Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Květen 2017

1. - 5. květen

1. května 957 - Boleslav I., kníže české, sebrav vojsko z kraje pražského a žateckého, porazil Uhry, kteříž se byli před tím v Čechách zhnízdili a město Velvary vystavěli.
Kalendář historický národa českého

1. května 1887 - začal švýcarský podnikatel Julius Maggi s průmyslovou výrobou polévkového koření. Jeho zázračný ochucovač polévek a omáček se stal brzy populární v celé Evropě.
Rok do kapsy

1. května 1897 - se v Praze narodil český lékař-ortoped, jeden z průkopníků prevence v ortopedii, Miroslav Jaroš. Studoval především problematiku vrozeného vymknutí kyčelních kloubů a deformit nohou. – Zemřel 18. 3. 1970.
Český biografický slovník XX. století

1. května 1927 (některé prameny uvádějí rok 1929) - se v Brně narodila česká prozaička Věra Sládková. Od roku 1965 se věnovala literatuře a spolupracovala s Filmovým studiem Barrandov a Čs. rozhlasem. – Zemřela 1. 4. 2006.
Slovník českých spisovatelů

2. května 1857 - zemřel v Paříži francouzský spisovatel Alfred de Musset. Přes vliv Hugova literárního kroužku romantiků první Mussetovy básnické sbírky spíše romantismus parodují. Romantické rysy však obsahují zejména básnické sbírky inspirované láskou k G. Sandové a román Zpověď dítěte svého věku. Ironie a zdánlivě bezstarostný tón jeho děl skrývá pocit básníkovy osamělosti v soudobé společnosti. Dodnes jsou aktuální zejména lyrické komedie. – Narodil se 11. 12. 1810.
www.cojeco.cz

Alfred de Musset:
"Pochybujte si, jak chcete o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samotné."
"Žena, která chce odmítnout, řekne pouze ne. Žena, která vysvětluje, chce, aby ji přemluvili."

2. května 1907 - se v Praze narodil český prozaik a novinář Pavel Nauman, vlastním jménem Miloš Nauman. Byl autorem intelektuálního a racionálně konstruktivního typu. Jeho prózy se opírají o rozsáhlé historické i přírodovědecké znalosti a obvykle jsou založeny na konfliktu protikladných ideových stanovisek. – Zemřel 24. 9. 1976.
www.cojeco.cz

2. května 1937 - se v Norimberku narodila německá prozaička Gisela Elsnerová. V prvních prózách psaných náročně ozvláštněným jazykem předvádí člověka a jeho chování v soudobé společnosti jako obludnou grotesku. V pozdější tvorbě se její sociálně kritický pohled na společnost radikálně prohlubuje. – Zemřela 13. 5. 1992.
Slovník spisovatelů německého jazyka

2. května 1947 - zemřel ve Vilniusu litevský prozaik a básník Petras Cvirka. V tvorbě se zaměřil na kratší prozaické žánry, povídky, v nichž dosáhl nejvyššího mistrovství. – Narodil se 25. 3. 1909.
Slovník pobaltských spisovatelů

2. května 1967 - zemřel v Praze český archeolog Jan Eisner. Nejvýrazněji na něho působil L. Niederle, na jehož dílo později navazoval. Po vzniku Československa v roce 1918 odešel na Slovensko, kde spolu s V. Budinským-Křičkou a Š. Janšákem organizoval mladou slovenskou archeologii. Výsledky svých terénních výzkumů i teoretických prací shrnul v knize Slovensko v pravěku. – Narodil se 26. 4. 1885.
Český biografický slovník XX. století

3. května 1967 - zemřel český překladatel a historik loutkového divadla Jaroslav Bartoš. – Narodil se 11. 4. 1897.
Malá česká encyklopedie

4. května 1977- zemřel v Praze český herec Karel Höger. Pracoval vytříbenou hereckou technikou, úspornými vnějšími prostředky a osobitě plastickým slovním projevem. – Narodil se 17. 6. 1909.
Český biografický slovník XX. století

6. - 10. květen

6. května 1877 - zemřel v Martině slovenský politik, publicista a spisovatel Viliam Paulíny-Tóth. Spolupracoval s Pešťbudinskými vedomostmi, sám vydával satirický časopis Černokňažnik a beletristický časopis Sokol. V letech 1863-67 vydával oba listy ve Skalici. Koncem 60. let se Paulíny stal politickým vůdcem Slováků. Od října 1866 byl prvním místopředsedou a duší Matice slovenské. V březnu 1869 byl zvolen do uherského sněmu a jako jediný ze tří slovenských poslanců v něm tlumočil a hájil zájmy slovenského národa. – Narodil se 3. 6. 1826.
www.libri.cz

6. května 1937 - krátce před přistáním v Lakehurstu u New Yorku explodovala vzducholoď Zeppelin LZ 129, která letěla z Frankfurtu přes Atlantik do USA. Tato katastrofa znamenala konec dalších pokusů o využití vzducholodí k osobní letecké dopravě.
Rok do kapsy

6. května 1967 - zemřela v Bostonu česká právnička, politička a novinářka, dcera Heleny Čapkové, neteř bratří Čapků, Helena Koželuhová. Jako novinářka vystupovala v tisku Československé strany lidové proti porušování lidských práv a proti smířlivému postoji představitelů nekomunistických stran Národní fronty k metodám politiky komunistů. – Narodila se 7. 5. 1907.
www.libri.cz

7. května 1857 - se v Brunovicích (okres Břeclav) narodil český novinář, publicista a spisovatel Jan Herben. Byl zakladatelem a hlavním redaktorem časopisu Čas. Z jeho prozaického díla vyniká především kronika přerodu moravské vesnice Do třetího a čtvrtého pokolení. – Zemřel 24. 12. 1936.
Český biografický slovník XX. století

7. května 1867 - se v Kobiele Wielkie narodil polský prozaik, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1924 Wladyslaw Stanislaw Reymont, vlastním jménem Rejment. – Zemřel 5. 12. 1925.
http://cs.wikipedia.org

7. května 1887 - se v Ambert narodil francouzský prozaik Henri Pourrat. Oživoval především pověsti, báje, pověry a tradice rodné Auvergne. Nejvýznamnější je romantický epos o lidovém hrdinovi Kašpar z hor. – Zemřel 17. 7. 1959.
www.cojeco.cz

7. května 1947 - se v Praze narodil český skladatel, muzikolog, hudební režisér a pedagog Milan Lavický. Jeho skladby jsou většinou určeny pro koncertní pódium, ale on sám je převážně chápe jako jakési "nerealizované divadelno", což souvisí s jeho způsobem rozehrávání orchestru a práce se slovem. Píše jakási minidramata, v nichž využívá i podněty z ostatních druhů umění. V rámci své kompoziční metody si vytváří vlastní typ seriality, tj. organizace tónového materiálu, a to jednak používáním jen určitých intervalů, jednak utvářením specifických vztahů uvnitř této organizace.
www.libri.cz

7. května 1967 - zemřel v Duchcově akademický malíř Rudolf Popper; až do vzplanutí l. světové války působil v Mnichově, žil v Lyonu a Paříži, kde se stýkal mimo jiné s naším Františkem Kupkou. V srpnu 1914 byl odtud jako rakouský státní občan vyhoštěn. Potíže měl i po návratu do Vídně a i odtud byl nakonec vyhoštěn do Československa, kde se usadil v Ústí nad Labem, kde měl umělecký ateliér. Po příchodu nacistů se opět stal díky svým židovským předkům nežádoucí osobou a jeho nejvýznamnější plátna z té doby byla chemicky znehodnocena. Protože pod svícnem bývá tma, byl do roku 1940 díky přátelům zaměstnán v Berlíně jako dekoratér filmových ateliérů. Od roku 1941 pracoval jako modelér a retušér v Mareschově keramické továrně v Ústí nad Labem, kde setrval až do svého odchodu do důchodu v roce 1947. V šedesátých letech dožíval v domově důchodců v areálu Duchcovského zámku, kde ve svých 94 letech umírá. – Narodil se 31.1. 1873.
www.knihovna-teplice.cz

8. května 1877 - se ve Vysokém nad Jizerou narodil český historik umění Vincenc Kramář. V roce 1919 se stal ředitelem obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze. Jeho zásluhou zde byla sestavena sbírka českého umění středověkého. – Zemřel 7. 11. 1960.
Kalendář historický národa českého

8. května 1877 - se v Železné Rudě narodil obchodník a básník Alois Hilgart. Byl snad jediným ze šumavských básníků, které známe, kdo zemřeli po válce na východě Německa. V Železné Rudě, kde Alois Hilgart, působící jinak už před odsunem jako obchodník v severočeských Teplicích (Teplitz-Schönau), založil tzv. Královácké muzeum. Jeho poezie vycházela z lidových písní. – Zemřel 1. 4.1958.
http://platon.cbvk.cz/kniha

Chce se mi chvíli usednout
při cestě na stranu,
slyšet zas modří bezednou
zpěv polních skřivanů.
Krásná jak nebe nad námi,
ta píseň duší hnout
dokáže. Nikdy nedá mi
domov zapomenout.
A. Hilgart: z básně Zpěv skřivánků

8. května 1937 - se v Černicích narodila česká básnířka, prozaička a překladatelka Jana Moravcová, vlastním jménem Neumannová. Autorka lyrických veršů, povídek a novel o současných lidech.
http://encyklopedie.seznam.cz

8. května 1967 - zemřel v anglickém Southamptonu americký prozaik a dramatik Elmer Rice, vlastním jménem Elmer Reitzenstein. Byl autorem sociálně kritických dramat a románů, zvláště z newyorského prostředí. – Narodil se 28. 9. 1892.
www.cojeco.cz

9. května 1837 - se narodil německý průmyslník Adam Opel. V roce 1862 založil továrnu na výrobu šicích strojů a kol, z níž se stala světově proslulá automobilka. – Zemřel 8. 9. 1920.
Rok do kapsy

9. května 1877 - se v Saint-Junien narodil francouzský spisovatel Jean Tharaud. Publikoval společně se svým bratrem Jeromem. V románových reportážích ze svých četných cest se zajímali hlavně o náboženské a politické otázky. Záliba v exotice je charakteristická i pro jejich romány historické, společenské a mravoličné. – Zemřel 9. 4. 1952.
www.cojeco.cz

9. května 1887 - se v Jičíně narodil český historik a archivář Jan Morávek. Věnoval se především dějinám Pražského hradu, zvláště z umělecko-historického hlediska. – Zemřel 4. 6. 1960.
Český biografický slovník XX. století

9. května 1907 - se v Pozořici (Jezera) u Brna narodil český meditativní lyrik a romanopisec čerpající náměty především z historie František Neužil. – Zemřel 22. 11. 1995.
Slovník českých spisovatelů

9. května 1927 - se v Praze narodila česká spisovatelka Ludmila Vaňková, provdaná Paukertová. Prosadila se jako autorka čtenářsky úspěšných historických románů, které jsou (až na výjimky) situovány do středověkých Čech. Historické téma má do jisté míry i autorčin pokus o science fiction Mosty přes propast času.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

9. května 1957 - zemřel v Praze český dramatik, divadelní kritik a historik Edmond Konrád. Svou dramatickou tvorbou formálně i námětově obohatil českou společenskou komedii. – Narodil se 30. 5. 1889.
Český biografický slovník XX. století

9. května 1977 - zemřel v Southamptonu americký prozaik James Jones. Jeho úderný kritický realismus, ilustrující pořekadlo, že člověk je člověku vlkem, používá často naturalistických metod, až konečně v čirý naturalismus přechází. – Narodil se 6. 11. 1921.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

10. května 1627 - vydal císař Ferdinand II. „Obnovené zřízení zemské“, soubor zákonů, v němž bylo deklarováno dědičné právo Habsburků na český trůn.
Rok do kapsy

10. května 1907 - se v Řepníkách narodil český fyzik a didaktik Emil Kašpar. Zabýval se vysokofrekvenční technikou, technickou optikou, po válce didaktikou středoškolské i vysokoškolské fyziky. Jeho hlavní myšlenky jsou obsaženy v dvousvazkové publikaci Kapitoly z didaktiky fyziky. – Zemřel 4. 5. 1998.
Český biografický slovník XX. století

10. května 1927 - se v Praze narodil český filosof protestantské orientace Ladislav Hejdánek. Ve svém díle rozvíjí motivy tzv. nepředmětného myšlení; je tvůrcem původní filosofické koncepce „neontologie“. Zabývá se též filosofií uměleckého díla a filosofií politiky.
Český biografický slovník XX. století

10. května 1937 - se v Litomyšli narodil český spisovatel Jan Dvořák. V jeho díle se projevuje tíhnutí k žánru psychologické prózy. V 80. letech se autor zaměřil na analýzu lidského nitra v cyklu existenciálně zabarvených románů a povídek z východočeského prostředí.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

11. - 15. květen

11. května 1897 - byl u obce Radilovo zavražděn bulharský prozaik a překladatel Aleko Ivanicov Konstantinov. Autor satirických příběhů, jejichž titulní hrdina, obchodník s růžovým olejem, je typem nevzdělaného zbohatlíka, charakteristického pro bulharské poměry 90. let 19. století. – Narodil se 1. 1. 1863.
Slovník spisovatelů národů SSSR

12. května 1907 - zemřel v Paříži francouzský prozaik Joris-Karl Huysmans, vlastním jménem Georges Charles Huysmans. Po naturalistických začátcích se přiklonil k psychologické analýze. Anticipoval výzkumy podvědomí, potlačil zápletku a děj. Usilím o vyjádření pocitu nudy z životní banality se stal předchůdcem dekadentů. Po roce 1891 konvertoval ke katolicismu. – Narodil se 5. 2. 1848.
http://encyklopedie.seznam.cz

12. května 1967 - zemřel v Praze český hudební skladatel Julius Kalaš. V letech 1925-1953 byl uměleckým vedoucím a klavíristou hudebně satirického souboru Kocourkovských učitelů. Komponoval hlavně filmovou hudbu. – Narodil se 18. 8. 1902.
Český biografický slovník XX. století

13. května 1717 - se narodila uherská a česká královna Marie Terezie, od roku 1740 vládkyní habsburské monarchie. Provedla řadu reforem, které se týkaly školství, soudnictví a rozvoje hospodářství. – Zemřela 29. 11. 1780.
Rok do kapsy

13. května 1937 - se v Jankově (okres Benešov) narodila česká lingvistka-bohemistka Marie Čechová. Od roku 1976 přednášela na FF UK v Praze a PedF (UJEP) v Ústí nad Labem. Zabývá se především českou stylistikou, morfologií, lexikologií a frazeologií z hlediska synchronního, z části i diachronního a didaktikou češtiny.
Český biografický slovník XX. století

13. května 1947 - zemřel v Novém Bydžově český právní historik, pedagog a politik Jan Kapras. V jeho působení jsou dvě základní období: první ryze vědecké, druhé - po vzniku Československa - převážně pedagogické. Pro své nesporné kvality a odbornou fundovanost a prestiž i mimo republiku byl ve složitém období po Mnichovu v prosinci 1938 jmenován ministrem školství a národní osvěty. – Narodil se 17. 1. 1880.
www.libri.cz

14. května 1897 - se ve Varšavě narodil polský tanečník a choreograf působící též v Československu Remislav Remislavský, vlastním jménem Szymborski. Byl odchovancem carské baletní školy v Petrohradě. Jako choreograf se přikláněl k tzv. programovému baletu. Ve svých inscenacích také tančil hlavní role. Byl tanečníkem silového typu. Definitivně také vymanil baletní soubor ND z vlivu italské taneční školy a orientoval ho na ruský klasický balet. – Zemřel 22. 3. 1973.
www.libri.cz

14. května 1907 - se v Brně narodil český přírodovědec, veterinární lékař Jan Hökl. Zabýval se hlavně technologií a hygienou potravin. – Zemřel 15. 2. 1951.
Český biografický slovník XX. století

14. května 1937 - se v Karlstadu narodil švédský básník a prozaik Göran Tunström. Jeho tvorbu charakterizuje silné téma hledání identity a touhy po solidaritě, odklon od racionálního zobrazení společnosti a snaha naopak proniknout do mystéria života. Hrdinové jeho románů jsou snílci, jejichž vztah k životu vyrůstá ze smutku a nenahraditelných ztrát. – Zemřel 5. 2. 2000.
Slovník severských spisovatelů

14. května 1957 - zemřela v Kodani dánská spisovatelka Thit Jensen, autorka románů, v nichž líčí svůj rodný kraj jutský. Jako žurnalistka je známa energickým bojem za feminismus. – Narodila se 19. 1. 1876.
http://encyklopedie.seznam.cz

15. května 1737 - se v Praze narodil český stavitel italského původu Ignác Jan Palliardi. Patřil k hlavním představitelům pozdního baroka v Praze. Stavěl paláce i honosné měšťanské domy ve stylu baroka přecházejícího ke střízlivějším formám klasicismu. Jeho dílem je i stavba strahovské klášterní knihovny. – Zemřel 18. 3. 1824.
www.libri.cz

15. května 1907 - se v Dolním Ostrovci narodil český filmový teoretik, historik, kritik, publicista a pedagog Antonín Martin Brousil. Za svou oddanost poúnorovému režimu se stal v letech 1949-70 rektorem AMU, a zejména v 50. letech svérázným "arbitrem" toho, co je a co není "filmové umění" - samozřejmě v intencích socialistického realismu. Naštěstí jeho postavení i možnosti nikdy nenabyly rozměrů L. Štolla. – Zemřel 23. 6. 1986.
www.libri.cz

15. května 1907 - se v Praze narodil český spisovatel Miroslav Hanuš. V jeho díle dominuje psychologická próza s mravní problematikou, tématicky čerpající ze současnosti i z minulosti. – Zemřel 24. 9. 1995.
Český biografický slovník XX. století

15. května 1907 - se v Berlíně narodila německá komunistická spisovatelka Ruth Werner alias Ursula Beurton, která také působila jako špiónka Sovětského svazu. – Zemřela 7. 7. 2000.
http://de.wikipedia.org

15. května 1937 - se v Praze na Smíchově narodila americká politoložka, diplomatka a politička českého původu Madeleine (Marie Anna) Albrightová, dcera československého diplomata Josefa Korbela. V roce 1992 byla zahraniční politickou poradkyní B. Clintona, v letech 1993-96 velvyslankyní USA v OSN a od roku 1997 státní tajemnicí (ministryně zahraničních věcí) USA.
Český biografický slovník XX. století

16. - 20. květen

16. května 1547 - se narodil český politik, diplomat a spisovatel, významná postava politického života českého stavovského státu ve 2. polovině 16. století a počátku 17. století, Václav Budovec z Budova. V české národní historii je pak znám jako jeden z předních účastníků stavovského povstání. Komenský jej charakterizoval jako „muže znamenitě učeného a svými vydanými spisy slovutného". Byl popraven 21. června 1621 na Staroměstském náměstí.
http://encyklopedie.seznam.cz/

16. května 1967 - zemřel v Teplicích Imre Forbáth, vlastním jménem Emerich Fuchs. MUDr. Emerich Fuchs měl bouřlivou minulost, ale v padesátých letech byl persekvován a odsunut do Teplic, kde pracoval jako zubní lékař. Pod pseudonymem Imre Forbáth vydal několik básnických sbírek. – Narodil se 17. 11. 1898.
www.knihovna-teplice.cz
I. Forbáth:
"Hlupák ozbrojený citáty mnohdy porazí znalce textu."

17. května 1927 - se v Praze narodil český lékař, pediatr-teratolog Jiří Kučera. V roce 1965 zavedl v Československu registraci vrozených vývojových vad; byl zakládajícím členem Mezinárodní společnosti pro záchyt a epidemiologii vrozených vad, která je od roku 1986 součástí Světové zdravotnické organizace. Zabýval se studiem geneticky podmíněných onemocnění dětí a problematikou malformací a teratogenezí u plodů matek postižených cukrovkou. – Zemřel 28. 9. 1992.
Český biografický slovník XX. století

17. května 1937 - se v Kdyni narodil český spisovatel, autor humoristických próz se sportovní a pedagogickou tématikou, Zdeněk Šmíd. – Zemřel 9. 4. 2011.
www.libri.cz

17. května 1957 - se v Kodani narodil dánský spisovatel Peter Hoeg. Ve svém životě byl baletním tanečníkem, hercem, závodním šermířem, spisovatelem, je nadšeným cestovatelem, strávil nějaký čas v Africe a karibské oblasti. Žije v Kodani.
http://stare.cz

17. května 1987 - zemřel v Praze český lékař a spisovatel Ota Dub, autor románů z lékařského prostředí. – Narodil se 8. 2. 1909.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

18. května 1927 - se v Paříži narodil francouzský romanopisec, literární kritik a esejista Francois Nourissier. Výsměch měšťácké malosti a šedi je v jeho tvorbě podtržen konfrontací s touhami mladých hrdinů. – Zemřel 15. 2. 2011.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

19. května 1817 - se v Trutnově narodil český spisovatel a revolucionář Uffo Horn.  Svou představou o spolupráci Čechů a Němců se výrazně zapsal do politických a literárních dějin 19. století. – Zemřel 23. 5. 1860.
www.trutnov.cz

19. května 1907 - se v Praze narodil český herec Jan Pivec. Pivcova cesta do Národního divadla v Praze trvala od roku 1926 plných osm let a vedla přes cestující společnosti, konzervatoř a Slovenské národní divadlo (1930-34). Režisér K. H. Hilar Pivce angažoval pro jeho živelné, emotivní herectví plné komediálnosti a osobitého humoru. Přestože mnohdy jeho projev působil dojmem improvizovanosti, byl vždy promyšlený a pevně fixovaný. – Zemřel 10. 5. 1980.
www.libri.cz

19. května 1927 - se v Klatovech narodil český sociolog Jaroslav Kohout. Zabýval se výzkumem řízení sociálních procesů, sociálně psychologickou problematikou vedení lidí, teorií pracovního kolektivu, sociologií a marketingem.
Český biografický slovník XX. století

20. května 1897 - se narodil český lékař-pediatr, jeden ze zakladatelů české pediatrie, Josef Švejcar, profesor Univerzity Karlovy. Zabýval se hlavně problémy novorozenců a kojenců. Obsáhl téměř všechny obory dětského lékařství. Přivezl do Československa první Guérinovu-Calmettovu vakcínu a provedl první transfúzi krve u dítěte. Zasloužil se o založení fakulty dětského lékařství UK a o zavedení celoživotního vzdělávání pediatrů. – Zemřel 30. 1. 1997.
Český biografický slovník XX. století

20. května 1927 - se ve Vlastiboři narodil český botanik a mykolog František Kotlaba. Podnikl řadu expedic, zaměřených hlavně na studium výskytu a rozšíření hub, a to po Evropě, Asii i Americe. Zabývá se taxonomií, ekologií a chorologií hub, floristikou, a to hlavně jižních Čech, a ochranou hub a cévnatých rostlin.
Český biografický slovník XX. století

21. - 25. květen

21. května 1927 - překonal první pilot sám a bez mezipřistání Atlantik. Američan Charles Lindbergh letěl na speciálně upraveném letounu Spirit of St. Louis, vzdálenost 5 800 km překonal za 39 hodin a 29 minut.
Rok do kapsy

22. května 1907 - se narodil anglický herec a režisér Laurence Olivier, jedinečný představitel shakespearovských rolí v dramatech Hamlet, Othello, Mackbeth i v jejich filmových verzích. – Zemřel 11. 7. 1989.
Rok do kapsy

22. května 1917 - se v Orthez narodil francouzský romanopisec, člen Francouzské akademie, Jean-Louis Curtis, vlastním jménem Louis Laffitte. Byl stoupencem tradičního, balzakovského pojetí románu s důrazem na kritickou analýzu dobových společenských jevů, jež líčí často s ironickým nadhledem. – Zemřel 11. 11. 1995.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

23. května 1627 - zemřel v Cordóbě španělský básník Luis de Góngora y Argote. Jeho tvorba patří k vrcholům španělské literatury baroka a je nejvýznamnější ukázkou kulteranismu, vzdělanecké poezie plné jazykových novotvarů a obtížných metafor se složitou básnickou syntaxí. Pěstoval i tradiční poezii lidové inspirace. Za svého života zůstal nepochopen, k renesanci jeho díla došlo až ve 20. století. – Narodil se 11. 7. 1561.
http://encyklopedie.seznam.cz

