Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Červenec 2017

1. - 5. červenec

1. července 1997 - se Hongkong (kolonie anglické koruny) vrátil po skončení britské nájemní smlouvy z roku 1898 pod správu Čínské lidové republiky.
Rok do kapsy

2. července 1877 - se v Calw narodil německý prozaik, lyrik a esejista Herman Hesse, nositel Nobelovy ceny za literaturu 1946. Jeho dílo navazuje na nejlepší tradice německé klasiky a romantiky, vytváří však svébytný celek, ovlivněný moderními mimoliterárními proudy. – Zemřel 9. 8. 1962.
Slovník spisovatelů německého jazyka

H. Hesse:
"Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě, a pesimista se obává, že je to pravda."

2. července 1917 - se československým legionářům v bitvě u Zborova na Ukrajině podařilo proniknout do rakousko-uherské obrany a zaujmout několik tisíc protivníkových vojáků.
Rok do kapsy

2. července 1977 - zemřel ve švýcarském Lausanne americký básník, prozaik, překladatel a kritik ruského původu Vladimír Vladimirovič Nabokov. Pod pseudonymem Vladimír Sirin psal existencialistické a satirické romány a novely v ruštině. – Narodil se 10. 4. 1899.
www.skolavpohode.cz

2. července 1987 - v Praze zemřel český literární historik, kritik a teoretik, překladatel a editor Václav Černý, jeden z nejvýznamnějších představitelů české duchovní literatury 20. století. – Narodil se 26. 3. 1905.
Český biografický slovník XX. století

3. července 1307 (některé prameny uvádějí datum 4. 7.) - zemřel při obléhání Horažďovic ve věku 26 let bez potomků český král z dynastie Habsburků, Rudolf Habsburský. Za českého krále byl zvolen v říjnu 1306. Svým sňatkem s vdovou po Václavu II. Eliškou Rejčkou (16. 10. 1306) utvrdil svou vládu a vznášel nároky i na polskou korunu. – Narodil se v roce 1281.
www.libri.cz

3. července 1847 - zemřel v Kolodějích u Týna nad Vltavou patriarcha českých loutkářů Matěj Kopecký. Kopeckého popularitu podpořilo zejména vydání her z jeho repertoáru sepsané synem Václavem (1862) a také kresby mirotického rodáka M. Alše. Na základě moderního bádání hodnotíme Kopeckého dnes především jako jednoho z několika desítek obrozeneckých loutkářů, má pro nás význam "typu" a s jeho jménem je spojeno ocenění zásluh celého českého loutkářství z dob národního obrození. – Narodil se 24. 2. 1775.
www.libri.cz

3. července 1887 - se v Praze narodil český lékař–chirurg Arnold Jirásek. Za balkánských válek 1912-13 se zúčastnil jako chirurg pomocné výpravy českých lékařů do Srbska a na Černou horu. Za 1. světové války působil na ruských a italských bojištích. Zabýval se chirurgií v celém jejím rozsahu, zvláště ovlivnil vývoj břišní chirurgie. – Zemřel 28. 7. 1960.
Český biografický slovník XX. století

3. července 1897 - se ve Štítině u Opavy narodil český generál Heliodor Píka, bojoval v československých legiích za 1. světové války, během 2. světové války byl velitelem československé vojenské mise v Moskvě. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl zatčen a nespravedlivě obviněn ze špionáže a velezrady. Zahynul jako oběť justiční vraždy 21. 6. 1949.
Rok do kapsy

4. července 1807 - se v Nice narodil italský bojovník za svobodu Giuseppe Garibaldi. Byl vůdcem vlastenců v partyzánské válce proti rakouské a francouzské armádě na území Itálie v letech 1848-49 a 1851. Úspěšně dobyl Sicilii i Neapol a napomohl vytvořit zárodek Italského království. – Zemřel 2.  6.  1882.
http://encyklopedie.seznam.cz

4. července 1937 - se v Opočně narodil český básník Vladimír Brandejs. Už od prvních sbírek převládal v jeho přírodní a reflexivní lyrice žánr impresionistické miniatury. Jeho poezie, založená na drobnokresbě, obměňovala téma vztahu člověka a přírody, pravidelně se vracela k motivům domova, rodiny, lásky, práce a smrti, hledala rodové souvislosti a v abstraktivní rovině vyjadřovala hold rodnému Orlicku.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

