Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Duben 2022

1.–5. duben


1. dubna 1942 - se v Příbrami narodil český botanik Jan Gloser. Zabývá se měřením a matematickým modelováním produkčních procesů, studiem uhlíkové a dusíkové bilance travinné vegetace.
Český biografický slovník XX. století

2. dubna 1902 - se v Maglajaně (Bosna-Hercegovina) narodil český zoolog Emanuel Bartoš. Zabýval se problémy taxonomie a ekologie bezobratlých živočichů. – Zemřel 22. 3. 1966.
Český biografický slovník XX. století

2. dubna 1932 - se v Praze narodil český sochař a výtvarník Karel Nepraš, nejvýraznější představitel absurdní grotesky v českém sochařství 60. let. Z gesta sebeironie přešel v řadě kreseb a následně i v plastice k ztvárnění vyhrocených situací. – Zemřel 5. 4. 2002.
Český biografický slovník XX. století

2. dubna 1932 - se ve Varšavě narodila polská prozaička Joanna Chmielewska, vlastním jménem Irena Kühn. Je autorkou dobrodružné a satirické prózy, detektivek a knih pro mládež. – Zemřela 7. 10. 2013.
Slovník polských spisovatelů

2. dubna 1992 - v Praze zemřel český herec Svatopluk Skládal. Byl charakterním českým hercem, často komických a tragikomických rolí. Byl mistrem malých rolí, kterým dokázal vtisknout přesnou charakterní zkratku a typizaci. Výrazná byla jeho menší a podsaditá postava, kulatý obličej a charakteristický hlasový projev. – Narodil se 17. 3. 1926.
www.csfd.cz

3. dubna 1882 - se v Komárovicích narodil český indolog Vincenc Lesný, průkopník studia novoindických jazyků v českém prostředí a zakladatel jejich systematické výuky. Zkoumal nejstarší podobu budhismu, překládal ze sanskrtu, pálí a bengálštiny. – Zemřel 9. 4. 1953.
Český biografický slovník XX. století

3. dubna 1912 - se v Praze narodila česká herečka Jiřina Štěpničková. V roce 1928 začínala svou kariéru v Osvobozeném divadle. Po únoru 1948 se pokusila odejít do emigrace, v letech 1951–1960 byla vězněna. Vytvořila mnoho rolí jak na divadle, tak ve filmu. – Zemřela 5. 9. 1985.
Český biografický slovník XX. století

3. dubna 1932 - v Bystřici pod Hostýnem zemřel český malíř František Ondrúšek. Byl známý především svou portrétní tvorbou. Známý je jeho portrét prezidenta Masaryka pro brněnskou techniku, stejně jako podobizny významných osobností českého národa. – Narodil se 4. 3. 1861.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

3. dubna 1992 - v New Yorku zemřel americký spisovatel a biochemik ruského původu Isaac Asimov. Trpěl klaustrofilií, což je přímý opak ke klaustrofobii. Miloval malé uzavřené prostory, to mělo velký vliv na jeho dílo, především romány Ocelové jeskyněNahé SlunceRoboti úsvitu a hlavní postavu první povídky ze série Nadace. Lidé na Zemi v těchto románech žijí v podzemních městech a panicky se bojí otevřeného prostoru. Velkým paradoxem je, že se bál létat letadlem. Jeho dílo, především romány o Nadaci, je plné kosmických letů a meziplanetárních válek, Asimov přitom za celý svůj život letěl v letadle pouze dvakrát. – Narodil se 2. 1. 1920.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké
http://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov

I. Asimov:
„Násilí je posledním útočištěm neschopných. Nikdy nedopusťte, aby vám smysl pro morálku zabránil udělat to, co je správné!”

