Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Září 2022

1.–5. září


1. září 1942
- se v Lisabonu narodil portugalský prozaik a novinář António Lobo Antunes, původním povoláním lékař. Jako lékař a psychiatr pracoval v době koloniální války v Angole. Roku 2007 získal Camõesovu cenu, nejvýznamnější ocenění pro portugalsky píšící autory.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

1. září 1942 - se v Saint Louis narodila americká spisovatelka, překladatelka, autorka science fiction a fantasy Carolyn Janice Cherryhová. Řada jejích textů se zabývá dopadem životních podmínek – rodiny, politiky, kultury – na hodnoty a ideologii jednotlivce.
Český biografický slovník XX. století

1. září 1962 - se v Praze narodil český historik Vít Vlnas. Specializuje se na kulturu a umění baroka. Je autorem řady odborných i populárně naučných knih a článků.
Lexikon současných českých historiků
http://cs.wikipedia.org/wiki/

2. září 1922 - v Abbotsfordu zemřel australský prozaik a básník Henry Lawson, klasik australské literatury, jehož postava a dílo inspirovaly výtvarníky i dramatiky a ovlivnily vznik významné literární společnosti. – Narodil se 17. 6. 1867.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

3. září 1972 - se v Turíně narodil italský spisovatel žijící ve Španělsku Alberto Marini. Je jedním ze zakladatelů novodobého thrilleru ve Španělsku.
www.daemon.cz

4. září 1882 - se ve Würzburku narodil německý prozaik Leonhard Frank. Vyšel z expresionismu a nové věcnosti. Velký ohlas měly jeho sociální romány. – Zemřel 18. 8. 1961.
Slovník spisovatelů německého jazyka

4. září 1922 - se v Praze narodil český spisovatel Filip Jánský, vlastním jménem Richard Husmann. Za druhé světové války sloužil jako palubní střelec v československém letectvu ve Velké Británi a SSSR. Od 60. let se věnoval beletristické tvorbě, inspirované především vlastními válečnými zážitky. – Zemřel 20. 8. 1987.
Český biografický slovník XX. století

4. září 1922 - se ve Vaxholmu narodil švédský prozaik Per Olof Sundman. Ve svých prózách zdůrazňuje nemožnost nalézt obecně platnou pravdu a plně pochopit jiné lidi a motivy jejich jednání, a následně vznáší požadavek tolerance a respektu vůči každému jedinci. – Zemřel 9. 10. 1992.
Slovník severských spisovatelů

4. září 1942 - v Budapešti zemřel maďarský novinář a spisovatel Zsigmond Móricz, jedna z největších osobností maďarské literatury 20. století. Psal zejména o maďarském rolnictvu a chudobě. – Narodil se 29. 6. 1879.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

4. září 2002 - zemřel v Duchcově český lékař chirurg Leopold Stýblo. Na sklonku třicátých let 20. století absolvoval stáž ve špičkovém chirurgickém pracovišti kliniky profesora Arnolda Jiráska v pražské Fakultní nemocnici. Po mobilizaci narukoval a do Duchcova se vrátil až po osvobození. Po několik desetiletí byl primářem chirurgie duchcovské nemocnice, vybudoval zde mimo jiné i traumatologické oddělení. Společně s MUDr. Jaroslavou Moserovou například zasahovali bezprostředně po katastrofě na dole Kateřina v Modlanech. – Narodil se 11. 10. 1907.
KOUKAL, Pavel. Stoletý MUDr. Leopold Stýblo. Duchcovské noviny. roč. 13, č. 10/2007, s. 21

5. září 1902 - se ve Šternberku narodil německý vydavatel a překladatel píšící německy i česky Vincy Schwarz. V roce 1942 byl zatčen gestapem a za heydrichiády popraven. Jako překladatel se zaměřil převážně na dílo Karla Čapka. – Zemřel 30. 6. 1942.
Slovník spisovatelů německého jazyka

5. září 1942 - zemřel ve Voznicích u Dobříše český architekt František Roith. Po 1. světové válce se stal představitelem oficiální pražské architektury v monumentálně akademickém duchu. – Narodil se 16. 7. 1876.
www.libri.cz

5. září 2002 - v Praze zemřela operní pěvkyně (alt) Ivana Mixová, vlastním jménem Hildegarda Mixová. Jako teprve pětadvacetiletá byla v roce 1956 angažována do Národního divadla v Praze, kde se vypracovala v přední sólistku mezzosopranového hlasového zabarvení. – Narodila se 2. 12. 1930.
www.fdb.cz


6.–10. září


6. září 1922 - se v Štítniku narodil slovenský básník a překladatel Ctibor Štítnický, vlastním jménem Tibor Dörner. Překládal především z maďarštiny. – Zemřel 12. 6. 2002.
Slovník slovenských spisovatelů

6. září 1952 - se v Praze narodil český kulisák, herec a komik Jan Kašpar. Po nuceném odchodu z Městských divadel pražských nastoupil do Divadla Járy Cimrmana. Jako většina členů Divadla Járy Cimrmana se objevuje v malých rolích ve filmech dvojice Svěrák Smojlak. – Zemřel 11. 6. 2013.
www.csfd.cz  
http://cs.wikipedia.org/wiki/

6. září 1972 - se v Londýně narodil anglický spisovatel, antropolog a politolog China Miéville. Je autorem beletrie na rozhraní science fiction, fantasy a hororu. Rád označuje své dílo jako weird fiction (podle autorů pulpové fantastiky druhé pětiny 20. století), respektive New Weird. Snaží se o oživení žánru a odklon od zavedených komerčních klišé i narušení hranic se science fiction a hororem.
www.legie.info
http://cs.wikipedia.org/wiki/


7. září 1962 - zemřela v Rungstedu dánská prozaička Karen Blixenová, rozená Dinesen. Roku 1914 se s manželem přestěhovali do keňské britské kolonie a pěstovali tam kávu. Karen se po několika letech vrátila zpět do Dánska, na keňskou plantáž se už nikdy nevrátila. Českým čtenářům je známa hlavně autobiografickou knihou Vzpomínky na Afriku, která byla v roce 1985 zfilmována. – Narodila se 17. 4. 1885.
Slovník severských spisovatelů

K. Blixenová:
„Jsem přesvědčena, že mi těžké chvíle pomohly lépe pochopit, jak je život nekonečně krásný a v každém smyslu bohatý, a jak úplně nepodstatné jsou věci, které nás naplňují úzkostí.”

7. září 1962 - v Tokiu zemřel japonský prozaik Eidži Jošikawavlastním jménem Jošikawa Hidecugu. Byl autorem historických a populárních románů. – Narodil se 11. 8. 1892.
Slovník japonské literatury

8. září 1882 - se v Praze narodil český cestovatel, etnograf, botanik a spisovatel Alberto Vojtěch Frič. Celkem osmkrát navštívil Ameriku. Zaměřil se na studium tropických rostlin a po návratu do Prahy uspořádal úspěšné přednášky. Podlehl následkům tetanu. Věděl, že Indiáni ho léčí pomocí jedu kurare, lékaři mu nedovolili takový způsob léčby povolit. – Zemřel 4. 12. 1944.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, sv. 2: Čeští spisovatelé
www.spisovatele.cz


9. září 1892 - se v Libčanech narodil český malíř, grafik a ilustrátor Vojtěch Sedláček, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého realistického krajinářství 20. století. – Zemřel 3. 2. 1973.
Český biografický slovník XX. století

9. září 1952 - se v Chebu narodil český rockový saxofonista, kytarista a skladatel Mikoláš Chadima. V roce 1979 podepsal Chartu 77 a v následujících letech byl politicky stíhán.
Český biografický slovník XX. století

