Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Srpen 2016

1. - 5. srpen

1. srpna 1696 - se ve Vamberku narodil český kněz a vynálezce bleskosvodu Prokop Diviš. Jeho dílo se nepotkalo s pochopením ani u císařových matematiků ve Vídni ani u selského lidu, jenž roku 1760 jeho dílo ztroskotal. Vynálezce sám byl prohlášen za čarodějníka a jeho přístroji byl přičítán škodlivý vliv na zdar úrody. – Zemřel 21. 12. 1765.
Kalendář historický národa českého

1. srpna 1776 (některé prameny uvádějí 2. 8.) - se v polském Rowně narodil lužický písmák Hanzo Nepila. Na počátku 19. století sepsal přes půl stovky sešitů rozjímání a líčení svého života. – Zemřel 20. 6. 1856.
Slovník spisovatelů německého jazyka

1. srpna 1896 - se ve Skutči u Kolína narodil český fotograf, vůdčí osobnost české fotografické avantgardy dvacátých a třicátých let našeho století, zastánce tzv. "čisté fotografie" Jaromír Funke. Vedle vlastní tvorby a pedagogické práce ovlivňoval vývoj naší fotografie i řadou vlastních odborných článků a kritik. Za svého života vystavoval pouze ve třech městech - několikrát v Praze a za II. světové války v Lounech a Kolíně. – Zemřel 22. 3. 1945.
www.vejr.cz/regiz/archiv/ruzne/funke.html

1. srpna 1936 - se narodil francouzský modní návrhář Yves Saint-Laurent. V roce 1968 navrhl tehdy neobvyklý kalhotový kostým pro ženy. – Zemřel 1. 6. 2008.
Rok do kapsy

1. srpna 1956 - zemřel v Praze český architekt a teoretik architektury Pavel Janák. Od rané moderny, která se nejvíce projevuje v holešovické části Hlávkova mostu (1909-11), přešel P. Janák ke kubismu (návrh na pomník Jana Žižky z Trocnova, vypracovaný společně s O. Gutfreundem) a obloučkovému kubismu (Réunione Adriatica di Sicuritą, 1922-25). Snažil se vytvořit "národní sloh", což se patrně nejvýrazněji projevilo v projektu Československého pavilónu na výstavě v Rio de Janeiru (1922). Z nové spolupráce s Gutfreundem vznikl návrh pomníku Boženy Němcové pro zámek v Ratibořicích. Postupně omezoval dekorativní článkoví (budova Škodových závodů vedle Adrie, 1923-26), dospěl k funkcionalismu (hotel Juliš na Václavském náměstí, 1929-33; Husův sbor na Vinohradech, 1931-33). – Narodil se 12. 3. 1882.
www.libri.cz

2. srpna 216 př. n. l. - v bitvě u osady Cannae utrpělo římské vojsko pod vedením konzulů Lucia Aemilia Paulla a Marka Terentia Varrona největší porážku v římských dějinách. Početně slabší Kartaginci pod vedením Hannibala zvítězili nad armádou 80 000 římských vojáků, z nichž více jak polovina padla. Hannibal Tak měl otevřenou cestu na Řím.
Rok do kapsy

2. srpna 1966 - zemřel v Praze český hudebník a nakladatel R. A. Dvorský, vlastním jménem Rudolf Antonín. Dvorský začínal v době všeobecné slávy kabaretních popěvků. Vrchol jeho dráhy souvisí s rozmachem taneční hudby a swingovou érou. Získal si oblibu u všech posluchačských vrstev i věkových skupin, dokázal kombinovat novinky světové populární hudby se zažitou domácí tradicí. S jeho orchestrem spolupracovali i další zpěváci, například Inka Zemánková, Míla Spazierová-Hezká, Jiřina Salačová, Arnošt Kavka, v lidovkovém repertoáru například Oldřich Kovář. Dvorského nahrávky ze 30. a 40. let stále vycházejí v reedicích. – Narodil se 24. 3. 1899.
www.libri.cz

2. srpna 1966 - zemřel v Praze český komunistický politik a novinář. Spoluzakladatel KSČ v roce 1921 Karel Kreibich. – Narodil se 14. 12. 1883.
Český biografický slovník XX. století

3. srpna 1956 - se v Košicích narodil slovenský operní pěvec, tenorista Štefan Margita. Vytvořil na 30 výrazných operních rolí. Věnuje se též koncertní činnosti.
Český biografický slovník XX. století