4. dubna 1832 - se v Praze narodil český architekt Josef Zítek, autor projektu Národního divadla a Rudolfína v Praze. Byl představitelem novorenesančního slohu. – Zemřel 2. 8. 1909.
Rok do kapsy

4. dubna 1882 - se v Chropyni narodil český malíř, grafik, sochař a výtvarný teoretik Emil Filla. Jeho rané dílo vznikalo pod vlivem Munchova expresionismu, záhy se projevil vliv Picassovy estetiky, sledované ve všech fázích kubismu. Od 30. let zesílily v jeho tvorbě obsahové zřetele. Po roce 1948 tvořil krajiny z Českého středohoří. Věnoval se též grafice v technice leptu a suché jehly. – Zemřel 7. 10. 1953.
Český biografický slovník XX. století

4. dubna 1892 - se v Petrohradě narodila finsko-švédská básnířka Edith Södergranová. V rytmicky uvolněných, většinou nerýmovaných básních s častými whitmanovskými anaforami se odrazil autorčin zážitek trpkého milostného zklamání. – Zemřela 24. 6. 1923.
Slovník severských spisovatelů

Ze všeho na našem slunném světě
přeju si pouze v zahradě lavičku,
kde se kočka na slunci hřeje . . .
Tam bych sedala
s dopisem v záňadří,
jediným malým dopisem.
Tak vypadá můj sen . . .
E. Södergranová: Přání

4. dubna 1962 - se v Písku narodil český básník a prozaik Lukáš Marvan. V letech 1990–2002 působil jako novinář v řadě deníků a týdeníků a jako dramaturg v České televizi. Na přelomu let 2002 a 2003 žil na Srí Lance. Dnes žije v Ústí nad Labem.
www.czechlit.cz/autori

5. dubna 1912 - se v Budapešti narodil maďarský dramatik a prozaik István Örkény. Jeho hry se vyznačují satirickým pohledem na společenské problémy a groteskním ztvárněním jednotlivých příběhů. – Zemřel 24. 6. 1979.
www.cs.wikipedia.org

 

6.–10. duben


6. dubna 1932
- se v Isny narodil německý spisovatel Günter Herburger. Od počátku své tvorby pranýřoval prázdnotu života, uměl vyhmátnout jednotlivé symptomy společenského rozkladu, útočil na měšťanskou společnost, ale nenacházel východisko. – Zemřel 3. 5. 2018.
Slovník spisovatelů německého jazyka

6. dubna 1942 - se v Ružomberoku narodil slovenský scenárista, překladatel, básník a prozaik Jaroslav Rezník. Mimo jiné je také autorem knih a loutkových her pro děti. Jeho básnická tvorba je tradicionalistická až staromilská.
Slovník slovenských spisovatelů

6. dubna 1962 - se ve Vlašimi narodil český literární kritik a překladatel Petr A. Bílek. Na počátku 90. let vytvořil koncept tzv. generace osamělých běžců – mladých českých básníků a básnířek 80. let, jejichž poezii mapoval jako literární kritik.
www.kdb.cz

6. dubna 1972 - se v Liberci narodil český herec David Švehlík. Jeho filmová kariéra začala v roce 2005 snímkem Román pro ženy, kde ztvárnil postavu egocentrického Huberta, v témže roce vystupuje v pohádce Anděl páně.
www.csfd.cz

6. dubna 1982 - v Praze zemřela česká klasická filoložka a překladatelka Eva Kamínková. Zabývala se především českým středověkým latinským písemnictvím. – Narodila se 25. 11. 1909.
Český biografický slovník XX. století

7. dubna 1772 - se v Besanconu narodil francouzský ekonom a filozof, utopický socialista, kritik buržoasní společnosti Charles Fourier. Vycházel z názorů francouzských materialistů o rozhodující úloze prostředí a výchovy při formování člověka. Jím navrhovaná organizace společnosti měla zajistit všestranný rozvoj osobnosti odstraněním úzkého profesionalismu a rozdělováním hodnot podle práce a nadání. Základní jednotkou budoucí společnosti měla být falanga, organizující mnohotvárnou přitažlivou práci. Svých cílů chtěl Fourier dosáhnout propagováním socialistických idejí. – Zemřel 10. 10. 1837.
Slovník francouzsky dpíšících spisovatelů
www.cojeco.cz

