se 13. 12. 1882.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

11. dubna 1991 - v Hořovicích na Berounsku zemřel český režisér Ivan Glanc. Jeho režie se vyznačovaly citem pro žánr a schopností postihnout dramatičnost. – Narodil se 21. 3. 1923.
Český biografický slovník XX. století

12. dubna 1881 - se v Krouně u Vysokého Mýta narodil český básník Gustav Roger Opočenský, básník gellnerovské generace. Byl autorem realistických a sociálně kriticky laděných povídek, zábavné a humoristické literatury, písňových textů a popularizačních literárněhistorických brožur. – Zemřel 4. 9. 1949.
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, díl 3/I.: M-O

12. dubna 1931 - se ve Starém Městě na Frýdecko-Místecku narodil český hudební vědec Rudolf Pečman. Badatelsky se orientoval na hudbu baroka a klasicismu, publikoval práce z oblasti hudebního divadla, hudební estetiky aj. Soustavně se věnoval hudební kritice a publicistice. – Zemřel 16. 12. 2008.
Český biografický slovník XX. století

12. dubna 1931 - se v Partizánske Ľupče narodil slovenský hudební skladatel, klavírista a hudební pedagog Miro Bázlik. Podává taktéž filosofický rozbor a výklad děl zejména J. S. Bacha, L. van Beethovena a skladatelů z období romantismu.
www.hc.sk
https://cs.wikipedia.org/wiki/


12. dubna 1971 - v Praze zemřel český herec Josef Gruss. Byl nejen hercem, ale i režisérem, spisovatelem a scenáristou, bezmála čtyřicet let byl členem činohry Národního divadla, kde stejně jako ve filmu, hrál jen vedlejší role. – Narodil se 9. 3. 1908.
Bartošek - Bartošková: Filmové profily sv. 2
www.fdb.cz

13. dubna 1971 - zemřel v Tallinu estonský básník, prozaik, dramatik a publicista Juhan Smuul, vlastním jménem Johanes Smuul. Původně pracoval jako redaktor, spisovatelem z povolání byl od roku 1946. – Narodil se 18. 2. 1922.
Slovník pobaltských spisovatelů

13. dubna 1981 - zemřel v Cardiffu waleský prozaik a dramatik píšící anglicky Gwyn Thomas. Patřil mezi významné romanopisce tzv. anglo-waleské literatury. – Narodil se 6. 7. 1913.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

15. dubna 1931 - se v Praze narodil český hudební skladatel Alois Palouček, autor populárních a masových písní s líbivou melodikou, skladeb pro dechové orchestry, hudby scénické, baletní i spartakiádních skladeb. – Zemřel 10. 4. 1986.
Český biografický slovník XX. století

 

16.–20. duben


16. dubna 1871 - se v Rathfarnhamu narodil irský dramatik, prozaik a básník John Millington Synge, jeden ze zakladatelů irského národního divadla. Nezajímal se ani o politiku., ani o náboženské problémy, ale hlavně. o povahu irského lidu. Pro anglo-irskou literaturu ho získal Yeats, který jej objevil v Paříži 1898. Realismus a skeptický humor jeho komedií urážel irské vlastence, ale jeho umění proslavilo dublinské divadlo po celém světě. – Zemřel 24. 3. 1909.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

16. dubna 1921 - se v Londýně narodil anglický dramatik, prozaik a herec sir Peter Ustinov, držitel filmových cen Oscar (1961 a 1965). Ve své literární práci s oblibou mísí komedii a tragédii, jeho často pikareskní díla mívají chabé zápletky. – Zemřel 28. 3. 2004.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

P. Ustinov:
„Dobré matky střílejí své manžely lukem a šípy - aby nebudily děti.”
„Rodiče jsou kosti, na nichž si děti brousí zuby.”

