Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Červen 2017

1. - 5. červen

1. června 1907 - se narodil český filozof Jan Patočka, kterého vlastní filozofické úvahy přivedly k aktivnímu občanskému vystoupení proti nesvobodě v socialistickém Československu. – Zemřel 13. 3. 1977.
Rok do kapsy

J. Patočka:
"Historie není pohled, nýbrž zodpovědnost."

1. června 1917 - se v Rychvaldu (okres Karviná) narodil český operní pěvec (baryton) a režisér Přemysl Kočí. Zpěv studoval u R. Vaška. Byl představitelem zejména expresivních, dynamických postav. V 70. letech byl představitelem „normalizační“ politiky v oblasti kultury. – Zemřel 15. 1. 2003.
Český biografický slovník XX. století

2. června 1927 - zemřel v Praze český sochař Otto Gutfreund. Jeho počáteční díla měla spíše expresivní charakter, který zčásti převzal od svého pařížského učitele. Zároveň se však v jeho dílech již ozývá kubistická inspirace, která záhy plně převážila. Kubismus také jako jeden z prvních evropských umělců převedl do sochařství. – Narodil se 3. 8. 1889.
www.libri.cz

3. června 1887 - se v Ratajích narodil český hudební skladatel, archivář, hudební historik a publicista Emil Axman. Nejvýznamnější oblast jeho tvorby tvoří skladby vokální a vokálně symfonické, obsahující prvky východomoravského písňového folklóru. – Zemřel 25. 1. 1949.
Český biografický slovník XX. století

3. června 1957 - se v Teplicích narodila česká básnířka a spisovatelka Svatava Antošová. Několik let pracovala jako knihovnice v Regionální knihovně Teplice. V současné době se věnuje pouze literární tvorbě.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

3. června 1967 - v Manchesteru zemřel britský novinář a spisovatel, autor příběhů pro děti Arthur Ransome. Stal se esejistou kulturních témat, psal ale i o rybaření a plachtění. Českému čtenáři je známa hlavně jeho série 12 dětských knih, kde jsou hlavními hrdiny členové Vlaštovek a Amazonek. – Narodil se 18.1.1884.
www.cojeco.cz

4. června 1877 - se v Praze narodil český elektrotechnik, jedna z nejvýznamnějších postav dějin české elektrotechniky, Vladimír List. Zabýval se silnoproudou elektrotechnikou, elektroenergetikou a el. trakcí. V roce 1926 předložil spolu s B. Beladou první projekt podzemní dráhy v Praze. Od roku 1926 redigoval knižnici Technický průvodce. – Zemřel 27. 5. 1971.
Český biografický slovník XX. století

4. června 1927 - se narodila v Praze česká spisovatelka, autorka knih pro děti a mládež Hana Bořkovcová. V roce 1943 byla s celou rodinou transportována do koncentračního tábora v Terezíně, později do Osvětimi, kde zahynul její otec a mladší bratr. Ve svých dílech se spíše než na dějové napětí soustředila na kresbu různorodých povah, na konfliktní situace i porozumění mezi dětmi a dospělými, přičemž stále více akcentovala hledisko dětského či dospívajícího hrdiny. – Zemřela 25. 2. 2009.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

5. června 1807 - v Praze zemřel český historik a českými stavy jmenovaný historiograf Českého království František Pubička. Přes četné formální nedostatky bylo jeho dílo prvním vědeckým syntetickým zpracování českých dějin. Sám František Palacký chtěl nejprve na Pubičkovo dílo navázat a stát se pouze jeho pokračovatelem. Vzhledem k mnoha zmíněným nedostatkům však nakonec raději zpracoval celé téma dějin českého národa od počátku znovu. – Narodil se 19. 8. 1722.
www.libri.cz

5. června 1867 - se v Pau narodil francouzský básník, prozaik a esejista Paul Jean Toulet. Náležel do skupiny fantaisistů. – Zemřel 6. 9. 1920.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

5. června 1947 - pronesl ministr zahraničních věcí USA Georgie Catlett Marshall projev, v němž navrhl program pro hospodářskou obnovu Evropy zničené válkou. Později byl realizován pod názvem Marshallův plán.
Rok do kapsy

6. - 10. červen

6. června 1717 - se v Plzni narodil český sochař Ignác František Platzer. Stal se zakladatelem rodinné sochařské dílny, činné v Praze po několik generací více než 150 let. Ve své tvorbě organicky spojil pokrokové snahy vídeňského sochařství 2. poloviny 18. století s bohatou domácí tradicí především českých barokních velikánů Brokofů a Matyáše Brauna. – Zemřel 27. 8. 1787.
www.libri.cz

6. června 1907 - se narodil v Brně český vodohospodář Stanislav Kratochvíl. Zabýval se problematikou stárnutí vodních staveb, budováním vodních děl, hydraulikou a využitím vodní energie. Zasloužil se o vznik oboru hydraulika podzemní vody. – Zemřel 3. 3. 1988.
Český biografický slovník XX. století

6. června 1927 - se v Rudlicích (okres Znojmo) narodila česká grafička a ilustrátorka Jiřina Adamcová. Věnuje se zejména technice volně řezaného plošného linorytu, který se stal hlavním výrazovým prostředkem ilustrace dětské literatury, učebnic pro základní školy, knih poezie i volné tvorby. Mimo jiné se věnuje návrhům monumentálních vitráží, mozaik a intarzií pro architektury.
Český biografický slovník XX. století

6. června 1927 - v Praze se narodil přední český sociolog Pavel Machonin. Byl vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu AV ČR, členem výboru pro sociologickou stratifikaci ISA. – Zemřel 14. 7. 2008.
www3.yo.cz

6. června 1947 - se v Praze narodila česká herečka Táňa Fischerová, představitelka introvertních ženských postav se smyslem pro psychologickou analýzu charakteru i pro tragikomickou polohu. Spolupracuje s rozhlasem. Je činná v mnoha charitativních i ekologických organizacích.
Český biografický slovník XX. století

T. Fischerová:
"Některé věci jsou nesdělitelné. Nikdy nikdo nepochopí, jak druhý člověk prožívá bolest. Bolest je subjektivní, a když ji máme, nejsme schopni ji tlumočit – a když ji má ten druhý, už je to jen vzpomínka, k níž se neradi vracíme a rychle se raději vzdalujeme utrpení, které nejsme my."

6. června 1987 - zemřel v Mariánských Lázních český básník, prozaik a překladatel Eduard Petiška. Patřil k válečné generaci navazující na Fr. Halase. Postupně v jeho tvorbě zesílil rys civilní prostoty a intelektuálně kontrolované obraznosti. Velkou část své tvorby věnoval dětem. – Narodil se 14. 5. 1924.
Český biografický slovník XX. století

E. Petiška:
"V každém snu je skryta hořkost konce. A konec postrádá vlídnost naděje."
"Na některé události v životě se dlouho připravujeme a když k nim dojde, nechápeme, proč jsme se na ně vlastně tak dlouho připravovali."
"Čím by byla vznešenost, kdyby ji nedoprovázel obdiv; a čím porozumění, kdybychom neměli možnost změřit ji neporozuměním?"

6. června 1997 - ve Vilniusu zemřel litevský básník Eduardas Mieželaitis. Byl představitelem občanské, filozofické, reflexní a milostné poezie. – Narodil se 3. 10. 1919.
www.vsechno.kvalitne.cz

7. června 1847 - v Praze zemřel český básník a národní buditel Šebastián Hněvkovský. Vedle A. J. Puchmajera byl druhou významnou osobností první novočeské školy básnické. Byl vlastně jejím iniciátorem, neboť on získal pro vzájemnou spolupráci na poli české poezie svého krajana V. Nejedlého a Puchmajera. – Narodil se 19. 3. 1770.
www.libri.cz

7. června 1897 - se v Budapešti narodil maďarský spisovatel, dramatik a scénárista Gábor Vaszary. Působil i jako herec a režisér. Psal populární a humorné romány, často s pařížskou tématikou. – Zemřel 22. 5. 1985.
http://hu.wikipedia.org