4. srpna 1306 - král Václav III. český a polský, maje před sebou tažení a jeda do Polsky proti Ladislavovi Loketkovi, králi polskému, toho dne v Olomúci v domě děkanově od Konráda z Potelšteina Duryňka úkladně a zrádně zamordován, kteréhož také hned tu dvořané rozsekali. Pochován v kostele olomouckém před velikým oltářem, ale po 20 létech od sestry své královny Alžběty přenešen na Zbraslav a tam k otci svému přiložen. Živ byl let 18. Dědicův žádných nezůstavil a s ním rod knížat a králův českých od Libuše pošlých na mužském pohlaví zahynul.
Kalendář historický národa českého

4. srpna 1976 -  zemřela v Praze česká herečka Věra Ferbasová. Věra Ferbasová se v předválečném českém filmu stala skutečnou filmovou hvězdou, oblíbenou představitelkou uličnických mladých dívek a rozpustilých slečen ve veseloherních filmech M. Friče (Mravnost nade vše, 1936), Františka Čápa (Panna, 1940), a především v divácky úspěšných, i když kritikou nepříliš ceněných filmech Vladimíra Slavínského (Uličnice, 1936, Falešná kočička, 1937 a celá řada dalších). Po válce se na delší čas odmlčela, k filmu se vrátila teprve v polovině 60. let, například v přepisu Čapkovy povídky Čintamani a podvodník (1964). V té době se již plně přehrála do rolí starých, komických i tragikomických žen. – Narodila se 21. 9. 1913.
www.libri.cz

5. srpna 1646 - Ferdinand IV. korunován byl na hradě pražském na krále českého.
Kalendář historický národa českého

5. srpna 1926 - se narodil švédský prozaik a novinář Per Wahlöö. Proslavil se sérií deseti kriminálních románů, které napsal společně se svou manželkou Maj Sjöwallovou. – Zemřel 23. 6. 1975
Slovník severských spisovatelů

6. - 10. srpen

6. srpna 1806 - zanikla Svatá říše římská národu německého. Její zánik vyhlásil poslední říšskoněmecký panovník František II., který už v roce 1804 přijal titul císaře rakouského (jako František I.).
Rok do kapsy

6. srpna 1926 - přeplavala první žena kanál La Manche. Američanka Gertrude Ederleová to zvládla za 31 minut 14 vteřin a byla tak rychlejší než všech pět mužů, kteří přeplavali kanála La Manche před ní.
Rok do kapsy

6. srpna 1926 - se v Praze narodila česká malířka, grafička a textilní výtvarnice Adriena Šimotová. Šimotová za svou tvorbu získala mnohá hlavní ocenění na grafických bienále, v roce 1990 se stala nositelkou Herderovy ceny, roku 1991 obdržela titul rytíře Řádu umění a literatury Francouzské republiky.
www.libri.cz

6. srpna 1946 - se v Josefově, okres Náchod, narodil český historik umění Jiří Kaše. Zabývá se problematikou barokní kultury a umění a uměleckohistorickými aspekty konzervace a restaurování památek.
Český biografický slovník XX. století

7. srpna 1876 - se narodila nizozemská tanečnice Mata Hari, vlastním jménem Margaretha Geertruida McLeodová. Proslula jakoi špionka ve službách různých evropských mocností. – Zemřela 15. 10. 1917.
Rok do kapsy

8. srpna 1896 - se ve Washingtonu narodila americká prozaička Marjorie Rawlingsová, rozená Kinnanová. Českému čtenáři je nejznámější její román o nešťastně končícím přátelství chlapce k jelínkovi Dítě divočiny. – Zemřela 14. 12. 1953.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

8. srpna 1966 - ve Visby zemřel dánský prozaik Knud Sonderby. Byl mistrem nostalgické autobiografické črty a krátké eseje. – Narodil se 10. 7. 1909.
Slovník severských spisovatelů

9. srpna 1896 - se narodil švýcarský psycholog Jean Piaget. Proslavil se průkopnickým výzkumem vývoje inteligence u dětí, čímž výrazně ovlivnil metody výchovy dětí. – Zemřel 17. 9. 1980.
Rok do kapsy

9. srpna 1956 - zemřel v Praze Vladimír Buben, český jazykověděc-romanista. