Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Leden 2022

1.–5. leden

 

1. ledna 1782 - v Londýně zemřel německý hudební skladatel a varhaník období klasicismu Johann Christian Bach. Ve své době ovlivnil řadu významných německých i anglických skladatelů. Jeho dílo je početné a jeho hudba je příjemně melodická. Je považován i za prvního skladatele, který uvedl do moderního operního orchestru varhany. – Narodil se 5. 9. 1735.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

1. ledna 1862 - vstoupila v platnost proklamace prezidenta Abrahama Lincolna, podle níž se všichni černí otroci na jižních povstaleckých územích Spojených států stali svobodnými lidmi.
Rok do kapsy

1. ledna 1862 - se v Praze narodil český právník a významný sokolský činovník Jindra Vaníček. Jako přední sokolský činovník patřil v Československu k nejvýznamnějším osobnostem ve státě. Po jeho zřízení se podílel na budování čs. armády jako vedoucí pracovník na ministerstvu národní obrany. – Zemřel 2. 6. 1934.
www.libri.cz

1. ledna 1932 - se v Blížkovicích narodil český pedagog Miroslav Kapinus. V rámci svého působení v obcích na Moravském Slovácku založil literární kroužek, hrál ochotnické divadlo, překládal a psal prózu i básně. Publikoval v novinách i časopisech, vydal několik sbírek básní. – Zemřel 30. 11. 2012.
www.divadloschod.cz/val.atheny

1. ledna 1972 - se v Altonu (Hampshiere) narodila anglická filmová a divadelní herečka Catherine McCormack. Od roku 2004 se věnuje již pouze filmové tvorbě.
www.csfd.cz

1. ledna 1982 - se v Turíně narodil italský spisovatel, původním povoláním fyzik, Paolo Giordano. Za svůj debutový román Osamělost prvočísel získal prestižní italskou literární cenu Premio Strega.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

2. ledna 1732 - se v rodině pražského varhaníka narodil český hudební skladatel František Xaver Brixi. Patří mezi nejvýznamnější české skladatele působící v 18. století v našich zemích. Stylově se svou tvorbou řadí k hudebnímu předklasicismu a ranému klasicismu. Svými kompozičními postupy velmi ovlivnil své současníky. Jeho díla lze nalézt téměř v každé naší chrámové či zámecké sbírce historických hudebnin a setkáme se s nimi i v mnoha zahraničních fondech. – Zemřel 14. 10. 1771.
Biografický slovník českých zemí
http://cs.wikipedia.org/wiki/


2. ledna 1922 - se v Příboru narodila česká filosofka Marie Bayerová. Zabývala se převážně Husserlovou filosofií. – Zemřela 31. 1. 1997.
Český biografický slovník XX. století

2. ledna 1922 - se v městě Byala Slatina narodila bulharská básnířka, prozaička a překladatelka Blaga Dimitrova. Těžištěm jejího zájmu jsou zejména otázky osobního práva a morální odpovědnosti. - Zemřela 2. 5. 2003.
Malá československá encyklopedie, díl 2.

3. ledna 1892 - se v Bloemfonteinu narodil anglický spisovatel, lingvista a literární historik John Ronald Reuel Tolkien. Svými příběhy se stal zakladatelem beletristického žánru fantasy, jakési novodobé obdoby epiky a romance vycházející z mýtů. – Zemřel 2. 9. 1973.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

J. R. R. Tolkien:
„Mnozí z těch, co žijí, by zasluhovali smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, by zasloužili žít.”
„Neznám vás ani polovinu tak, jak bych rád; a ani polovinu vás nemám rád tak, jak si zasloužíte.”

3. ledna 1932 - se v Dobříši narodil český geolog Otakar Kumpera. Věnuje se stratigrafii, historické a regionální geologii a geotektonice. – Zemřel 21. 4. 1996.
Český biografický slovník XX. století

4. ledna 1922 - se v Barceloně narodil španělský spisovatel Julio Manegat. Řadu let působil jako novinář. Brzy se stal velmi uznávaným spisovatelem. S odstupem času však literární kritika upozornila na dobovou podbízivost a povrchnost jeho díla. – Zemřel 9. 8. 2011.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska
https://en.wikipedia.org/wiki/

4. ledna 1942 - se v Doncasteru narodil anglický kytarista a hudební skladatel hudebního stylu jazz fusion John McLaughlin, známý též jako Mohavishnu nebo Shakti. Jeho kytara hrála mnohé ze stylů a druhů, včetně jazzu, indické klasické hudby, fusion a západní klasické hudby, čímž ovlivnil mnoho kytaristů.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

4. ledna 1952 - se v Českých Budějovicích narodil český obchodní právník Jan Dědič. Kromě své pedagogické činnosti se podílel na tvorbě obchodního zákoníku a dalších právních publikací.
Český biografický slovník XX. století

4. ledna 1962 - se v Praze narodila česká historička a archeoložka specializující se na období starší a střední doby hradištní Naďa Profantová.
www.arup.cas.cz
http://cs.wikipedia.org/


4. ledna 1962 - se v Newarku (New Yersey) narodil americký spisovatel Harlan Coben, autor detektivních románů. Jeho práce se vyznačují typickou cobenovskou ironií, originálními zápletkami a stupňovaným napětím.
http://detektivky.bestfoto.info/cz/

5. ledna 1872 - se v maďarském Ostřihomu narodil český pěvec tenorista Otakar Mařák. Byl členem Národního divadla v Praze. V červnu 1934 zpíval v Národním divadle naposledy, a protože ho konzervatoř neangažovala jako pedagoga, odjel do USA, kde v Chicagu vyučoval zpěvu. Po záchvatu mrtvice 1937 se vrátil do Prahy. – Zemřel 2. 7. 1939.
www.libri.cz

5. ledna 1932 - se v Alessandrii narodil italský filosof, estetik, literární vědec, sémiolog, romanopisec a odborník na masovou komunikaci Umberto Eco. Patřil k členům italské neoavantgardy a byl členem skupiny Gruppo 63. Ve svém mnohostranném díle se věnuje středověké estetice. Do podvědomí českých čtenářů se dostal zejména svým románem s detektivní zápletkou Jméno růže, napsaným v duchu postmodernismu. – Zemřel 19. 2. 2016.
Slovník italských spisovatelů

U. Eco:
„Skutečný hrdina se stal hrdinou omylem; přitom vždy snil o tom, být skutečným zbabělcem, jakými jsou všichni ostatní.”

5. ledna 2002 - zemřel v Petrohradu ruský prozaik a básník Vadim S. Šefner. Byl autorem lyrických science fiction. – Narodil se 30. 12. 1915.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

 

6.–10. leden

 

6. ledna 1822 - se v Neubukowě narodil německý obchodník, archeolog a znalec starověku Heinrich Schliemann, celým jménem Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann. Pátral na severozápadě Malé Asie a podle popisů krajiny v Homérově eposu Ilias (Iliada) nalezl legendární město Trója a později i Mykény. – Zemřel 26. 12. 1890.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

H. Schliemann:
„Teorie je jen nástroj. Když nástroj není pro práci k potřebě, musí se vymyslet jiný.”

6. ledna 1882 - se v Semilech narodil český prozaik, novinář a publicista Ivan Olbracht, vlastním jménem Kamil Zeman. Jeho dílo je velmi ovlivněno sociálními otázkami, socialismem a revoltou proti měšťácké společnosti. Dalším výrazným zlomem v jeho tvorbě byla návštěva Podkarpatské Rusi, usadil se zde ve vesnici Koločava, kde shromažďoval materiál k připravovanému dílu. Podkarpatské Rusi a její problematice se věnoval celá 30. léta, toto období bývá považováno za vrchol jeho literární tvorby. – Zemřel 20. 12. 1952.
Český biografický slovník XX. století
http://cs.wikipedia.org/

I. Olbracht:
„Smyslem života není zůstat ve skrytu, smyslem života je být milován i nenáviděn.”

6. ledna 1922 - se v Hořicích u Jičína narodil český lékař pediatr Miloš Máček. Zabývá se hlavně problematikou vlivu tělesných cvičení na mládež. – Zemřel 24. 9. 2015.
Český biografický slovník XX. století

6. ledna 1922 - se v Šumburku nad Desnou narodil český chemik Jiří Klikorka. V letech 1951–1988 působil na Vysoké škole chemické v Pardubicích. Od roku 1980 zastával i funkci vedoucího Společné laboratoře chemie pevných látek VŠCHT a ČSAV. V roce 1990 předal vedení společné laboratoře do rukou doc. Tichého a odešel na vlastní žádost do důchodu. – Zemřel 7. 12. 2011.
http://chemicke-listy.cz/
www.jergym.hiedu.cz

6. ledna 1952 - se v Praze narodil český zoolog Martin Braniš. Zabýval se studiem funkční morfologie smyslových orgánů, zejména zraku a sluchu. – Zemřel 27. 9. 2013.
Český biografický slovník XX. století

7. ledna 1922 - se v Ludanici narodila slovenská básnířka, prozaička, autorka děl pro děti a mládež a překladatelka Helena Križanová-Brindzová. Působila jako učitelka, rozhlasová dramaturgyně, redaktorka dětských a pedagogických časopisů. Těžiště její literární tvorby je v tvorbě pro děti a mládež, k níž čerpala inspiraci i motivy z lidové slovesnosti. – Zemřela 1. 8. 1990.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, 1. díl: zahraniční spisovatelé

7. ledna 1932 - se v Praze narodil český textař, překladatel a příležitostný filmový herec Zdeněk BorovecPsal písňové texty pro přední české interprety. Celkově se takto podílel na více než 2 500 písních a texty tvořil až na hotovou hudbu. Napsal také texty pro mnoho filmových a divadelních muzikálů. – Zemřel 18. 2. 2001. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/

7. ledna 1932 - se v Nice narodil francouzský romanopisec, historik, publicista a politik Max Gallo. Levicové cítění jej přivedlo k politické angažovanosti, jež kulminovala v 80. letech 20. století poslaneckým mandátem a funkcí mluvčího francouzské vlády. Jako historik se zaobíral především otázkou pravicové totální moci. – Zemřel 18. 7. 2017.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů 
https://fr.wikipedia.org/wiki/