16. dubna 2001 - v Praze zemřel český historik Karel Pichlík. Zabýval se především historií československého zahraničního odboje za 1. světové války. – Narodil se 2. 3. 1928.
Český biografický slovník XX. století

17. dubna 1711 - zemřel český a uherský král, římskoněmecký císař z dynastie Habsburků Josef I. Jeho vláda však byla příliš krátká na to, aby buď naplnila, nebo vyvrátila naděje, které byly do nového panovníka vkládány. Začátky se zdály býti slibné. – Narodil se 26. 7. 1678.
www.libri.cz

17. dubna 1911 - se v Paříži narodil francouzský prozaik Hervé Bazin, vlastním jménem Jean-Pierre Hervé-Bazin. Čtenáři jeho děl oceňují zejména kritické vylíčení uzurpátorského rodinného prostředí nebo naopak charaktery s nezdolnou životní silou. – Zemřel 17. 2. 1996.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

18. dubna 1901 - se v Nagybánii narodil maďarský spisovatel, dramatik a esejista László Németh, původním povoláním lékař. – Zemřel 3. 3. 1975.
http://en.wikipedia.org/wiki

18. dubna 1911 - se v Praze narodil český chemický inženýr Antonín Pilař. Zabýval se zejména procesy současného převodu tepla a látky (destilace, rektifikace). – Zemřel 25. 4. 1988.
Český biografický slovník XX. století

18. dubna 1951 - se v Praze narodila česká herečka Naďa Konvalinková. Původně představitelka naivek a dívčích rolí, v posledních letech charakterní herečka s velkým komediálním talentem.
Český biografický slovník XX. století

19. dubna 1891 - se v Bologna narodil italský spisovatel, dramatik, literární a hudební kritik Riccardo Baccheli. Jeho tvorba spojuje tradici realistického románu 19. století s moderní touhou po poznání, experimentálním hledáním obohaceným satirickými a fantastickými prvky. – Zemřel 8. 10. 1985.
Slovník italských spisovatelů

19. dubna 1921 - se v Kdyni narodil český novinář a prozaik Mojmír Klánský, vlastním jménem M. Klöbl. Po roce 1969 nesměl z politických důvodů publikovat, jeho prózy vycházely pouze v samizdatu. – Zemřel 23. 9. 1983.
Slovník českých spisovatelů

 

21.–25. duben


21. dubna 1891 - se v Duchcově narodil Antonín Urban. V roce 1913 odešel absolvovat prezenční vojenskou službu jako příslušník třetí čety 28. pluku v Innsbrucku. Z válečných let se zachoval soubor čtyř válečných deníků i s fotodokumentací, který byl dlouhodobě zapůjčen Muzeu v Duchcově. V polovině října se nakazil španělskou chřipkou, které v nemocnici v Innsbrucku podlehl. – Zemřel 2. 11. 1918.
J. Bureš: A. Urban: Z válečného deníku; Duchcovské noviny, roč. 14, č. 7/2008, s. 27

23. dubna 1891 - se v obci Koncovka narodil ruský hudební skladatel, dirigent a klavírista Sergej Sergejevič Prokofjev, který patřil k nejvýznamnějším skladatelům první poloviny 20. století. Mezi jeho nejznámější práce patří Tanec rytířů z baletu Romeo a Julie, Marš z opery Láska ke třem pomerančům a scénická hudba Péťa a vlk. Jeho dílo čítá celkem 166 opusů, z nichž vynikají opery, balety, orchestrální tvorba a filmová hudba. Nemalou částí autorovy tvorby jsou též koncertní skladby a vokálně-instrumentální díla. – Zemřel 5. 3. 1953.
www.classical.net/music/
http://cs.wikipedia.org/wiki/


23. dubna 1931 - se v Písku narodil český malíř, televizní a filmový grafik Radek Pilař. Těžiště jeho tvorby představuje ilustrace dětské literatury. Jeho hlavním inspiračním zdrojem byla pohádka podávaná s humornou nadsázkou. Vynikl též jako výtvarník animovaných filmů. – Zemřel 7. 2. 1993.
Český biografický slovník XX. století

23. dubna 1961 - se v Petrohradě narodil nejpřekládanější rusky píšící ukrajinský spisovatel, novinář a scenárista Andrej Kurkov. Jeho knihy patří mezi špičku současné ukrajinské tvorby, přestože jsou psány rusky a pro potřeby čistě ukrajinskojazyčných čtenářů se překládají do ukrajinštiny.
www.ukrajinci.cz
www.databazeknih.cz


24. dubna 1731 - v Londýně zemřel anglický prozaik Daniel Defoe, jeden ze zakladatelů moderního románu. Byl představitelem novoklasicismu. Ve svých dílech rozvinul tradici španělských pikareskních románů a cestopisů a velmi dobře vystihl ekonomické myšlení jednotlivce v době začínajícího kapitalismu. – Narodil se v roce 1660.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