10. září 1902 - se v Lakewoodu (New Jersey) narodil americký literární vědec, překladatel a romanopisec Haakon Chevalier. Překládal z francouzštiny, účastnil se pokrokové a levicové politiky. Po druhé světové válce žil ve Francii. – Zemřel 4. 7. 1985.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

10. září 1932 - se v Praze narodil český právník a politik Otakar Motejl. Koncem 60. let působil u Nejvyššího soudu ČSSR, odkud byl donucen počátkem normalizačních let odejít. Proslul jako obhájce disidentů, aktivistů opozičních hnutí a nezávislé kultury. V roce 1998 byl jmenován ministrem spravedlnosti. 18. prosince 2000 byl zvolen Veřejným ochráncem práv a v roce 2006 byl Poslaneckou sněmovnou do tohoto úřadu zvolen na dalších šest let. – Zemřel 9. 5. 2010.
http://cs.wikipedia.org/

10. září 1972 - v Praze zemřel český hudební skladatel, dirigent, sbormistr, hudební pedagog a organizátor hudebního dění Vojtěch Bořivoj Aim. Jeho skladatelské dílo je zaměřeno na oblast vokální. V roce 1932 založil Aimovo pěvecké kvarteto, se kterým realizoval zejména madrigaly a soudobá hudební díla. – Narodil se 13. 4. 1886.
www.ceskyhudebnislovnik.cz

10. září 1982 - v Praze zemřel český literární historik, kritik, kulturní publicista, spisovatel a překladatel Jan Blahoslav Čapek. Zaměřil se zejména na českou středověkou a humanistickou literaturu a duchovní tradici českobratrství. Překládal z latiny a angličtiny. – Narodil se 6. 11. 1903.
Český biografický slovník XX. století

 

11.–15. září


12. září 1822
- se v Praze narodil český starosta pražského Sokola Jindřich Fügner. Je znám především jako starosta první české tělocvičné organizace Sokol, založené v Praze 16. 2. 1862. Mimo jiné byl průkopníkem těsnopisu u nás. – Zemřel 15. 11. 1864.
www.libri.cz

12. září 1902 - se narodil český literární historik, kritik a novinář Václav Běhounek. Svou novinářskou činnost zahájil před válkou. Po osvobození nastoupil v odborářském deníku Práce, kde do roku 1967 vedl kulturní rubriku. Mimo své novinářské činnosti napsal řadu bibliografických přehledů z literatury o studentstvu a socialismu, ze sovětské literatury a československo-sovětských kulturních styků. – Zemřel 10. 12. 1980.
Biografický slovník českých zemí: Bas–Bend

12. září 1932 - se v Kolíně narodila česká filozofka, redaktorka a spisovatelka Eva BešťákováVe své tvorbě se zaměřila na psychologickou a fantaskní prózu. Intenzivně se ve svém díle zabývala i literaturou pro děti, jimž věnovala velkou tvůrčí a pedagogickou péči zaměřenou formou zábavných pohádek na výchovu při poznávání světa, na ekologické chování k přírodě a zvířatům a zejména také na poznávání své mateřštiny.
T. Studenovský, J. Bláha: Slovník českých autorů knih pro chlapce

12. září 1952 - se v Praze narodil český herec Jan Hartl. Je hercem osobitého projevu, přesvědčivě postihující zejména tragikomické rysy lidské povahy ve vážných dramatických typech i v komediálních rolích.
Český biografický slovník XX. století

13. září 1932 - se ve Vrútkách narodil český herec Radoslav Brzobohatý. Přesvědčivě vytvářel zvláště hrdinné typy s bohatým citovým životem a silným charakterem. – Zemřel 12. 9. 2012.
Český biografický slovník XX. století