Pijeme černou kávu.
Za její vůní
spolu stoupáme.
Již nevyčítáš
planiny, kraje,
Útesy, na nichž jsem stál.
Ztrácí své kontury
stesk a žal.
Po noci sázíme na den.
V. Brandejs: Po noci

4. července 1967 - zemřel v Praze český kreslíř, ilustrátor, novinář a prozaik Ondřej Sekora. Jeho umělecký význam spočívá zejména v tvorbě pro dětského čtenáře, v níž se odrazil jeho vnímavý vztah k přírodě. – Narodil se 25. 9. 1899.
Český biografický slovník XX. století

4. července 1967 - zemřel ve Stockholmu švédský žurnalista a autor populárních detektivních příběhů Stieg Ivar Trenter. – Narodil se 14. 8. 1914.
http://en.wikipedia.org

5. července 1927 - se Mönchaltdorfu narodil švýcarský spisovatel Walter Matthias Diggelmann. Ve svém díle analyzuje švýcarský antisemitismus a antikomunismus v historii i současnosti. – Zemřel 4. 12. 1979.
Slovník spisovatelů německého jazyka

5. července 1957 - zemřel v Mnichově za letové přestávky při letu do Jugoslávie český prozaik a diplomat Zdeněk Němeček. Jeho románová tvorba těží ze skutečností zcestovalého diplomata; tematické východisko tvoří problematika vystěhovalectví a asimilace. – Narodil se 19. 2. 1894.
Český biografický slovník XX. století

5. července 1987 - zemřel v Praze český filmový režisér a scénárista Karel Steklý. Řadu jeho veseloher režíroval M. Frič, s nímž spolupracoval poprvé na protifašistické satiře Voskovce a Wericha Svět patří nám (1937) a pod jehož uměleckým dozorem realizoval svůj první film už jako režisér. Steklého vrcholné dílo z roku 1947 Siréna, natočené podle románu M. Majerové, získalo řadu mezinárodních ocenění. – Narodil se 9. 10. 1903.
www.libri.cz

6. - 10. červenec

6. července 1847 - se narodil v Plánici u Klatov náš asi nejslavnější vynálezce a podnikatel v oboru elektrotechniky, nazýván též „českým Edisonem“, František Křižík. Patentoval řadu technických zlepšení, zaváděl elektrické osvětlení a postavil první elektrickou železnici v Rakousku-Uhersku. – Zemřel 22. 1. 1941.
Rok do kapsy

6. července 1907 - se v Praze narodil český prozaik, autor dobrodružných knih pro mládež Jaroslav Foglar. Od mládí působil ve skautském hnutí, byl redaktorem časopisu Mladý hlasatel, redigoval časopisy Junák a Vpřed. Od roku 1964 se věnoval pouze literární práci. Byl autorem výchovně zaměřených dobrodružných příběhů, k jejichž oblibě přispívá působivé líčení romanticky pojatého přátelství, tvořivé aktivity a poetického života v přírodě. V 50., 70. a 80. letech nesměla jeho díla z ideologických důvodů vycházet. – Zemřel 23. 1. 1999.
Český biografický slovník XX. století

J. Foglar:
"Přátelství - to nejcennější, co člověk může získat."

6. července 1977 - zemřel v Římě italský prozaik a dramatik Giuseppe Dessí. Dějištěm všech jeho literárních děl je Sardinie, na které prožil mládí. – Narodil se 7. 8. 1909.
Slovník italských spisovatelů

7. července 1887 - se narodil ruský malíř židovského původu Marc Chagall, vlastním jménem Mosche Segal, tvůrce snových obrazů s fantastickými výjevy s prvky z ruského folkloru. – Zemřel 28. 3. 1985.
Rok do kapsy

