Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Květen 2022

1.–5. květen


1. května 1872 - se ve Stockholmu narodil švédský hudební skladatel, dirigent a houslista Hugo Emil Alfvén. Jeden z nejvýznamnějších skladatelů přelomu století. Jeho tvorba bývá charakterizována jako pozdně romantická. – Zemřel 8. 5. 1960.
http://en.wikipedia.org/wiki/

1. května 1932 - se ve Vlčnově narodil český malíř, grafik a ilustrátor, tvůrce plakátů i drobné grafiky Karel Beneš. V jeho ilustrační tvorbě cítíme zřetelně strnadlovská východiska i setrvalou vazbu na některé z etap Strnadlova ilustračního vývoje. – Zemřel 28. 9. 2021.
F. Holešovský: Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež

2. května 1852 - v Praze zemřela česká vlastenka Bohuslava Rajská, vlastním jménem Antonie Reisová. Jako první česká učitelka vedla od podzimu 1843 nejdříve soukromou, později veřejnou školu pro dívky do 15 let. – Narodila se 11. 7. 1817.
www.libri.cz

2. května 1902 - se v Noorat narodil australský prozaik Alan Marshall. Od svých šesti let je invalidní po obrně. Věhlas si získal autobiografickou prózou Už zase skáču přes kaluže. – Zemřel 21. 1. 1984.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

2. května 1942 - se v Praze narodil český rockový zpěvák, kytarista a hudební skladatel Petr Janda, dlouholetý frontman skupiny Olympic.
Český biografický slovník XX. století

2. května 1962 - se v Ostravě narodil český herec Vladimír Javorský, představitel křehkých, citlivých, introvertních postav. Věnuje se též pantomimě.
Český biografický slovník XX. století

3. května 1922 - se v Milostíně narodil český herec Jiří Pleskot. Mezi jeho nejznámější filmové role patří, mimo jiné, ztvárnění postavy prezidenta Edvarda Beneše ve filmech Otakara Vávry Dny zrady a ve filmu Sokolovo. – Zemřel 1. 12. 1997.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

3. května 1942 - se v Praze narodila česká sportovní gymnastka a veřejná činitelka Věra Čáslavská Odložilová, jedna z nejúspěšnějších českých sportovkyní všech dob. Během své závodní činnosti získala v různých soutěžích 140 medailí, z toho 97 zlatých, 32 stříbrných a 11 bronzových. Od roku 1974 se věnovala trenérské práci. Po roce 1989 se zapojila také do veřejně politického života. – Zemřela 30. 8. 2016.
Český biografický slovník XX. století

4. května 1912 - se v Helsinkách narodila finská prozaička a básnířka, levicově orientovaná umělkyně Elvi Sinervo. Za války strávila pro své antifašistické postoje několik let ve vězení. – Zemřela 28. 8. 1986.
Slovník severských spisovatelů

5. května 1922 - se v Praze narodil český historik Zdeněk Fiala. Zabýval se nejstaršími českými dějinami, středověkou diplomatikou, vývojem zeměpanské a církevní správy, zapojil se též do diskuze o autentičnosti Kristiánovy legendy a podílel se na edicích nejstarších českých kronik. – Zemřel 8. 3. 1975.
Český biografický slovník XX. století

 

6.–10. květen


6. května 1862 - v Concordu (Massachusetts) zemřel americký esejista, přírodovědec a filozof Henry David Thoreau. V březnu 1845 začal žít samotářský život. Dva měsíce strávil v okolí svahů Walden Pound, nedaleko svých přátel a rodiny v Concordu. Toto životní období později Thoreau popsal v díle Walden čili život v lesích, román, který je českému čtenáři z jeho díla asi nejznámější. – Narodil se 12. 7. 1817.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

H.D.Thoreau:
„Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra.”
„Náš život je rozbíjen detaily - zjednodušujte, zjednodušujte.”