7. ledna 1942 - se v Praze narodil český fyzik Jiří Bičák. Zabývá se teorií relativity a gravitace, relativistickou astrofyzikou, kosmologií a historií fyziky 20. století.
Český biografický slovník XX. století

7. ledna 1972 - se v Brně narodil český spisovatel, bohemista, publicista a překladatel Michael Stavarič, od roku 1979 žije v Rakousku. Po lyrických juveniliích se jeho tvorba zaměřovala spíše k prozaickým útvarům. Je také autorem knížek pro děti.
www.czechlit.cz

8. ledna 1812 - se v Praze narodil český historik a popularizátor vědy Karel Vladislav Zap. Nejdůležitějším jeho počinem, který vycházel vstříc národním a politickým tužbám sílícím od 60. let 19. století, bylo založení populární Českomoravské kroniky (1862–72). Zde předvedl nejširší veřejnosti výsledky českých historických bádání a minulost národa vůbec v doprovodu bohatého ilustračního materiálu až do roku 1526. Zap však svoji práci nestačil dokončit. Jeho pokračovateli se stali od roku 1874 nejdříve český novinář s historickým vzděláním Josef Kořán a poté od roku 1888 A. Rezek a Josef Svátek. – Zemřel 1. 1. 1871.
www.libri.cz

8. ledna 1932 - se v Ladcích narodil slovenský básník a redaktor Pavel Koyš. Natrvalo přítomný zůstal v jeho poezii politický postoj člověka komunisty. – Zemřel 22. 7. 1993.
Slovník slovenských spisovatelů

Tehdy, když jsi větrný a letní,
nezaváhej, proti větru vzlétni.

Když ti vášeň hruď, ba plíce trhá,
tehdy na křídlech jen vpřed se musíš vrhat.

Když je vítr, není vítr hlavní.
Tehdy vzlétnout nutno k tomu, co je nad ním.

Ne pro chrabrost, slávu, pro mužnost či krásu.
Pro sám pohyb k slunci třeba letět, k jasu.
P. Koyš: Tehdy (z básnické sbírky Denní ohně)

8. ledna 1942 - se v Oxfordu narodil anglický teoretický fyzik, jeden z nejznámějších vědců vůbec Stephen Hawking. Významně přispěl zejména k různým oborům kosmologie a kvantové gravitace a od roku 1979 je nositelem titulu Lukasiánský profesor matematiky University of Cambridge. – Zemřel 13. 3. 2018.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

S. Hawking:
„Úvahy o tom, že černá díra emituje částice, nasvědčují, že bůh nejenže v kostky hraje, ale občas je hází i tam, kde je nikdo nemůže vidět.”

8. ledna 1952 - se v Duchcově narodil český violoncellista Vladimír Leixner. Byl zakládajícím členem Doležalova kvarteta, v němž působil v letech 1972–85. Od roku 1985 je členem Stamicova kvarteta. – Zemřel 26. 10. 2007.
P. Koukal: Předčasný odchod Vladimíra Leixnera, Duchcovské noviny, roč. 13, č. 12/2007, s. 29

10. ledna 1892 - se v Kalužici u Minska narodil polský prozaik, reportér a publicista Melchior Waňkowicz. Vytvořil typ reportážního vyprávění připomínající gavendu, v němž autentické dokumenty spojoval se vzpomínkami a anekdotami. – Zemřel 10. 9. 1974.
Slovník polských spisovatelů

10. ledna 1912 - se ve Varšavě narodila polská prozaička, dramatička a autorka knih pro děti a mládež Wanda Žolkiewska. Psala prózy se společenskou tematikou, často se vracela k zážitkům z války. – Zemřela 26. 8. 1989.
Slovník polských spisovatelů

10. ledna 2002 - v Kroměříži zemřel český obilnářský specialista Jaroslav Lekeš. V letech 1958–62 byl vedoucím výzkumné stanice v Opavě a v letech 1970–89 ředitelem Výzkumného a šlechtitelského ústavu obilnářského v Kroměříži. V letech 1974–1990 byl členem předsednictva ČSAZ. – Narodil se 2. 3. 1928.
Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. století

 

11.–15. leden

 

11. ledna 1922 - se v Tartu narodil estonský prozaik a dramatik Villem Gross. Od roku 1959 je spisovatelem z povolání. Je autorem her s kolchozní tematikou. – Zemřel 6. 4. 2001.
Slovník pobaltských spisovatelů

11. ledna 1932 - se v Nasavrkách narodil český historik Karel Novotný. Zabývá se českými hospodářskými a sociálními dějinami 18. a 19. století. – Zemřel 13. 9. 2017.
Český biografický slovník XX. století

11. ledna 1942 - se v Port Chesteru (New York) narodil americký vojenský historik a editor David M. Glantz. Svou vojenskou kariéru začal v roce 1963. Je autorem několika knih s vojenskou tematikou.
http://en.wikipedia.org/wiki/

11. ledna 1952 - se v Arizoně narodila americká spisovatelka Diana Gabaldon, známá především svou sérií Cizinka. Má tři akademické tituly, a to ze zoologie, mořské biologie a kvantitativní behaviorální ekologie. Než se začala věnovat psaní, byla dvanáct let profesorkou na univerzitě se zaměřením na vědeckou výpočetní techniku.
www.legie.info
https://cs.wikipedia.org/wiki/


12. ledna 1932 - se v Praze narodila česká grafička a ilustrátorka Eva Průšková. V seskupení ilustrátorů dětských časopisů a dětských knih patří mezi ty, jejichž výraz je obecněji akceptován. To nepochybně ovlivnilo i její účast na ilustrování učebnic.
F. Holešovský: Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež

13. ledna 1922 - se v Brně narodil český malíř Bohumír Matal. Od surrealistických začátků přešel k civilistnímu programu Skupiny 42. V jeho pozdějším díle je též znát vliv Picassovy tvorby. Patřil k nejvýraznějším osobnostem české poválečné malby. – Zemřel 7. 7. 1988.
Český biografický slovník XX. století

13. ledna 1972 - se v Hranici na Moravě narodil český autor fantasy a science fiction Miroslav Žamboch. Kromě psaní se Miroslav Žamboch věnuje hodně judu, kulturistice a zvláště pak extrémním sportům. K jeho zájmům patří také vojenská technika a chladné zbraně.
www.miroslavzamboch.cz

14. ledna 1092 - zemřel český kníže a král a polský král z rodu Přemyslovců Vratislav II. Na slavné synodě v Mohuči v dubnu 1085 obdržel za odměnu z rukou císaře královskou korunu. Korunován byl za českého i polského krále, třebaže jeho výboje v Polsku příliš úspěšné nebyly. – Narodil se okolo roku 1033.
www.libri.cz

14. ledna 1872 - se v Loucké u Mšena narodil český malíř Antonín Hudeček, spoluzakladatel Spolku výtvarných umělců Mánes. Jeho dílo ovlivnila Mařánkova krajinářská škola. – Zemřel 11. 8. 1941. 
Český biografický slovník XX. století

14. ledna 1882 - se v Rotterdamu narodil nizozemský historik a prozaik působící v USA Hendrik Willem van Loon. Psal kulturně-historické studie a odborné historické práce. Do podvědomí čtenářů však vstoupil populárně vědeckými díly a romány psanými v angličtině. – Zemřel 13. 3. 1944.
Slovník severských spisovatelů

15. ledna 1622 - se v Paříži narodil francouzský dramatik období klasicismu Moliére, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin. Od svých mladých let působil u kočovných společností jako herec a režisér. Zabýval se také psaním frašek a komedií. Poté získal místo ředitele královského divadla v Paříži. Stále vedl válku s církví a s královským dvorem. V jeho hrách se promítala soudobá mravní problematika, od postavení žen ve společnosti i v rodině, lakoty, náboženského pokrytectví až po úlisnost a snahu měšťanstva napodobovat šlechtu. – Zemřel 17. 2. 1673.
www.spisovatele.cz

Moliére:
„Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy, pak jen těm chudákům, kteří píší, aby se uživili.”
„Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší.”

15. ledna 1812 - se v Kristianie (Oslo) narodil norský pohádkář a přírodovědec Peter Christen Asbjornsen. Původním povoláním byl lesník. Zásadní význam pro vývoj domácí literatury a norský jazyk měla jeho sběratelská činnost pohádkářská, kterou podnikal společně s J. Moem. – Zemřel 5. 1. 1885.
Slovník severských spisovatelů

15. ledna 1892 - se v Dobrovicích narodil český architekt, malíř a scénický výtvarník Bedřich Feuerstein. Byl členem Devětsilu a od roku 1931 Spolku výtvarných umělců Mánes. Dovedl pojmout kubistické a novoklasicistické složky, výrazně se v jeho tvorbě projevila i inspirace Le Corbusierovým purismem. – Zemřel 10. 5. 1936.
www.libri.cz

15. ledna 1922 - uznala většina evropských států Slovinsko a Chorvatsko jako suverénní státy. Byl to první pokus o ukončení krvavé občanské války, která se rozpoutala v bývalé Jugoslávii. 
Rok do kapsy

15. ledna 1922 - se v Stredných Plachtinciach narodil slovenský herec, pedagog a režisér Július Pántik. Hrál v divadle, filmu, i televizi. Ztvárnil významné postavy i v televizních a rozhlasových inscenacích, televizních filmech a seriálech. – Zemřel 25. 8. 2002.
www.csfd.cz

15. ledna 1922 - se v Rokytnici nad Jizerou narodil německý spisovatel Franz Fühmann. Ve svém díle zobrazoval fašistickou deformaci etických norem a podstatu humanismu v socialistické společnosti. – Zemřel 8. 7. 1984.
Slovník spisovatelů německého jazyka

 

16.–20. leden

 

16. ledna 1932 - se v San Franciscu narodila americká bioložka zabývající se studiem života goril horských Dian Fossey. V Karisoke založila výzkumnou stanici ležící mezi horami Karisimbi a Visoke. Své výzkumy začala v roce 1967 a prožila zde 18 let, které zasvětila svým milovaným gorilám. Dne 26. prosince roku 1985 byla ve své chýši nalezena zavražděná. Její vražda zůstává neobjasněná.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

D. Fossey:
„Když si uvědomíme cenu všeho živého, budeme méně lpět na minulosti a můžeme se tak více soustředit na záchranu budoucnosti.”

17. ledna 1842 - se v Moskvě narodil ruský prozaik, historik a publicista Vasilij Grigorjevič Avsejenko. Ve svých dílech spojoval salónní tématiku s oslavou patriarchální umírněnosti. Zajímavé zápletky s efektními situacemi kontrastují s myšlenkovou, psychologickou a charakterizační povrchností. – Zemřel 11. 8. 1913.
http://leccos.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/


17. ledna 1912 - se v Řetenicích (dnes část Teplic) narodila významná česká operní pěvkyně sopranistka Hana Konvalinková. Již koncem 20. let minulého století byla členkou teplického baletního souboru. Po osvobození působila opět krátce v Teplicích, později v Ústí nad Labem a Košicích. Od roku 1952 byla členkou Olomoucké opery.
Česká pěvkyně, Revue Teplice, roč. 9, č. 2/1977, s. 5
Československý hudební slovník osob a institucí. 1. A–L


17. ledna 1922 - se v Sulíkově u Blanska narodila česká překladatelka a editorka Jarmila Fromková. Značnou pozornost věnovala dílu M. Gorkého, přeložila řadu textů od prvních románů až po korespondenci. Řadí se k první poválečné generaci rusistů, která programově usilovala o co nejširší prezentaci ruské klasické i novodobé literatury, eliminované válkou z knihoven i knižního trhu.
www.obecprekladatelu.cz

17. ledna 1932 - se v Turnově narodil český divadelní a televizní režisér Jaroslav Dudek. Byl ženatý s herečkou Janou Štěpánkovou, která také hrála v řadě jeho seriálů i televizních filmů. – Zemřel 31. 8. 2000.
www.csfd.cz

17. ledna 1972 - v Sheltonu zemřela americká herečka, prozaička a dramatička Betty Smithová, rozená Wehnerová. Její román V Brooklynu roste strom, kde krutou bídu a strasti dospívání líčí s citem a humorem, se stal jedním z největších bestsellerů všech dob. – Narodila se 15. 12. 1904.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

17. ledna 2002 - v Madridu zemřel španělský spisovatel Camilo José Cela, nositel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1989. Svým románem Rodina Pascula Duarta prolomil jako první ze spisovatelů falešně optimistickou náladu prvních let po Francově vítězství. Přestože byl tento román dočasně zakázán, ovlivnil celou řadu začínajících spisovatelů. Krom své beletristické tvorby byl znám také jako autor celé řady cestopisů. – Narodil se 11. 5. 1916.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

18. ledna 1882 - se v Kilburnu (Londýn) narodil anglický spisovatel, esejista a žurnalista Alan Alexander Milne, autor kouzelných příběhů pro děti, jejichž hrdinou je Medvídek Pú. – Zemřel 31. 1. 1956.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

Vždycky se najde plno lidí, kteří se rádi vyptávají
na metry, kila, letopočty, na krále - na všechno, co znají -
a odpověď je Karel čtvrtý anebo sedm centimetrů.
A ještě se pak usmívají, když náhodou se někdy spletu.

A tak si s Púem chvíli šeptám a Pú pak nahlas odpoví:
„Já tedy říkám čtyři kila - a nebo Václav - kdopak ví?”
A pak už je to všechno lehké jak chmýří z pampelišky - fúúú -
když je to dobře, měl jsem pravdu - a jestli ne, řekl to Pú.
A. A. Milne: Přítel (z básnické sbírky Teď je nám šest)

18. ledna 1922 - se v Hořanech u Mostu narodil český literární kritik, publicista a překladatel Milan Jungmann, čelný představitel české literární kritiky 20. století. V 70.–80. letech 20. století nesměl z politických důvodů publikovat. – Zemřel 27. 1. 2012.
Slovník českých spisovatelů
www.libri.cz


18. ledna 1932 - se v Komorní Lhontce narodil bohemista, polonista a lingvista Edvard Lotko. Zabýval se typologií jazyků, lexikologií, dialektologií a rétorikou. Mimo jiné se zabýval i zkoumáním česko-polského jazykového pomezí a konfrontací češtiny a polštiny. – Zemřel 9. 12. 2011.
Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky

19. ledna 1832 - se v Praze narodil český houslista Ferdinand Laub. Svou hrou proslul po celé Evropě. V mládí vystudoval konzervatoř a kromě sólových koncertů byl i členem dvorní kapely ve Vídni, komorním virtuosem pruského krále a profesorem na hudební škole v Moskvě. V Teplicích veřejně vystupoval pětkrát. – Zemřel 17. 3. 1875.
BP, Jeden ze slavné trojice, Revue Teplice č. 3/1982, s. 9

19. ledna 1892 - se v Harlemu (Georgia) narodil americký komik Oliver Hardy, celým jménem Oliver Norvell Hardy. Spolu s britským hercem Stanem Laurelem vytvořili jednu z nejpopulárnějších komických dvojic v historii éry němého filmu. – Zemřel 7. 8. 1957.
www.csfd.cz

20. ledna 1292 - se v Praze narodila česká královna Eliška Přemyslovna, dcera krále Václav II. a Guty Habsburské, manželka Jana Lucemburského a matka Karla IV. Byla posledním Přemyslovcem na českém trůně. – Zemřela 28. 9. 1330.
www.libri.cz