M. Chagall:
"Umění je stav duše."
"Nic není těžšího, než se vyvarovat překážky."

7. července 1997 - zemřel v Paříži český básník, prozaik, překladatel a publicista Ivo Fleischmann. Do roku 1969 vydal řadu básnických sbírek, v nichž se soustředil na hledání vnitřních jistot současného člověka. Od 70. let psal francouzsky, mimo jiné dějiny moderní české literatury, romány a literárněvědné studie. – Narodil se 21. 6. 1921.
Český biografický slovník XX. století

8. července 1497 - vyplul mořeplavec Vasco de Gama s několika loďmi z přístavu Rastello u Lisabonu s cílem obeplout Afriku kolem mysu Dobré naděje a Indickým oceánem doplout do Indie.
Rok do kapsy

8. července 1957 - se v Kyjově narodil odborný redaktor literárně dramatické redakce Českého rozhlasu Brno Ludvík Němec.
http://www3.yo.cz

9. července 1357 (přesně v 5 hodin a 31 minut) - položil císař Karel IV. základní kámen ke stavbě kamenného mostu přes Vltavu, později pojmenovaného po svém zakladateli. Čas nebyl vybrán náhodou, šlo o magickou řadu lichých čísel : vzestupně rok 1-3-5-7, den 9 a potom opět sestupně: měsíc 7, hodin 5 a minut 3-1; teda tak, jak císaři poradili astrologové.
Rok do kapsy

9. července 1727 - zemřel v Praze český tiskař, nakladatel a vydavatel, teplický rodák, Karel František Rosenmüller. Byl vydavatelem prvních českých periodických novin, jejichž první číslo vyšlo v Praze 4. února 1719 pod názvem Sobotní (Outerní) pražské noviny z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním jeho císařské a královské milosti nadáním obdarované. – Narodil se v roce 1678.
www.libri.cz

9. července 1747 - zemřel italský hudební skladatel Giovanni Battista Bononcini. Vynikl zvláště jako autor oper a italských oratorií. – Narodil se 18. 7. 1670.
Malá československá encyklopedie

9. července 1797 - v Beaconsfieldu zemřel britský politik, politický teoretik a filozof angloirského původu Edmund Burke. Byl dlouholetým poslancem za britské whigy. V době Americké revoluce vyjadřoval americkým koloniím podporu v boji za nezávislost, ale byl silným kritikem Velké francouzské revoluce. – Narodil se 12. 1. 1729.
www.cs.wikipedia.org

9. července 1827 - zemřel v Praze český sochař a řezbář z období empíru Josef Malínský. Byl považován za představitele sochařů empírového klasicismu, kteří navázali svou tvorbou na barokní českou minulost. – Narodil se 14. 3. 1752.
www.libri.cz

9. července 1897 - se v Deusto u Bilbaa narodil francouzský básník, prozaik, výtvarný a literární kritik Jean Cassou. V tematicky různorodé tvorbě převládájí spisy o moderním umění, španělské kultuře a literatuře. – Zemřel 16. 1. 1986.
www.cojeco.cz

10. července 1927 - se v maďarské Nyíregyházy narodil prozaik, dramatik a novinář Barna Sipkay. – Zemřel 28. 1. 1968.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

10. července 1957 - v Londýně zemřel prozaik a dramatik polského původu píšící převážně v jidiš Asch Scholem (někdy uváděný také jako Aš Šalom). Vedle témat z historie a bible čerpal látku ze židovského prostředí východní Evropy a USA. – Narodil se 1. 1. 1880.
Malá československá encyklopedie

11. - 15. červenec

11. července 1857 - se v Nice narodil francouzský psycholog Alfred Binet. Při sledování duševně zaostalých dětí vytvořil první inteligenční testy pro děti, z nichž se některé používají dodnes. – Zemřel 18. 11. 1911.
Rok do kapsy

11. července 1927 - se v Ylikiiminki narodil finský prozaik Pentti Holappa. Publikovat začínal jako básník. V jeho tvorbě se objevuje existenciální pocit úzkosti a neschopnosti navázat kontakt s druhými, politické a sociální rozpory doby.
Slovník severských spisovatelů

