Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Říjen 2017

1. - 5. říjen

1. října 1967 - zemřel v Praze český novinář, historik a publicista František Bauer. Zabýval se dějinami politických teorií a novodobých dějinně-filozofických a ideových proudů. – Narodil se 7. 9. 1897.
Český biografický slovník XX. století

2. října 1917 - se v Leca da Palmeira narodil portugalský literární kritik a esejista Óscar Lopes, vlastním jménem Óscar Luso de Freitas Lopes. Mimo jiné zpracoval dějiny současné portugalské literatury. – Zemřel 22. 3. 2013.
www.ottovaencyklopedie.cz

2. října 1937 - se ve Falkenhainu (dnešní Polsko) narodila německá spisovatelka Helga Schütz. Pracovala jako dramaturgyně a scénáristka na filmové tvorbě NDR. K jejím hlavním literárním tématům patří kritické vyrovnání s německým fašismem a obraz současného života v NDR.
Slovník spisovatelů německého jazyka

2. října 1977 - zemřel v Praze český divadelní kritik a historik, spisovatel a kulturní publicista a režisér Československého rozhlasu Vladimír Müller. Autor divadelních her, divadelních publikací a historických próz, hlavně z rudolfínské doby a třicetileté války. – Narodil se 8. 8. 1904.
www.CoJeCo.cz

3. října 1897 - se v Paříži narodil francouzský básník a prozaik Louis Aragon. Prošel složitým uměleckým a ideovým vývojem, jehož základními etapami bylo období surrealistické, poté hledání „skutečného světa" a sblížení se „socialistickým realismem", období hluboce cítěné lyriky a konečně poválečné umělecké vyvrcholení především díla románového. – Zemřel 24. 12. 1982.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

L. Aragon:
"Milovat znamená stárnout ruku v ruce."
"Civilizace dveřma vyhnala bigamii, která se oknem vrátila jako prostituce."

3. října 1897 - se v Oděse narodil ruský prozaik Ilja Ilf, vlastním jménem Ilja Arnoldovi Fajnzilberg. Spolu s J. P. Petrovem autor satirických románů Dvanáct křesel (zfilmováno) a Zlaté tele, spojených postavou "velkého kombinátora", pikareskního hrdiny bez předsudků, a humorného cestopisu Amerika bez poschodí. – Zemřel 13. 4. 1937.
www.CoJeCo.cz

I. Ilf:
"Víno vyžaduje čas a umění konverzace. Proto pijí Američané Whisky."

3. října 1917 - se v německé obci Soest narodil německý dramatik, autor rozhlasových a televizních her, lyrik Erwin Sylvanus. Otázky odpovědnosti člověka v dějinách, jeho nasazení za pronásledované, připravenost k osobní oběti zůstávají ve středu jeho zájmu. Zemřel 27. 11. 1985.
Slovník spisovatelů německého jazyka

3. října 1987 - ve švýcarském Lausanne zemřel francouzský dramatik Jean Anouilh. Napsal na čtyřicet divadelních her; jeho předválečnou tvorbou se prolínají táž témata: čistota dětství, odmítání kompromisů, touha po čisté lásce a absolutním štěstí. V poválečných dramatech převládá sžíravá satira a rezignace. – Narodil se 23. 6. 1910.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

J. Anouilh:
"Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství."
"Manželství je povinnost poskytovat někdy i čtyřicet let byt a stravu dceři jiného muže."
"Nejen ve sportu, ale i v lásce existují takoví přeborníci, kteří jen trénují, ale nikdy nestartují."

4. října 1867 - se v Praze narodil český a poté československý politik, účastník protirakouského a protinacistického odboje Přemysl Šámal. Dnes je znám především jako výkonný, loajální a přitom zdánlivě v pozadí stojící vedoucí kanceláře prvních československých prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše, k nimž ho vázala silná citová pouta. – Zemřel 9. 3. 1941.
www.libri.cz

