Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Březen 2022

1.–5. březen

 

1. března 1792 - zemřel Leopold II., císař římsko-německý, král český a uhersko-chorvatský. Měl důkladnou výchovu i vzdělání v osvícenském duchu. Od mládí se zajímal o přírodní vědy a techniku. Byl melancholik po svém otci. Mezi jeho reformy patřil např. zákoník z roku 1786, který zrušil trest smrti, mučení, vězení pro dlužníky a také urážku majestátu. – Narodil se 5. 5. 1747.
www.panovnici.cz

1. března 1892 - se narodil francouzský prozaik, esejista a literární kritik Pierre Abraham, vlastním jménem P. A. Bloch. Byl průkopníkem marxistické literární kritiky ve Francii. – Zemřel 20. 5. 1974.
Malá československá encyklopedie, sv. 1: A–Č

1. března 1892 - se v Tokiu narodil japonský prozaik, esejista a básník Rjúnosuke Akutagawa. Podle jednotlivých žánrů, v nichž tvořil, používal řadu dalších pseudonymů. V 35 letech spáchal sebevraždu požitím smrtelné dávky veronalu. – Zemřel 14. 7. 1927.
WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta. Slovník japonské literatury

1. března 1922 - se v Kladně narodila česká divadelní herečka Libuše Řídelová. Už jako dítě se ale přestěhovala s rodiči do Teplic a ty se staly jejím domovem. Své první angažmá získala těsně po válce na liberecké scéně, za pouhý rok však přechází do Teplic, kde je 12 let členkou souboru Krušnohorského divadla. Po zrušení činoherního souboru v Teplicích se stala členkou tehdejšího Divadla Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, kde působila až do roku 1986. I v dalších letech ještě na divadelních scénách aktivně působila jako host. Krom toho se 11 let věnovala výchově mládeže na teplické Konzervatoři. V roce 1995 převzala od nadace Život umělce ocenění Senior Prix za celoživotní práci na divadelních prknech. – Zemřela 5. 2. 2009.
P. Kovář: Herečka a recitátorka hornického kraje oslavila 85. narozeniny, Hornické listy č. 4/2007, roč. 15

1. března 1922 - se v Dačicích narodil český fyzický geograf, klimatolog Miloš Nosek. Zabýval se metodikou terénního klimatického výzkumu, otázkami kolísání podnebí a uplatněním matematických metod v geografii. – Zemřel 18. 12. 1978.
Český biografický slovník XX. století

1. března 1922 - se v Albě (Cuneo) narodil italský prozaik Beppe Fenoglio. Za 2. světové války se účastnil odboje jako partyzán a tato zkušenost se stala hlavním tématem jeho povídek a románů, spolu se zobrazením rodného kraje. – Zemřel 18. 2. 1963.
Slovník italských spisovatelů

1. března 1932 - se v Kroměříži narodil český prozaik, scenárista a dramaturg Miloš Smetana, autor několika desítek rozhlasových a televizních her. Byl také redaktorem Divadelních novin. – Zemřel 20. 9. 2009.
http://cs.wikipedia.org/

1. března 1932 - ve Florencii zemřel ojedinělý „prokletý básník” v italské literatuře 1. poloviny 20. století Dino Campana. V jeho verších, ovlivněných italskou poezií soumraku, francouzskou avantgardou a zejména F. Nietzschem, se realita rozplývá do vize. Svým abstraktním lyrismem jeho verše předjímají poezii hermetickou. – Narodil se 20. 8. 1885.
Slovník italských spisovatelů

Ty plachty plachty plachty lodí
Jež pleskají ve větru z dálek
Jenž marně vzdouvá kudy chodí
Ty plachty plachty plachty lodí
Jež tkají tkají – vratký nářek
Jejž vlna která zvolna zmírá
Ve vratké vlně zase stírá
Posledním krutým vzdutím vody
Ty plachty plachty plachty lodí
D. Campana: Bárky na kotvách

2. března 1942 - se v Exeteru v New Hampshire narodil americký spisovatel John Irving, držitel Oscara za scénář k filmové adaptaci vlastního románu Pravidla moštárny. Na Mount Holyoke College v Massachusetts přednášel jakožto univerzitní profesor anglickou literaturu 19. století. Během spisovatelské činnosti mimo jiné také pracoval jako trenér zápasu (ve Vermontu). Prakticky všemi jeho knihami prostupuje jeho vášnivý vztah k zápasu jako takovému.
www.spisovatele.cz

J. Irving:
„Inteligence je dar natolik vzácný, že ti, jimž se toho daru dostalo, jsou neustále diskriminováni obrovskými davy pitomců, kteří jsou všude kolem.”