11. července 1937 - zemřel v Los Angeles americký hudební skladatel a klavírista George Gershwin, vlastním jménem Jacob Gershwin. Pro jeho dílo je charakteristické spojení džezových, tanečních a symfonických prvků. Je autorem Rhapsody in blu , opery pro černošské interprety Porgy and Bess, symfonické svity Američan v Paříži, Kubánské předehry, operet, hudebních revuí a muzikálů, klavírního koncertu, písní, filmové hudby a jiných skladeb. – Narodil se 26. 9. 1899.
http://encyklopedie.seznam.cz

12. července 1817 - se v Concordu ve státě Massachusetts narodil americký filosof, esejista, moralista a básník Henry David Thoreau. V březnu 1845 začal žít samotářský život. Dva měsíce strávil v okolí svahů Walden Pound, nedaleko svých přátel a rodiny v Concordu. Toto životní období později Thoreau popsal v díle Walden čili život v lesích, román, který je českému čtenáři z jeho díla asi nejznámější. – Zemřel 6. 5. 1862.
http://cs.wikipedia.org

H.D.Thoreau:
"Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra."
"Náš život je rozbíjen detaily - zjednodušujte, zjednodušujte."

12. července 1847 - v Praze zemřel moravský osvícenský přírodovědec, matematik, fyzik a astronom František Ignác Kassián Halaška, významná osobnost české vědy první poloviny 19. století, vrstevník B. Bolzana a jeho spolupracovník na pražské universitě. V Brně založil Halaška první hvězdárnu a opatřil ji potřebnými přístroji. Primát mu náležel i ve zřízení zdejšího prvního fyzikálního kabinetu. – Narodil se 10.7. 1780.
www.libri.cz

13. července 1607 - se v Praze narodil český grafik a malíř miniatur proslulý po celé Evropě Václav Hollar. Jeho kresbu charakterizuje věcná, až vědecká důslednost, vzácná čistota a jemnost. K vrcholům jeho tvorby patří panoramatické městské veduty, vznikající při cestách s hrabětem Arundelem. – Zemřel 25. 3. 1677.
www.libri.cz

13. července 1937 - se v Praze narodila česká herečka Zdena (Zdeňka) Hadrbolcová. Jejímu charakternímu herectví je vzdálený jak obor tragický, tak i čistě lyrický tón. Nejčastěji vytváří postavy prostých a obyčejných žen nejrůznějších profesí a charakterů. Je autorkou detektivního románu Paraple paní Černé.
Filmové profily 2 : Českoslovenští filmoví herci

13. července 1897 - zemřel švédský inženýr Salomon August André. Pokusil se jako první dosáhnout severního pólu balónem. Při zpátečním letu ztroskotal a zahynul na Bílém ostrově (Špicberky). – Narodil se 18. 10. 1854.
Malá československá encyklopedie

13. července 1967 - zemřel rumunský básník, publicista a prozaik Tudor Arghezi, vlastním jménem Ion N. Theodorescu. Ve svém básnickém díle sloučil vlivy tradicionalismu s výboji modernismu a v intimních reflexích vyjádřil bohatství myšlenek a citů. – Narodil se 21. 5. 1880.
Malá československá encyklopedie

14. července 1817 - zemřela v Paříži francouzská prozaička, esejistka, estetička a historička Germaine de Staël-Necker, rozená Anne Louise Germaine Necker, provdaná baronka de Staël-Holstein. V roce 1808 navštívila se svou přítelkyní, spisovatelkou Elizou von der Recke teplické lázně. – Narodila se 22. 4. 1766.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

15. července 1887 - se v Bavorově narodil český historik loutkového divadla, redaktor a vydavatel Jindřich Veselý. Velkou badatelskou pozornost věnoval zejména osobnosti Matěje Kopeckého. Vypracoval se na předního znalce českého loutkářství a svými odbornými publikacemi položil základy ke studiu jeho historie. – Zemřel 19. 9. 1939.
www.libri.cz

15. července 1907 - se v Protivínově narodil český fyzik Bedřich Havelka. Zabýval se zejména optikou. – Zemřel 17. 2. 1990.
Český biografický slovník XX. století

