Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Březen 2021

1.–5. březen


1. března 1921
- se v New Yorku narodil americký básník a překladatel Richard Wilbur, dvojnásobný držitel Pulitzerovy ceny za poezii. – Zemřel 14. 10. 2017.
www.poetryfoundation.org/poets/richard-wilbur

1. března 1971 - v Českých Budějovicích zemřel český básník, prozaik, dramatik a překladatel František Hrubín. Na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů (1956) spolu s Jaroslavem Seifertem odvážně kritizoval spojení literatury a politiky, zastali se zde nejen perzekvovaných, ale i zavřených spisovatelů. Toto vystoupení vedlo nejprve k zákazu literární činnosti, velice brzy mu bylo povoleno překládat a psát literaturu pro děti, jeho samostatná tvorba procházela různými obdobími zákazů a vydávání. – Narodil se 17. 9. 1910.
Slovník českých spisovatelů
Český biografický slovník XX. století

Nad hlavou hvězda – nevidíš? –
zmrzlý zpěv cikády.
Pohoď ji do trávy – a již
cvrčí ti za zády.

Kdo jednou v noci stříbrné
ten závoj cvrčků rozhrne,
zajíkne se a oněmí,
že našel vesmír na zemi.

Zpěv cikád básní nechytíš,
tou síťkou děravou,
jenom se oženeš – a již
zmrzne ti nad hlavou.
F. Hrubín: Z mé astronomie (z básnické sbírky Zpívám)

2. března 1901 - se v Jaroměři narodil český sochař Josef Wagner. Velký vliv na něho měla barokní Braunova plastika v Kuksu nedaleko jeho rodiště. Braun byl také podle rodové tradice učitelem jednoho z Wagnerových předků. Lyrismus a výrazná sochařská objemovost se v jeho tvorbě ukazuje už v raných pracích. Od konce 30. let pronikla do díla barokní inspirace, projevující se větší dramatičností a dynamikou přednesu. Sochař užíval pískovec s hrubým povrchem a vytvářel figury proporčně deformované. – Zemřel 10. 2. 1957.
www.libri.cz

2. března 1931 - se v Privolnoje narodil ruský politik a státník Michail Sergejevič Gorbačov. Pokoušel se o změny, které by vedly ke zlepšení fungování sovětského komunistického a politického systému a k ukončení studené války, ale které vedly i ke konci vlády Komunistické strany Sovětského svazu a k rozpadu sovětského impéria. V roce 1990 obdržel Nobelovu cenu za mír.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

M. S. Gorbačov:
„Polopravda je horší než lež.”
„Demokracie bez veřejné informovanosti neexistuje a existovat nemůže.″

2. března 1941 - se v Praze narodil český malíř a grafik Aleš Krejča, současný nejvýznamnější představitel českého a evropského magického realismu. Od konce 60. let se věnuje především knižní grafice. Je držitelem významných ocenění v soutěži o nejkrásnější knihy roku. Vyniká mistrovskou technikou a jeho dílo v kontextu současného výtvarného umění je naprosto ojedinělé.
Český biografický slovník XX. století
www.artgaleriepresent.cz/vytvarnik/ales-krejca


2. března 1951 - v Novém Městě nad Váhom zemřela slovenská básnířka a prozaička Ľudmila Podjavorinská, vlastním jménem Riznerová, zakladatelka moderní slovenské literatury pro děti. Ve své tvorbě zobrazovala nejenom trpké osudy obyčejných lidí, ale dívala se také hluboko do lidských duší. V dílech z venkovského a maloměstského prostředí popsala s kritickým nadhledem každodenní rodinné starosti. – Narodila se 26. 4. 1872.
Slovník slovenských spisovatelů

3. března 1851 - se v Praze narodil český politický pracovník Josef Stanislav Kaňka. Původně byl vyučen zámečníkem, od mládí se podílel na politické činnosti, především v různých dělnických novinách a časopisech. Přibližně v roce 1880 se odstěhoval z Prahy do Teplic, kde se zapojil do činnosti několika spolků. – Zemřel 2. 4. 1885.
P. Koukal: Josef st. Kaňka; Severočeský deník, č. 84 z 8. 4. 1995, s. 9

3. března 1871 - ve Vídni zemřel německý nábytkář usazený na Moravě Michael Thonet. Od roku 1830 se začal věnovat pokusům o vytvoření ohýbaného nábytku. Po 12 letech snažení získal první patent a krátce nato se přestěhoval do Vídně. Pod patronací knížete Metternicha tu rozšiřoval výrobu a dále zlepšoval svou metodu. Tady vznikla roku 1850 první ohýbaná židle vhodná pro masovou potřebu zvaná kavárna Daun. – Narodil se 2. 7. 1796.
www.libri.cz

3. března 1921 - se v Sain-Mars-la Taille narodil francouzský novinář a romanopisec Paul Guimard. V jeho díle humor zakrývá tragickou stránku existence – onu nevypočitatelnou náhodu, jež zvrátí osudy a převrátí hodnoty. – Zemřel 2. 5. 2004.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

3. března 1961 - v Praze zemřel český prozaik, dramatik, filmový scenárista a překladatel Eduard Fiker. Z jeho próz jsou nejznámější detektivní romány, v nichž slučoval klasickou zápletku s autentickým obrazem prostředí. – Narodil se 21. 11. 1902.
Český biografický slovník XX. století

E. Fiker:
„Nejvražednější touha je touha po penězích.”

4. března 1881 - se v Cliftonu (Tennessee) narodil americký romanopisec Thomas Sigismund Stribling. Hlavní inspiraci svých románů čerpal z podrobné znalosti společenského života venkovského maloměsta. – Zemřel 8. 7. 1965.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

4. března 1921 - se v Praze narodil český spisovatel a překladatel Jan Šmíd, autor humoristických a detektivních novel a historických románů. – Zemřel 13. 12. 2002.
Slovník českých spisovatelů
www.osobnosti.cz

4. března 1981 - v Praze zemřel český historik a publicista František Červinka. Zabýval se zejména českými politickými a kulturními dějinami 19. a 1. poloviny 20. století, problematikou moderních ideologií a politických proudů. – Narodil se 14. 1. 1923.
Český biografický slovník XX. století

4. března 2001 - v Brandýse nad Labem zemřel český malíř a grafik Vilém Plocek. Ve své rané tvorbě byl ovlivněn dílem F. Tichého a J. Sudka, později se hlavním tématem jeho obrazů stala krajina s řekou, zvláště prosté motivy z labských břehů. Věnoval se také knižní ilustraci. – Narodil se 25. 12. 1905.
Český biografický slovník XX. století

5. března 1751 - se v Chotči narodil český varhaník, cembalista a hudební skladatel Jan Křtitel Josef Kuchař. Byl mezi prvními, kdo pochopil génia hudby W. A. Mozarta a začal ji propagovat. V roce 1786 pravděpodobně hrál ve Stavovském divadle při premiéře Figarovy svatby a v lednu roku 1787 se s Mozartem při jeho návštěvě Prahy seznámil. 28. října téhož roku hrál spolu s Mozartem na cembalo v premiérovém provedení Dona Giovanniho. – Zemřel 18. 2. 1829.
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://encyklopedie.idu.cz

5. března 1851 - se v Železném Hamru u Třemešné narodil český malíř Václav Brožík, přední představitel české historické malby poslední čtvrtiny 19. století, patří k té hrstce českých výtvarných umělců, jíž se dostalo poct už za jejich života. Je počítán mezi generaci Národního divadla, kde jeho díla zdobí královskou lóži. Nejznámější Brožíkovy obrazy visí v zasedací síni Staroměstské radnice. – Zemřel 15. 4. 1901.
www.libri.cz

5. března 1951 - v Praze zemřel český básník, prozaik, literární a výtvarný kritik, bibliofil a sběratel výtvarného umění Jiří Karásek ze Lvovic, vlastním jménem Antonín Karásek. Byl hlavním představitelem české dekadence. Cennější než jeho vlastní tvorba jsou jeho literárněkritické stati, v nichž byl především vykladačem tvorby generace 90. let. – Narodil se 24. 1. 1871.
Český biografický slovník XX. století

 

6.–10. březen


6. března 1911 - se ve Vrútkách narodil slovenský prozaik, autor knih pro děti a mládež a překladatel Ján Bodenek, autor sociálně laděných povídek a novel. – Zemřel 20. 11. 1985.
Slovník slovenských spisovatelů

7. března 1941 - se v Beaconsfieldu narodil anglický prozaik a dramatik, hlásící se ke katolicismu Piers Paul Read. Ve své tvorbě se soustřeďuje na problematiku morálky, vztahu dobra a zla, viny a vykoupení. Vyniká vytříbeným, jednoduchým stylem.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

7. března 1951 - se v Praze narodil český autor povídek v žánru fantasy a science fiction Eduard Martin, vlastním jménem Martin Petiška. Jeho otcem byl český spisovatel Eduard Petiška. Věnuje se lektorské a režijní práci, několik let byl i externím spolupracovníkem Československého rozhlasu. V roce 1991 založil nakladatelství Martin.
Slovník českých spisovatelů
www.spisovatele.cz

7. března 1991 - v Praze zemřel český klavírista a hudební skladatel Josef Páleníček. Koncertoval v Československu i v zahraničí, výrazně se uplatnil i v oblasti komorní hry. – Narodil se 19. 7. 1914.
Český biografický slovník XX. století

7. března 2001 - ve Stupavě zemřel slovenský literární historik a kritik Karol Rosenbaum. Badatelsky vyšel z porovnávacích studií slovenského romantismu a německého klasicismu. – Narodil se 7. 2. 1920.
Slovník slovenských spisovatelů

8. března 1731 - v Praze zemřel český sochař a řezbář Ferdinand Maxmilián Brokof, jeden z nejlepších sochařů českého baroka. Jeho plasticky rozvinutý styl nacházíme poprvé na sousoší sv. Barbory na Karlově mostě a pak na dalších - vrcholí sousošími sv. Ignáce a Františka Xaverského. Okolo roku 1714 spojuje F. M. Brokof své umění s dílem význačného rakouského architekta Jana Fischera z Erlachu. Spolu s ním proniká do Vídně, do Vratislavi i jinam. Nadále však tvoří pro Prahu i český venkov. Z těch let pochází i monumentální sousoší dodnes zdobící Hradčanské náměstí, dokumentující, jak umělec suverénně přetváří kámen v postavy plné plastičnosti a přesvědčivosti. – Narodil se 12. 9. 1688.
www.libri.cz

8. března 1761 - se v Pików narodil polský francouzsky píšící prozaik, historik, lingvista, cestovatel a politik hrabě Jean (Jan) Potocki. Hrabě Potocki, nazývaný "poslední Polák", byl jedním z prvních lidí, kteří po boku aeronauta Jeana Pierra-Francise Blancharda vzlétli v balónu do nebes. Považoval se hlavně za učence. Sestavil archeologický atlas Ruska a pracoval v oboru slovanských starožitností. – Zemřel 2. 12. 1815.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

8. března 1851 - se v Skutči narodil český lékárník Josef Bouda. V červenci roku 1880 nastoupil jako provizor hospitální lékárny v Duchcově. V zahradě pěstoval léčivé byliny a věnoval se i včelařství. Aktivně se podílel na rozvoji české farmacie. Postavil se však i do řad bojovníků, prosazujících pokrok českých menšin na severu. – Zemřel 13. 1. 1893.
S. Skovajsa: Pokrokový farmaceut; Revue Teplice, č. 2/1981, s. 17