4. října 1897 - se v Praze narodil český malíř a grafik Miloslav Holý. Inspiraci hledal především ve francouzském umění, námětově v městském chudinském životě, ale jeho pohled nebyl sociálně kritický, spíše poetický a romantizující. Proto postupně omezuje zobrazované postavy a přes malbu městské periférie se dostává ke krajinomalbě vytvářené pastózními nánosy barev a soustředěné na jihočeské motivy z okolí Bavorova a Mirovic. Kolem roku 1933 došlo u Holého k další stylové změně, projevující se obrazy z Orlických hor, v nichž se vrátil k tradici české krajinomalby. – Zemřel 3. 3. 1974.
www.libri.cz

4. října 1957 - ve 20 hodin 28 minut a 34 sekundy SEČ vzlétla na oběžnou dráhu první umělá družice Země Sputnik 1. (Hodiny na kosmodromu Bajkonur, z něhož byla družice vypuštěna, ukazovaly už 28 minut a 34 sekund po půlnoci 5. října.) Družice tvaru koule o průměru 58 centimetrů a hmotnosti 83, 6 kilogramů se pohybovala ve výši až 900 kilometrů nad povrchem Země. Doba jednoho obletu Země trvala 1 hodinu a 35 minut.
Rok do kapsy

5. října 1917 - se v městě Debrecín narodila maďarská prozaička Magda Szabó. V psychologických románech zobrazila rozpad tradiční patriarchální rodiny. Využívá umělecké možnosti vnitřního dialogu pro vyjádření proudu vědomí. Je také autorkou knih pro děti a mládež. – Zemřela 19. 11. 2007.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

6. - 10. říjen

6. října 1887 - se v La Chaux-de-Fonds narodil švýcarský architekt a malíř působící ve Francii Le Corbusier, vlastním jménem Charles Eduard Jeanneret. Byl představitelem funkcionalismu a mezinárodního slohu. Patřil k nejvlivnějším teoretikům architektury ve 20. století. – Zemřel 27. 8. 1965.
Rok do kapsy

Le Corbusier:
"Architektura je to, co činí zříceninu krásnou."

6. října 1927 - měl v New Yorku premiéru první zvukový film – hudební snímek Jazzový zpěvák. První slova, která zazněla z filmového plátna, zněla: „Ty, mamí, poslechni si tohle ….“.
Rok do kapsy

7. října 1827 - se v Praze narodil český malíř, karikaturista a veřejný činitel Soběslav Hippolit Pinkas. V jeho všestranné činnosti je nutno zmínit jeho tvorbu karikaturní a politické kresby či jeho práce z oblasti užitého umění (fajánse), kde byl horlivým zastáncem spojení umění a řemesla. – Zemřel 30. 12. 1901.
www.libri.cz

7. října 1847 - se v Holicích narodil český cestovatel Emil Holub. Do Afriky se vydal hned po promoci roku 1872, usadil se na jihu a začal vykonávat lékařskou praxi na diamantových polích. Sbíral první zkušenosti. Do nitra černého kontinentu vykonal Holub celkem tři velké výpravy. Na té největší, k Mašukulumbům, jej doprovázela jeho manželka Růžena. – Zemřel 21. 2. 1902.
www.libri.cz

8. října 1867 - se v Mšeném u Roudnice na Labem narodil český právník JUDr. Rudolf Stejskal. V roce 1899 přesídlil do Duchova, kde se od počátku aktivně věnoval řešení národnostních a sociálních problémů na Duchcovsku. Byl vynikajícím obhájcem menšinového školství, podílel se na organizaci velké školní stávky v roce 1908 a obhajoval řadu anarchistů a socialistů. Po skončení 1. světové války byl předsedou okresního národního výboru v Duchově a pracoval v něm do řádných voleb v roce 1919. Poté odešel do Prahy. – Zemřel 6. 3. 1943.
www.knihovna-teplice.cz

9. října 1907 - se v slovenské obci Hybe narodil slovenský literární historik, kritik a překladatel Rudo Brtáň. Zabýval se hlavně dějinami starší slovenské literatury, sledoval vzájemné vztahy slovanských kultur, zvláště pak vztahy k ruské literatuře. Překládal z ruštiny, němčiny, srbštiny a jiných jazyků. – Zemřel 4. 4. 1998.
www.CoJeCo.cz

9. října 1967 - v Neulilly-sur-Seine zemřel francouzský romanopisec, esejista, historik, kritik a publicista André Maurois, vlastním jménem Émile Herzog. Autor především životopisných románů, v nichž spojil vypravěčské umění a vědeckou solidnost. Též autor románů z prostředí francouzské velkoburžoazie a souběžných Dějin USA a SSSR společně s L. Aragonem. – Narodil se 26. 7. 1885.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

A. Maurois:
"Krátkozraký chápe, že na lovu netrefil zajíce. Proč se ten, kdo je nesmělý, diví, že není milován?"
"Mnozí lidé si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí."
"Chcete-li být šťastny s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení a trošku lásky; chcete-li být šťastni s ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení."