7. června 1917 - se ve Vídni narodil český hudební skladatel Leopold Korbař. V letech 1939-43 působil jako klavírista v orchestru K. Vlacha, po roce 1945 hrál s různými tanečními orchestry. Popularitu získaly zvláště jeho písně, např. Hm, hm, Je na západ cesta dlouhá. – Zemřel 2. 9. 1990.
Český biografický slovník XX. století

7. června 1927 - se v Nimes narodila francouzská romanopiska Fréderique Hébrard. Je dcerou akademika André Chamsona, ženou herce Louise Velle. Její romány a její televizní seriály jsou velkými úspěchy stejně jako autobiografická líčení. F. Hébrard dostala Velkou cenu francouzské akademie románů za román Harém.
http://fr.wikipedia.org

7. června 1967 - zemřela v New Yorku v roce 1967 americká spisovatelka a básnířka Dorothy Rothschild Parkerová, známá také jako Dot nebo Dottie. Její dílo bylo oblíbeno hlavně pro uštěpačný důvtip, satiru a postřeh pro slabůstky městského života 20. století. – Narodila se 22. 8. 1893.
www.cn.wikipedia.org

8. června 1907 - se v Kněžici narodil český technik Jaroslav Kožešník. Zabýval se aplikovanou mechanikou, termomechanikou, kybernetikou a automatizací. – Zemřel 26. 6. 1985.
Český biografický slovník XX. století

8. června 1927 - se v Semilech narodil český ilustrátor, scénograf, spisovatel a filmový výtvarník Miloslav Jágr. Jeho bezprostřední kresba, smysl pro humor a osobitá stylizace pohotového komentátora všedních lidských situací nalezly uplatnění v ilustracích deníků, časopisů a knih, zejména pro děti a mládež. – Zemřel 23. 8. 1997.
Český biografický slovník XX. století

8. června 1967 - zemřel v Brně český právník, politik a veřejný činitel Josef Grňa, známý také pod pseudonymem Vlk. Vědecky pracoval hlavně v oboru procesního práva. V době německé okupace byl jedním z hlavních organizátorů domácího odboje na Moravě. Roku 1951 zatčen za údajné „neoznámení protistátní činnosti“ a odsouzen ke 2 a půl rokům vězení; v roce 1965 rehabilitován. – Narodil se 11. 8. 1897.
Český biografický slovník XX. století

8. června 1987 - v Praze zemřel český hudební vědec a kritik Vladimír Lébl. Hlavními oblastmi jeho zájmu byly česká hudba 19. - 20. století, nová hudba a hudební divadlo. Byl iniciátorem a vůdčí osobností řady pracovních a tvůrčích týmů, odborných seminářů a diskuzí. – Narodil se 6. 2. 1928.
Český biografický slovník XX. století

9. června 1907 - se v Kroměříži narodil český literární historik, kritik a textolog Oldřich Králík. Ve vědecké činnosti se soustředil na starou českou literaturu a na osobnosti české literatury 19. a 20. století, zejména se zaměřením na problémy autorství textů a psychologii autora. – Zemřel 20. 8. 1975.
Český biografický slovník XX. století

9. června 1907 - se ve Znojmě narodil spisovatel, dramatik, redaktor a prozaik Otakar Černoch. V letech 1914-21 žil v Rusku, v letech 1937-38 bojoval ve španělské občanské válce. Tyto životní zkušenosti se odrážejí v jeho díle. V letech 1938-44 byl komerčním úředníkem a od roku 1944 vězněm v koncentračním táboře poblíž Toruně. V lednu 1945 se mu podařilo uprchnout z pochodu smrti. Po válce pracoval jako vedoucí pobočky podniku Gloria a tvůrčí pracovník Čs. státního filmu. – Zemřel 9. 6. 1967.
www.znoj-tyden.cz

10. června 1907 - se v Olomouci narodil český dostihový jezdec a chovatel koní František Lerche. Významná byla i jeho publikační činnost. – Zemřel 11. 1. 1986.
Český biografický slovník XX. století