8. března 1901 - se v Holešově narodil český archeolog Jaroslav Böhm, jeden z tvůrců a organizátorů moderní české a československé archeologie. Vytvořil vlastní koncepci pravěku českých zemí a v poválečném období se podílel na kolektivních přehledech československých dějin. – Zemřel 6. 12. 1962.
Český biografický slovník XX. století

8. března 1931 - se v New York City narodil americký odborník na masmédia a mediální a kulturní teoretik Neil Postman. – Zemřel 5. 10. 2003.
http://cs.wikipedia.org/wiki/
www.britannica.com/biography/Neil-Postman


8. března 1941 - se v Chlumci nad Cidlinou narodila česká hudební skladatelka Ivana Loudová. Soustřeďovala se na hledání specifické formy pro každou skladbu a výrazové využití novodobých skladebných prostředků. Za svou tvorbu obdržela řadu ocenění v Čechách i v zahraničí, mj. Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby za rok 2015. – Zemřela 25. 7. 2017.
Český biografický slovník XX. století
http://loudova.cz/cs/


8. března 1941 - v Colon (Panama) zemřel americký meziválečný spisovatel Sherwood Anderson. Mistr povídky, který ovlivnil mj. Ernesta Hemingwaye a Williama Faulknera. Vytvořil řadu portrétů osamělých, zklamaných obyvatel maloměsta, zachytil rozpor mezi organizovanou, jednotnou společností a individuálními lidskými instinkty. – Narodil se 13. 9. 1876.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké
www.skolavpohode.cz

9. března 1931 - se v Paříži narodil francouzský publicista a prozaik Gilles Perrault, vlastním jménem Jacques Peyrolles. Proslul zejména pohádkami, které v duchu své teze o modernosti napsal na základě inspirace francouzským středověkem a lidovou tradicí.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

9. března 1961 - v Bukurešti zemřel rumunský prozaik, publicista a redaktor Cesar Petrescu, autor děl pro děti a mládež. Jeho dílo je velmi rozmanité. Zamýšlel vytvořit cyklus románů, tzv. rumunskou kroniku 20. století, to se mu ale podařilo pouze částečně. – Narodil se 1. 12. 1892.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, díl 1. zahraniční spisovatelé

10. března 1621 - v Praze zemřel český kněz a kazatel Havel Žalanský, zvaný Phateon. Věnoval se povolání duchovního, vyznávaje kalvinistické učení. K roku 1600 je připomínán jako farář v Ledči (nad Sázavou), poté od roku 1602 působil u svaté Barbory v Kutné Hoře a na závěr svého, na tehdejší dobu nikoli krátkého života, zakotvil u svatého Jiljí na Starém Městě v Praze. – Narodil se v Žalanech na Teplicku v roce 1567.
www.ukp98.cz

10. března 1911 - se v Dolní Cerekvi narodil český římskokatolický teolog a církevní historik Jaroslav Kadlec. Ústřední oblastí jeho badatelského zájmu byly české středověké církevní dějiny. – Zemřel 3. 1. 2004.
Český biografický slovník XX. století

10. března 1881 - se v Paříži narodil francouzský prozaik, básník a dramatik Luc Durtain, vlastním jménem André Nepveu. Ve své poezii hlásal návrat ke konkrétnu v moderní poezii. Především byl však prozaikem. – Zemřel 29. 1. 1959.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

L. Durtain:
„Láska by měla být něžnou hrou citů, nikoliv násilným používáním těl.”
„Láska je jako sklo. Rozbije se, když je někdo uchopí příliš nejistě, nebo příliš prudce.”

 

10.–15. březen


11. března 1811 - se narodil francouzský astronom Urbain Jean Joseph Leverrier. Z odchylek dráhy planety Uran vypočítal do té doby neznámou planetu Neptun, která pak byla objevena v roce 1846. – Zemřel 23. 9. 1877.
Rok do kapsy

11. března 1821 - se v Rameňje v Kostromské gubernii narodil ruský prozaik Alexej Feofilaktovič Pisemskij. Jeho prózy jsou realistické až naturalistické. – Zemřel 21. 1. 1881.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

11. března 1911 - se v Římě narodila italská prozaička a novinářka kubánského původu Alba De Céspedes. Ve svých románech a povídkách líčí moderní ženu a její rozpory, strach před osamělostí, touhu po rodinném kruhu i nezávislé práci. – Zemřela 14. 11. 1997.
Slovník italských spisovatelů

11. března 1931 - se v Melbourne narodil australsko-americký mediální magnát a miliardář Rupert Murdoch. Podnikal především v oblasti tištěných médií a televize. Koncem 20. století vlastnil více než 100 významných světových periodik. Je považován za jednoho z nejvlivnějších lidí na světě.
Rok do kapsy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch


11. března 1981 - zemřel český rozhlasový reportér, fejetonista a spisovatel Josef Filgas. Pracoval v ostravském oddělení Českého rozhlasu, jako spisovatel psal především knížky pro děti a mládež a romány s náměty z Ostravy a okolí. – Narodil se 16. 10. 1908.
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce; díl 1/A-G
Slovník českých spisovatelů beletristů 1945–1956


12. března 1911 - se v Ostravě narodil český matematik a pedagog Josef Andrys. Svůj odborný zájem zaměřil na metodiku vyučování matematiky.
www.math.muni.cz/math/biografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Andrys


12. března 1981 - v Praze zemřel český překladatel, literární kritik a editor Břetislav Mencák. Překládal z němčiny, dánštiny, švédštiny, norštiny, islandštiny a faerštiny. Psal také poezii a zdramatizoval Goethovo Utrpení mladého Werthera. – Narodil se 19. 4. 1903.
Český biografický slovník XX. století