10. října 1837 - zemřel v Paříži francouzský ekonom a filozof, utopický socialista, kritik buržoasní společnosti Charles Fourier. Vycházel z názorů francouzských materialistů o rozhodující úloze prostředí a výchovy při formování člověka. Jím navrhovaná organizace společnosti měla zajistit všestranný rozvoj osobnosti odstraněním úzkého profesionalismu a rozdělováním hodnot podle práce a nadání. Základní jednotkou budoucí společnosti měla být falanga, organizující mnohotvárnou přitažlivou práci. Svých cílů chtěl Fourier dosáhnout propagováním socialistických idejí. – Narodil se 7. 4. 1772.
www.CoJeCo.cz

10. října 1857 - zemřel v Lublani roku 1857 český vynálezce Josef Ressel. Od mládí vynalézal, zlepšoval - pneumatickou poštu, busolu a jiné námořní přístroje, mechanismus pro otáčení jeviště atd. Svou lesnickou kariéru zahájil na jihu tehdejší rakouské monarchie v Lublani a v Terstu. Tady u moře dospěl ke svému největšímu vynálezu - lodnímu šroubu. Přesně řečeno, objevil nejvhodnější umístění lodního šroubu mezi lodní zádí a kormidlem. – Narodil se 29.6.1793.
www.libri.cz

10. října 1897 - v Dobrušce zemřel kronikář a naivní malíř Alois Beer. Jeho kronikářské dílo se stalo monumentálním dokumentem, zobrazujícím slovem a obrazem život ve druhé polovině 19. století. V dochovaných téměř sedmdesáti sešitech zachytil především Dobrušku. – Narodil se 27. 2. 1833.
Biografický slovník českých zemí : Bas-Bend

11. - 15. říjen

12. října 1917 - se v Praze narodil český prozaik, esejista a překladatel Zdeněk Urbánek. V roce 1945 se stal redaktorem ve Svobodném slově, a poté pracoval na ministerstvu informací. Od roku 1949 pracoval v Československém státním filmu jako lektor a brzy jako dramaturgický tajemník umělecké rady. Nejvýznamnější z jeho díla jsou překlady Shakespearových děl. Pocit existenciální nejistoty se promítl v jeho lyrizovaných i úvahových prózách. – Zemřel 12. 6. 2008.
Český biografický slovník XX. století

12. října 1927 - se v Praze narodila česká zooložka a parazitoložka Božena Kotrlá, rozená Erhardová. Zabývá se studiem cizopasníků hospodářských zvířat. Je autorkou 130 vědeckých prací a několika knih. Spolupracovala na 4 populárně vědeckých filmech s problematikou veternární a humánní parazitologie.
Český biografický slovník XX. století

12. října 1977 - zemřel v Praze český malíř, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník Jan Zrzavý. Rané dílo Zrzavého bylo ještě pod vlivem doznívajícího (tzv. druhé vlny) secesního symbolismu a novoromantismu. Už tehdy se však v jeho tvorbě projevil zřetelný lyrismus, který se stal výraznou součástí jeho osobitého projevu i v dalších letech. Vynikl rovněž jako kongeniální ilustrátor, nejznámější je jeho obrazový doprovod Máchova Máje (1924) a Kytice Karla Jaromíra Erbena (1928); věnoval se i scénickým návrhům. – Narodil se 5. 11. 1890.
www.libri.cz

13. října 1307 - začíná pronásledování řádu templářů. Francouzský král Filip IV. Sličný nečekaně uvěznil představitele řádu a začal s konfiskací jejich obrovského majetku. Členové řádu byli nespravedlivě pronásledováni a upalováni jako kacíři.
Rok do kapsy