15. července 1917 - se v anglickém Great Malvernu narodil básník, prozaik a historik George Robert Acworth Conquest. Jeho sbírky básní patří k poezii skupiny „Hnutí“, jejichž antologii redigoval. – Zemřel 3. 8. 2015.
Slovník spisovatelů: anglická literatura …

15. července 1917 - zemřel v Praze český architekt Josef Schulz. Byl tvůrcem budovy Muzea království českého z let 1885-1891, Umělecko-průmyslového musea a spolupracovníkem Josefa Zítka na přestavbě Národního divadla po velikém požáru z roku 1881. Také restauroval některé šlechtiké paláce pražské i venkovské zámky české šlechty. – Narodil se 11. 4. 1840.
Kalendář historický národa českého

15. července 1997 - zemřel v Praze český spisovatel a překladatel z maďarštiny Jaromír Tomeček. První období jeho tvorby bylo inspirováno panenskou podkarpatskou přírodou, později čerpal náměty z jihomoravské přírody a z Jeseníků. V jeho prózách postupně sílily reflexivní rysy. – Narodil se 30. 9. 1906.
Český biografický slovník XX. století

15. července 1977 - zemřel v Moskvě sovětský prozaik a veřejný pracovník Konstantin Alexandrovič Fedin. V letech 1959-71 byl prvním tajemníkem, od roku 1971 předseda Svazu spisovatelů SSSR; akademik Akademie věd sovětského svazu (1958). Od roku 1962 poslanec Nejvyššího sovětu SSSR. Autor románů o inteligenci a jejích složitých cestách za revoluce a občanské války. – Narodil se 24. 2. 1892.
www.CoJeCo.cz

K.A.Fedin:
"Lež vzniká tam, kde se objevuje donucení."

16. - 20. červenec

16. července 1857 - zemřel v Paříži francouzský písničkář a básník Pierre-Jean de Béranger. Evropská proslulost tohoto tvůrce, už po smrti považovaného za básníka spíše průměrného, je jedním z nejporuhodnějších faktů literární sociologie. – Narodil se 19. 8. 1780.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

17. července 1917 - se v Paříži narodila francouzská spisovatelka, kritička a feministka Christiane Rochefort. Námětem jejích románů je odpor mladých hrdinek k usedlému měšťáckému životu. – Zemřela 24. 4. 1998.
http://www.kirjasto.sci.fi

18. července 1817 - zemřela ve Winchesteru anglická spisovatelka Jane Austenová. V realisticky podaných románech líčila hlavně prostředí středních vrstev venkova a nižší šlechty. Svou tvorbou ovlivnila vývoj anglického kritického realismu. – Narodila se 16. 12. 1775.
Malá československá encyklopedie

J. Austenová:
"Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily."

18. července 1877 - se v bulharském Bajlovo narodil spisovatel Elin Pelin, vlastním jménem Dimitär Ivanov Stojanov. Byl klasikem bulharské vesnické prózy, kritickým realistou, jenž se řadí k světovým mistrům krátké povídky. – Zemřel 3. 12. 1949.
Slovník spisovatelů : Bulharsko

18. července 1897 - se narodil slovenský prozaik, autor povídek, historických, sociálních a protifašistických románů Ján Čajak, syn prozaika Jána Čajaka a vnuk básníka Janka Čajaka. – Zemřel 3. 6. 1982.
Malá československá encyklopedie
www.databazeknih.cz


19. července 1957 - v Praze zemřela překladatelka do němčiny a propagátorka české literatury Anna Auředníčková. – Narodila se 22.1.1873.
http://sigma.nkp.cz

19. července 1997 - zemřel v Praze český hudební vědec a kritik, kulturní publicista a diplomat Vladimír Štěpánek. Zabýval se soudobou západoevropskou hudbou, zasloužil se o propagaci české hudební kultury ve Francii. – Narodil se 8. 6. 1921.
www.cojeco.cz

20. července 1887 - se narodil český technik, jeden ze zakladatelů českého betonového stavitelství, Stanislav Bechyně. Postavil palác Lucerna, dálniční most u Senohrab aj. – Zemřel 15. 10. 1973.
Rok do kapsy