2. března 1982 - v Orange zemřel americký spisovatel Philip K. Dick. S odstupem času je považován za jednoho z nejvýznamnějších, ne-li vůbec nevýznamnějšího autora americké poválečné sci-fi. – Narodil se 16. 12. 1928
www.legie.info

3. března 1872 - se v Hořovicích narodil český malíř a ilustrátor Jaroslav Panuška. Od realisticky orientovaného žánru přes symbolistní díla poznamenaná secesním tvaroslovím a námětově čerpající z lidové kultury dospěl k impresionistické metodě v krajinomalbě. – Zemřel 1. 8. 1958.
Český biografický slovník XX. století

3. března 1882 - se v Praze narodil český operní pěvec (bas) Pavel Ludikar-Vyskočil. Jeho umělecká kariéra vyvrcholila v letech 1926–32 členstvím v newyorské Metropolitní opeře. Po návratu do vlasti však již nezískal trvalé angažmá. Pořádal turné písňových koncertů, překládal česká operní libreta a písně do němčiny a jiných jazyků a naopak německé a italské do češtiny. – Zemřel 20. 2. 1970.
www.libri.cz

3. března 1952 - se v Puerto Rico narodil španělský hráč na bicí Manolo Badrena. Popularitu získal zejména spoluprací s jazzovou skupinou Weather Report v letech 1976–1977.
http://en.wikipedia.org/wiki/

3. března 1982 - v Ivry zemřel francouzský prozaik Georges Perec. Ve svých dílech si vytvořil vlastní pojetí textu jako prostředku, jímž skrze formalistické hříčky odhaluje fungování nesmyslného světa, který do fiktivní struktury proniká množstvím konkrétních detailů. – Narodil se 7. 3. 1936.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

G. Perec:
„Psát román není jako vyprávět něco spojeného s reálným světem. Podstatou je navázání hry mezi čtenářem a spisovatelem. Je to spojené se sváděním.”

4. března 1912 - se v Římě narodil americký publicista, romanopisec a levicový politik Carl Marzani. Byl dobrovolníkem v občanské španělské válce, stál na straně republikánů. Mimo jiné byl autorem scénářů dokumentárních filmů. – Zemřel 11. 12. 1994.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké
http://en.wikipedia.org/

4. března 1932 - se v Piňsku na Polesí narodil polský básník, prozaik a publicista Ryszard Kapušciňski. Jeho hlavní doménou byly reportáže, především z Afriky, Latinské Ameriky a území bývalého Sovětského svazu. Díky nim patřil od 80. let mezi nejznámější a nejpřekládanější polské autory. – Zemřel 23. 1. 2007.
Slovník polských spisovatelů
http://en.wikipedia.org/

4. března 1962 - v Praze zemřel český dirigent Zdeněk Chalabala. Soustředil se zejména na operní práci, vynikl zvláště v interpretaci historických oper velkého stylu. – Narodil se 18. 4. 1899.
Český biografický slovník XX. století

5. března 1922 - se v Plzni narodil český herec Josef Větrovec. Díky svému plastickému herectví a krásnému hlubokému hlasu byl hercem charakterních dramatických i komediálních rolí s břitkým humorem, nadsázkou a ironií. – Zemřel 11. 2. 2002.
www.csfd.cz

5. března 1922 - se v Bologni narodil italský básník, prozaik, esejista, režisér, scenárista a publicista Pier Paolo Pasolini, jeden z nejvýraznějších zjevů poválečné italské kultury. Byl významnou osobností veřejného a politického života. Hrdinové v jeho dílech jsou zpravidla lidé žijící na okraji společnosti, což vedlo k častému používání jazyka lůzy. – Zemřel 2. 11. 1975.
Slovník italských spisovatelů

Pak jeho omyl v této chvíli velký
vystavovaný na velikých plochách
jež rozvíjejí celou stěnou mělký
rozbředlý nápad rozmar nakynutý
a plytký vrtoch obrovité tlusté
expresivity On Picasso – krutý
nepřítel třídy jejíž děje líčí
tak tvrdě dosud v jejím čase žije
- nepřítel z vášně rozvracet a ničit
být nutný zubní kaz být anarchie –
jde mezi lid a vtrhne v čas jenž není
falešný prostředky své staré fantazie
P. P. Pasolini: z básně Picasso, zpěv VIII.