13. října 1837 - se v Nové Hospodě u Skránčic narodil český básník družiny almanachu Máj Rudolf Mayer. Z torza jeho básnického díla je nejznámější balada V poledne, většina jeho básní však vyšla až posmrtně. – Zemřel 12. 8. 1865.
www.CoJeCo.cz

Po Dunaji člunek plyne,
proud ho nese hravě dál,
zlehka plove, za ním hyne,
sotva povstal – vlny val.
Žádná vesla nezrychlují
kolébavý jeho běh,
žádné touhy nevzbuzují
v plavce srdci kvapný spěch.
R. Mayer: z básně Plavec

13. října 1887 - se v obci Bytča narodil slovenský římskokatolický kněz a politik Jozef Tiso. V letech 1925-39 byl Tiso poslancem Národního shromáždění, předsedou poslaneckého klubu a místopředsedou ľudové strany. Roku 1933 organizoval protičeskoslovenské provokace při Pribinových oslavách. Po Mnichovu - od října 1938 do 9. března 1939 - byl předsedou autonomní slovenské vlády. 13. března byl pozván k Hitlerovi a přistoupil na dohodu o vyhlášení Slovenského státu jako vazala nacistického Německa s vnitřním klerofašistickým uspořádáním. Od března do října 1939 byl předsedou slovenské vlády, od října 1939 až do dubna 1945 prezidentem Slovenské reoubliky. – Zemřel 18. 4. 1947.
www.libri.cz

13. října 1947 - překročil americký pilot Charles Yeager s letadlem Bell X-1 poprvé v dějinách letectví rychlost zvuku.
Rok do kapsy

14. října 1967 - zemřel v Paříži francouzský prozaik, dramatik a novinář Marcel Aymé. Autor groteskně realistických, satirických románů (Zelená kobyla, Cesta školáků) z prostředí francouzského venkova, fantastických povídek (Pohádky kocoura Moura) a fraškovitých dramat. – Narodil se 29. 3. 1902.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

M. Aymé:
"Láska je příjemný stav moudré nepříčetnosti."

15. října 1837 - se v Hořicích u Jičína narodil český filozof, psycholog a estetik Josef Durdík. Byl nejenom představitelem herbartismu a propagátorem darwinismu, ale především všestranně humanitně vzdělaným člověkem, který začínal rozbory a překlady romantické poezie a sám psal básně a dramata. – Zemřel 30. 6. 1902.
www.libri.cz

15. října 1917 - francouzské exekuční komando zastřelilo nizozemskou tanečnici Mata Hari, nejslavnější ženu v dějinách špionáže. Mata Hari pracovala pro německou výzvědnou službu. Její osud vzbudil pozornost v celé Evropě a byl několikrát námětem literárních i filmových děl.
Rok do kapsy

15. října 1927 - se ve Rtyni (okres Turnov) narodil český technik Vladimír Brát. Zabýval se technickou mechanikou. – Zemřel 18. 3. 1983.
Český biografický slovník XX. století

15. října 1937 - v Plovdivu zemřel bulharský prozaik, dramatik a básník Jordan Jovkov. Autor povídek a románů ze života bulharského venkova a z války. V dramatech zobrazil zejména ženské postavy. – Narodil se 9. 11. 1880.
www.CoJeCo.cz

16. - 20. říjen

16. října 1907 - se v Acy-le-Multien narodil francouzský novinář, prozaik a dramatik Roger Vailland. Za války se aktivně podílel na hnuti odporu. Jeho společensko-psychologická díla líčí etické problémy silných jedinců tváří v tvář současnému světu. – Zemřel 12. 5. 1965.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

16. října 1927 - se v Gdaňsku narodil přední německý spisovatel Günter Wilhelm Grass. Během druhé světové války se stal nacistickým vojákem a dlouhá desetiletí tuto skutečnost tajil. Podle jeho kritiků přiznání načasoval na dobu vydání svých pamětí a využil jej tak i jako reklamu. V roce 1999 obdržel Nobelovu cenu za literaturu.
Slovník spisovatelů německého jazyka
http://encyklopedie.seznam.cz