23. května 1707 - se v Råshultu u Stenbrohultu narodil švédský přírodovědec Carl von Linné. Položil základy systematické botaniky a zavedl dvojslovné názvosloví. – Zemřel 10. 1. 1778.
Rok do kapsy

23. května 1947 - zemřel v Lausanne švýcarský spisovatel píšící francouzsky Charles Ferdinand Ramuz, který je nazýván básníkem vesnického románu. Postupně dospěl od úzkého regionalismu k básnickému zobrazení vztahu prostého člověka ke kraji, půdě, osudu, k novému typu básnického regionalismu. Měl vliv na francouzské spisovatele a na slovenskou meziválečnou prózu. – Narodil se 24. 9. 1878.
www.cojeco.cz

24. května 1937 - se v Hradci Králové narodil český jazykovědec Jan Kořenský. Zabývá se obecnou jazykovědou, bohemistikou a teorií komunikace.
Český biografický slovník XX. století

24. května 1957 - se v Praze narodila česká spisovatelka, scénáristka a publicistka Tereza Boučková. Na konci 80. let 20. století samizdatově publikovala několik povídek. Povídka Indiánský běh vyvolala rozruch, neboť se v ní autorka kriticky vyjádřila k řadě známých osobností, např. ke svému otci Pavlu Kohoutovi nebo Václavu Havlovi. Podle této povídky je také pojmenována celá kniha, za kterou obdržela Cenu Jiřího Ortena (1990). Až poté vyšla kniha oficiálně, v roce 1991 v nakladatelství Fragment a o rok později v nakladatelství Grafoprint v rozšířeném vydání ilustrovaném autorčiným bratrem Ondřejem Kohoutem pod názvem Indiánský běh a Končiny štěstí, končiny ticha. Kniha byla přeložena do několika jazyků. Napsala také scénář k celovečernímu filmu Smradi, který měl premiéru v roce 2002 a byl nominován na Českého lva v sedmi kategoriích, jedna z nominací byla také za scénář. Děj je inspirován životním příběhem manželů Boučkových, adopcí dvou romských dětí.
http://encyklopedie.seznam.cz

24. května 1987 - zemřel v Praze český básník a překladatel Josef Kostohryz. Roku 1951 byl spolu s dalšími katolickými a ruralistickými spisovateli zatčen a v roce 1952 ve vykonstruovaném procesu odsouzen k doživotnímu žaláři. V roce 1963 byl propuštěn a roku 1968 rehabilitován. Od roku 1963 byl překladatelem ve svobodném povolání. – Narodil se 25. 12. 1907.
Český biografický slovník XX. století

25. května 1767 - zemřel rodák z Oseka na Teplicku, český malíř Jakub Vavřinec Jahn. Byl známý jako malíř historických výjevů, zátiší a podobizen. O jeho životě se nezachovaly téměř žádné informace. – Narodil se v roce 1706.
www.knihovna-teplice.cz

25. května 1907 - zemřel v Praze český jazykovědec Jan Gebauer. Třicet let byl redaktorem Listů filologických, od roku 1883 členem Královské české společnosti nauk a od roku 1890 České akademie věd a umění. – Narodil se 8. 10. 1838.
Český biografický slovník XX. století

26. - 31. květen

26. května 1937 - zemřel v Praze český politik Karel Kramář. Vedle T. G. Masaryka a J. Kaizla patřil od roku 1889 k čelným představitelům tzv. realistické strany. V době protipunktačního tažení mladočechů roku 1890 značně přispěl k dohodě o vstupu realistů do mladočeské strany. Za 1. světové války patřil Kramář se svým novoslovanstvím k poněkud kurióznímu rusofilskému křídlu českého protirakouského odboje. Roku 1916 byl spolu s A. Rašínem, Vincencem Červinkou a dalšími odsouzen za velezradu v politicky motivovaném procesu k trestu smrti. Rozsudek však nebyl vykonán a po amnestii roku 1917 se znovu zapojil do politického života. – Narodil se 27. 12. 1860.
www.libri.cz

27. května 1867 - se v Hanley narodil anglický novinář, dramatik a romanopisec Enoch Arnold Bennett. Nejzávažnější součástí jeho díla jsou realistické romány z prostředí anglických středních vrstev. – Zemřel 27. 3. 1931.
www.cojeco.cz

A. Bennett:
"Pokaždé když soudíte přítele, je dobré mít na paměti, že on vás posuzuje se stejnou božskou a nadřazenou nestranností."
"Dobrý vkus je lepší než špatný vkus, ale špatný vkus je lepší než žádný vkus."

27. května 1877 - se v Mníšku pod Brdy narodila česká spisovatelka Marie Wagnerová, rozená Černá, píšící pod pseudonymem Felix Háj. Byla autorkou ve své době populárních próz pro mládež – příběhů Káji Maříka, chlapce z myslivny v podbrdských lesích. – Zemřela 25. 7. 1934.
Český biografický slovník XX. století

27. května 1937 - se v Leningradě narodil ruský prozaik Andrej Grigorjevič Bitov, autor psychologických povídek ironickolyrického ladění.
www.cojeco.cz

27. května 1967 - dorazil 65letý Francis Chichester po téměř osmiměsíční plavbě kolem světa do britského přístavu Plymouth. Se svou jachtou Gipsy Moth IV jako první člověk na světě obeplul sám celý svět.
Rok do kapsy

28. května 1607 - objevil na pražské hvězdárně Jan Keller první sluneční skvrnu.
Kalendář historický národa českého

28. května 1927 - zemřel v Bruselu belgický básník a romanopisec, nadšený bojovník za práva Vlámů, Georges Eekhoud. Roku 1881 založil s Maxem Wallerem časopis La jeune Belgique, kolem něhož se seskupilo celé moderní literární hnutí v Belgii. Širokým realistickým pojetím připomíná Eekhoud Souvestra a Huysmansa a pokládá se za nejpřednějšího ze současných belgicko-francouzských spisovatelů. – Narodil se 27. 5. 1854.
http://encyklopedie.seznam.cz

28. května 1937 - zemřel ve Vídni rakouský psychiatr, zakladatel individuální psychologie, jednoho z hlavních směrů hlubinné psychologie Alfred Adler. Odmítl jednostrannou determinaci lidské psychiky sexuálními pudy a kladl důraz na sociální vztahy. – Narodil se 7. 2. 1870.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

29. května 1637 - zemřel v Liptovském sv. Mikuláši český barokní básník a náboženský spisovatel Jiří Třanovský (Juraj Vranovský, Tranoscius). Psal české a latinské náboženské básně a modlitby. Nejslavnější jeho dílo, vydané roku 1636 v Levoči, Cithara sanctorum, Žalmy a písně duchovní staré i nové, obsahovalo nejen soubor písní Třanovského a jeho spolupracovníků, ale i staré písně husitské. – Narodil se 27. 3. 1592.
www.libri.cz

29. května 1917 - se narodil americký politik John Fitzgerald Kennedy, často označovaný též jako Jack Kennedy či JFK. Od roku 1961 byl prezidentem Spojených států. Americká veřejnost jej považuje za jednoho z největších prezidentů (historikové jsou opatrnější a mluví spíše o mírně nadprůměrném). Během jeho vlády, ukončené kulkou atentátníka, proběhly následující významné události: Invaze v Zátoce sviní, Karibská krize, byla vybudována Berlínská zeď a začaly první střety války ve Vietnamu. Dále pokračovalo vesmírné soupeření mezi USA a SSSR a ve svém tažení pokračovalo v Evropě i v USA Hnutí za lidská práva. – Zemřel 22. 11. 1963.
http://encyklopedie.seznam.cz

J. F. Kennedy:
"Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on."
"Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné."

29. května 1927 - se v Praze narodil český anorganický chemik Bohumil Hájek. Zabývá se hlavně chemií skandia, fluorokomplexů a karbidů, infračervenou spektroskopií v anorganické chemii a historií chemie. Je autorem či spoluautorem více než 200 publikací.
Československý slovník biografický XX. století

31. května 1957 - zemřel v Skarzysko-Kamienna polský básník, dramatik a překladatel Leopold Staff. Je autorem sbírek symbolistické a reflexívní lyriky, poezie všedního dne (vliv skupiny Skamander). – Narodil se 14. 11. 1878.
www.cojeco.cz