13. září 2002 - v Chemnitzu zemřel teplický rodák, český komik Felix Holzman. Vytvořil typ natvrdlého chlapíka, kterému všechno dochází nezvykle dlouho, se zvláštním tázavým zpěvavým protahováním koncovek. Jeho dialogy jsou precizně vystavěné; jeho humor těží především z nečekaného (často nepatřičně doslovného) uchopení významu slov a slovních spojení. – Narodil se 8. 7. 1921.
KOUKAL, Pavel. Komik Felix Holzman se narodil v Teplicích. Teplický deník. č. 172, s. 8

14. září 1932 - se v Nonnweileru narodil německý spisovatel, publicista a vydavatel Gerd Fuchs. Je autorem sociálních románů. – Zemřel 13. 4. 2016.
Slovník spisovatelů německého jazyka

14. září 1942 - v Hranicích zemřel český básník a prozaik Metoděj Jahn. Ve své básnické tvorbě byl inspirován lumírovskou tvorbou. Vystupoval také pod pseudonymem M. Hanuš. – Narodil se 15. 10. 1865.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

15. září 1612 - zemřel v Praze český renesanční kronikář Marek Bydžovský z Florentina. V roce 1567 byl přijat jako profesor na Karlovu univerzitu. Pečoval o ekonomickou stránku života na univerzitních kolejích. Mimoto vyučoval matematiku a astronomii, přednášel o Aristotelovi a Ciceronovi. – Narodil se v roce 1540.
www.libri.cz

15. září 1902 - se v Chemnitzu narodil německý, světově uznávaný odborník v psychoanalýze a psychopatologii Fritz Riemann. – Zemřel 24. 8. 1979.
http://en.wikipedia.org/wiki/

 

16.–20. září


16. září 1922 - se v Saint-Dié narodil francouzský literární kritik a prozaik Jacques Brenner, vlastním jménem Jacques Maynard. Jeho odborné práce přinášejí neortodoxní, podnětné pohledy. – Zemřel 19. 2. 2001.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

16. září 1922 - se v Pardubicích narodil český botanik, dendrolog Jaromír Pokorný. Zabýval se hlavně proměnlivostí a ekologií domácích i cizokrajných dřevin a jejich introdukcí. – Zemřel 1. 3. 2001.
Český biografický slovník XX. století

16. září 1922 - se v Hambornu narodila německá prozaička Ursula Wölfelová. Pracovala jako učitelka a asistentka ve výzkumném středisku literatury pro děti a mládež. Hrdinové jejích knih se dostávají do krizových situací, které musejí vlastní iniciativou a vývojem překonat. Její dílo bylo mnohokrát oceněno a dostalo se i do školních čítanek. – Zemřela 23. 7. 2014.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež: 1. díl.: Zahraniční spisovatelé

16. září 1972 - se narodil český politolog Petr Drulák. V letech 2004–2013 byl ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, v letech 2014 a 2015 působil jako první náměstek ministra zahraničních věcí ČR, poté jako velvyslanec ČR ve Francii (2017–19).
www.iliteratura.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/

17. září 1832 - se v Děčíně narodil český umělecký kritik a historik umění, spoluzakladatel organizovaného tělovýchovného hnutí v Čechách Miroslav Tyrš. Spolu se svým přítelem a otcem své ženy Renáty J. Fügnerem stál u zrodu české tělocvičné organizace Sokol, založené 16. února 1862, a byl nejen spolutvůrcem sokolských ideí, ale i duší praktické činnosti Sokola. – Zemřel 8. 8. 1884.
www.libri.cz

17. září 1912 - se v Pilkauščyně narodil běloruský básník a veřejný činitel Maksim Tank, vlastním jménem Jauhěn Ivanovič Skurko. Byl autorem poém, občanské a politické lyriky zaměřené na současného socialistického člověka. – Zemřel 7. 8. 1995.
www.cojeco.cz