20. ledna 1562 - se ve Florencii narodil italský básník a dramatik Ottavio Rinuccini. Po celý život byl dvorním básníkem, zprvu u Medicejských ve Florencii, poté ve Francii u Jindřicha IV. a v Mantově u rodu Gonzagů. Některá jeho díla byla zhudebněna. – Zemřel 28. 3. 1621.
Slovník italských spisovatelů

20. ledna 1902 - se v Soloniki narodil turecký básník a dramatik Nazim Hikmet. Od roku 1951 žil v bývalém SSSR. Od romantické tvorby přešel k sociálně laděným příběhům. Jeho básnický jazyk byl inspirován lidovou mluvou a písněmi. – Zemřel 2. 6. 1963.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

Baroko
V Praze se rozednívá zatímco sněží
zatímco padá sníh
rozmoklý
šedý

V Praze se zvolna rozsvěcuje baroko
tak neklidné
tak vzdálené

A smutek jeho pozlátka se kalí
Sochy na Karlově mostě
se podobají ptákům
kteří jako by z nějaké
vymírající hvězdy
přilétali
...
V Praze se rozednívá zatímco sněží
zatímco padá sníh
rozmoklý
šedý

V Praze se zvolna rozsvěcuje baroko
tak neklidné
tak vzdálené

A smutek jeho pozlátka se kalí
V Praze na Židovském hřbitově odbila čtvrt

Ó má růže má růže
Být exulantem je strašnější než smrt
N. Hikmet: Jitro (z cyklu básní Pobyt v Praze)

20. ledna 1912 - se v Humpolci narodil český fotograf Jindřich Brok. Patřil k čelným fotografům českého skla po 2. světové válce. – Zemřel v roce 1995.
Český biografický slovník XX. století

20. ledna 1922 - se v Radnicích u Rokycan narodil český herec Václav Kotva. Od mládí se věnoval ochotnickému divadlu a recitaci, což ho přivedlo ke studiu režie na pražském DAMU. V roce 1959 nastoupil do ostravského Divadla Petra Bezruče, odkud roku 1963 odešel s kolegy do Prahy, kde se podílel na založení Činoherního klubu, jehož členem a kronikářem byl až do odchodu do důchodu. Hostoval také v čihonře Národního divadla, spolupracoval i s televizí a filmem. – Zemřel 3. 11. 2004.
https://cs.wikipedia.org/wiki/

20. ledna 1932 - se v Přibyslavi narodil český novinář, publicista, historik a prozaik Vladimír Přibský, vlastním jménem V. Řezáč. Ve své tvorbě pro mládež využil hlavně svou znalost historie.
Slovník českých spisovatelů

20. ledna 1932 - se v Baerumu narodil norský prozaik Finn Alnaes. Jeho nejvýznamnějším dílem je debut Kolos, příběh mladého muže, který s nasazením všech sil a vlastního života zachrání člověka, jenž ho zradil, je oslavou lidství a nezištné obětavosti. – Zemřel 3. 11. 1991.
Slovník severských spisovatelů

20. ledna 1962 - v Carmelu (Kalifornie) zemřel americký básník a dramatik Robinson Jeffers.  Upozornil na sebe oslavou nespoutané síly přírody a hlubokou nedůvěrou v člověka, který chce být středem vesmíru, v jeho city, společenskou organizaci i morální normy. V tomto duchu také přepracoval biblické a antické mýty. – Narodil se 10. 1. 1887.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

Orel a jestřáb s mocnými zobany a drápy
rvou život na kusy;
sup a havran čekají,
až změkne smrtí.
Básník se nemůže sytit tímto časem světa,
dokud jej nerozerve na kusy...
A sebe taktéž.
R. Jeffers: Rozervi život na kusy (z básnické sbírky Sbohem, moře)

 

21.–25. leden


21. ledna 1862 - v Praze zemřela česká spisovatelka, publicistka, autorka a sběratelka pohádek, etnografka a folkloristka Božena Němcová. Formou uměleckou, žurnalistickou i odbornou se v širokém záběru zabývala projevy tradicí ustáleného venkovského života, hlavně slovesnými a zvykovými výtvory české i slovenské lidové kultury. – Narodila se 4. 2. 1820.
Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež
Slovník českých spisovatelů

21. ledna 1922 - se v Kácově narodila česká historička Alena Gajanová. Zabývala se novodobými československými i světovými dějinami. – Zemřela 30. 10. 1994.
Český biografický slovník XX. století

22. ledna 1882 - se v Belmontu narodil francouzský prozaik, básník, učitel a novinář Louis Pergaud. Největšího úspěchu dosáhl příběhem ze života chlapců z oblasti, kde žil, Knoflíková válka. – Zemřel 4. 4. 1915.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

23. ledna 1752 - se v Římě narodil italský hudební skladatel, klavírista, hudební učitel, dirigent, hudební vydavatel, editor a výrobce klavírů Muzio Clementi. Je nazýván „Otcem moderní klavírní techniky”. Proslavily ho především jeho sonatiny a etudy. – Zemřel 10. 3. 1832.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