7. dubna 1932 - se v Praze narodil český písňový textař a básník Petr Rada. V druhé polovině 20. století psal texty písní pro H. Hegerovou, K. Gotta, W. Matušku, V. Neckáře, E. Pilarovou, H. Zagorovou. Pro M. Kubišovou vytvořil text známé písně Modlitba pro Martu. – Zemřel 19. 4. 2007.
http://cs.wikipedia.org/

Čekej a dívej se, jak řeka
umí svůj osud tiše nést
Čekej a neplakej
Vždyť mně se nechce do daleka
I tady uměj louky kvést
Noc je tu jako hedvábí
Mě přece dálka nevábí
Čekej a neplakej
Vrátím se pro obláček něhy
Vrátím se vždyť jsem stejně tvůj
Čekej a neplakej
P. Rada: z textu písně Čekej a neplakej

7. dubna 1942 - se v Praze narodil český hudební skladatel, textař a hráč na banjo Ivan Mládek. Je autorem osobitých satirických songů s netradiční textovou poetikou, scénářů a povídek.
Český biografický slovník XX. století

7. dubna 1972 - v Brně zemřel český literární a kulturní historik slavista Josef Jirásek. Jako první u nás podal souhrnný přehled vývoje ruské a sovětské literatury, zasazený do širších sociálně historických souvislostí. – Narodil se 11. 7. 1884.
Český biografický slovník XX. století

8. dubna 1492 - ve Florencii zemřel italský básník, prozaik, dramatik a politik Lorenzo de Medici, zvaný také jako Lorenzo il Magnifico či Lorenzo Nádherný. Proslul především jako mecenáš, vytvořil kolem sebe kruh umělců a učenců. – Narodil se 1. 1. 1449.
Slovník italských spisovatelů

8. dubna 1912 - se v Poluvsii (dnes část Rajeckých Teplic) narodil československý voják Jozef Gabčík. V rámci Operace Anthropoid provedl spolu s Janem Kubišem v roce 1942 atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. – Zemřel 18. 6. 1942.
Rok do kapsy

8. dubna 1912 - se v Turku narodil finský spisovatel Walentin Chorell. Patřil k nejvýznamnějším postavám finsko-švédské literatury. Byl autorem téměř stovky divadelních a rozhlasových her. Jeho tvorba se vyznačuje tvůrčí metodou a vyhraněným sociálním zabarvením. – Zemřel 18. 11. 1983.
CHORELL, Walentin. Ze skořápky ven (z přebalu knihy)

8. dubna 1922 - se v Řepově narodil český historik Josef Macek. V roce 1970 byl vyloučen z KSČ a v následujících letech měl zakázánu publikační činnost. Ve své vědecké práci se zabýval zejména dějinami husitství a období vlády Jiřího z Poděbrad. – Zemřel 10. 12. 1991.
Český biografický slovník XX. století

8. dubna 1932 - se v Praze narodil český malíř, ilustrátor, grafik a typograf Václav Kabát. Jeho ilustrace v dětských knihách představují spojení úsměvné grotesknosti s lyrickým vícehlasem kresebného výrazu.
HOLEŠOVSKÝ, František a STEHLÍKOVÁ, Blanka. Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež
https://cs.wikipedia.org/wiki/

8. dubna 1942 - se v Táboře narodil český grafik a typograf Oldřich Pošmurný. Těžiště jeho tvorby spočívá v knižní typografii, které se věnuje od 60. let. Současně tvoří též prospekty a katalogy pro exportní firmy a reklamní agentury.
Český biografický slovník XX. století