11. - 15. červen

12. června 1997 - zemřel v Paříži ruský básník, prozaik, hudebník (šansoniér) arménského a abchazského původu Bulat Šalvovič Okudžava. Vedle V. Vysockého představitel moderní ruské písňové lyriky. V poetických písních usiluje o sjednocení literární a hudební složky. Autor tzv. historických romancí, které psal po vzoru ruských historických románů (zejména z 1. pol. 19. stol.). – Narodil se 9. 5. 1924.
www.CoJeCo.cz

Půlnoční trolejbus
veze mě stále dál
město jako oheň
dohasíná
i cvrček v mé hlavě
můj smutek i žal
usíná
usíná
i cvrček v mé hlavě
můj smutek i žal
usíná
usíná
B. Okudžava: z básně Půlnoční trolejbus

13. června 1887 - se ve Stuttgartu narodil německý romanopisec a dramatik Bruno Frank. Mimo několika svazků lyrických básní pronikl dramaty vkusu eklektického a nasládlé líbivosti. Vlastní jeho význam je v psychologickém románě s podivuhodnou evokací historického i současného prostředí. Chloubou jeho prací je, vedle jemné ironie, hudební kultura zhuštěné a výrazné věty, čímž se řadí k mistrům německé prózy. – Zemřel 20. 6. 1945.
www.ottovaencyklopedie.cz

14. června 1897 - se ve čtvrti Hjulsta ve Stockholmu narodil švédský prozaik Jan Fridegard. Jeho hlavním dílem je autobiografická románová řada Lars Hard, kriticky zobrazující autorovu dobu, a historické romány z vikingské doby s kritickým pohledem na společnost a militarismus. – Zemřel 8. 9. 1968.
www.CoJeCo.cz

14. června 1897 - se v Kolíně nad Rýnem narodil německý lyrik, publicista, dramatik, autor rozhlasových her a prozaik Karl Schnog, píšící také pod pseudonymem Kornschlag. Jeho dílo je satirické, verše jsou ostře pointované, angažované, straní revoluci a socialismu. – Zemřel 23. 8. 1964.
Slovník spisovatelů německého jazyka

15. června 1867 - se narodil ruský básník, představitel symbolismu se zvláštním smyslem pro hudební stránku verše, Konstantin Dmitrijevič Balmont. Od roku 1920 žil v emigraci. Mimo jiné překládal J. Vrchlického a A. Sovu. – Zemřel 24. 12. 1942.
http://encyklopedie.seznam.cz

15. června 1977 - se po smrti diktátora Franka konaly ve Španělsku svobodné volby, první od roku 1936. Zvítězil Svaz demokratického středu v čele s Adolfo Suarezem Gonzalezem.
Rok do kapsy

16. - 20. červen

16. června 1877 - se v Boskovicích narodil český archeolog, geograf, paleontolog a speleolog Karel Absolon. Podrobně se věnoval Moravskému krasu, který systematicky prozkoumal a zmapoval. Zkoumal také krasová území ve Francii, Anglii a na Balkánském poloostrově. Jeho dílo obsahuje mnoho set prací, jak odborných, publikovaných ve vědeckých časopisech a monografiích, tak populárních. Jako „profesor Abdolon“ se dostal i do detektivních románů s kapitánem Exnerem spisovatele Václava Erbena. – Zemřel 6. 10. 1960.
Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století

17. června 1797 - byl zavražděn Áchá Muhammad, perský panovník, který sjednotil území Íránu, dobyl Ázerbájdžán, Arménii a Gruzii a značně zvětšil perskou říši. Po jeho smrti se začala říše zmenšovat.
Rok do kapsy

17. června 1957 - v Praze zemřel český malíř Otakar Nejedlý. Byl úspěšný již prvními pracemi, v 18 letech mu přijala Krasoumná jednota tři obrazy na mezinárodní výstavu v Praze. Zásadní význam pro formování Nejedlého stylu měla ovšem lekce Slavíčkova a posléze pobyt v Indii a na Cejlonu, při němž se vymanil z impresionistického nazírání. Po tradičnějších obrazech z doby 1. světové války poznamenala jeho tvorbu vyšší expresivita a především nadsázka. Maloval cykly krajin z Turnovska, Orlických hor a Táborska. – Narodil se 14. 3. 1883.
www.libri.cz

18. června (1. 7.) 1907 - se ve Vologdě narodil ruský spisovatel Varlam Tichonovič Šalamov. Roku 1929 se účastnil na protistalinské demonstraci, za tento čin byl odsouzen na tři roky. Celkem v těchto sovětských lágrech strávil 17 let, v roce 1956 byl rehabilitován jako oběť kultu osobnosti. Své příběhy zpracovával do krátkých povídek, které mají výraznou pointu. Jeho díla se šířila samizdatem, proto je velmi těžké uvést jednotlivá díla, oficiálně vyšly pouze jeho básně. Výbor z jeho prózy byl publikován v Paříži a v jiných částech světa, v Rusku teprve roku 1987. – Zemřel 18. 1. 1982.
http://cs.wikipedia.org

18. června 1957 - zemřela v Dobříši česká prozaička Anna Marie Tilschová. Ve svých románech, vyznačujících se realistickou kresbou prostředí a psychologickou pronikavostí, se soustředila především na téma rozpadu tradičního světa pražského měšťanstva od konce 19. století do 1. světové války. – Narodila se 11. 11. 1873.
Český biografický slovník XX. století

19. června 1717 - se v Havlíčkově Brodu narodil český skladatel Jan Václav Antonín Stamic. V 50. letech 18. století uvedl některé své skladby v Paříži, kde obdržel na 10 let královské privilegium k tisku vlastních děl. J. V. A. Stamic je řazen k předním průkopníkům a spoluzakladatelům nového hudebního slohu - klasicismu a předchůdcům Haydna, Mozarta a Beethovena. Přes dlouhodobý pobyt v cizině neztratil nikdy styk s vlastí a v jeho skladbách zaznívají tóny připomínající vliv české lidové písně i zámecké. – Zemřel 27. 3. 1757.
www.libri.cz

19. června 1937 - zemřel v Londýně skotský dramatik a romanopisec sir James Matthew Barrie. Po humoristických realistických románech ze života skotských sedláků se věnoval dramatické tvorbě a tvorbě pro děti. Z více než 40 fantaskních dramat je nejznámější pohádka Peter Pan. – Narodil se 9. 5. 1860.
www.CoJeCo.cz

19. června 1947 - zemřel v Praze český herec Ferenc Futurista, vlastním jménem František Fiala. Umělecký vrchol Futuristovy tvorby spočívá v jeho působení v pražských kabaretech 10. a 20. let a také v krátkém působení v Osvobozeném divadle, kde pro něho Voskovec a Werich psali kuplety. – Narodil se 7. 12. 1891.
www.libri.cz

20. června 1787 - zemřel v Londýně německý hudební skladatel a gambista Carl Friedrich Abel. V letech 1746-58 byl členem drážďanské dvorní kapely, od roku 1759 žil v Londýně. Jako první pořádal veřejné abonentní koncerty (spolu s J. Ch. Bachem). Ve své komorní a symfonické tvorbě stylově navázal na manheimskou školu. – Narodil se 22. 12. 1723.
Osobnosti světové hudby

20. června 1837 - se stala osmnáctiletá Viktorie královnou Velké Británie. Během 64 let její vlády (tzv. viktoriánské éry) se Británie stala hospodářskou a koloniální velmocí a vytvořila specifickou, viktoriánskou kulturu.
Rok do kapsy

21. - 25. červen

21. června 1947 - se v Pardubicích narodil český spisovatel a psycholog Lubomír Macháček. V jeho psychologických povídkách, vyprávějících nejčastěji o dětech a starých lidech, dominuje tématika lidské osamělosti a odcizení v rodině. Často jsou využívány postupy detektivního žánru.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