12. března 1991 - v Tórshavnu zemřel dánsky píšící faerský spisovatel William Heinesen. Ústředním tématem jeho tvorby jsou jeho rodné ostrovy, kde strávil v podstatě celý život. V hrstce obyvatel hlavního města ostrovů nachází všeobecně platné vzorce lidského chování a vztahu k velkolepé přírodě. – Narodil se 15. 1. 1900.
Slovník severských spisovatelů

12. března 2001 - v Naples zemřel americký spisovatel Robert Ludlum. Původně úspěšný producent a herec změnil koncem šedesátých let profesi a začal se věnovat literatuře. Ludlumovy špionážní romány jsou natolik přesvědčivé a věrohodné, že na něj svého času CIA dokonce nasadila zvláštního agenta. – Narodil se 25. 5. 1927.
www.pitaval.cz
www.goodreads.com


13. března 1741 - se ve Vídni narodil římskoněmecký císař, panovník habsburské monarchie z dynastie habsbursko-lotrinské Josef II., syn Marie Terezie. Uskutečnil řadu pokrokových reforem, jeho vládou pokračoval osvícenský absolutismus a rakouský centralismus. – Zemřel 20. 2. 1790.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot, č. 2.


13. března 1891 - se ve Stračově u Hradce Králové narodil český archeolog, historik umění a pedagog Jindřich Čadík. Byl dlouholetým úspěšným ředitelem Uměleckoprůmyslového muzea v Plzni, pořadatelem četných výstav našich i zahraničních malířů a sochařů, ale především klasickým archeologem evropské úrovně. – Zemřel 1. 1. 1979.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot
https://ukar.ff.cuni.cz/cs/o-ustavu/historie-ustavu/jindrich-cadik/

13. března 1911 - se v Českém Brodě narodil český herec Josef Semecký, jeden z nejpopulárnějších herců teplického divadla. Svou hereckou kariéru nastoupil v Brně, pak působil v Českém Těšíně, Mostě a v roce 1954 se stal členem Krajského krušnohorského divadla. Byl rovněž literárně činný, psal divadelní veselohry, pořizoval úpravy operetních libret. – Zemřel 21. 1. 1977.
P. Koukal: Herec tělem i duší; Revue Teplice, roč. 9, č. 6/1977, s. 16

13. března 1931 - se v Brně narodil český recitátor, moderátor, dramaturg a scenárista Milan Friedl. Věnoval se především uměleckému přednesu, který též – spolu s hlasovou technikou – přednášel řadu let na DAMU a na dramatickém oddělení Pražské konzervatoře. – Zemřel 1. 10. 2010.
Český biografický slovník XX. století

13. března 1931 - se v Montalvos narodil španělský romanopisec, esejista a novinář Rodrigo Rubio. Již během 60. let se vyprofiloval jako angažovaný svědek své doby s vyhraněným citem pro sociální, politické a náboženské problémy. – Zemřel 4. 4. 2007.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

13. března 1931 - se v Berlíně narodil německý prozaik, dramatik, autor filmových scénářů a rozhlasových a televizních her Wolfgang Kohlhaase.
Slovník spisovatelů německého jazyka

13. března 1971 - v Plattsburghu zemřel americký výtvarník, ilustrátor a prozaik Rockwell Kent. Jeho obrazy a grafika jsou inspirovány mořem a nedotčenou přírodou. – Narodil se 21. 6. 1882.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

14. března 1681- se v Magdeburku narodil německý hudební skladatel a varhaník Georg Philipp Telemann, představitel pozdně barokní hudby. Byl jedním z nejhranějších skladatelů minulosti (alespoň ve své době), byl současníkem Johanna Sebastiana Bacha a celoživotním přítelem Georga Friedricha Händela. Zatímco dnes je Bach obecně považován za významnějšího skladatele, byl Telemann pro své hudební schopnosti během celého svého života mnohem proslulejší. – Zemřel 25. 6. 1767.
http://cs.wikipedia.org
www.britannica.com/biography/Georg-Philipp-Telemann

14. března 1801 - v Berlíně zemřel polský básník, dramatik a překladatel Ignacy Krasicki. Podporoval reformní hnutí a královu politiku, zpočátku se vyznačoval společenským kriticismem. Byl čelným básníkem své generace a nejtypičtějším představitelem osvícenského racionalismu. – Narodil se 3. 2. 1735.
Slovník polských spisovatelů

14. března 1921 - se v Plzni narodil český zpěvák Rudolf Cortés, vlastním jménem Rudolf Kraisinger. Vynikl zvláště v interpretaci pomalých písní, v nichž mohl uplatnit barvu svého hlasu. Spolupracoval také s filmem a televizí. – Zemřel 12. 12. 1986.
Český biografický slovník XX. století

15. března 1911 - se v Milevsku narodil český básník Jindra Černohorský. Byl básníkem rodného kraje, později působil jako regionální publicista se zaměřením na historii protifašistického odboje a dějin KSČ. – Zemřel 26. 1. 1988.
Lexikon české literatury, díl 1./ A-G

15. března 1921 - se v Horažďovicích narodil český technik Jaroslav Němec, zakladatel československého jaderného programu a oboru materiálního inženýrství. Zabýval se naukou o materiálu, mechanikou a spolehlivostí konstrukcí. – Zemřel 2. 3. 2005.
Český biografický slovník XX. století
http://technet.idnes.cz/
www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne

 

16.–20. březen


16. března 1901 - se v Protivíně narodila česká operní pěvkyně s velkým hlasovým fondem i rozsahem Marta Krásová. Vynikla zvláště v dramatických a tragických rolích. – Zemřela 20. 10. 1970.
Český biografický slovník XX. století