20. července 1997 - v Praze zemřela česká literární historička a teoretička Růžena Grebeníčková. Věnovala se zejména problematice romantismu a expresionismu v evropské literatuře a teoretickým otázkám moderního románu i dramatu. – Narodila se 1. 11. 1925.
Český biografický slovník XX. století

21. - 25. červenec

21. července 1907 - se ve Varšavě narodil polský publicista a prozaik Kazimierz Moczarski. Je autorem jediné knihy Rozhovory s katem, ve které spojuje prvky memoárů, situačního dialogu a zamýšleného rozhovoru s Jürgenem Stroopem, likvidátorem varšavského ghetta, které vytvářejí sociologický a psychologický portrét tohoto válečného zločince. – Zemřel 27. 9. 1975.
Slovník polských spisovatelů

21. července 1927 - se v Brně narodil český klavírista Vlastimil Lejsek, sólový i komorní hráč. Nejčastěji vystupuje v klavírním dvojici s manželkou. – Zemřel 12. 3. 2010.
Český biografický slovník XX. století

22. července 1937 - se v Lohenici (okres Pardubice) narodil český ekonom Miroslav Hrnčíř. Podílel se na několika mezinárodních projektech v oblasti makroekonomické politiky, které byly realizovány ve spolupráci s Evropskou unií. Je autorem řady vědeckých knih.
Český biografický slovník XX. století

22. července 1967 - v městě Flat Rock v Severní Karolíně zemřel americký básník Carl Sandburg. V jeho verších se prolíná okouzlení civilizací a hořkost tvrdého existenčního zápasu, také autor biografie A. Lincolna. – Narodil se 6. 1. 1878.
www.vsechno.kvalitne.cz

C. Sandburg
"Znát dokonale ticho znamená znát hudbu."

23. července 1917 - zemřel v Přepeřích český literární a výtvarný kritik, esejista a spisovatel Miloš Marten, vlastním jménem Miloš Šebesta. Vynikal širokým rozhledem po evropské, zvláště francouzské a anglické kultuře. Zaměřoval se především na romantické a novoromantické tvůrčí individuality. – Narodil se 4. 2. 1883.
Český biografický slovník XX. století

23. července 1957 - zemřel v Římě italský spisovatel Guiseppe Tomasi di Lampedusa. Jeho jméno proslavil posmrtně vydaný román Gepard, kritickorealistický příběh krize sicilské aristokratické rodiny z doby Garibaldiho výpravy 1860. – Narodil se 23. 12. 1896.
http://encyklopedie.seznam.cz

24. července 1567 - prohrála skotská královna Marie Stuartovna boj s protestantskou šlechtou a byla nucena vzdát se skotského trůnu ve prospěch svého ročního syna Jakuba VI. Uprchla do Anglie, kde si nárokovala anglický trůn, byla však zajata královnou Alžbětou I. a o 20 let později sťata.
Rok do kapsy

24. července 1857 - se ve Fredericii narodil dánský prozaik Henrik Pontoppidan, nejvýznamnější představitel dánského naturalismu a kritického realismu, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1917. – Zemřel 21. 8. 1943.
http://cs.wikipedia.org

24. července 1907 - se v Roudnici nad Labem narodil český dětský lékař Jiří Blecha. Zabýval se zejména problematikou kojeneckého věku a dospívání. – Zemřel 27. 7. 1987.
Český biografický slovník XX. století

24. července 1907 - se v Pachino (Syrakusy) narodil italský romanopisec, dramatik a esejista Vitaliano Brancati. Jako mladík se nechal okouzlit ideologií fašistického režimu, ale záhy se od něj distancoval a přešel do nezastírané opozice. – Zemřel 25. 9. 1954.
Slovník italských spisovatelů

24. července 1957 - zemřel v Paříži francouzský herec, dramatik a filmový umělec ruského původu Sacha Guitry. Byl majitelem pařížského divadla Eduard VII., kde s chotí Yvonnou Printempsovou hrál své komedie, z nichž četné byly hrány i na pražských divadlech. – Narodil se 21. 2. 1885.
http://encyklopedie.seznam.cz

Guitry Sacha:
"Manželství bývá zřídkakdy z rozumu, z rozumu je pouze rozvod."
"Láska je slepá, proto miluje tmu."
"Kdyby ti, co o mně špatně mluví, věděli, co si o nich myslím, pomluvili by mě ještě více."