Všiml sis, podzim!
Mrtvo a prázdno na návsi.
Měsíc skývičkou se sádlem
láká a dráždí lačné psy.
Předaleko je vidět z vrátek:
v širém poli hruška
jako cikánka
přes hlavu si přehodila
pestrý šátek.
Nečekaně ti na zápěstí
uvízne babí léto,
stříbrná nitka
z utíkáčku štěstí.
M. Tank: z básně Za nečasu

17. září 1922 - se v Siňauskaje Slabadě narodil běloruský literární kritik a historik Uladzimir Kalesnik, autor studií a esejů o nové i starší běloruské literatuře. – Zemřel 15. 12. 1994.
Malá československá encyklopedie, sv. 3 I/L

17. září 1932 - se v Springfieldu narodil americký spisovatel Robert B. Parker. Byl autorem řady detektivních románů. Ve své tvorbě byl ovlivněn především autory tzv. drsné školy, R. Chandlerem, D. Hammetem a R. MacDonaldem. – Zemřel 18. 1. 2010.
http://detektivky.bestfoto.info/

17. září 1952 - se v Kyjově narodila česká historička a spisovatelka Jarmila Bednaříková. Zabývá se dějinami pozdní antiky a raného středověku.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

17. září 1972 - v Praze zemřel český novinář, autor humoristických próz a básník Zdena (Zdeněk) Ančík. V únoru 1940 odešel do Francie, vstoupil do armády a po porážce Francie evakuoval s čs. jednotkou do Anglie. Pracoval v rozhlasovém vysílání Svobodná Evropa. Po válce se vrátil do vlasti. Od 50. let se věnoval shromažďování materiálů o J. Haškovi. – Narodil se 10. 1. 1900.
www.slovacko.cz

18. září 1952 - v Benátkách zemřela novozélandská operní zpěvačka (soprán) Frances Alda, vlastním jménem Fanny Jane Davis. – Narodila se 31. 5. 1879.
http://en.wikipedia.org/

18. září 1962 - se v Chelmsfordu (Essex) narodila anglická zpěvačka s předky indického původu Najma Akhtar, známá též jako Najma. Je známa především pro jazzové aranže spojené s tradičním indickým stylem zpěvu. Svým unikátním a nezaměnitelným zpěvem inspirovala novou generaci hudebníků a skladatelů.
www.multimediaexpo.eu

19. září 1912 - se ve Vidolicích narodil český malíř, grafik a ilustrátor Josef Liesler. Patřil k umělcům výrazného kreslířského talentu a dekorativního cítění, jeho tvorba osciluje mezi póly reality a fikce. – Zemřel 23. 8. 2005.
Český biografický slovník XX. století

19. září 1912 - se v pruském Arysu narodil německý dirigent Kurt Sanderling. V letech 1936–60 působil v bývalém Sovětském svazu, od roku 1960 pak v bývalé NDR. – Zemřel 17. 9. 2011.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

19. září 1922 - se v Kopřivnici narodil český atlet Emil Zátopekčtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu. Získal tři tituly mistra Evropy, překonal 18 světových rekordů, z nichž některé platily ještě dlouho po jeho odchodu z atletické dráhy. Na olympijských hrách (OH) v Londýně 1948 vyhrál běh na 10 km a na poloviční trati byl druhý. Téhož roku (a pak ještě v roce 1951 a 1952) byl vybrán jako nejlepší sportovec světa. Roku 1952 na OH v Helsinkách dokázal pak něco, co se nepodařilo nikomu před ním a ani nikdy po něm - zvítězil na všech třech vytrvaleckých tratích.– Zemřel 21. 11. 2000.
Český biografický slovník XX. století
www.libri.cz

19. září 1922 - se v Ploštíně u Liptovského Mikuláše narodil slovenský literární historik a kritik slovakista Miloš Tomčík. Zabýval se slovenskou literaturou 19. a 20. století ve vztahu k české i evropské literatuře. – Zemřel 15. 10. 2009.
Slovník slovenských spisovatelů