16. března 1931 - se v Brně narodil český divadelní režisér a autor loutkových her Jiří Jaroš. Působil v mnoha českých loutkových i činoherních divadlech. Jeho autorská a režijní tvorba je spjatá s hledáním nového modelu loutkové hry, odpovídajícího specifickým možnostem loutkového divadla.
Český biografický slovník XX. století
www.slovnikceskeliteratury.cz


16. března 1941 - se v Parmě narodil italský filmový režisér Bernardo Bertolucci. Ve svých dvaceti letech se stal oslavovaným a publikovaným básníkem, svého básnického talentu se však vzdal ve prospěch filmu. Jeho snímky se vyznačují především barevným vizuálním stylem. V roce 1987 získal filmové ceny Oscar za režii a scénář k filmu Poslední císař. – Zemřel 26. 11. 2018.
www.csfd.cz

17. března 1921 - se v Želí narodil český organický chemik Vlastimil Herout. Pracoval v oblasti chemie přírodních rostlinných látek, biosystematiky organismů a ekologie rostlin. – Zemřel 28. 6. 1999.
Český biografický slovník XX. století
https://vesmir.cz/cz/casopis/


17. března 1931 - se v Praze narodil český hudebník, hudební pedagog a publicista Karel Velebný. Již v roce 1948 začal vystupovat s taneční hudbou a jazzem v různých orchestrech, trvaleji v souboru K. Krautgartnera (1955–58) a v průkopnické jazzové skupině Studio 5 (1958–60). Pod pseudonymem Evžen Hedvábný spoluzakládal rozhlasovou Vinárnu U Pavouka a Divadlo Járy Cimrmana a později vystupoval s odštěpenou částí - Salónem Cimrman. – Zemřel 7. 3. 1989.
www.libri.cz

17. března 1941 - ve stalinském koncentračním táboře zemřel ruský spisovatel, prozaik, dramatik a scenárista Isaak Babel. Byl mistrem prozaické miniatury, jeho novelistika se vyznačuje hutností a lakoničností vyprávění. Jeho dílo je prodchnuto humanistickým apelem, snahou po zlidštění člověka. – Narodil se 13. 7. 1894.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

I. Babel:
„Bůh trestá ty, kdo neznají lásku.″
„Mládí není žádné neštěstí, to přejde s léty.″

18. března 1321 - zemřel uherský šlechtic a vojevůdce Matúš Čák Trenčiansky. Představoval typ dravého feudála, který využil dočasné anarchie v uherském království a stal se fakticky neomezeným a samozvaným pánem nebývale rozlehlého území západního Slovenska a části Uher. – Narodil se asi v roce 1252.
www.libri.cz

18. března 1901 - se v Kyšperku narodil slovenský prozaik a novinář českého původu Peter Jilemnický, vůdčí představitel socialistického realismu ve slovenské literatuře. Jeho romány se tématicky váží zejména k sociální problematice na slovenské vesnici po 1. světové válce. – Zemřel 19. 5. 1949.
Český biografický slovník XX. století

P. Jilemnický:
"Keby to bolo možné, chodil by som do školy ako žiak. A že to neide, chodím do školy ako učiteľ."

18. března 1951 - se v Bratislavě narodil slovenský spisovatel Ladislav Szalai. V roce 1990 založil spolu se společníkem Karlem Smolanem nakladatelství Orfeus, které bylo zaměřené zejména na učebnice a literaturu faktu. Ve své literární tvorbě se Szalai nejprve věnoval poezii a psaní písňových textů, v jeho prózách převládá žánr sci-fi.
www.legie.info

19. března 1711 - v Litomyšli zemřel český piaristický vědec, matematik a astronom Josef Langer. Piaristou se stal roku 1668, kdy přijal řádové jméno Athanasius a vyučoval na různých gymnáziích matematice a jiným vědám, a to především v Litomyšli. Vedle toho se po celý život zajímal o astronomii. – Narodil se 25. 12. 1650.
www.libri.cz

19. března 1721 - se ve skotském Dalquhurnu narodil anglický romanopisec Tobias Smollett, známý především pro svůj pikareskní román Dobrodružství Rodericka Randoma, který je pokládán za vůbec nejlepší dílo tohoto žánru v celé anglické literatuře. – Zemřel 17. 9. 1771.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

Krev dokud proudí v žilách mojich,
cit v upomínek živ jest rojích,
chci vlasti los i hrozný trest
v synovské hrudi věrně nést,
a nepřátel ať hrozí řady,
můj verš, pln lásky, hlásá všady:
Kvil, bědné Skotsko napořád,
tvůj ztracen mír, tvůj vavřín svad!
T. Smollett: z básně Slzy Skotska

19. března 1801 - se v Neapoli narodil italský libretista, dramatik a malíř Salvatore Cammaráno. Napsal kolem padesáti romanticky laděných libret pro nejrůznější skladatele, mimo jiné také pro G. Verdiho. – Zemřel 17. 7. 1852.
Slovník italských spisovatelů

19. března 1811 - ve Vídni zemřel český hudební skladatel a rakouský úředník František Adam Míča (Franz Adam von Mitscha). Hudbě se věnoval vlastně jen mimo své povolání, přesto napsal 27 symfonií, dvě opery, asi 50 tanečních skladeb (menuetů a německých tanců), houslové koncerty, oratoria, smyčcové koncerty a řadu dalších skladeb. – Narodil se 11. 1. 1746.
www.libri.cz

19. března 1891 - se ve Frýdštejnu u Turnova narodil český malíř, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník Eduard Milén, průkopník moderní novinové kresby. Byl mnohostranným umělcem, který zasáhl do řady oborů umělecké tvorby. – Zemřel 19. 5. 1976.
Český biografický slovník XX. století

19. března 1891 - se v Brně narodil český hudební skladatel, varhaník a pedagog Josef Blatný, jeden z nejúspěšnějších a prvních českých skladatelů instruktivních skladeb pro klavír a jiné nástroje v 2. čtvrtině 20. století. Studoval u Leoše Janáčka. Byl prvním českým varhaníkem a ředitelem kůru u Sv. Jakuba v Brně. – Zemřel 18. 7. 1980.
Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 1.