16. října 1944 - se v Praze narodil český mim, režisér, scénárista a pedagog Ctibor Turba, významný představitel české moderní pantomimy. Sám se nepovažuje za mima v marceauovském smyslu, nýbrž za divadelníka, který pracuje s neverbálním dynamickým divadlem. Využívá situačních gagů, které vyrůstají ze zvoleného tématu. Mimořádnou úlohu v jeho představení hraje obraz, protože samo pohybové divadlo je dynamický obraz. Proto si pečlivě vybírá spolupracující výtvarníky.
www.libri.cz

16. října 1947 - se ve Vilniusu narodil litevský básník, kritik a dramaturg Balys Sruoga. Obohatil litevskou literaturu zpěvným symbolismem, teoreticky analyzoval litevské národní písně. – Narodil se 2. 2. 1896.
www.ottovaencyklopedie.cz

17. října 1917 - se v Hercegovině v městečku Stolac narodil chorvatský básník Mak Dizdar. Autor moderní, experimentátorské poezie, našel svůj osobitý výraz ve verších vycházejících ze zájmu o minulost Bosny. – Zemřel 14. 8. 1971.
www.CoJeCo.cz

17. října 1927 - se v Praze narodil český básník Stanislav Neumann, vnuk Stanislava Kostky Neumanna. Jeho básně lze označit za servilnější než bylo běžné u jiných autorů. Pozdější reportáže jsou sice oslavou socialismu, ale již neprobíhají v tak optimistickém duchu. – 18. 9. 1970 spáchal sebevraždu.
http://encyklopedie.seznam.cz

18. října 1787 - v Mikulově zemřel český všestranně vzdělaný osvícenec a historik Mikuláš Adaukt Voigt. Patřil k ústředním postavám, které na počátku 70. let 18. století ovlivňovaly formující se novodobou českou vědu. Ve svém hlavním historickém díle, čtyřsvazkovém Popisu dosud známých českých mincí, položil Voigt základy české numismatice. – Narodil se 14. 5. 1733.
www.libri.cz

18. října 1867 - se v Nechanicích u Hradce Králové narodil český politik a národohospodář Alois Rašín. V letech 1918-1919 a 1922-1923 byl ministrem financí. Na přelomu února a března 1919 provedl úspěšnou odluku čs. měny od inflační měny rakouské a začal uskutečňovat deflační měnovou politiku. Byl autorem řady odborných a popularizačních spisů z oblasti ekonomie a práva. – Zemřel 18. 2. 1923.
Český biografický slovník XX. století

18. října 1927 - zemřel v Praze český lékař-internista, profesor Univerzity Karlovy, zakladatel české školy vnitřního lékařství Josef Thomayer. Studoval zejména choroby ledvin, srdce a nervů. Jeden ze zakladatelů české lékařské literatury. Psal i beletrii pod pseudonymem R. E. Jamot. V roce 1880 založil Sbírku přednášek a rozprav, nyní známou jako Sbírka Thomayerova. – Narodil se 23. 3. 1853.
www.CoJeCo.cz

18. října 1947 - se v Praze narodila česká spisovatelka Carola Biedermannová, ve fandomu známá jako Mme de Fan, jinak právnička na Generální prokuratuře a čelná česká feministka. Její tvorba zatím není příliš obsáhlá, avšak dokázala vzbudit dostatečný rozruch.
www.scifi.cz

19. října 1847 - se v Praze narodil český herec, režisér, divadelní podnikatel a ředitel Vendelín Budil. V období let 1887-1900 řídil Vendelín Budil vlastní divadelní společnost, jejíž činohra se v 90. letech řadila svou kvalitou hned za činohru Národního divadla v Praze. V letech 1902 až 1912 byl ředitelem Městského divadla v Plzni, pro jehož postavení a otevření vytvořil pevné předpoklady svou uměleckou tvorbou i organizační prací. Přispěl též k rozvoji českého divadla v Brně. Sám byl vynikajícím hercem, který dospěl k syntéze hereckého romantismu s realismem a naturalismem. – Zemřel 26. 3. 1928.
www.libri.cz