 

6.–10. březen


6. března 1282 - v Praze zemřela česká světice, princezna a abatyše z rodu Přemyslovců sv. Anežka, nejmladší dcera Přemysla I. Otakara a jeho druhé ženy Konstancie Uherské. Díky podpoře své matky, a zejména bratra - krále Václava I. - pak mohla založit špitál sv. Františka a velkoryse vystavět v novém gotickém slohu ženský i mužský klášter v Praze, dnes známý pod jménem Na Františku. – Narodila se přibližně mezi rokem 1205–11.
www.libri.cz

6. března 1912 - se v Praze narodil český filmový režisér a scenárista Bořivoj Zeman. Je znám především jako autor divácky dosud nejúspěšnějšího českého filmu, první české hrané filmové pohádky Pyšná princezna (1952), jehož scénář vznikl na motivy Boženy Němcové a v němž hlavní postavy vytvořili A. Vránová a V. Ráž. – Zemřel 23. 12. 1991.
www.libri.cz

6. března 1952 - se v Ústí nad Orlicí narodil český novinář a spisovatel Stanislav Motl. Znám je zejména knihami s historickou tématikou, které se převážně týkají období druhé světové války a televizními reportážemi pro investigativní pořad Na vlastní oči televize Nova.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

6. března 1952 - se v Kyjově narodil český soudce a spisovatel Josef Holcman. Od roku 1978 pracuje ve Zlíně jako soudce. Hrál divadlo na Malé scéně a spolupracoval s Městským divadlem Zlín. V rodných Skoronicích se věnuje vinařství a folkloru.
www.knihazlin.cz

7. března 1952 - se v Akkře narodil skotský anglicky píšící spisovatel William Boyd. Velkou část dětství strávil na africkém kontinentě. Po studiích v Oxfordu a Nice krátce vyučoval anglickou literaturu. Jeho hlavním zájmem však byla vlastní umělecká tvorba.
www.databazeknih.cz

8. března 1922 - se ve slezském Heidersdorfu narodil německý dramatik Heinar Kipphardt. Původním povoláním byl lékař. V letech 1950–59 dramaturg Deutsches Theater v Berlíně. V satirických společenskokritických dramatech a dokumentárních hrách analyzoval události 2. světové války i aktuální dění. – Zemřel 18. 11. 1982
Slovník spisovatelů německého jazyka

9. března 1422 - v Praze byl na staroměstské radnici sťat český husitský kazatel a vůdce pražské chudiny Jan Želivský. Jeho vstup do historie se odehrál někdy v roce 1418, kdy přišel Jan, premonstrátský mnich ze želivského kláštera, do Prahy a stal se kazatelem v karmelitánském kostele u Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském. – Narodil se přibližně kolem roku 1380.
www.libri.cz

9. března 1902 - se ve Vídni narodil významný německý fenomenologický filosof 20. století Ludwig Landgrebe. Byl jedním z nejbližších žáků Husserlových, věnoval se však i dalším oblastem dějin, náboženství a politiky. Na rozdíl od svého učitele měl také blíže k metafysice, kterou pokládal za „myslící rozpomínání člověka v celku bytí”. – Zemřel 14. 8. 1991.
Slovník spisovatelů německého jazyka
http://cs.wikipedia.org/

9. března 1972 - v Praze zemřel český entomolog Josef Moucha. Zabýval se taxonomií, zoogeografií a faunistikou motýlů a dvoukřídlých. – Narodil se 7. 4. 1930.
Český biografický slovník XX. století

10. března 1872 - se v Podivíně narodil český lékař a spisovatel Ctibor Hugo Bezděk, zakladatel etikoterapie. Byl autorem populárních pojednání o alkoholismu a pohlavních chorobách. Byl také autorem beletristických medailónků pro děti. – Zemřel 23. 2. 1956.
Český biografický slovník XX. století

10. března 1922 - se ve Vídni narodil český herec a inspicient Eduard Pavlíček. Bezprostředně po svém příchodu z Olomouce do Prahy počátkem 60. let začal spolupracovat také s filmem. – Zemřel 10. 6. 2013.
M. Fikejz: Český film: herci a herečky/ II. díl (L–Ř)

10. března 1932 - se v Brně narodil český herec Eduard Cupák. Z představitele lyrických citlivých mladíků vyrostl v psychologického herce charakterních rolí intelektuálního typu, s rysy jemného humoru, ironie a sebeironie. Působil také v rozhlasu, televizi a ve filmu. – Zemřel 23. 6. 1996.
Český biografický slovník XX. století

10. března 1972 - ve Washingtonu zemřel český novinář a politik František Klátil. Za druhé světové války byl příslušníkem československé vojenské jednotky ve Francii a Velké Británii. V letech 1958–1964 pracoval jako námořník na zaoceánské lodi, s níž procestoval všechny kontinenty a současně se věnoval literární tvorbě. – Narodil se 5. 6. 1905.
Český biografický slovník XX. století

10. března 1982 - se v Praze narodil český herec Kryštof Hádek, dvojnásobný držitel Českého lva za filmy 3 sezóny v pekle (2009) a Kobry a užovky (2015). Kromě své divadelní a filmové práce působí i v dabingu.
www.csfd.cz

 

11.–15. březen


11. března 1902 - se ve Vítějevsi narodil český operní pěvec (baryton) Zdeněk Otava. Mezi jeho učiteli byli i L. Janáček a B. Martinů. Ve svém projevu dosáhl syntézy pěveckého i hereckého výrazu. – Zemřel 4. 12. 1980.
Český biografický slovník XX. století