23. ledna 1832 - se v Paříži narodil francouzský impresionistický malíř Édouard Manet. Zasvětil celý svůj život umění, věřil ve své umělecké poslání. Proti mnohým jeho dílům se bouřlivě stavěli kritici i mnozí lidé. – Zemřel 30. 4. 1883.
http://cs.wikipedia.org/wiki

23. ledna 1872 - se v Lublani narodil slovinský architekt působící v Čechách Josip Plečnik. Jeho tvorba, která vycházela ze secese, byla přetvořena osobitým způsobem pod vlivem studia antiky a renesance. – Zemřel 7. 1. 1957.
www.libri.cz

23. ledna 1932 - se v Praze narodil český anatom, ilustrátor a malíř Milan Klíma. Zabýval se srovnávací embryologií a anatomií obratlovců.
Český biografický slovník XX. století

23. ledna 1952 - se v Praze narodil český houslista a hudební pedagog Pavel Hůla. Tento všestranný houslista úspěšně spojoval profesi sólového i komorního hráče. Věnoval se též dirigování a od roku 2006 vyučoval na katedře strunných nástrojů HAMU. – Zemřel 7. 12. 2021.
Český biografický slovník XX. století
https://cs.wikipedia.org/wiki/


24. ledna 1732 - se v Paříži narodil francouzský dramatik Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, původně vyučen hodinářem. Zdokonalil hodinový mechanismus a byl jmenován královským hodinářem. Je autorem několika divadelních her různých žánrů. – Zemřel 18. 5. 1799.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

P-A. C. de Beaumarchais:
„Láska neunavuje. To jenom milenci jsou únavní.”
„Když jde o lásku, tak mnoho ještě pořád není dost.”

24. ledna 1862 - se v New Yorku narodila americká prozaička Edith Wharton. Byla ovlivněna psychologickým realismem H. Jamese a jeho názory na literární tvorbu. Společenské romány se zabývají otázkou svobody jednotlivce a jeho odpovědnosti vůči celku i sobě samému. – Zemřela 11. 8. 1937.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké
www.cojeco.cz

24. ledna 1922 - se v Praze narodila česká hydroložka a překladatelka Adriena Borovičková, neteř Jiřího Voskovce. Ve své biologické praxi se věnovala zejména výzkumu biologických procesů při čištění odpadních vod. Překládala z francouzštiny a angličtiny. – Zemřela 29. 6. 2009.
Český biografický slovník XX. století

24. ledna 1922 - se v Compiegne narodil francouzský prozaik, básník, dramatik a scenárista Daniel Boulanger. V jeho románech ožívají nejčastěji prosté lidové postavy i nejpodivnější existence městského života. Je autorem téměř stovky filmových scénářů. Byl členem Académie Goncourt v letech 1983–2008. – Zemřel 27. 10. 2014.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů
https://fr.wikipedia.org/wiki/


24. ledna 1932 - se v Tallinu narodil estonský lingvista a folklorista Jaan Puhvel. V roce 1944 odešel s rodiči do Finska a odtud do Švédska. V rámci svých studií dosáhl titulu doktora filozofie a stal se univerzitním profesorem. Usadil se v Kalifornii. Jeho nejvýznamnějším dílem je stále nedokončený etymologický slovník chetitštiny, vydávaný od roku 1984.
Slovník pobaltských spisovatelů

24. ledna 1972 - v Praze zemřel český spisovatel Vendelín Josef Krýsa. Stěžejní část svého dětství prožil na faře v Duchcově. Z Duchcovska čerpal náměty ke svým prvním povídkám. Mimo jiné spolupracoval také s loutkovým divadlem J. Skupy. Pro náš region jsou nejdůležitější díla inspirována největší důlní katastrofou v severočeském revíru na Dole Nelson. – Narodil se 5. 2. 1909.
P. Koukal: Znalec života na severu; Duchcovské noviny, roč. 15, č. 2/2009, s. 19.

25. ledna 1882 - se v Londýně narodila významná anglická anglická spisovatelka, literární kritička, esejistka, vydavatelka, filozofka a feministka Virginia Woolfová. Byla členkou Skupiny Bloomsbury, což byla skupina avantgardních umělců a intelektuálů. Od roku 1915 až do své smrti si vedla i „spisovatelský deník”. V dnešní době patří k nejcennějším dílům tohoto typu. – Zemřela 28. 3. 1941.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

V. Woolfová:
„Pokud neříkáte pravdu o sobě, nemůžete jí říkat o jiných lidech.”


26.–31. leden

 

27. ledna 1832 - se v Daresbury narodil anglický spisovatel, fotograf a matematik Lewis Carroll, vlastním jménem Charles Lutwidge Dodgson. Snad nejznámějším jeho dílem jsou příběhy Alenka v kraji divůAlenka za zrcadlem, které znamenaly návrat fantazie do anglické dětské literatury.– Zemřel 14. 1. 1898.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, sv. 1.: zahraniční spisovatelé 
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

27. ledna 1862 - se v Králově Dvoře narodila česká spisovatelka a osvětová pracovnice Popelka Biliánová, vlastním jménem Marie Popelková. Psala sentimentální prózy s historickými a lokálními pražskými i venkovskými náměty. – Zemřela 3. 7. 1941.
Český biografický slovník XX. století