19. září 1932 - se v Glubczyci (Horní Slezsko) narodila německá židovská spisovatelka a novinářka Stefanie Zweig. Své dětství prožila v africké Keni. Věnovala se také tvorbě pro děti. – Zemřela 25. 4. 2014.
http://cs.wikipedia.org/

19. září 1992 - zemřela česká operní pěvkyně (alt) Štěpánka Štěpánová. Původně vystudovala matematiku a fyziku. V letech 1933–72 byla členkou Národního divadla. – Narodila se 13. 12. 1906.
Český biografický slovník XX. století

20. září 1902 - se v Kroměříži narodil český pedagog, překladatel a spisovatel Petr Denk, vlastním jménem Josef Císař. Překládal odborné stati a potom i dětskou literaturu z ruštiny. Pro ně také upravil některá díla určená dospělým. – Zemřel 29. 5. 1955.
www.divadloschod.cz/val.atheny


20.–21. září


21. září 1792 - se ve Winsen/Luhe narodil německý literární vědec Johann Peter Eckermann. Působil jako Goethův tajemník a svým dílem významně přispěl k poznání Goethovy osobnosti. – Zemřel 3. 12. 1854.
Slovník spisovatelů německého jazyka

21. září 1932 - se narodila česká bioložka, publicistka, popularizátorka přírodních věd a překladatelka Helena Kholová. Publikovala i v populárně vědeckých časopisech a nakonec pracovala v redakci časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců. – Zemřela 14. 8. 2020.
www.databazeknih.cz

21. září 1952 - se v Praze narodil český knihovník, vydavatel a bibliograf Jiří Gruntorád. Ze své rozsáhlé sbírky samizdatů vytvořil roku 1990 veřejně přístupnou knihovnu Libri prohibiti, která byla postupně doplňována a rozšířena o literaturu československého exilu.
Český biografický slovník XX. století
Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.

21. září 1972 - v Paříži zemřel francouzský romanopisec, dramatik, esejista a básník Henry de Montherlant. Stylem a snahou o psychologickou motivaci je jeho tvorba poplatná klasické estetice. Dospěl k osobité moudrosti skeptika, který přijímá svůj úděl, ale odmítá se angažovat, protože se svět nedá změnit. – Narodil se 21. 4. 1896.
Slovník francouzských spisovatelů

H. de Montherlant:
„Ženy přikládají větší důležitost své kráse než své inteligenci, poněvadž muži bývají mnohdy hloupí, ale zřídka kdy slepí.”
„Umění žít s někým spočívá v tom, že mu dáváš najevo, že pro tebe existuje, nebo přinejmenším, že existuje vůbec.”

22. září 1902 - se ve Wyalongu narodila australská prozaička a dramatička Dymphna Cusacková. Ve svých románech vyjadřovala odpor k sociální nespravedlnosti a rasismu a strach z oživení fašismu. – Zemřela v roce 1981.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

22. září 1932 - se v Čáslavi narodil český astronom a selenograf Antonín Rükl. Věnoval se technickým problémům planetária, astronomické kartografii a popularizaci astronomie. – Zemřel 11. 7. 2016.
Český biografický slovník XX. století

23. září 1952 - v Hluboké nad Vltavou zemřel český klavírista, hudební pedagog a spisovatel Karel Hoffmeister. – Narodil se 26. 4. 1868.
Český biografický slovník XX. století

24. září 1932 - se v Suchém Vrbném narodil český sociolog a pedagog zabývající se otázkami sociologie politiky, teorií elit a dějinami české sociologie Emanuel Pecka. – Zemřel 7. 2. 2019.
Český biografický slovník XX. století

24. září 2002 - zemřel český spisovatel a divadelní publicista Petr Hořec, autor próz věnovaných českému divadlu a hercům. – Narodil se 4. 5. 1926.
Kdo je kdo: Obec spisovatelů