11. března 1932 - se v Nové Viesce narodil slovenský básník a překladatel Ján Ondruš, vlastním jménem Ján Ondrus. Jeden z nejvýraznějších slovenských autorů, který se od počátku 90. let setkává i se zahraničním ohlasem. – Zemřel 7. 11. 2000.
Slovník slovenských spisovatelů

11. března 1952 - se v Cambridgi narodil anglický spisovatel, dramatik humoristických rozhlasových pořadů a hudebník Douglas Adams. Proslavil se zejména knižní sérií Stopařův průvodce Galaxií. Na jeho památku se 25. května pořádá tzv. Ručníkový den. – Zemřel 11. 5. 2011.
http://cs.wikipedia.org/wiki/
www.goodreads.com


D. N. Adams:
„Možná jsem nedošel tam, kam jsem původně chtěl, ale myslím, že jsem skončil tam, kde jsem potřeboval.”

11. března 1992 - v Lublani zemřel slovinský prozaik a dramatik Anton Ingolič. Ve své tvorbě se trvale opírá o výraznou a chronologicky rozvíjenou fabuli s ostrými ideovým rozvržením světla a stínu, zachycující sociální i psychologickou realitu poválečného života prostředky tradiční narace a deskripce, jak to bylo příznačné i pro jeho předválečná díla. – Narodil se 5. 1. 1907.
Slovník balkánských spisovatelů

12. března 1882 - se v Praze narodil český architekt a teoretik architektury Pavel Janák. Od rané moderny přešel ke kubismu a v posledním období své tvorby k funkcionalismu. Zabýval se také urbanismem. – Zemřel 1. 8. 1956.
www.libri.cz

12. března 1912 - se v Táboře narodil český hudební skladatel, textař a klavírista Jiří Traxler. Po přechodu od jazzových orchestrálek k moderní taneční hudbě a swingu a po skončení svazku s prvotním textařem Karlem Kozlem si začal texty psát sám; nejprve na vlastní písně, později i na skladby jiných autorů. Přeložil a otextoval řadu amerických hitů. V roce 1949 emigroval nejprve do NSR posléze do USA. – Zemřel 7. 8. 2011.
http://cs.wikipedia.org/

12. března 1922 - se v Lowellu (Massachusetts) narodil americký prozaik a básník Jack Kerouack, vlastním jménem Jean-Louis Lebris de Kerouac. Byl jedním z nejvýznamnějších představitelů „beat generation”. Proslavil se zejména svými autobiografickými romány, zejména pak dílem Na cestě.– Zemřel 21. 10. 1969.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

J. Kerouac:
„Z chlapce nedělá muže ani tak láska sama, jako její ztráta.”
„Je lepší být anonymním na světě, než slavným v nebi.”

13. března 1882 - se v Mýtě narodil český hudební archivář a historik Romuald Rudolf Perlík, jeden z nejpovolanějších znalců osobnosti i díla Lohela Ohlschlágela, strahovský archivář a docent university Karlovy. – Zemřel 26. 5. 1947.
Československý hudební slovník osob a institucí: sv. 2.: M–Ž

13. března 1922 - se v Brně narodil český klasický filolog a historik Radislav Hošek. Zabýval se antickou literaturou, mytologií, náboženstvím, latinskou epigrafikou a dějinami antického Říma. Překládal ze starořečtiny. – Zemřel 27. 4. 2005.
Český biografický slovník XX. století

13. března 1972 - se v Městci Králové narodila česká spisovatelka, publicistka a etnografka Pavlína Brzáková. Soustavně se věnuje studiu kultur původních obyvatel Sibiře a z tohoto prostředí vydala už několik dokumentárních i prozaických knih.
www.czechlit.cz

14. března 1752 - se v Braňanech u Doksan narodil český sochař a řezbář z období empíru Josef Malínský. Je považován za představitele sochařů empírového klasicismu, kteří navázali svou tvorbou na barokní českou minulost. Začínal jako řezbář ve slonovině a dřevu, což posléze ovlivnilo i jeho sochařskou tvorbu. Patřil k zakladatelské umělecké generaci 19. století, i když byl starší než jeho druhové. – Zemřel 9. 7. 1827.
www.libri.cz

14. března 1902 - se v Chodouni narodil český hudební skladatel Josef Poncar. Z jeho skladeb získaly zvláště oblibu polky. – Zemřel 6. 11. 1986.
Český biografický slovník XX. století

14. března 1922 - se v Brně narodil český literární historik a kritik Dušan Jeřábek. Zabýval se především českou literaturou 2. poloviny 19. století, zejména generací Májovců. – Zemřel 18. 6. 2004.
Český biografický slovník XX. století