19. října 1987 - zemřel ve Varšavě polský prozaik a publicista Igor Newerly, vlastním jménem I. Abramow. Jeho romány vycházejí z autentických faktů, poutavě vyprávějí o nevšedních lidech v mezních situacích a v zajímavém, často exotickém prostředí. – Narodil se 24. 3. 1903.
Slovník polských spisovatelů

21. - 25. říjen

21. října 1397 - zemřel při chrámě sv. Apolináře na Větrově Beneš či Benessius, iluminátor pasionálu abatyše Kunhuty.
Kalendář historický národa českého

21. října 1927 - zemřel v Bělehradě srbský prozaik a dramatik Borisav Stankovič. Byl jeden ze zakladatelů moderní srbské prózy a dramatu. Ve svých vrcholných dílech zachytil konflikt patriarchální morálky s touhou jedince po svobodném životě. – Narodil se 31. 12. 1876.
www.CoJeCo.cz

22. října 1887 - se v Portlandu ve státě Kreton narodil americký novinář, prozaik a básník John Reed. Jako reportér působil nejprve v mexické válce, později jako vojenský korespondent 1. světové války. Napsal i knihu, která zrcadlí jeho sympatie k Velké říjnové revoluci v Rusku, obsahující emocionálně působivé hodnocení revolučních událostí. – Zemřel 19. 10. 1920.
www.CoJeCo.cz

22. října 1907 - se v alžírském Rovigo narodil francouzský prozaik, dramatik a básník Jules Roy, povoláním voják. Úspěch mu přinesly autobiografické romány s vojenskou tématikou. – Zemřel 15. 6. 2000.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

23. října 1817 - se v Toucy narodil francouzský lexikograf, pedagog, encyklopedista a gramatik Pierre Athanase Larousse. Roku 1852 byl spoluzakladatelem nakladatelství Librairie Larousse, které dodnes vydává slovníky a encyklopedie. Nejvýznamnějším edičním činem tohoto nakladatelství bylo za života Larousse dílo Grand dictionnaire universel du XIXe siécle (Velký všeobecný slovník XIX. století, 17 svazků). Larousse je též autorem gramatických, lexikologických a pedagogických příruček. –  Zemřel 3. 1. 1875.
www.CoJeCo.cz

23. října 1967 - zemřel v Domažlicích hudební skladatel, klavírista, sbormistr, etnograf a sběratel lidových písní Jindřich Jindřich. Význam má především jeho činnost editorská, přednášková i obecně osvětová. – Narodil se 5. 3. 1876.
Český biografický slovník XX. století

23. října 1987 - zemřel v Praze český námořní důstojník, překladatel, pedagog a publicista Jakub Frey, jeden z prvních a nejznámějších československých kapitánů dálné plavby pro 2. světové válce. – Narodil se 8. 6. 1906.
Český biografický slovník XX. století

24. října 1897 - se v Růžďku u Vsetína narodil český básník, prozaik a překladatel italské literatury Bartoš Vlček, jeden ze zakladatelů brněnské Literární skupiny, propagátor styků česko-italských. V básních převládá lyrika. – Zemřel 7. 1. 1926.
www.CoJeCo.cz

25. října 1667 - ve Vídni zemřel pražský arcibiskup a kardinál hrabě Arnošt Vojtěch z Harrachu. Ačkoliv teoreticky upíral světské moci právo řídit protireformaci a vyslovoval se proti násilí, v praxi kapituloval a při "obracení kacířů na pravou víru" musel brát na pomoc světské úřady a jejich orgány včetně vojska. A tak přes jeho původně dobrá předsevzetí pokračovala praxe násilné rekatolizace Čech, vypovídání a trestání "kacířů" a ničení českých knih. – Narodil se 4. 11. 1598.
www.libri.cz

25. října 1767 - se narodil v Lausanne francouzský prozaik, publicista a politik Benjamin Constant, vlastním jménem Henri-Benjamin de Constant-Rebecque. Byl nejvlivnějším francouzským obhájcem německé literatury, představitelem kulturní tolerance a kosmopolitního ducha v období neoklasicismu a raného romantismu. – Zemřel 8. 12. 1830.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