21. června 1957 - zemřel v Puteaux u Paříže český grafik, malíř a ilustrátor, průkopník abstraktního umění, František Kupka (někdy používal pseudonym Paul Regnard). Akademické východisko své tvorby a plenérovou metodu překonával pod vlivem symbolismu a secese. Tvůrčí přístup k podnětům fauvismu a zejména futurismu ho vedl ke kvalitativnímu obratu k nefigurativnímu zobrazování. – Narodil se 23. 9. 1871.
Český biografický slovník XX. století

21. června 1987 - zemřel v Praze český zoolog, akarolog a půdní zoolog Miroslav Kunst. Zabýval se studiem bezobratlých, zvláště roztočů. Byl světovým specialistou na skupinu Oribatei. Jeho dílo obsahuje 28 vědeckých prací a řadu hesel do Naučného slovníku zemědělského. – Narodil se 18. 10. 1923.
Český biografický slovník XX. století

22. června 1197 - povolali čeští páni k vládě Vladislava Jindřicha, mladšího bratra sesazeného Přemysla Otakara I. Vladislav zůstal na českém trůnu jen půl roku.
Rok do kapsy

22. června 1527 - zemřel italský renesanční politik, historik, literát a vojenský teoretik Niccolo Machiavelli. V politických traktátech popisuje stát a principy vládnutí. Ideál státu odvozuje z římské republiky (Vlády a státy), z rozboru situace však soudí, že Itálii může sjednotit jen silný panovník (Vladař), oprávněný použít k zajištění blaha státu i násilí. Jeho pojetí společenských zákonitostí, teorie politiky a vlády zobecňuje zkušenosti florentské republiky přelomu 15. a 16. století a předpokládá, že společnost podléhá přirozeným zákonům a za hybnou sílu dějin považuje materiální zájem. Rozpornost zájmů lidových mas a vládnoucích tříd vyžaduje vytvoření silného státu schopného potlačit lidové bouře. V dějinách myšlení byl Machiavelli předmětem četných sporů, jedněmi moralisticky odsuzován a jinými nekriticky oslavován. – Narodil se 3. 5. 1469.
www.CoJeCo.cz

N. Machiavelli:
"Vláda nespočívá v ničem jiném než v takovém ovládání poddaných, aby nebyli schopni nebo neměli důvod ti uškodit."
"Obrať se čelem k svému osudu: buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž."

22. června 1767 - se v Postupimi narodil významný německý přírodovědec Wilhelm von Humboldt. Byl to nejen vědec, ale i politik, který zastával funkci ministra školství v Berlíně. Stal se zakladatelem berlínské univerzity, která dnes nese jeho jméno a zasloužil se i o založení berlínského muzea. Zanechal po sobě rozsáhlé literárně kritické dílo a řadu filosofických spisů. V roce 1812 navštívil také Teplice, kde se léčil ve zdejších lázních. – Zemřel 8. 4. 1835.
www.knihovna-teplice.cz

22. června 1887 - zemřela anglická pěvkyně a spisovatelka Eugénie Merlittová. V době dospívání dělala společnici Mathildě von Schwarzburg-Sondershausen, kde získala počátky hudebního vzdělání. Ve studiu hudby pokračovala v letech 1844-1846 na Vídeňské konzervatoři. Po studiích působila jako operní zpěvačka ve Vídni, Lipsku a dalších, než její kariéru v roce 1853 přerušily problémy se sluchem. Začala se věnovat psaní a od roku 1863 již byla nezávislou spisovatelkou. V této profesi byla velice úspěšná finančně i díky tehdy velice oblíbeným rodinným novinám Gartenlaube, ve kterých vyšlo mnoho jejích povídek a novel. – Narodila se 5. 12. 1825.
www.mscd.edu

22. června 1967 - zemřel v Praze český lékař – hygienik Miloš Kredba. Byl spoluzakladatelem české hygieny a pražské hygienické služby. Zvláštní vědeckou pozornost věnoval komunální hygieně, zejména školní hygieně a hygieně vody a výživy. – Narodil se 18. 9. 1894.
Český biografický slovník XX. století