D. Defoe:
„Strach z nebezpečí je tisíckrát větší, než nebezpečí samo.”

24. dubna 1861 - se v Novém Strašecí narodil český malíř a grafik Viktor Oliva. Vytvořil řadu konvenčních portrétů, maloval též krajiny, zátiší a historické výjevy. Navrhoval knižní vazby a plakáty. – Zemřel 5. 4. 1928.
Český biografický slovník XX. století

24. dubna 1921 - se v Husinci narodil český herec Jaroslav Mareš. V prvním období svého hereckého života vytvářel chlapecké a hrdinné role s bezprostředním projevem. Kontakt s diváky si osvojil zejména z častého vystupování na estrádách. Při vytváření postav kladl důraz na sociální zázemí, postavu vždy pojímal vážně a málokdy se v ní objevil humor nebo ironie. – Zemřel 22. 10. 2003.
www.csfd.cz

24. dubna 1931 - se v Horní Čermné u Ústí nad Orlicí narodil český keramik Jindřich Marek. Po studiích v druhé polovině 50. let nastoupil v duchcovské porcelánce. Moderní pojetí tvorby ozdobného porcelánu vzal plně za své a spolu s profesorem J. Ježkem a dalšími spolupracovníky se stal spolutvůrcem tohoto trendu.
P. Koukal: Keramik Jindřich Marek, Duchcovské noviny, roč. 12., č. 4/2006, s. 15

25. dubna 1911 - spáchal sebevraždu italský prozaik Emilio Salgari. Napsal přes 85 dobrodružných románů, které si díky rychlému spádu a exotickému pozadí získaly srdce mladých čtenářů. – Narodil se 21. 8. 1862.
Slovník italských spisovatelů

25. dubna 1951 - se narodil český básník, prozaik, hudební skladatel, textař a výtvarník Pavel Zajíček. Je jedním z nejvýznamnějších představitelů českého undergroundu.
Slovník českých spisovatelů
www.pametnaroda.cz

Listí už padá.
Vlastně už opadalo.
Bylo toho hodně
nebo
bylo toho málo?

Něco se stalo.
Vždyť stále se něco děje.
Vytáhni úžas...
Žasni!

Těch proměn, co se kolem točí.
Těch obrazů!
Sochy vytvořené zvukem.
Zvuky vytvořené tichem...
P. Zajíček: Listí už padá (z básnického cyklu Chvění)

25. dubna 1971 - v Teplicích zemřel malíř Karel Kupka. Do Teplic přišel s celou rodinou v roce 1946 a zůstal jim věrný až do své smrti. Byl malířem české krajiny či starých městských zákoutí. – Narodil se 4. 7. 1905.
I. Kaulfuss: Karel Kupka by oslavil sté narozeniny, Deník Směr č. 156 z 4. 7. 2005

 

26.–30. duben


26. dubna 1711 - se v Edinburghu narodil skotský filozof a historik David Hume. V Edinburghu byl vůdčí osobností učené společnosti. V etice předvídá utilitarismus a v psychologii behaviorismus. – Zemřel 25. 8. 1776.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

D. Hume:
„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.”

26. dubna 1841 - se v Praze narodil český básník, prozaik a dramati Julius Zeyer. Spolu s J. V. Sládkem a J. Vrchlickým je řazen k představitelům proudu lumírovců v české literatuře. Nespokojený s tehdejší bázlivou měšťáckou společností vyzdvihoval ve svých knihách svobodymilovné hrdiny schopné velkých citů, věrnosti a obětavě bojující proti zlu. Podněty pro prózu i poezii hledal v dávné minulosti různých národů včetně exotického Orientu. Zároveň tak přinášel do naší literatury podněty z dalších kulturních oblastí. – Zemřel 29. 1. 1901.
Slovník českých spisovatelů
www.libri.cz


26. dubna 1941 - se v Praze narodil český výtvarník a hudebník Jan Antonín Pacák. Od 50. let jako multiinstrumentalista vystupoval s řadou dixielandových kapel. Uměl hrát na kontrabas, banjo, kazoo, valchu, foukací harmoniku, flétnu a zejména bicí nástroje. Známým se stal jako bubeník skupiny Olympic. – Zemřel 23. 3. 2007.
www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/
http://cs.wikipedia.org/wiki/


26. dubna 1991 - v Táboře zemřel český zoolog Oldřich Pravda. Zabýval se experimentální zoologií, hydrobiologií a didaktikou biologie. – Narodil se 27. 8. 1918.
Český biografický slovník XX. století

27. dubna 1791 - se v Charlestownu narodil americký sochař a malíř Samuel Morse. Jako výtvarník se věnoval zvláště malování portrétů a historických scén. Celosvětově známý je však díky svému vynálezu elektromagnetické telegrafie a telegrafickému kódu, známému jako Morseova abeceda. – Zemřel 2. 4. 1872.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

27. dubna 1891 - se v Rané u Hlinska narodil český právník, politik, pražský primátor a účastník protinacistického odboje Otakar Klapka. Byl významným představitelem Československé strany socialistické (od roku 1926 Národněsocialistické), od roku 1929 ji zastupoval v parlamentu a byl i členem jejího výkonného výboru a blízkým spolupracovníkem V. Klofáče. V době okupace pomohl řadě lidí ilegálně opustit Protektorát, odboj podporoval i finančně. 9. července 1940 byl zatčen a po příchodu Heydricha byl s dalšími odsouzen k smrti a popraven. – Zemřel 4. 10. 1941.
www.libri.cz

27. dubna 1901 - se narodil ruský literární vědec Naum Jakovlevič Berkovskij. Ve 20. letech minulého století byl teoretikem proletářské literatury, později se podílel na formulaci realismu jako základního principu evropské literatury od renesance po 20. století. – Zemřel 19. 6. 1972.
Malá československá encyklopedie, díl 1.

29. dubna 1911 - se v Brně narodil český básník Zdeněk Kriebel. Jeho básnická tvorba vyšla z proletářské poezie, přes vlivy moderních proudů dospěl k občanské a milostné poezii. – Zemřel 28. 12. 1989.
Slovník českých spisovatelů
Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež

Ustlat si v mladé růži plané
zní v básni hezky napohled.
Trní jen navrch něžně plane;
sny jsou však na krev rozedrané.
Láska též nezabíjí hned

a hloupé je k ní slovo něžná:
ukolébává z povzdálí
jak antarktická zima sněžná,
polární krásná velkokněžna.
Znrzli, kdo s ní si začali.

Komu jsem drsný, nemusí
číst, jak tam bylo komusi,
když vzácná labuť růžová
zamrzla v ledu doslova.
Z. Kriebel: Captatio benevolentiae (aneb Doporučení účelu řeči)
(ze sbírky Etudy pro dceru)

29. dubna 1981 - v Praze zemřel český režisér, dramaturg a rozhlasový pracovník Miloslav Disman. Svou dráhu začínal jako učitel. Od počátku věnoval zájem divadlu, a to především jako prostředku k estetické výchově dětí. Současně se zabýval výzkumem psychologie dítěte. Výsledky svých poznatků zveřejňoval v odborných pedagogických i divadelních časopisech a v knižních publikacích. Hledání metod estetické výchovy opíral o vlastní zkušenosti v dramatických recitačních a pěveckých kroužcích, které vedl. – Narodil se 27. 4. 1904.
Český biografický slovník XX. století
www.libri.cz


30. dubna 1911 - se v Krhanicích narodil český elektrotechnik Miroslav Pacák. Zabýval se radiotechnikou a konstrukcí měřicích a regulačních přístrojů pro hmotnostní spektrometrii. – Zemřel 13. 1. 1988.
Český biografický slovník XX. století

30. dubna 1911 - se v Pitzlingu narodila německá prozaička a esejistka Luise Rinserová. Nepodléhala dobovým literárním směrům, rozvíjela tradiční realistický styl buržoazní humanistické literatury křesťanské orientace. – Zemřela 17. 3. 2002.
Slovník spisovatelů německého jazyka

30. dubna 1921 - se v Praze narodil český novinář, publicista a autor literatury faktu Miloslav Moulis. Ve své tvorbě se vracel k zážitkům z gestapa a koncentračních táborů Osvětim a Buchenwald. – Zemřel 25. 3. 2010.
Český biografický slovník XX. století
www.czechlit.cz/zpravy


30. dubna 1931 - se ve východopruském Schulsteinu narodil český botanik František Kühn. Zabýval se hlavně ekologií polních plevelů a systematikou kulturních rostlin. – Zemřel 21. 2. 1995.
Český biografický slovník XX. století

30. dubna 1981 - v Staufenu zemřel německý básník, rozhlasový dramatik a publicista Peter Huchel. V období druhé světové války padl do ruského zajetí. Po propuštění žil nejprve v NDR, od roku 1971 v NSR. – Narodil se 3. 4. 1903.
Slovník spisovatelů německého jazyka