27. ledna 1882 - se v Perugii narodil italský literární kritik a novinář Giuseppe Prezzolini. Jako interventista se účastnil první světové války. Ve 30. a 40. letech žil v Americe, kde působil jako vysokoškolský profesor. – Zemřel 15. 7. 1982.
Slovník italských spisovatelů

27. ledna 1962 - se v Praze narodil český knihovník Richard Papík. Odborně je zaměřen zejména na rešeršní metody, online systémy a informační podporu vědy a výzkumu. Jeho vedlejším zájmem je problematika kognitivních aspektů percepce informací, a to od oblasti human-computer interaction až po problematiku čtení včetně tzv. rychlého čtení.
www.databazeknih.cz

28. ledna 1932 - se v Hradci Králové narodil český divadelní kritik a teoretik, dramaturg, publicista a pedagog Jan Císař. Svým dílem přispěl k rozvoji české divadelní teorie. Věnoval se především otázkám moderního divadla, dramaturgii, režii a postavení divadla ve společensko-kulturní struktuře. – Zemřel 14. 4. 2021.
Český biografický slovník XX. století
www.slovnikceskeliteratury.cz


28. ledna 1932 - se v Kolíně narodil český spisovatel a novinář Milan Syruček, poradce v orgánech Evropské unie. Je autorem více jak sedmdesáti knih. U příležitosti 100. výročí vzniku ČSR byl 28. října 2018 ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentem vyznamenán medailí 1. stupně Za zásluhy o stát v oblasti kultury.
www.milan-syrucek.czin.eu
https://cs.wikipedia.org/wiki/


28. ledna 1942 - se v Praze narodil český malíř, grafik a ilustrátor Jiří Altmann. Ve své generaci je předním představitelem dřevořezu a expresivního linořezu.
Český biografický slovník XX. století

28. ledna 2002 - ve Stockholmu zemřela švédská spisovatelka, úspěšná autorka knih pro děti Astrid Lindgrenová, rodným jménem Astrid Anna Emilia Ericssonová. Aktivně podporovala dětská a zvířecí práva, stejně jako práva menšin. Po její smrti švédská vláda zavedla Cenu Astrid Lindgrenové pro spisovatele dětské literatury. – Narodila se 14. 11. 1907.
Slovník severských spisovatelů

29. ledna 1912 - se v Bystré narodil nejvýznamnější představitel naturismu v slovenské literatuře František Švantner. Ve své tvorbě čerpal hlavně z archaických mýtů a lidových balad. Oslavoval přírodu a přírodní život, využíval naturalistické a lyrické prostředky, prvky iracionality a fantastiky, jakož i senzualismu a erotiky. Především zkoumal hranici mezi životem a smrtí. Vykresloval také psychologické, sociální a dobové motivace jednání svých postav a dějů. – Zemřel 13. 10. 1950.
Slovník slovenských spisovatelů

29. ledna 1962 - se v Sulechów narodila polská spisovatelka Olga Tokarczuk, autorka poezie, esejí, scénářů a jedna z nejčtenějších a kritiky nejlépe hodnocených současných polských autorů.
Slovník polských spisovatelů

29. ledna 1972 - se v Liberci narodil český herec Pavel Liška, držitel Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli ve filmu Štěstí (2005). Účinkoval v brněnském HaDivadle, v Národním divadle i na dalších českých scénách. Jeho první filmovou rolí byl František v Gedeonově Návratu idiota (1999).
www.csfd.cz

30. ledna 1882 - se v Hyde Parku (New York) narodil americký americký politik a 32. prezident USA v letech 1933–1945 Franklin Delano Roosevelt. Úřad prezidenta USA zastával nejdéle ze všech amerických prezidentů a byl jediným, který byl zvolen do svého úřadu více než dvakrát (zvolen byl čtyřikrát). Patří mezi nejdůležitější osobnosti historie 20. století. – Zemřel 12. 4. 1945.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

F. D. Roosevelt:
„Nikdo nemůže udělat z tygra koťátko tím, že ho bude hladit.”
„Strach můžeme mít jen ze strachu samotného.”

30. ledna 1942 - se v Blansku narodil český surrealistický básník a prozaik, publicista a překladatel Pavel Řezníček. Intenzivně se podílel na životě brněnských nekonformních literárních kruhů. Od konce 70. let vydával v samizdatu. – Zemřel 19. 9. 2018.
Slovník českých spisovatelů: Libri
https://cs.wikipedia.org/wiki/

31. ledna 1932 - se v Pardubicích narodil český prozaik, dramatik a scenárista Jan Žáček. Od konce 50. let působil jako scenárista a dramaturg v pražském divadle Rokoko. Těžiště jeho uměleckých aktivit spočívalo v prozaické tvorbě. – Zemřel 13. 6. 2008.
Slovník českých spisovatelů: Libri

31. ledna 1972 - zemřel švédský prozaik Fritiof Piraten Nilsson. Jeho prvotina Bombi, Vitt a já je vtipným a svěžím příběhem o komickém střetávání dítěte se světem dospělých. Jeho další díla svědčí o autorově rostoucím pesimismu. – Narodil se 4. 12. 1895.
Slovník severských spisovatelů