14. března 1922 - se v Písku narodil český literární kritik a teoretik, editor klasické literatury Václav Stejskal. Od padesátých let se spolupodílel na ujasňování koncepce socialistické literatury pro mládež v domácím i mezinárodním měřítku. Zabýval se vývojem moderní české literatury pro děti ve vztahu ke klasickému dědictví. – Zemřel 17. 8. 1986.
Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež
http://aleph.nkp.cz/

14. března 1932 - se v Pulawách narodil polský prozaik Jerzy Szczygiel. Následkem zranění na minových polích u Varšavy v roce 1945 ztratil zrak. Ve svých románech ukazoval život mladých lidí za 2. světové války a těsně po ní. – Zemřel v roce 1983.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, I. část: zahraniční spisovatelé

14. března 2002 - v Geretstriedu u Mnichova zemřela česká sochařka Ella Strobachová Königová, rodným jménem Eliška Kvasničková. Absolvovala státní odbornou keramickou školu v Teplicích. Poté spolupracovala s duchcovskou porcelánkou. Zejména ve 30. a 40. letech zde byla respektovanou kmenovou návrhářkou. V počátku 60. let odešla do mnichovského exilu. – Narodila se 5. 2. 1908.
P. Koukal: Elly královna porcelánu, Duchcovské noviny č. 2/2008, roč. 14, s. 16–17

15. února 1952 - se v Jihlavě narodil český básník a překladatel z němčiny Albert Kaufmann, vlastním jménem Vítězslav Čížek. Sporadicky překládal také pod pseudonymem Vlasta Horská. Pozadí jeho odmítání současného stavu civilizace tvoří jeho zoufalá touha po emocionální a myšlenkové vzájemnosti v lidských vztazích.
www.slovnikceskeliteratury.cz

 

16.–20. březen


16. března 1882 - se v Plzni narodila česká spisovatelka Leontina Mašínová. Byla autorkou loutkových her, pohádek, pověstí a historických povídek. Velká část její tvorby byla určena dětem a mládeži. – Zemřela 12. 2. 1975.
Český biografický slovník XX. století

16. března 1922 - se ve Smečně narodil český hudební skladatel Zdeněk Liška. Téměř výhradně se věnoval komponování filmové hudby, v níž prokázal mimořádnou tvůrčí invenci napříč žánry i styly. – Zemřel 13. 7. 1983.
Český biografický slovník XX. století

16. března 1952 - v Praze zemřel český bakteriolog Jan Kořínek. Zabýval se studiem původce tuberkulózy, symbiotickými a antagonistickými vztahy v bakteriálních koloniích. Byl autorem naučných a cestopisných knih. - Narodil se 4. 4. 1889.
Český biografický slovník XX. století

16. března 1972 - se v Paříži narodila francouzská autorka Agnés Abécassis. Začínala jako spisovatelka a ilustrátorka, dnes pracuje jako novinářka a literární publicistka.
www.agnesabecassis.com

17. března 1912 - se ve Vraníně u Třeboně narodila česká autorka společenských a detektivních románů Anna Sedlmayerová. Od roku 1946 žila v Ústí nad Labem. Literaturou se začala soustavně zabývat po roce 1945. – Zemřela 13. 5. 1995.
Slovník českých spisovatelů: Libri

17. března 1942 - se v Praze narodil český textař a libretista Eduard Krečmar. Byl autorem prvních rockových textů v průkopnické studentské skupině Sputnici.
Český biografický slovník XX. století

Jsou problémy, které se neřeší,
jsou cesty jenom pro pěší
i nepřístupné vrcholy,
jsou bílá místa na mapě.
Jsou v poznání veliké mezery,
jsou nedělitelné poměry
i smutky, které nebolí,
jsou bílá místa na mapě.
E. Krečmar: z písně Bílá místa na mapě

18. března 1842 - se v Paříži narodil francouzský básník a překladatel Stéphane Mallarmé. Od znechucení realitou směřují jeho básně k hermetičnosti, abstraktnosti záměrné nejasnosti smyslu pomocí symbolů v rozmanitých významech. Jeho verše jsou založeny na intelektuálních asociacích a analogiích, využívají zákonů hudby a výtvarného umění. Byly podnětem pro francouzskou básnickou generaci po roce 1914. – Zemřel 9. 9. 1898.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

S. Mallarmé:
„Idealismus je základem umění. Den je stejně reálný jako skutečnost. Poezie je věcí snu.”

18. března 1942
- v koncentračním táboře v Mauthausenu byl zastřelen český básník židovského původu Hanuš Fantl. – Narodil se 19. 12. 1917.
www.spisovatele.cz

18. března 1932 - se v Shillingtonu (Pensylvánie) narodil americký prozaik a básník John Updike. Ve svých dílech čerpal především z vlastního života. Ukazoval americkou střední třídu v její každodennosti. K ústředním tématům jeho tvorby patřily postavy, u nichž zkoumal pocit viny a morální odpovědnosti. – Zemřel 27. 1. 2009.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

J. Updike:
„Chlapi se neradi rozhodují, jsou nejradši, když to za ně udělá ženská nebo pánbůh.”
„Lehčí je být sám sebou než prorokem. S tou, samozřejmě, podmínkou, že nebereš sebe příliš vážně.”

18. března 1962 - se v Praze narodil český historik Jiří Mikulec. Zabývá se českými dějinami 17. a 18. století, problematikou náboženského života, barokní zbožností a rekatolizací.
http://cs.wikipedia.org/wiki/
www.hiu.cas.cz

19. března 1902 - se v rodině okresního hejtmana rytíře Egona von Jordana v Duchcově narodil divadelní a filmový herec Egon von Jordan. Nenásledoval své předky v politické, ale dal se na hereckou dráhu. Již v 31 letech byl angažován v Hollywoodu. Jeho filmografie obsahuje 82 titulů. – Zemřel 27. 12. 1978.
P. Koukal: Z Duchcova do Hollywoodu, Duchcovské noviny č. 12/2008, roč. 14, s. 27

19. března 1932 - se ve Zdicích narodil český hudební vědec Milan Kuna. Zabýval se zejména osobností a dílem A. Dvořáka a V. Talicha. Publikoval práce o filmové hudbě.
Český biografický slovník XX. století

20. března 1932 - se v Bratislavě narodil český fyzikální chemik a chemický inženýr Jaroslav Nývlt. Zabýval se teorií i praxí průmyslové krystalizace.
Český biografický slovník XX. století

 

21.–25. březen


21. března 1832 (některé prameny uvádějí 29. 3.) - se v Litomyšli narodil český malíř Julius Eduard Mařák. Byl vynikající kreslíř, proslavil se zejména dokonalým ztvárněním lesních motivů. Jako jediný krajinář se zúčastnil výzdoby Národního divadla, pro které namaloval obrazy památných míst českých dějin, a Národního muzea. Tvořil zcela v duchu novoromantismu. K nejvýznamnějším stránkám jeho uměleckého odkazu patří jeho skvělá pedagogická činnost. – Zemřel 8. 10. 1899.
www.libri.cz

21. března 1902 - se v Liberci narodil český hudebník Karel Vacek. Těžiště jeho tvorby je v polkách, valčících a pochodech, které patří k nejzdařilejším projevům české lidovky a staly se trvalou součástí repertoáru dechových hudeb. Vacek byl spolu s Jaromírem Vejvodou nejvýznamnějším pokračovatelem tradice lidového muzikantství. – Zemřel 18. 8. 1982.
www.libri.cz

22. března 1832 - ve Výmaru zemřel německý spisovatel a básník Johann Wolfgang Goethe, nejvýznamnější představitel klasiky a německé národní literatury vůbec. Byl přední osobností světové literatury, svým uměleckým vzorem ovlivnil i českou kulturu. Zajímavostí je, že měl poměrně silný vztah k Čechám. V letech 1810 až 1813 také navštívil několikráte lázně v Teplicích. – Narodil se 28. 8. 1749.
Slovník spisovatelů německého jazyka

Nuž pojďte, přátelé: ať na své pouti
se plahočíte stále tíž a tíž,
ať smíte mezi květinami plouti
a ke rtům pozvedati zlatou číš:
My spolu chcem se k zítřku přivinouti!
tak žijem blaženě, tak spějem výš.
I pak, až opláčí nás vnuci naši,
jim k slasti nechť se naše láska snáší.
J. W. Goethe: z básně Věnování

22. března 1852 - se v Horažďovicích narodil český houslista a houslový pedagog Otakar Ševčík. Jeho houslová škola, založená na tzv. půltónové soustavě, obsáhla všechny oblasti houslové hry a kladla důraz především na technickou stránku, což vyvolávalo i námitky jinak zaměřených houslových pedagogů. Jeho učebnice a průpravná cvičení jsou opakovaně vydávány a představují nepostradatelné pomůcky ve výuce houslové hry. – Zemřel 18. 1. 1934.
www.libri.cz

22. března 1892 - se v Rychnově nad Kněžnou narodil český prozaik Karel Poláček. V centru pozornosti jeho próz je lidská malost viděná v perspektivě humorné i tragické. Spolupracoval také s filmem. V roce 1943 byl deportován do terezínského ghetta a odtud v říjnu 1944 do Osvětimi. Datum jeho úmrtí není jisté, původně se uváděl rok 1944 v Osvětimi, podle jiných verzí to mohlo být až v roce 1945 při zastávce pochodu smrti v koncentračním táboře v Hlivicích.
Český biografický slovník XX. století