B. Constant:
"V životě bez naděje se může srdce roztříštit jako skleněná koule nárazem o kámen."

26. - 31. říjen

27. října 1917 - se v Praze narodil český novinář, publicista a politik Pavel Tigrid, původním jménem Pavel Schönfeld. V roce 1939 odešel do Londýna, kde za 2. světové války působil jako hlasatel a později redaktor českého vysílání BBC. Po návratu do Prahy v roce 1945 pracoval krátce na ministerstvu zahraničních věcí. V únoru roku 1948 zůstal v exilu v Západním Německu. Do vlasti se vrátil v roce 1990, kde se věnoval politické scéně. V letech 1994-1996 byl ministrem kultury. – Zemřel 31. 8. 2003.
Český biografický slovník XX. století

P. Tigrid:
"Jen dogmatikové a fanatici znají jedinou pravdu a všechny odpovědi."

27. října 1917 - se ve Vale narodil norský spisovatel Kare Holt. Do dějin evropské literatury se zapsal románem o nacismu Velká křižovatka už v roce 1949, pak přišel dvojdílný příběh z Norska 19. století nazvaný Hrdá porážka a Bouře pod jitřenkou. V roce 1965 konečně dosáhl světové slávy svou historickou freskou Král, která stejně jako vynikající román o norských polárnících v čele s Roaldem Amundsenem Kdo dřív z roku 1974 byla přeložena do řady světových jazyků. – Zemřel 15. 3. 1997.
http://elanplus.cz

29. října 1787 - se ve Stavovském divadle v Praze konala světová premiéra Mozartovy opery Don Giovanni.
Rok do kapsy

29. října 1937 - v Paříži zemřel francouzský historik umění, esejista a prozaik Élie Faure. Jeho intelektuální zájem o umění, vycházející z osobních kontaktů s řadou tvůrců, se teoreticky opírá jednak o Nietzschovu filozofii a o Bergsonovu koncepci intuice a tvůrčí síly, jednak o anarchosyndikalistické představy G. Sorela. – Narodil se 4. 4. 1873.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

30. října 1877 - se ve Vídni narodil český lékař-chirurg Stanislav Kostlivý. Ve své vědecké činnosti se věnoval hlavně chirurgii žaludku a dvanáctníku, kolapsové terapii tuberkulózy plic a řadě problémů onemocnění jater. Kostlivý byl ovšem především zakladatelem slovenské chirurgické školy a vychoval řadu předních slovenských chirurgů. Patří tak ke skupině těch českých umělců, vědců a lékařů, kteří se v letech první republiky svou prací a nadšením zasloužili o vznik moderní slovenské vědy a kultury. – Zemřel 7. 12. 1946.
www.libri.cz

31. října 1817 - v bolívijské Buxacaxii zemřel český botanik, lékař a cestovatel Tadeáš Haenke. Z jeho mnoha objevů připomeňme aspoň Viktorii královskou, kterou jako první Evropan nalezl, popsal a poslal do Evropy. Jako první také zdolal proslulou horu Chimboraso. Jeho cenné sbírky, i když se z nich do Evropy dostala jen část, obohatily mimo jiné i vznikající Vlastenecké (Národní) muzeum. – Narodil se 5. 10. 1761.
www.libri.cz

31. října 1857 - se v Oskarshamnu narodil švédský lékař a spisovatel Axel Munthe. Byl tělesným lékařem švédské královny. V Itálii vydal první práce, listy z cest s pseudonymem Puck. Snad největší ohlas měla jeho Kniha o životě a smrti. Tato kniha realisticky psaných vzpomínek, sugestivního líčení a strhující vyprávěčské vitality měla veliký úspěch a proslavila ho jako spisovatele i člověka. Byla přeložena do mnohých světových jazyků. – Zemřel 11. 2. 1949.
www.ottovaencyklopedie.cz

A. Munthe:
"Není mocnějšího léku než naděje. Nejnepatrnější známka pochyby ve tváři či v hlase lékařově může stát pacienta život."
"Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti."

31. října 1877 - se v Praze narodila česká prozaička Helena Malířová, rozená Nosková, sestra Růženy Noskové a manželka Ivana Olbrachta. Její prozaická i dramatická tvorba námětově čerpá z problematiky ženské emancipace chápané jako součást společenské revolty. – Zemřela 17. 2. 1940.
Český biografický slovník XX. století