6. května 1922 - se v Žadeikéliai narodil litevský prozaik a publicista Jonas Mikelinskas. Jeho romány a povídky vesměs vycházejí z psychologické analýzy hrdinů, s vnitřním monologem: autor se snaží proniknout do intimního světa svých postav. Jeho tvorba představuje významný přínos k tomuto žánru v litevské literatuře.
Slovník pobaltských spisovatelů

6. května 1952 - v Noordwijku zemřela všestranná italská pedagožka, filozofka a vědkyně Maria Montessoriová. Je známa především svými novými pedagogickými metodami. V roce 1907 otevřela Dům dětí určený pro chudé děti předškolního věku. Poprvé začala používat a dále rozvíjela materiál pro smyslovou výchovu vytvořený původně pro děti mentálně retardované, školní materiál k nácviku čtení, psaní a počítání. – Narodila se 31. 8. 1870.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež: 1. díl: Zahraniční spisovatelé
http://cs.wikipedia.org/wiki/

7. května 1812 - se v Londýně narodil anglický básník Robert Browning. Ve své tvorbě se Browning inspiroval dílem Byronovým, Keatsovým a především Shellyovým. Typicky osobní romatickou poezii začal kombinovat s popisem objektivní skutečnosti. Své verše obohatil tehdy neobvyklými nepravidelnými rytmy a nezvyklými rýmy. Obsahově nejsou jeho díla soustředěna na děj nebo na konflikty postav. Jedná se zpravidla o osobní pohled jedné z postav na události i na vlastní vnitřní konflikty. – Zemřel 12. 12. 1889.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

R. Browning:
„Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.”
„Zamilovaný je ten, kdo je ochoten vsadit vše do hry lásky bez záruky na štěstí.”

8. května 1912 - se v Plzni narodila rakouská spisovatelka Gertrud Fusseneggerová. Psala především historické a biografické prózy s ženskými hrdinkami. – Zemřela 19. 3. 2009.
Slovník spisovatelů německého jazyka

8. května 1952 - v Madridu zemřela španělská prozaička Elena Fortúnová, vlastním jménem Encarnación Aragoneses Urquijo. Zpočátku publikovala pod pseudonymem Doňa Quimera či pod šifrou E. F. Patřila k aktivním představitelkám intelektuálních kruhů. Tvorbě pro děti se věnovala od roku 1928. – Narodila se 17. 11. 1886.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, č. 1.: zahraniční spisovatelé

9. května 1902 - se v Plzni narodil český dirigent František Dyk. V letech 1929–39 dirigoval rozhlasový orchestr v Bratislavě a v letech 1939–62 rozhlasový orchestr v Praze. – Zemřel 7. 6. 1974.
Český biografický slovník XX. století

9. května 1912 - se v Praze narodila česká malířka, grafička a ilustrátorka Ludmila Jiřincová. Její tvorba zasněného lyrického realistického výrazu, často s náměty tragických žen, se inspirovala díly starých i moderních mistrů. – Zemřela 22. 1. 1994.
Český biografický slovník XX. století

9. května 1952 - se v Nance narodila francouzská ilustrátorka Véronique Ageorges. Je držitelkou francouzské ceny v oboru ryté kresby. Velkou část své tvorby věnovala dětské ilustraci.
http://www.ricochet-jeunes.org/illustrateurs

9. května 1982 - v Praze zemřel český herec Petr Svojtka. Věnoval se mimo jiné recitaci. Spolupracoval s televizí i filmem. Zahynul tragicky pod vlivem alkoholu pod jednou z pražských tramvají. – Narodil se 25. 9. 1946.
www.fdb.cz

9. května 1992 - v Tel Avivu zemřel polský básník a překladatel židovské a německé literatury Stanislaw Wygodzki. – Narodil se 13. 1. 1907.
Slovník polských spisovatelů

10. května 1892 - se v Jilemnici narodil český prozaik Jan Weiss. Za první světové války bojoval v československých legiích v Rusku. Jeho sugestivní experimentální prózy jsou založeny na prolínání snovosti a skutečnosti, přičemž sen zde mívá povahu halucinační. – Zemřel 7. 3. 1972.
Český biografický slovník XX. století

10. května 1902 - se ve Volyni narodil český básník, literární a divadelní kritik, novinář Antonín Matěj Píša. Jeho básnická tvorba byla ovlivněna dobovými směry 20. let 20. století. – Zemřel 26. 2. 1966.
Český biografický slovník XX. století