19. března 1891 - se v Jaroměři narodil český malíř, ilustrátor a překladatel Josef Šíma. Jako malíř se (v poúnorovém Československu dlouho odmítaný a zamlčovaný) řadí vedle Toyen a J. Štyrského k nejvýznamnějším moderním malířům přinejmenším evropského významu. Vzhledem k téměř 50letému pobytu v Paříži je někdy považován za malíře francouzského. Šíma měl blízko k surrealismu, zaměřoval se však více na symbolický rozměr obrazu, v pozdním období dospěl k světelným abstraktním malbám. – Zemřel 24. 7. 1971.
www.libri.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/


19. března 1931 - se v Polici nad Metují narodil český psycholog Jaromír Janoušek. Zabýval se zejména sociální psychologií a psychologií poznávacích procesů. – Zemřel 10. 10. 2017.
Český biografický slovník XX. století

19. března 1951 - se v Praze narodil český novinář, spisovatel a televizní reportér Josef Klíma, nositel novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky (2006). Celou dobu svého angažmá na Nově působil Josef Klíma v pořadu Na vlastní oči, je autorem úctyhodného počtu reportáží s rozličnou tématikou. Kromě novinářské práce se věnuje rovněž spisovatelské činnosti a scenáristice.
http://zivotopis.osobnosti.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/

20. března 1911 - se v Mladé Boleslavi narodila česká herečka Darja Hajská, rozená Darja Dea Voříšková. I když byla Darja Hajská nejčastěji představitelkou služebných a komorných, tak v 50. až 70. letech byla zejména vesničankou, družstevnicí, uklízečkou, vejminkářkou, domovnicí aj., prostě těch nejprostších žen z lidu. Spolupracovala také s rozhlasem a televizí. – Zemřela 18. 3. 1981.
www.csfd.cz


21.–25. březen


21. března 1921 - se v Malko Tärnovo narodil bulharský prozaik a dramatik Boris Aprilov, vlastním jménem Ananas Vassilev Djavkov. Byl autorem oblíbených divadelních her a scénářů, ale především byl znám svou tvorbou pro děti. – Zemřel 10. 4. 1955.
Slovník spisovatelů: Bulharsko
http://cs.wikipedia.org/

21. března 1931 - v Praze zemřel český jazykovědec Josef Zubatý. Zabýval se především historickým srovnáváním indoevropských jazyků, balistikou a v pozdějším období i bohemistikou. Od vzniku časopisu Naše řeč v roce 1916 byl jeho redaktorem a jedním z předních přispěvatelů. Jeho postavení a autoritu nejlépe vystihuje skutečnost, že byl roku 1923 zvolen presidentem České akademie věd a umění. – Narodil se 20. 4. 1855.
www.libri.cz

22. března 1921 - se ve Velkém Šariši narodila slovenská spisovatelka a dramatička romské národnosti, autorka literatury pro děti a mládež, Elena Lacková, rozená Elena Doktorová. Psala svá díla v romštině, byla první romskou spisovatelkou na Slovensku. – Zemřela 1. 1. 2003.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež: 1. Zahraniční spisovatelé
http://cs.wikipedia.org/wiki/

22. března 1931 - se v Ostravě narodil český překladatel a kritik Igor Hájek. V roce 1969 odešel do exilu a od roku 1970 přednášel na universitách v Lancasteru, Glasgowě a v USA. Zabýval se anglickou a americkou moderní literaturou. V exilu propagoval českou literaturu v anglosaské kulturní oblasti. – Zemřel 21. 4. 1995.
Český biografický slovník XX. století

22. března 1981 - v Praze zemřel český analytický chemik Jan Doležal. Zabýval se elektroanalýzou, zejména polarografií anorganických látek. – Narodil se 22. 12. 1923.
Český biografický slovník XX. století

23. března 1881 - se v Neulily-sur-Seine narodil francouzský spisovatel a dramatik Roger Martin du Gard, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1937), autor rozsáhlého románového cyklu Thibaultové a románu v dialozích Jean Barois. – Zemřel 22. 8. 1958.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

23. března 1901 - se v Mnichově Hradišti narodil český novinář a československý komunistický politik Jan Šverma. Patřil ke skupině mladých ambiciózních komunistů opájejících se hesly Kominterny o potřebě tzv. bolševizace komunistických stran. – Zemřel 10. 11. 1944.
www.libri.cz

23. března 1931 - se v Lublinu narodil polský prozaik, reportér, autor divadelních a rozhlasových pořadů, překladatel anglosaské literatury Jerzy Krzyszton. – Zemřel 16. 5. 1982.
Slovník polských spisovatelů

23. března 1991 - v Sofii zemřela bulharská básnířka a překladatelka Elisaveta Bagrjana, vlastním jménem E. Belčevová. Patřila k vůdčím osobnostem bulharské literatury 20. století. – Narodila se 29. 4. 1893.
Slovník balkánských spisovatelů

24. března 1891 - se v indickém Dharwaru narodil švýcarský romanopisec John Knittel. – Zemřel 26. 4. 1970.
Slovník spisovatelů německého jazyka

24. března 1921 - se ve Vnorovech narodila česká studentka, činná v komunistickém domácím odboji za nacistické okupace Marie Kudeříková. V prosinci 1941 byla zatčena gestapem a 26. března 1943 ve Vratislavi popravena.
Český biografický slovník XX. století