23. června 1767 - objevil anglický mořeplavec Samuel Wallis ostrov Tahiti.
Rok do kapsy

23. června 1957 - zemřel ve Výmaru německý básník, prozaik, dramatik, publicista a překladatel českého původu Louis Fürnberg. Jeho poezie sahá až k jemné intimní a reflexivní přírodní lyrice ve stopách Rainera Maria Rilka. V období 1932-38 vytvořil řadu scénických kantát. Byl úspěšný i jako překladatel české poezie. – Narodil se 24. 5. 1909.
www.literatura.kvalitne.cz

L. Fürnberg:
"Láska je pro mne soukromou záležitostí srdce, do níž nerad strkám prsty rozumu."
"Láska je klec, která je příliš těsná pro přelétavé ptáky."

24. června 1877 - u Lake George (New York) zemřel Robert Owen, jeden z nejznámějších z řady sociálních reformátorů, kteří v první polovině XIX. století v odpověď na brutalitu rané průmyslové, kapitalistické společnosti uvažovali o tom, jak nastolit spravedlivější společenské vztahy. Roku 1825 koupil v americké Indianě za 150 tisíc dolarů pozemky, na nichž před tím náboženský fanatik, německý přistěhovalec Georg Rapp založil a zase opustil osadu Harmonie, a svou komunitu v návaznosti pojmenoval Nová harmonie (New Harmony). Avšak ani jeho pokus o vybudování "racionální společnosti" se nezdařil, zejména proto, že osadníci trpěli (podle slov jeho syna) "chorobnou leností". – Narodil se 9. 11. 1801.
www.zlin.estranky.cz

R. Owen:
"Lepší životní a pracovní podmínky znamenají větší výkonnost dělníka a tedy i větší zisk pro podnikatele. Spokojenější dělník, oceňující snahu podnikatele poskytnout mu vyšší životní standard, je zdrženlivější ve svých touhách za sociálními reformami."

24. června 1887 - se v Budapešti narodil maďarský spisovatel, novinář, dramatik a překladatel Frigyes Karinthy. Jeho povídky často spadají do žánru utopie až science fiction, v tomto směru mají velmi blízko k tvorbě jeho současníka Karla Čapka. Karinthyho povídky vyhrocují běžné situace do absurdity, mnoha jeho díly prosvítá obdiv k úspěchům vědy a víra v racionální uspořádání budoucího světa. Operace mozkového nádoru, kterou podstoupil ve Stockholmu v roce 1936, byla částečně úspěšná, nakonec však této nemoci podlehl. – Zemřel 29. 8. 1938.
www.wikipedie.cz

24. června 1937 - se v Masúrí narodila indická prozaička píšící anglicky Anita Desaiová. Ve své tvorbě se soustřeďuje na téma ztráty a hledání identity v každodenním životě žen a mužů v Indii a v anglické emigraci.
Slovník spisovatelů: Anglická literatura …

25. června 1767 - zemřel v Hamburku německý hudební skladatel a varhaník, představitel pozdně barokní hudby Georg Philipp Telemann. Byl jedním z nejhranějších skladatelů minulosti (alespoň ve své době), byl současníkem Johanna Sebastiana Bacha a celoživotním přítelem Georga Friedricha Händela. Zatímco dnes je Bach obecně považován za významnějšího skladatele, byl Telemann pro své hudební schopnosti během celého svého života mnohem proslulejší. – Narodil se 14. 3. 1681.
http://cs.wikipedia.org

25. června 1897 - se narodil v Praze český knižní grafik a typograf Oldřich Menhart. V ranějším období se věnoval především tvorbě písma, jím vytvořené vzorníky - jako vůbec první od českého typografa - pronikly i na světový trh. – Zemřel 11. 2. 1962.
www.libri.cz