25. července 1897 - zemřel v Chicagu český dělnický novinář a básník, spoluzakladatel české sociálně demokratické strany Josef Boleslav Pecka. Psal nejen politické články, ale i povídky a básně. Kromě toho přednášel a řečnil na nespočetných dělnických schůzích a besedách. Historik dělnického hnutí Z. Šolle o něm napsal, že až do svého odchodu do USA (1885) byl největší postavou českého socialistického hnutí. – Narodil se 19. 9. 1949.
www.libri.cz

25. července 1967 - zemřel v Paříži francouzský básník a dramatik Pierre Albert-Birot. Podílel se na dadaistických a surrealistických experimentech. – Narodil se 22. 4. 1876.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

26. - 31. červenec

26. července 1847 - se v Sušně u Nových Benátek narodil český cestovatel Josef Kořenský. Nebyl výzkumným cestovatelem-objevitelem, ale klidným a zkušeným pozorovatelem přírody a člověka. Jeho práce mají velkou populárně naučnou hodnotu. – Zemřel 16. 3. 1952.
Český biografický slovník XX. století

28. července 1887 - se v Blainville-Crevon (Normandie) narodil francouzský sochař a malíř, představitel dadaismu Marcel Duchamp. Začal s tvorbou prvních ready-made, uměleckých objektů zhotovených neskutečných předmětů denní potřeby, např. jízdního kola, lahví atd. – Zemřel 2. 10. 1968.
Rok do kapsy

29. července 1917 - se v Přerově narodil český básník, dramatik a překladatel, ale také hudebník, ilustrátor, výtvarník a novinář Josef Kainar, člen literárních skupin skupiny 42 a Ohnice. Počátky jeho tvorby byly ovlivněny především existencialismem. Pro jeho dílo je typická ironie, někdy až hraničící s výsměchem. Dalším typickým znakem jeho tvorby je zpěvnost, možnost spojovat text s hudbou, hovorový, místy i vulgární jazyk, odpor ke konzervatismu. Snažil se o pravdivost svých veršů, znázorňoval hrubost světa, zacházel až do skepticismu. Jeho básně obsahují malé příběhy a příběhovost nutí čtenáře k zamyšlení. Mimo svoji literární tvorbu také psal filmové scénáře a fotografoval. – Zemřel 16. 11. 1971.
www.libri.cz

Nebe počká neboť já vím
že kdykoliv jdu s tebou
mé kroky do ráje jdou
nebe počká
Nebe to ví že já nehodlám
státi u jeho bran
neboť jsem zamilován
zde na zemi
Andělé jsou laskaví
a drží palce nám
že nás láska nesplaví
když tě tak objímám
Netrap se tím
mohou-li počkat
všichni mí věřitelé
po týdny a týdny celé
i nebe počká
J. Kainar: Nebe počká

29. července 1927 - se v Haarlemu narodil jeden z nejvýznačnějších současných nizozemských autorů Harry Mulisch. – Zemřel 30. 10. 2010.
www.iliteratura.cz
Slovník severských spisovatelů


29. července 1967 - zemřel v Budapešti maďarský básník, prozaik a estetik Milán Füst. Byl průkopníkem volného verše, významnou měrou ovlivnil tvorbu mladší generace. V próze se vyznačuje „konverzačním“ stylem a pronikavou filozofií. – Narodil se 17. 7. 1888.
Slovník spisovatelů : Maďarsko

30. července 1857 - se v americkém městě Cato (stát Wisconsin) narodil americký ekonom a sociolog norského původu Thorstein Bunde Veblen. Byl představitelem technokracie a původního amerického institucionalismu. – Zemřel 3. 8. 1929.
http://encyklopedie.seznam.cz

31. července 1927 - se v Curychu narodil švýcarský spisovatel, autor satirických próz z prostředí nemocnic a sociálních ústavů Walter Vogt. – Zemřel 21. 9. 1988.
www.vsechno.kvalitne.cz
www.databazeknih.cz