24. března 1931 - se v Plzni narodil český lékař a bioklimatolog Jiří Matoušek. Byl jedním z průkopníků české bioklimatologie a v roce 1965 spoluzakladatelem Československé bioklimatologické společnosti při ČSAV. – Zemřel 21. 10. 1983.
Český biografický slovník XX. století

24. března 1951 - se v Olomouci narodila česká prozaička Lenka Procházková, dcera spisovatele a scenáristy Jana Procházky, signatářka Charty 77. V 70. a 80. letech mohla publikovat pouze v samizdatu nebo v zahraničí. Své prózy zaměřovala především na milostnou tématiku, ztvárněnou ze ženského úhlu pohledu.
Český biografický slovník XX. století

25. března 1801 - ve Weissenfelsu zemřel německý básník a literární teoretik Novalis, vlastním jménem Friedrich Leopold von Hardenberg. Byl nejvýznamnějším básníkem i prozaikem německého raného romantismu. – Narodil se 2. 5. 1772.
Slovník spisovatelů německého jazyka

Maličká, nebzuč, pozor dej,
tak blízko k světlu nelítej!
Až oslepí tě, vletíš tam,
pak běda zžehlým křidélkám!

Ach, ale ty mě neslyšíš,
zde ležíš, svíjíš se a chvíš,
k letu ti chybí křídel pár,
spálil je plamenem svým žár.

Tak často končívá i filosof,
dřív padne, než se nadát moh,
oklamán krásným třpytem jen
do bludu vběhne oslepen.

I mnohý mladík takhle pad,
ošálen leskem hoří rád
vilností, teplem plamene,
jenž hřeje a pak sežehne.
Novalis: Mušce (z básnické sbírky Květinový prach)

25. března 1881 - se v Nagyszentmiklós (dnešní Sannicolau Mare) narodil světově proslulý maďarský hudební skladatel 20. století Béla Bartók. Světový význam získal nejen jako skladatel, ale zároveň jako výborný klavírista a uznávaný hudební vědec. Od roku 1940 žil v exilu v USA. – Zemřel 26. 9. 1945.
http://cs.wikipedia.org/wiki/
https://vltava.rozhlas.cz/


25. března 1881 - se v Leghtonu narodila anglická spisovatelka Mary Webbová. Romantické příběhy jejích románů se odehrávají v kraji Salop, kde žila. – Zemřela 8. 10. 1927.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

25. března 1901 - se v Novém Městě nad Metují narodil český malíř a textilní výtvarník Antonín Kybal. Od konce 20. let 20. století usiloval o renesanci rukodělné i průmyslové tvorby, zasahoval do všech odvětví textilu. – Zemřel 15. 11. 1971.
Český biografický slovník XX. století

25. března 1921 - se v Roudnici nad Labem narodil český prozaik Jan Kozák. V letech 1977–1989 byl předsedou Svazu českých spisovatelů, patřil k čelným představitelům "normalizační" komunistické kulturní politiky v oblasti literatury. – Zemřel 5. 5. 1995.
Český biografický slovník XX. století


26.–31. březen


26. března 1911 - se v Rynholci u Slaného narodil český dramatik, publicista, fejetonista a prozaik Karel Dvořák. Byl autorem divadelních, loutkových a rozhlasových her i pásem. – Zemřel 13. 5. 1988.
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce; díl 1/A-G

26. března 1911 - se v Lipsku narodil anglický neurofyziolog německého původu Bernard Katz. V roce 1970 získal Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za objasnění základních mechanismů funkce nervového systému. – Zemřel 20. 4. 2003.
http://en.wikipedia.org/wiki/

26. března 1911 - se v městě Columbus ve státu Mississippi narodil americký spisovatel Tennessee Williams, jeden z nejvýznamnějších amerických dramatiků 20. století. Vedle více než padesáti divadelních her, je autorem i několika próz. – Zemřel 25. 2. 1983.
T. Williams: Louka modrých dětí

T. Williams:
„Ženy milují poražené, ale podvádějí je s vítězi.”
„Dnešní lidé by chtěli žít zítřejší život za včerejší ceny.”

26. března 1951 - se v Praze narodil český historik Petr Čornej. Věnuje se především českým a středoevropským dějinám pozdního středověku, historii českého dějepisectví od vrcholného středověku po současnost a problematice českých historických tradic.
Český biografický slovník XX. století

27. března 1871 - se v Lübecku narodil německý prozaik, dramatik a publicista Heinrich Mann. V roce 1935 získal československé občanství, protože byl v Německu po nástupu nacistů k moci pronásledován. Od roku 1940 až do své smrti žil v USA. K jeho nejznámějším románům patří V zemi hojnosti, Profesor Neřád (předloha slavného filmu Modrý anděl), Poddaný a dvojdílný historický román o francouzském panovníkovi Mládí krále Jindřicha IV. a Zrání krále Jindřicha IV. – Zemřel 12. 3. 1950
Slovník spisovatelů německého jazyka

27. března 1881 - se v Sevastopolu narodil ruský spisovatel, humorista, satirik, dramatik a divadelní kritik Arkádij Timofejevič Averčenko. Na podzim roku 1918 uprchl před Rudou armádou do Sevastopolu a dále do Konstantinopole. Od června 1922 až do své smrti žil v Praze. – Zemřel 12. 3. 1925.
Slovník spisovatelů národů SSSR
http://cs.wikipedia.org/wiki/


27. března 1921 - se ve Veľkých Sučanech narodil slovenský spisovatel a publicista Rudo Moric. Byl typickým představitelem tradičního realistického proudu literatury pro děti a mládež. – Zemřel 26. 11. 1985.
Slovník slovenských spisovatelů