K. Poláček:
„Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.”
„Humor pročišťuje zrak.”

23. března 1862 - se v Kutné Hoře narodila česká spisovatelka Gabriela Preissová. Spolu s J. Herbenem a bratry Mrštíky objevila pro českou literaturu moravské Slovácko a jeho svérázný lid. Slovácku věnovala svá nejranější a zároveň umělecky nejvýznamnější díla: Obrázky ze Slovácka, a především dramata Její pastorkyňaGazdina roba. Úspěch těmto hrám, psaným slováckým nářečím, zajistila nejen nová tematika, ale především fakt, že přinášely na jeviště - jako jedny z prvních u nás - nový proud, realismus. Obě dramata byla ztvárněna navíc jako opery: Gazdinu robu pod jménem Eva zkomponoval J. B. Foerster, ale světové proslulosti dosáhla především Její pastorkyňa zhudebněná L. Janáčkem. Ve své pozdější tvorbě už Preissová významnějších úspěchů nedosáhla.– Zemřela 27. 3. 1946.
Slovník českých spisovatelů: Libri 
www.libri.cz

23. března 1922 - se v Bratislavě narodil český kosmický fyziolog Josef Dvořák. Specializuje se na působení vlivů extrémního prostředí na člověka.
Český biografický slovník XX. století

23. března 1922 - se v Uherském Brodě narodil český malíř, grafik a ilustrátor Josef Herčík. Věnoval se volné a užité grafice. Je autorem plakátů, knižních vazeb i ilustrací. – Zemřel 9. 7. 1999.
Český biografický slovník XX. století

23. března 1942 - se v Brně narodil český reprezentant v kolové Jindřich Pospíšil. Spolu s bratrem Janem se stali dvacetinásobnými mistry světa.
Český biografický slovník XX. století

24. března 1932 - se v Tisé nad Labem narodil český operní pěvec (baryton) Václav Zítek. Vyznačoval se velkým tónovým rozsahem, lyrickým zabarvením hlasu a dokonalým hereckým projevem. – Zemřel 20. 12. 2011.
Český biografický slovník XX. století
www.novinky.cz

24. března 1932 - se v Brně narodil český básník, kulturní historik a publicista působící v Rakousku Jiří Morava, vlastním jménem Jiří Vlk. – Zemřel 4. 6. 2012.
Český biografický slovník XX. století

24. března 1952 - se v Barcelóně narodil katalánský prozaik, scenárista a esejista Quim Monzó. Je mistrem pevně stavěných hravých, humorných povídek ze současného městského prostředí, psaných úsporným, bezprostředním stylem.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

25. března 1872 - se v Tokiu narodila japonská prozaička a básnířka klasické formy tanka Ičijó Higuči, vlastním jménem Higuči Nacu; nejvýznamnější spisovatelka z období zrodu moderní japonské literatury. – Zemřela 23. 11. 1896.
Slovník japonské literatury

25. března 1932 - se v Dwikozy u Sandoměře narodil polský prozaik, dramatik a redaktor Wieslaw Myšliwski, významný představitel takzvaného vesnického proudu polské literatury, díky objevnému pojetí však výrazně překračuje jeho hranice.
Slovník polských spisovatelů

25. března 1942 - se v Nědci narodil slovenský herec Michal Dočolomanský. Chlapský zjev a sympatická tvář ho předurčovaly do rolí milovníků a kladných romantických hrdinů. Vedle divadla spolupracoval s filmem, moderoval a věnoval se i zpěvu. – Zemřel 26. 8. 2008.
www.csfd.cz

25. března 1942 - se v Memphisu (Tennessee) narodila americká zpěvačka, skladatelka a pianistka Aretha Franklinová, jedna z nejvýznamnějších tvůrkyň soulové hudby. Za dobu svého působení se stala druhou nejúspěšnější držitelkou v historii cen Grammy. – Zemřela 16. 8. 2018.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

25. března 1978 - se v Yibin (Sichuan) narodila čínská spisovatelka a jazykovědkyně Jung Chang, autorka autobiografického románu – bestselleru Divoké labutě a dalších knih o čínské historii 20. století.. Od roku 1978 žije ve Velké Británii, kde v roce 1986 získala britské občanství. 
www.databazeknih.cz

 

26.–31. březen


26. března 1892 - v Camdenu (New Jersey) zemřel americký básník a novinář Walt Whitman. Byl jedním ze zakladatelů moderní americké poezie, průkopník civilismu. Jeho dílo je radikálně levicové, ale na vývoj celosvětové literatury mělo značný vliv. – Narodil se 31. 5. 1819.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

26. března 1912 - se v Praze narodil český výtvarný kritik, teoretik a historik moderního umění Miroslav Míčko. Věnoval se mimo jiné studiu moderního českého i světového umění, v němž se zaměřoval především na problém formy uměleckého díla a sociální funkci umění. – Zemřel 14. 3. 1970.
Český biografický slovník XX. století