10. května 1932 - se v Černěticích u Volyně narodil český básník, editor a překladatel z němčiny Josef Hrubý, zakládající člen plzeňské literární skupiny Červen 63. – Zemřel 19. 7. 2017.
http://cs.wikipedia.org/

Báseň se brodí nazpátek
k řece
načmárané jak listo sladké svízeli
Léthé zamrzá
a znovu tě vedu do jižních Čech
V bylinkách u mlýn
asi konečně odpočineš
Ano bylinek bude v ráji nejvíc
s námi všemi
po meči i po přeslici
J. Hrubý: Bylinek bude nejvíc

 

11.–15. květen


11. května 1862 - se v Libunci narodil český literární historik Jan Jakubec, přední představitel české pozitivistické literární historiografie. – Zemřel 4. 7. 1936.
Český biografický slovník XX. století

11. května 1922 - se v Tovačově narodil český matematik Miroslav Novotný. Jeho vědecká práce je rozdělena mezi tři oblasti: algebraické struktury, matematické metody v lingvistice a informační systémy. – Zemřel 9. 4. 2015.
Český biografický slovník XX. století

11. května 1932 - se v Kroměříži narodil český novinář, scenárista, dramatik, divadelní a filmový publicista Aleš Fuchs. Je autorem knih s biografickou tematikou, televizních a rozhlasových scénářů.
Český biografický slovník XX. století

11. května 1932 - se v Praze narodil český herec, zpěvák a moderátor Josef Zíma. Začínal jako zpěvák popmusic, byl také swingař a jeden z prvních zpěváků českého rokenrolu. Od konce 70. let se věnuje dechovce a lidovým písničkám.
www.csfd.cz

11. května 1952 - se v Hradci Králové narodila česká lyrická básnířka Lenka Chytilová. Pro její poezii je příznačné stálé napětí mezi intelektem a citem.
Slovník českých spisovatelů: Libri

12. května 1812 - se v Londýně narodil anglický básník a prozaik dánského původu Edward Lear. Hlavním rysem jeho básní byla melancholičnost podtržená absencí gradace. – Zemřel 29. 1. 1888.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

12. května 1902 - se v Praze narodil český novinář a spisovatel František Němec. Působil jako redaktor (převážně soudní zpravodaj) v různých pražských denících. Zkušenosti ze soudních síní i znalost prostředí pražské periférie zúročil ve své literární tvorbě. – Zemřel 29. 8. 1963.
Český biografický slovník XX. století

12. května 1932 - se v Jasenné narodil český prozaik a televizní scenárista Pavel Francouz. Ve svých prózách námětově čerpal z každodenního života a snažil se nalézt lyrický prvek ve zdánlivě všedních situacích. – Zemřel 1. 4. 1995.
Český biografický slovník XX. století

13. května 1922 - se v Mšeném narodil český historik Jaroslav Purš. Hlavní vědeckou pozornost věnoval problematice průmyslové revoluce v kontextu českých i světových dějin. – Zemřel 16. 10. 1997.
Český biografický slovník XX. století

13. května 1922 - se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil český chirurg, spisovatel a překladatel Václav Kajdoš. Patřil mezi přední průkopníky moderní české science fiction. – Zemřel 8. 2. 1990.
Studenovský, Tomáš a Bláha, Josef. Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně)

14. května 1912 - ve Stockholmu zemřel švédský dramatik, prozaik a básník August Strindberg. Byl všestranná osobnost, kromě literatury se věnoval i řadě dalších oborů, mimo jiné malířství a fotografii. – Narodil se 22. 1. 1849.
Slovník severských spisovatelů

A. Strindberg:
„Dobrá slova dávají člověku sílu pokusit se být takovým, jaký by chtěl být.”
„Nezáviď nikomu, protože nevíš, zda neskrývá něco, co bys s ním za žádnou cenu neměnil.”