27. března 1921 - se v Sezemicích narodil český sochař a sklářský výtvarník a odborný pedagog Stanislav Libenský. Vychoval několik generací českých sklářů. Zasáhl významně do celé řady sklářských disciplín. Přispěl výrazným osobním vkladem k formování vývoje moderního uměleckého skla a měl velký podíl na tom, že tzv. skleněná plastika patří v současnosti k nejznámějším reprezentantům českého výtvarného umění v zahraničí.– Zemřel 24. 2. 2002.
Český biografický slovník XX. století
https://cs.wikipedia.org/wiki/


27. března 1951 - se v Wolverhamptonu narodil anglický spisovatel a vydavatel Nigel Cawthorne. Je autorem přes 150 děl, a to jak beletrie, tak literatury faktu. Spolupracuje také s televizí a rozhlasem.
http://memories-of-time.blog.cz
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Cawthorne


27. března 2001 - v Kortrijku zemřel vlámský prozaik Fred Germonprez. Započal sérií románů o moři, v jeho dalších dílech se objevuje bída západovlámských dělníků, čtivé jsou jeho historické romány. – Narodil se 30. 12. 1914.
Slovník severských spisovatelů

28. března 1741 - se v Offenbachu nad Mohanem narodil německý hudební skladatel a hudební vydavatel období klasicismu Johann Anton André. – Zemřel 18. 6. 1799.
https://en.wikipedia.org/wiki/

28. března 1941 - zemřela dobrovolnou smrtí anglická modernistická spisovatelka, esejistka a literární kritička Virginia Woolfová, členka skupiny avantgardních umělců a intelektuálů Bloomsbury Group. Ve svých dílech experimentovala s psychologickými motivy a různými možnostmi přerušovaného vyprávění a chronologie, soustředila se na emocionální stavy svých postav. – Narodila se 25. 1. 1882.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

28. března 1981 - zemřel v Moskvě významný ruský prozaik poválečného období Jurij Trifonov. Jeho prózy nesly tíhu konfliktu svobodného umělce a moci, ale také vnitřní konflikty a estetické a mravní hledání. – Narodil se 28. 8. 1925.
Slovník, ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

29. března 1891 - se v Saint-Dié narodil francouzsko-německý básník Ivan Goll, vlastním jménem Isaac Lang. Zpočátku psal verše v němčině, podílel se na zrodu německé expresionistické avantgardy v Berlíně. Později žil v exilu ve Švýcarsku a po 1. světové válce působil v Paříži, kde se připojil k počátkům surrealistického hnutí. – Zemřel 27. 2. 1950.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

30. března 1931 - se v Hradci Králové narodila česká překladatelka nizozemské literatury Olga Krijtová. Je autorkou řady literárněvědných studií a vysokoškolských skript. – Zemřela 7. 11. 2013.
Český biografický slovník XX. století

31. března 1631 - v Londýně zemřel anglický básník a anglikánský kazatel John Donne, představitel metafyzické poezie. Jeho básnické dílo bylo na dlouhou dobu téměř zapomenuto a znovu objeveno až ve dvacátém století, silně inspirovalo například T. S. Eliota. Česky vyšel např. výbor Komu zvoní hrana, u něho se inspiroval E. Hemingway pro název svého slavného románu. Jeho dílo zahrnuje sonety, náboženskou i milostnou poezii, epigramy, elegie, písně, překlady z latiny a další díla. Je ceněno zejména pro svou vysokou citovost a realističnost, pro živost jazyka a přímost metafory.  – Narodil se v prvním pololetí roku 1572.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

Zastav se, lásko, chci ti dát
svou lekci, jak má láska vypadat:
už tu přes celé tři hodiny
chodíme sem tam i se stíny,
jež přitom délku zkracovaly si.
Teď ale slunce stojí nad náma,
po stínech nohama
šlapem a vše má jasné obrysy.
Když naše láska v plenkách byla,
stínem být, přestrojit se, prchnout chtěla,
od nás i strastí – teď by neměnila:

Vždyť láska, jež se choulí ve skrytu,
určitě nemůže být v zenitu!

Přestože teď je poledne,
nový stín zas nám k nohám usedne:
vždyť ty staré měy oslepit
druhé – a ty nové budou mít
za úkol zbavit zraku zase nás.
Jestli nám láska začne zapadat,
budem si jenom lhát,
vydáni předstírání napospas.
Ranní stín zmizí pod sluncem,
náš ale roste se svým dnem,
tak krátkým, když je láska nad hrobem:

Láska je svit, jenž sílí nebo žhne,
noc vzejde jí, jak mine poledne.
J. Donne: Přednáška o stínu

31. března 1931 - se ve Znojmě narodil český zoolog teriolog Vladimír Hanák. Zabývá se problematikou teriologie, zejména systematikou, rozšířením, ekologií netopýrů a faunistikou savců.
Český biografický slovník XX. století

31. března 1931 - se v Praze narodil český demograf Zdeněk Pavlík. Zabýval se zejména českým a světovým populačním vývojem, demografickou metodologií a teoretickými otázkami demografické reprodukce. – Zemřel 12. 12. 2020.
Český biografický slovník XX. století

31. března 1971 - se v Crieff (Perthshire) narodil skotský herec, producent a spoluautor cestopisů Ewan McGregor. Jeho asi nejúspěšnější rolí byla postava narkomana Marka Rentona v kultovním filmu Trainspotting, který byl natočen podle stejnojmenného románu I. Welshe.
www.csfd.cz

31. března 1991 - v Brně zemřel český historik František Mainuš. Zprvu se zabýval hospodářskými dějinami 17.–18. století, od začátku 60. let se zaměřil na historii českého protinacistického odboje. – Narodil se 18. 7. 1925.
Český biografický slovník XX. století