9. dubna 1862 - se v Praze narodila česká malířka a grafička Zdenka Braunerová. Ovlivněna C. Corotem a intimní krajinomalbou barbizonců tvořila plenérová krajinářská díla. Svou tvorbou se přiblížila k impresionismu. Jako jedna z prvních vytvořila lepty s tematikou staré Prahy. – Zemřela 23. 5. 1934.
Český biografický slovník XX. století

9. dubna 1872 - se v Orli u Chrudimi narodil český redaktor, překladatel, kritik a editor Otakar Svoboda, autor odborných pedagogických prací a knih pro mládež převážně s historickou tématikou. – Zemřel 23. 12. 1926.
STUDENOVSKÝ, Tomáš a BLÁHA, Josef. Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně)

9. dubna 1922 - se narodil německý spisovatel a dramatik Carl Amery, vlastním jménem Christian Anton Mayer. Do roku 1971 byl ředitelem mnichovské městské knihovny, nějaký čas působil jako předseda Svazu německých spisovatelů. Silně se také angažoval v ekologickém hnutí. – Zemřel 24. 5. 2005.
www.legie.info
https://en.wikipedia.org/wiki/

9. dubna 1942 - se v Brně narodil český architekt a designér Karel Lapka. Základem jeho tvorby je jasná koncepce, vyjádřená v dispozičním a provozně funkčním řešení. Vytváří zejména textilní obklady interiérů. Je autorem četných veřejných interiérů a výstav.
Český biografický slovník XX. století

10. dubna 1922 - se v Praze narodil český malíř, ilustrátor, typograf a grafik Václav Bláha. Těžiště jeho umělecké tvorby spočívá v knižní grafice. Další jeho dílo zahrnuje šímovsky laděné kresby, volnou a užitou grafiku. – Zemřel 25. 11. 2021.
Český biografický slovník XX. století

 

11.–15. duben


11. dubna 1882 - se v Jihlavě narodil český filolog Julius Bartošek. 8. srpna 1919 bylo založeno české gymnázium v Duchcově, do jehož čela byl jmenován. Díky jeho organizačním schopnostem vděčilo nové gymnázium nejen za mimořádně kvalitní profesorský sbor, ale i za moderní uspořádání ústavní budovy podle projektu významného architekta Ladislava Skřivánka. Nová budova byla slavnostně otevřena v roce 1927. Byl autorem Učebnice jazyka francouzského a francouzské literatury. Po desetiletém působení v Duchcově byl v roce 1929 jmenován ředitelem dívčího reálného gymnázia v Praze I. - Zemřel 28. 2. 1955.
KOUKAL, Pavel. Kdo byl Julius Bartošek?. Duchcovské noviny. roč. 11, č. 3/2005, s. 11–12

11. dubna 1902 - se v Praze narodil český cestovatel František Alexander Elstner. Od roku 1920 podnikal cesty po Evropě, spojené s propagací československých automobilů Aero a Škoda. Od roku 1941 se živil jako novinář a spisovatel. – Zemřel 8. 9. 1974.
Český biografický slovník XX. století

12. dubna 1782 - ve Vídni zemřel italský básník a libretista Pietro Metastasio, vlastním jménem Pietro Trapassi. Chtěl dát melodramu řád, harmonicky skloubit poezii a hudbu, přičemž hudba neměla potlačovat verš, ale měla jeho melodičnost a expresivitu podtrhnout. – Narodil se 3. 1. 1698.
Slovník italských spisovatelů

P. Metastasio:
„Žití se měří skutky, a ne dny.”

12. dubna 1902 - se narodil český knihovník a literární historik František Hejl. Po květnu 1945 přichází do Ústí nad Labem. Znovu zde vybudoval českou veřejnou knihovnu a byl jejím prvním ředitelem. Roku 1961 začal budovat vědeckotechnické oddělení, zasloužil se o vznik řady poboček. I po odchodu do důchodu dále pracoval v knihovnictví. – Zemřel 10. 7. 1982.
http://sck.sdruk.cz/