26. - 30. červen

26. června 1957 - zemřel v Emmendingenu německý prozaik, esejista a dramatik Alfred Döblin. Roku 1910 spoluzakládal expresionistický časopis Der Sturm (Bouře). V letech 1933 až 1945 byl v emigraci ve Francii a v USA, poté se vrátil do Německa. Patří k nejvýznamnějším německým romanopiscům 20. století. Ve formálně experimentálních románech zaujímá sociálně kritické stanovisko k soudobé německé společnosti. – Narodil se 10. 8. 1878.
www.CoJeCo.cz

27. června 1897 - se v Praze narodil český kameraman, filmový historik a režisér krátkých filmů Jindřich Brichta. Organizoval filmové sbírky pro Národní technické muzeum a dal podnět k založení československého filmového archívu. – Zemřel 6. 6. 1957.
www.CojeCo.cz

27. června 1957 - zemřel v Ripe anglický romanopisec a povídkář Malcolm Lowry. Tohoto romanticky nadšeného obdivovatele volné přírody spojovalo s tzv. ztracenou generací amerických autorů 20. let 20. století hluboké znepokojení z rozpadu dosavadních civilizačních hodnot. – Narodil se 28. 7. 1909.
Slovník spisovatelů: Anglická literatura…

27. června 1967 - se v Praze narodil český filmový režisér Jan Hřebejk. Do diváckého povědomí se dostal jako autor krátkých filmů, jež natočil ve vlastní produkci. Spolupracoval s Českou televizí. K jeho nejúspěšnějším celovečerním filmům patří Šakalí léta a Pelíšky.
Český biografický slovník XX. století

27. června 1977 - zemřela v Halifaxu britská autorka životopisů a regionálních románů, držitelka Řádu britského impéria, Phyllis Bentleyová. – Narodila se 19. 1. 1894.
Slovník spisovatelů : Anglická literatura...

28. června 1577 - se v Siegenu narodil vlámský malíř Peter Paul Rubens, významný představitel barokního malířství, tvůrce pláten s bohatými barvami a dynamickými kompozicemi. – Zemřel 30. 5. 1640.
Rok do kapsy

28. června 1867 - se v Girgenti narodil jeden z nejpozoruhodnějších italských spisovatelů Luigi Pirandello, autor působivých novel a povídek. – Zemřel 10. 12. 1936.
Rok do kapsy

L. Pirandello:
"Ženy jsou jako sny - nikdy nejsou takové, jaké bys je chtěl mít."
"Jeden blázen, to je legrace, ale většina bláznů přijde draho."

28. června 1947 - zemřel v Praze český básník, publicista a prozaik Stanislav Kostka Neumann. Jeho básnická tvorba, ovlivněná postupně dekadencí, symbolismem a anarchismem, vrcholí ve sbírkách vitalistického opojení a obdivu k rozmachu technické civilizace. V dalším vývoji oscilovala jeho poezie mezi politicky agitační, milostnou a reflexivní lyrikou. V próze jsou významnější záznamy přírodních dojmů a vzpomínky než pokus o román. – Narodil se 5. 6. 1875.
Český biografický slovník XX. století

Prý vraždíme, co milujeme.
Nikdy tě nezabiji.
A přece spolu nedojdeme.
Přetneš mi šíji.
Jsi němá gilotina,
skláním už hlavu.
Až vypadne ti z klína,
ukaž ji davu.
Nepadl v bojích ni bídou strohou,
léta ho nezlomila.
Zhroutil se u mých hedvábných nohou,
když jsem ho pokořila.
S. K. Neumann: Prý vraždíme, co milujeme

29. června 1877 - se narodil srbský spisovatel Petar Kočič. Psal povídky a dramatické texty, v nichž zesměšňoval rakousko-uherskou byrokracii. – Zemřel 27. 8. 1916.
www.vsechno.kvalitne.cz

29. června 1997 - v Praze zemřela spisovatelka Ema Řezáčová, provdaná Voňavková. Rodné jméno si spolu s manželem Václavem Řezáčem zvolili za pseudonym a později i za občanské jméno. Věnovala se žánru budovatelského dramatu a prózy a rozvíjela jeho typické motivy a ideová schémata. – Zemřela 17. 11. 1903.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945