15. května 1862 - se ve Vídni narodil rakouský dramatik, prozaik, lyrik a esejista Arthur Schnitzler. Vedle Hofmannsthala byl hlavním představitelem vídeňské moderny přelomu století. – Zemřel 21. 10. 1931.
Slovník spisovatelů německého jazyka

A. Schnitzler:
„Každá válka začne bezvýznamnou záminkou, pokračuje oprávněnými důvody a skončí nelživější výmluvou.”

15. května 1892 - se v Praze narodil český entomolog Jan Obenberger. Byl prvním profesorem entomologie na přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jeho zásluhou patří naše entomologické sbírky v Národním muzeu k největším muzeálním sbírkám na světě. – Zemřel 30. 4. 1964.
Český biografický slovník XX. století

 

16.–20. květen


16. května 1932 - se v Oldřichově u Duchcova narodila česká překladatelka a členka PEN klubu Ludmila Dušková, manželka básníka a překladatele Václava Daňka. Od roku 1954 až do odchodu do důchodu roku 1991 pracovala jako redaktorka v nakladatelství Odeon. Byla autorkou řady literárněhistorických komentářů, doslovů a rozhlasových pořadů. Ve své rozsáhlé překladatelské práci se zaměřovala hlavně na ruskou klasickou a soudobou beletrii a memoáry. – Zemřela 24. 6. 2010.
P. Koukal: Zemřela rodačka z Oldřichova, překladatelka Ludmila Dušková, Teplický deník č. 159 z 12. 7. 2010. s. 6

16. května 1962 - se v Jihlavě narodil český herec Ondřej Vetchý. Ztvárnil řadu filmových a televizních rolí. Byl čtyřikrát nominován na Českého lva, kterého nakonec dostal za Okresní přebor (2012). Od svého mládí se věnuje bojovým sportům; v judu je nositelem 1. danu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

16. května 1982 - v Praze zemřel český publicista, autor literatury pro děti Jan Hostáň. Svou tvorbou zasáhl i do teorie a kritiky dětské literatury. Výrazný byl jeho podíl na osvětové a popularizační činnosti. – Narodil se 2. 6. 1898.
Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež

17. května 1932 - se v Praze narodila česká malířka, ilustrátorka a kreslířka dětských seriálů Věra Faltová. Spolupracovala s řadou dětských časopisů. V roce 1984 obdržela Cenu ministerstva školství za ilustrace ke slabikáři pro slabozraké. – Zemřela 25. 3. 2009.
www.citarny.cz

17. května 1932 - se v Líšnici u Milevska narodil český římskokatolický duchovní, arcibiskup pražský a kardinál Miloslav Vlk. Po absolutóriu Filosofické fakulty UK v Praze působil jako archivář v Třeboni, Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích a publikoval v oboru paleografie. V roce 1978 mu byl z politických důvodů odňat státní souhlas k výkonu kněžství a poté pracoval jako čistič výloh a v letech 1986–88 jako archivář v Státní bance československé. Po abdikaci kardinála Tomáška byl v roce 1991 jmenován pražským arcibiskupem. V roce 1993 se arcibiskup Vlk stal předsedou nově ustavené České biskupské konference. V listopadu 1994 jej papež jmenoval kardinálem, a Vlk se tak stal jedním z nejvýznamnějších činitelů v církvi. – Zemřel 18. 3. 2017.
www.libri.cz

17. května 1962 - se v Oxfordu narodila anglická spisovatelka, novinářka a televizní moderátorka Jane Moore. Jako novinářka přispívá svými sloupky do The Sun. Pravidelně se podílí na dokumentárních televizních pořadech.
http://en.wikipedia.org/wiki/

18. května 1902 - v Praze zemřel český básník, dramatik a překladatel Jiljí Vratislav Jahn. Původně vystudoval chemii a přírodní vědy. Literatuře se věnoval od roku 1860. Jeho poezii tvořily především příležitostné verše a oslavné básně na osobnosti českého národa. – Narodil se 22. 1. 1838.
Slovník českých spisovatelů: Libri

18. května 1942 - se v Hornej Štubni narodila slovenská herečka Emília Vašáryová. Patří k herečkám, které se těší velké oblibě u publika i kritiky. Vypracovala se mezi hereckou špičku. V roce 2001 získala cenu novinářů a titul Slovenská herečka století a roku 2004 filmovou cenu Českého lva za herecký výkon ve filmu Horem pádem.
www.fdb.cz

18. května 1962 - se v Českých Budějovicích narodil český herec Karel Roden. Patří mezi nejvýraznější herce české divadelní i filmové scény současnosti. Získal 3 České lvy za herecké výkony ve filmech Hlídač č. 47 (2008), Habermannův mlýn (2010) a Masaryk (2017).
www.csfd.cz

19. května 1762 - se v Rammenau narodil německý filozof Johann Gottlieb Fichte, významný představitel německé klasické filozofie. – Zemřel 29. 1. 1814.
Slovník spisovatelů německého jazyka

19. května 1912 - se v Novém Jičíně narodil český lékař nefrolog a kardiolog, zakladatel moderní české nefrologie Jan Brod. Po srpnu 1968 odešel do exilu. Byl autorem řady původních vědeckých prací. – Zemřel 10. 2. 1985.
Český biografický slovník XX. století

19. května 2002 - v Praze zemřel český operní pěvec (tenor) Milan Karpíšek. Vytvořil řadu komediálních i charakterních postav. Od roku 1967 působil jako pedagog na pražské konzervatoři. – Narodil se 14. 6. 1928.
Český biografický slovník XX. století

20. května 1942 - se v Kalundborgu narodila norská prozaička Sigrid Undsetová, držitelka Nobelovy ceny za literaturu (1928). Po nástupu fašismu se jednoznačně postavila na stranu demokracie. V Německu byla proto zakázanou autorkou a po německé okupaci Norska musela za dramatických okolností urychleně emigrovat do Švédska, kde se dozvěděla o smrti svého nejstaršího syna, který padl v boji proti německým okupantům. Po dlouhém putování přes Sovětský svaz a Japonsko se nakonec dostala do USA, kde svými články a projevy burcovala k boji proti fašismu. Zpět do Norska se přestěhovala v roce 1945, k literární tvorbě se však již nevrátila.– Zemřela 10. 6. 1949.
Slovník severských spisovatelů

20. května 1942 - v Praze zemřel český symbolistický básník a autor lyrizovaných próz Jan Opolský. Většinu jeho básnických sbírek charakterizují tóny neurčité tragiky a pesimismu. – Narodil se 15. 7. 1875.
Slovník českých spisovatelů

20. května 1952 - se v New Orleans ve státu Louisiana narodil americký spisovatel, novinář a autor životopisů Walter Isaacson, výkonný ředitel organizace Aspen Institute.
http://en.wikipedia.org/wiki/

20. května 1962 - se v Hamburku narodila filmová herečka a zpěvačka, autorka autobiografické knihy Christiane F., celým jménem Christiane Vera Felscherinow. Její příběh zobrazený v knize My děti ze stanice ZOO se stal předlohou i pro stejnojmenný film.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

20. května 2002 - v New Yorku zemřel americký zoolog, paleontolog, evoluční biolog a historik vědy Stephen Jay Gould, jeden z nejpopulárnějších a nejčtenějších popularizátorů těchto oborů své generace. – Narodil se 10. 9. 1941.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

 

21.–25. květen


21. května 1762
- v Duchcově zemřel sochař a řezbář Matyáš Kühnel. Pravděpodobně byl duchcovský rodák. O datu jeho narození a životě není nic známo, jeho díla jsou soustředěna především v Duchcově, v Oseku a v Mostě.
P. Koukal: Sochy mistra Matyáše, Revue Teplice č. 8/1982, s. 16

21. května 1942 - se v Praze narodil český fotograf Jan Reich. Byl ovlivněn tzv. novou vlnou české fotografie a neorealismem. Patřil k pokračovatelům realistické tradice české krajinářské fotografie. – Zemřel 14. 11. 2009.
Český biografický slovník XX. století

22. května 1902 - se v Praze narodil český literární historik a kritik Vojtěch Jirát. Zabýval se srovnávací historií české a německé literatury, otázkami stylu a formy básnických děl. – Zemřel 7. 5. 1945.
Český biografický slovník XX. století

22. května 1922 - se v Jilemnici narodil český surrealistický básník, překladatel a psycholog orientovaný na psychoanalýzu Zbyněk Havlíček. Pracoval jako klinický psycholog v oblasti psychoterapie. – Zemřel 7. 1. 1969.
Český biografický slovník XX. století

23. května 1922 - se v Praze narodil český herec Karel Effa, vlastním jménem Effenberger. Ve své herecké práci tíhl především ke komediálnímu žánru, k operetám a hudebním komediím. – Zemřel 11. 6. 1993.
Český biografický slovník XX. století

23. května 1952 - se v Praze narodil lyrický básník, literární a divadelní kritik a editor Jaromír Pelc. Z autorovy početné, ale nevyrovnané básnické produkce 80. let upoutává vedle veršů inspirovaných rockovou hudbou zejména intimně zaměřená sbírka Kufr kouzelníka BoskaJeho básně zhudebnil a zpívá Vladimír Mišík.
Slovník českých spisovatelů

24. května 1852 - se v Londýně narodil skotský prozaik Robert Bontine Cunninghame Graham. Mnoho let žil v Jižní Americe, doma se později věnoval politice, hodně cestoval. Mimo beletristických próz je autorem cestopisů a několika biografií. – Zemřel 20. 3. 1936.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

24. května 1922 - se v Ivry-sur-Seine narodil francouzský romanopisec, literární a výtvarný kritik a žurnalista Pierre Daix. – Zemřel 2. 11. 2014.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů
https://fr.wikipedia.org/wiki/


24. května 1932 - se v Londýně narodil anglický dramatik, scenárista a prozaik Arnold Wesker. Prošel řadou dělnických povolání, což se promítlo nejen v jeho hrách, ale i ve snaze zpřístupnit kulturu co nejširším vrstvám. – Zemřel 12. 4. 2016.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

24. května 1932 - se v Praze narodil český hudební skladatel a hudební pedagog Vadim Petrov. Autor zvláště rozhlasové, televizní, filmové a scénické hudby. – Zemřel 7. 12. 2020.
Český biografický slovník XX. století

25. května 1922 - se v Poličce narodil český grafický designér, kaligraf, typograf, malíř, ilustrátor, grafik a pedagog Jiří Šindler. Věnoval se především knižní ilustraci a úpravě knih, kaligrafii, návrhům uměleckých vazeb a volné grafice.
F. Holešovský: Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež

25. května 1932 - se v Úlovicích narodil český filmový kritik a teoretik, scenárista, režisér dokumentárních a animovaných filmů, publicista a spisovatel Jaroslav Boček. Byl autorem próz nejrůznějších žánrů. – Zemřel 15. 3. 2003.
Český biografický slovník XX. století

25. května 1932 - se v Praze narodil český fotograf Taras Kuščynskyj. Věnoval se především tematice ženské krásy, aktu a portrétu. Byl činný také v oblasti reklamní fotografie. – Zemřel 27. 12. 1983.
Český biografický slovník XX. století

 

26.–30. květen


27. května 1912 - se v Quincy (Massachusetts) narodil americký prozaik John Cheever. Po léta byl uznávaným autorem povídek, které publikoval v předních časopisech. Velký čtenářský ohlas měla jeho románová prvotina Rodinná kronika Wapshotových. – Zemřel 18. 6. 1982.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

27. května 1942 - se v Prostějově narodil český patolog, spisovatel a překladatel z angličtiny a němčiny Pavel Jansa. Beletrii se věnuje až od roku 1990, od sešitů detektivních povídek, přes povídkové příběhy se vypracoval až k brilantním románům s kriminálními zápletkami.
http://detektivky.bestfoto.info/cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/


28. května 1912 - se v Hohenstein-Ernstthalu narodil německý spisovatel Werner Legére. Proslul především jako autor dobrodružných cestopisných a historických románů pro děti a mládež. – Zemřel 14. 10. 1998.
Slovník spisovatelů německého jazyka

28. května 1922
- se v Novém Bydžově narodil český grafik Josef Flejšar. Jednotícím prvkem jeho umělecké tvorby byla spontánní kaligrafická kresba, často parafrázující lidový ornament, chladná barevnost a baladičnost. – Zemřel 17. 5. 2010.
Český biografický slovník XX. století

28. května 1942 - se v bulharské Sofii narodila slovenská herečka Božidara Turzonovová. Už v 60. letech byla považována za mimořádně nadanou divadelní herečku, ale filmové role se jí vyhýbaly. Větší prostor měla v televizi, kde se objevila v několika televizních inscenacích. Obdobím jejích velkých filmových úspěchů spojených s filmovým studiem Barrandov se stala až léta sedmdesátá. I dnes je stále vysoce uznávanou slovenskou herečkou s neobyčejně širokým hereckým záběrem.
www.csfd.cz

29. května 1892 - se v Seattlu narodil populární americký autor westernů Max Brand, vlastním jménem Frederick Schiller Faust. Psal většinou pod různými pseudonymy (např. George Owen Baxter, Evan Evans, David Manning), ale dnes je známý pouze jako Max Brand. Je autorem více než 500 románů a povídek nejrůznějších žánrů, dodnes však přežily pouze jeho literární westerny založené na osobní znalosti práce kovboje a na velice dobrém propracování charakterů jednajících postav. – Zemřel 12. 5. 1944.
www.cbdb.cz

29. května 1932 - se v Děčíně narodil český archeolog Miroslav Richter. Patřil k zakladatelům moderně pojaté české archeologie středověku. Vedle teoretických a metodických otázek oboru se věnoval především počátkům měst na našem území i v širším evropském kontextu. – Zemřel 12. 8. 2011.
Český biografický slovník XX. století

29. května 1942 - se v Banské Bystrici narodil český kvantový chemik Petr Čársky. Zabývá se kvantovou chemií organických sloučenin, zvláštní pozornost věnuje vývoji výpočtových metod a jejich aplikaci ve spektroskopii a chemii.
Český biografický slovník XX. století

29. května 1992 - v Praze zemřela česká knihovnice působící v oblasti dějin knižní kultury, kodikologie a inkunabulistiky (věda zabývající se všestranným rozborem prvotisků) Emma Urbánková. Zasloužila se o zachování řady předních památek knižní kultury. – Narodila se 23. 4. 1909.
Český biografický slovník XX. století

30. května 1912 - se v Londýně narodil anglický životopisec, literární kritik a básník Julian Symons, především však byl autorem a historikem detektivní literatury. – Zemřel v roce 1994.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

30. května 1942 - se ve Zlíně narodil český spisovatel a novinář Antonín Bajaja. Jeho prozaická tvorba tematicky přísluší k vesnické próze, od standardu tohoto žánru v české literatuře posledních desetiletí se však liší složitějšími kompozičními postupy, využíváním několika časových a dějových pásem i otevřenějším zacházením s některými tabuizovanými tématy.
Slovník české literatury po roce 1945

30. května 1942 - se v Brně narodil český biolog a filosof Zdeněk Neubauer, představitel filosofie vědy. Zastával tzv. ontologii subjektivity, podle níž má bytí povahu subjektivní. – Zemřel 5. 7. 2016.
Český biografický slovník XX. století

31. května 1892 - se v Petrkově u Německého (Havlíčkova) Brodu narodil český básník křesťanské spirituality, grafik, malíř, překladatel a vydavatel poezie Bohuslav Reynek. Tématem jeho básní se stává všednodenní realita nahlížená s pokorou, soucitem a láskou k jedinečnému tajemství každého tvora i věci. – Zemřel 28. 9. 1971.
Slovník českých spisovatelů: Libri

31. května 1922 - se v Praze narodil český překladatel z ruštiny, italštiny, angličtiny a španělštiny Vladimír Horáček. Překládal zejména dramatickou tvorbu z ruštiny a italštiny a prozaická díla z italštiny a angličtiny. Především ruská dramata byla v 50.–80. letech často na repertoáru českých divadel. – Zemřel 1. 7. 1998.
www.obecprekladatelu.cz

31. května 1982 - v Pardubicích zemřela česká básnířka Marie Kratochvílová. Její první básně obsahují politické motivy, jejichž rétoričnost se však postupně oslabuje. V dalším období pak už zcela převažují prosté básně z venkovského života, přírodní obrázky (příznačné rovněž pro autorčiny básně pro děti) a v jednotě s nimi poezie milostná, ovlivněná lidovými písněmi. – Narodila se 10. 11. 1900.
www.slovnikceskeliteratury.cz

31. května 1982 - v Sussexu zemřela anglická autorka románů a životopisů Doris Leslieová. Mezinárodní úspěch si vydobyla historickou ságou Chuť i vůně. – Narodila se v roce 1902.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...