12. dubna 1922 - v Miláně zemřel český houslista, virtuos a hudební skladatel František Ondříček. Kromě své koncertní a pedagogické činnosti se věnoval i kompozici. Šlo nejen o četné vlastní kadence k houslovým koncertům, ale i o řadu velmi působivých houslových skladeb vynikajících svou virtuozitou i lidovou melodikou. – Narodil se 29. 4. 1857.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

12. dubna 1942 - se na Kladně narodil český trampský písničkář a kytarista Mirko Ryvola, známý jako Miki Ryvola. Dlouhou dobu hrál spolu se svým bratrem v trampské skupině Hoboes. Během společného působení složil a nazpíval mnoho písní, které jsou dnes klasikou u táboráků. V současné době vystupuje buď sám, nebo s členy skupiny Nezmaři.
http://cs.wikipedia.org/

Když je po hře jsi trop a docela v koutě
a řeči jak promoklý boty už dřou tě
a když rozkrojíš jablko má uprostřed kříž
co zbejvá
Co ti zbejvá
Když se jeden díl dočte na poslední stránce
a druhej už nenajdeš v poštovní schránce
v noci do stropu koukáš a mizerně spíšco zbejvá
Co ti zbejvá
Zbejvá jistoty dar
že má každá řeka svoje ústí
zbejvá lidiček pár
co tě v těchle trablech neopustí
Buď si jistej že jsou
zlatem lemovaný mraky černý
Najdeš jistotu svou
Najdeš jistotu svou
A ptáci ti zůstanou věrný.
M. Ryvola: z písně Co zbejvá

13. dubna 1902 - se v Rakovníku narodil český spisovatel a autor rozhlasových her František Markup, pracovník archivu Československého rozhlasu a Okresního archivu v Petrovicích. – Zemřel 15. 2. 1970.
STUDENOVSKÝ, Tomáš a BLÁHA, Josef. Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně)

13. dubna 1922 - se v Bradfordu narodil anglický prozaik John (Gerard) Braine. Nejvýznamnějším jeho dílem zůstaly jeho prvotiny Místo nahoře a Život nahoře, které jej zařadily mezi „rozhněvané mladé muže”. – Zemřel 28. 10. 1986.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

14. dubna 1812 - se v Krupce narodil významný oční lékař Ferdinand Arlt. Je považován za spoluzakladatele moderního očního lékařství. Mimo jiné je také jeho vynálezem známá stupnice písmen, která se v ordinacích užívá k měření ostrosti zraku. – Zemřel 7. 3. 1887.
NAVRÁTILOVÁ, L.Výročí : duben. MUDr. Ferdinand Arlt. Radnice města Krupky, roč. 25, č. 4/2020, s. 7

14. dubna 1912 - se v Praze narodila česká divadelní a rozhlasová herečka a recitátorka Julie Charvátová. Vynikla zejména jako recitátorka a to jak české, tak i světové poezie. – Zemřela 12. 6. 1994.
Český biografický slovník XX. století

14. dubna 1922 - se v Praze narodila česká herečka Stella Zázvorková. Vytvořila typ vitální prostořeké ženy, hašteřivé manželky, ale i dobrosrdečné maminky a babičky. Hrála jak na divadle, tak ve filmu. – Zemřela 17. 5. 2005.
Český biografický slovník XX. století

14. dubna 1942 - v Ženevě zemřel rakouský spisovatel a esejista Robert Musil. Jeho monumentální nedokončený román Muž bez vlastností je pro svou intelektuální hloubku a vysokou literární úroveň řazen na roveň dílu Marcela Prousta či Jamese Joyce. – Narodil se 6. 11. 1880.
Slovník spisovatelů německého jazyka

R. Musil:
„Filozofové jsou násilníci, kteří nemají k dispozici armádu, a proto si podrobují svět tím, že jej zavřou do nějakého systému.”

15. dubna 1452 - se v malé vesnici Vinci u Florencie narodil italský renesanční malíř, sochař, architekt, přírodovědec, inženýr a literát Leonardo da Vinci. Zanechal po sobě mnoho nedokončených maleb i vynálezů a něco se i za staletí ztratilo, ale i přesto všechno je to jeden z největších talentů všech dob.
http://leonardo-da-vinci.wz.cz/

Leonardo da Vinci:
„Žádný člověk není tak hloupý, aby nedosáhl úspěchu aspoň v jedné věci, je-li vytrvalý.”

15. dubna 1912 - se potopil anglický parník Titanic, který se na své vůbec první cestě do Spojených států 14. dubna srazil s ledovcem. Tato jedna z nejtragičtějších námořních katastrof si vyžádala přes 1500 obětí.
Rok do kapsy

 

16.–20. duben


16. dubna 1882 - se v Klatovech narodil český prozaik, novinář, výtvarný kritik a estetik Jaromír John, vlastním jménem Bohumil Markalous. Ve svých prózách projevil cit pro úpadkovou atmosféru měšťanského prostředí se sklonem k ironii. – Zemřel 24. 4. 1952.
Český biografický slovník XX. století

16. dubna 1922 - se v Londýně narodil anglický prozaik a básník Kingsley Amis. Postavy jeho románů nechtějí změnit svět, a pokud to někdy předstírají, nakonec rády splynou s davem. Jako básník bývá řazen k představitelům „Movement”. – Zemřel 22. 10. 1995.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

17. dubna 1772 - se v Žebráku narodil český kněz a vlastenecký básník Vojtěch Nejedlý. Na faře se u něj scházela místní společnost národních buditelů – literátů a členové Puchmajerovy básnické skupiny. Do řady vycházejících almanachů a časopisů posílal své příspěvky, hlavně básně. Některé z nich zlidověly, například jeho Ukolébavku zhudebnil Jakub Jan Ryba. Překládal klasiky z italštiny a vydával díla jiných básníků svým nákladem. – Zemřel 7. 12. 1844.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

17. dubna 1882 - se v Sobčicích narodil český mineralog, petrograf a geolog Oldřich Pacák. Zabýval se především magnetickými horninami. Byl autorem četných regionálně-geologických prací. – Zemřel 14. 9. 1968.
Český biografický slovník XX. století

17. dubna 1952 - se v Martině narodila slovenská herečka Zuzana Kronerová. Jejím prvním angažmá se stalo v roce 1974 Divadlo pro děti a mládež v Trnavě. Velice záhy se prosadila také v televizi. Na Slovensku je považována za jednu z nejvýznamnějších hereček tamní divadelní scény.
www.csfd.cz

17. dubna 1962 - se v Praze narodila česká spisovatelka a dramaturgyně Irena Obermannová. Mimo jiné je autorkou několika rozhlasových pohádek. Spolupracuje s televizí.
www.spisovatele.cz

18. dubna 1932 - se v Ostravě narodila česká operní pěvkyně (soprán) Naděžda Kniplová. Věnovala se též koncertní a pedagogické činnosti. – Zemřela 14. 1. 2020.
Český biografický slovník XX. století

18. dubna 1982 - se v Kladně narodil český spisovatel Alexander Stainforth, vlastním jménem David Kaps. Je autorem historických romancí, horrorů a humorných povídek.
www.databazeknih.cz

19. dubna 1932 - se v Postupicích narodil český akademický malíř a pedagog Karel Kupka, syn malíře Karla Kupky (1905–1971). Absolvoval Gymnázium v Teplicích a v severočeském kraji žil až do roku 1971. Věnoval se kresbě i malbě, tematicky čerpal převážně z jihočeské krajiny, zejména okolí Otavy. – Zemřel 21. 7. 2013.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001: Kon–Ky

19. dubna 1932 - se v Havlíčkově Brodě narodil český literární historik a kritik Jaroslav Med. Zabýval se českou literaturou konce 19. století a počátku 20. století, zvláště pak poezií. Věnoval se také beletristické tvorbě. – Zemřel 14. 2. 2018.
Český biografický slovník XX. století
Slovník českých spisovatelů

20. dubna 1872 - v Radvani nad Hronom zemřel slovenský básník, literární kritik a překladatel Andrej Sládkovič. Ve své romantické básnické tvorbě spojuje podněty slovenského folklóru s filozofickou představou o ideální mravnosti, kráse a dokonalosti člověka. – Narodil se 30. 3. 1820.
Slovník slovenských spisovatelů

20. dubna 1912 - v Dublinu zemřel anglický spisovatel a divadelní kritik Bram Stoker, autor klasického strašidelného románu Dracula, který výrazně ovlivnil další romány a filmy o upírech. – Narodil se 8. 11. 1847.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

20. dubna 1922 - v Brně zemřel český historik Josef Macůrek. Zabýval se zejména dějinami východoevropských národů, přičemž se metodicky opíral o komparaci a studium interetnických vztahů. – Narodil se 31. 1. 1901.
Český biografický slovník XX. století

20. dubna 1942 - se v Kittilä narodil finský prozaik Arto Paasilinna. Původně pracoval jako novinář, od 70. let se věnoval výhradně psaní humoristických románů. – Zemřel 15. 10. 2018
Slovník severských spisovatelů

20. dubna 1942 - v rakouském Mauthausenu zemřel český levicový novinář, literární kritik a politický činitel Eduard Urx. Věnoval se literární kritice, marxistické filosofii, estetice i politické teorii. Byl také autorem básní, povídek a črt. – Narodil se 29. 1. 1903.
Český biografický slovník XX. století

20. dubna 2002 - ve Slunečné zemřel český herec Vlastimil Brodský. V rolích nejrůznějších podivínů, k jejichž charakterizaci využíval schopnost groteskních mimických a gestických proměn, hledal vždy hluboce lidské jádro postavy. Jeho hrdinové se vyznačují moudrostí, filosofickým rozměrem i tragikou. – Narodil se 15. 12. 1920.
Český biografický slovník XX. století

 

21.–25. duben


21. dubna 1142 (některé prameny uvádějí 22. 4.) - zemřel v klášteře Saint Marcel u Chalon-sur Saone francouzský raně scholastický básník, teolog a filozof píšící latinsky Pierre Abélard. Byl nebojácným filozofem a teologem. Ve věcech víry odmítal nekritické přijímání autorit, kladl důraz na rozumové poznání. – Narodil se v roce 1079.
www.spisovatele.cz

P. Abélard:
„Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.”
„Jak je to politováníhodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho, co vlastně chceme!”

21. dubna 1892 - se ve Fryštáku na Zlínsku narodil český hudební skladatel, dirigent a klavírista Jaroslav Kvapil. Soustavně uváděl na jeviště českou soudobou tvorbu, mimo jiné Janáčkovy kantáty. – Zemřel 18. 2. 1958.
Český biografický slovník XX. století

22. dubna 1932 - se v Jemnici narodil český novinář a publicista Slavomír Pejčoch, publikuje také pod pseudonymem Slavomír Ravik. Je autorem četných knih širokého tematického rozpětí. – Zemřel 20. 7. 2019.
Český biografický slovník XX. století

22. dubna 1932 - se v Rakvere narodila estonská básnířka a prozaička Aino Perviková. Původním povoláním byla redaktorkou dětských a mládežnických časopisů, literární tvorbě se věnuje od roku 1967.
Slovník pobaltských spisovatelů

23. dubna 1922 - se v Brně narodil český filmový režisér Jiří Sequens. Velmi úspěšné byly jeho televizní seriály s detektivní tématikou. – Zemřel 21. 1. 2008.
Český biografický slovník XX. století

24. dubna 1942 - se v Brooklynu narodila americká herečka, producentka, spisovatelka a zpěvačka Barbra Streisandová. Je držitelkou mnoha prestižních uměleckých cen (Emmy, Zlatý glóbus, Oscar).
www.csfd.cz

24. dubna 1962 - se v Nižném Komárniku na Slovensku narodila česká prozaička Anna Zonová. Jméno si získala ponejprv jako výtvarná kritička. Teprve na prahu čtyřiceti let jí vyšla prozaická prvotina.
www.czechlit.cz/autori

25. dubna 1852 - se v Zamoře narodil španělský spisovatel a literární kritik Leopoldo Alas, známý spíše pod pseudonymem Clarín. Názorově vycházel z liberalismu, byl i obráncem naturalismu, ale později, hlavně pak na sklonku života, se stále více přikláněl k idealismu a k ideám náboženským. – Zemřel 13. 6. 1901.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

25. dubna 1942 - se v Horní Cerekvi narodil český herec Josef Dvořák, původním povoláním automechanik. Po působení v ústeckém Kladivadle a pražském Semaforu založil v roce 1991 vlastní Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Uplatnil se nejen jako herec, ale také jako konferenciér i zpěvák, prokázal též cit pro dětského diváka.
Český biografický slovník XX. století

 

26.–30. duben

 

26. dubna 1912 - se v Praze narodil český historik umění Jaroslav Pešina. Zabýval se zejména vývojem české gotické deskové malby. – Zemřel 7. 11. 1992.
Český biografický slovník XX. století

26. dubna 1912 - se ve Winnipegu narodil americký spisovatel Alfred Elton van Vogt. Patří mezi tři nejslavnější americké spisovatele sci-fi. – Zemřel 26. 1. 2000.
www.legie.info

26. dubna 1992 - v Chomutově zemřel český meteorolog a klimatolog Karel Pejml, autor více než 100 publikací, převážně z agrometeorologie, kolísání klimatu, regionální a dynamické klimatologie, dějin meteorologie či popularizace meteorologie. – Narodil se 30. 12. 1918.
Český biografický slovník XX. století

27. dubna 1822 - se v Rakové narodil slovenský dramatik a publicista Ján Palárik. Těžiště jeho literární tvorby je v dramatu, původně začínal jako publicista a organizátor národního a literárního života. – Zemřel v roce 1870.
Slovník slovenských spisovatelů

27. dubna 1932 - se v Paříži narodila francouzská herečka Anouk Aimée. Proslavila se v šestnácti letech snímkem Milenci z Verony (1949) - role byla napsána přímo pro ni Jacquesem Prevertem. Její největší úspěch přišel v roce 1966, kdy natočila milostný příběh Muž a žena, režiséra Claude Leloucha. Za postavu Anne Gauthierové dostala Zlatý glóbus a byla nominovaná na Oscara.
www.csfd.cz

28. dubna 1922 - se v Červené Skale narodila slovenská prozaička a publicistka Klára Jarunková, autorka úspěšných knih pro děti a mládež. – Zemřela 11. 7. 2005.
Slovník slovenských spisovatelů

29. dubna 1862 - se v Three Springs (Kentucky) narodil americký novinář a prozaik Joseph Alexander Altsheler, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury pro chlapce konce 19. století a počátku 20. století. Jeho povídky a romány jsou především oslavou přírody, odvahy, schopnosti přežít a přátelství. – Zemřel 5. 6. 1919.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, 1. díl: zahraniční spisovatelé

30. dubna 1942 - ve vyhlazovacím táboře u Koblenze zahynul německý lyrik, představitel raného expresionismu Jakob van Hoddis, vlastním jménem Hans Davidsohn. Jeho prorocky vizionářské dílo a sarkasticko-ironické groteskní básně přerůstají ve vize zániku světa. – Narodil se 16. 5. 1887.
Slovník spisovatelů německého jazyka