26. března 1922 - se v Praze narodil český klasický filolog Bořivoj Borecký. Zabýval se řeckou a římskou literaturou a dramatem i některými aspekty vývoje antické společnosti a kultury. – Zemřel v prosinci 1995.
Český biografický slovník XX. století

26. března 1942 - se v Praze narodila česká teoretička a kritička umělecké fotografie a publicistka Daniela Mrázková. Je autorkou a spoluautorkou řady publikací a výstav.
Český biografický slovník XX. století

26. března 1942 - se v New Yorku narodila americká spisovatelka Erica Jongová, rozená Mannová. Otevřeností eroticky vypjaté ženské zpovědi i v podstatě nezakrývanou autobiografičností se její prózy po léta stávají bestsellery i spornými tématy literárních kritik. Neznámé českému publiku zato zůstávají povětšinou její básně i její postmoderní hrátky s historickými tématy.
www.knihovnicka.net
https://cs.wikipedia.org/wiki/

26. března 1952 - se v Praze narodil český básník, písničkář, fejetonista a autor cestopisů Jan Burian. Od roku 1970 vystoupil na více než 4000 koncertech, většinou sólově za doprovodu klavíru, ale také v různých formacích. V současné době se občas objevuje na pódiu především sólově s klavírem a na besedách o své literární práci.
www.slovnikceskeliteratury.cz
Český biografický slovník XX. století

27. března 1592 - se v Těšíně narodil český barokní básník a náboženský spisovatel Jiří Třanovský, uváděn také jako Juraj Tranovský či Tranoscius. Pro svou víru byl nucen po bitvě na Bílé hoře opustit vlast. Uchýlil se nejprve do Slezska, po několika letech odešel definitivně na Slovensko. Od roku 1631 působil jako duchovní správce v Liptovském Sv. Mikuláši. Psal české a latinské náboženské básně a modlitby. – Zemřel 29. 5. 1637.
www.libri.cz

27. března 1922 - se v Paříži narodil francouzský zubní lékař a spisovatel Stefan Wul, vlastním jménem Pierre Pairault. Na nebi francouzské SF zazářil v 50. letech, kdy napsal jedenáct románů a četné povídky. I když se zaměřil především na vesmírné opery, nelze mu upřít věrohodné zpracování postav. – Zemřel 26. 11. 2003.
www.legie.info/autor

27. března 1962 - se v Abingdonu narodil anglický spisovatel, televizní moderátor a scenárista John O’Farrell. Je autorem převážně satirických a humoristických textů.
http://en.wikipedia.org/

27. března 1962 - se ve Wisconsinu narodil americký spisovatel Kevin J. Anderson. Publikuje také se svojí ženou Rebeccou Moesta pod společným pseudonymem Gabriel Mesta. Řadu let pracoval jako technický editor a autor v rozlehlém vládním výzkumném centru v Lawrence Livermore National Laboratory. Je autorem několika desítek sci-fi a fantasy knih a spoluautor série Duna.
www.legie.info/autor

28. března 1592 - se v Nivnici u Uherského Brodu se roku 1592 narodil dovršitel kulturních a bohoslovných tradic Jednoty bratrské, český básník a teoretik slovesného umění, zakladatel novodobé pedagogiky Jan Amos Komenský. Vytvořil celou řadu spisů z mnoha oborů, psal především česky, latinsky a německy. Nejpodstatnější částí jeho díla jsou spisy teologické a filosofické, hluboce ovlivněné věroukou Jednoty bratrské. Tyto spisy jsou v mnohém autobiografické nebo jsou inspirovány událostmi z Komenského života.– Zemřel 15. 11. 1670.
Slovník českých spisovatelů: Libri

J. A. Komenský:
„Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou.”
„Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.”

28. března 1902 - se ve Zbraslavi u Prahy narodil český hudební skladatel a kapelník Jaromír Vejvoda, autor po celém světě proslavené polky Škoda lásky. – Zemřel 13. 11. 1988.
Český biografický slovník XX. století

29. března 1902 - se v Joigny narodil francouzský prozaik, dramatik a novinář Marcel Aymé. Autor groteskně realistických, satirických románů (Zelená kobyla, Cesta školáků) z prostředí francouzského venkova, fantastických povídek (Pohádky kocoura Moura) a fraškovitých dramat. – Zemřel 14. 10. 1967.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

29. března (nebo 30. března) 1912 - vyčerpáním a vysílením spolu s kolegy zahynul jen 18 km od velkého zásobovacího skladu potravin a paliva britský polárník Robert Falcon Scott. Těla polárníků byla objevena o 18 měsíců později. – Narodil se 6. 6. 1868.
http://cs.wikipedia.org/wiki/