25. září 1782 - se v Dublinu narodil irský romanopisec a dramatik píšící anglicky Charles Robert Maturin. V jeho rozsáhlém díle zaujímá významné místo mistrovské dílo pozdního gotického románu Poutník Melmoth, vyznačující se mimořádnou představivostí a psychologickou propracovaností. – Zemřel 30. 10. 1824.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

26. září 1962 - se v Northamptonu narodil anglický spisovatel Mark Haddon. Svou literární kariéru začal tvorbou pro děti, první román pro dospělé vydal v roce 2003. Dnes je uznávaným scenáristou, ilustrátorem a autorem knížek pro dospělé i pro děti.
www.argo.cz/autori
http://en.wikipedia.org/wiki/


26.–30. září


27. září 1922 - se ve Filadelfii narodil americký filmový režisér Arthur Penn. Patřil ke generaci režisérů, kteří ve druhé polovině šedesátých let přispěli k revitalizaci amerického filmu. – Zemřel 28. 9. 2010.
www.csfd.cz

27. září 1952 - se v Londýně narodila britská spisovatelka Katie Fforde, vlastním jménem Catherine Rose Gordon-Cumming. Je autorkou optimistických romantických příběhu, tzv. pure escapism.
www.databazeknih.cz

28. září 1962 - poblíž Paříže zemřel francouzský prozaik a publicista Roger Nimier, vůdčí osobnost husarů. Již od padesátých let spolupracoval s M. Antonionim na filmech Poražení a Noc a ke známému snímku Louise Mallea Výtah na popraviště napsal scénář a dialogy. – Narodil se 31. 10. 1925.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

29. září 1912 - se v městě Ferrara narodil italský herec a filmový režisér Michelangelo Antonio. Byl klasickým představitelem staré školy a legendou režisérského řemesla. – Zemřel 30. 7. 2007.
www.csfd.cz

29. září 1912 - se v Barceloně narodil katalánský prozaik a výtvarník Pere Calders. Těžiště jeho tvorby spočívá v kratších prozaických útvarech, povídkách a novelách, v nichž velmi brzy osvědčil svůj osobitý styl. – Zemřel 21. 7. 1994.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

29. září 1932 - se v Praze narodil český hudební vědec Milan Poštolka. Zabýval se českou hudbou období klasicismu. – Zemřel 14. 12. 1993.
Český biografický slovník XX. století

29. září 1942 - se v New Jersey narodila americká spisovatelka, autorka detektivních příběhů situovaných do Benátek Donna Leonová. Většina jejích knih byla zfilmována.
http://krimiserialy.juk.cz/
https://en.wikipedia.org/wiki/


29. září 1982 - se v Mělníku narodil český reportér, spisovatel a scenárista Jan Malinda. Od roku 2006 pracuje v redakci Magazínu MF DNES. Napsal tři novely Lepší než prstem do oka, Polopravdy, čtvrtpravdy a celolži a Ilegální vztahy. Spolupracoval na dvou epizodách II. a III. pokračování seriálu Kriminálka Anděl.
http://labyrint.net/
https://www.ceskatelevize.cz/lide/jan-malinda/


30. září 1992 - v Praze zemřel český lékař chirurg Prokop Málek. Zabýval se využitím antibiotik v chirurgii, problematikou lymfatického systému a transplantologií orgánů. – Narodil se 19. 4. 1915.
Český biografický slovník XX. století

30. září 2002 - v Praze zemřel český básník, prozaik a dramaturg Miloš Macourek, úspěšný scenárista filmů jako: Kdo chce zabít Jessie?Jak utopit dr. Mráčka aneb konec vodníků v Čechách, seriálů ArabelaLétající Čestmír aj. Ale také autor jedinečných dětských knížek Mach a Šebestová Žofka.– Narodil se 2. 12. 1926.
Rok do kapsy
Slovník českých spisovatelů
Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež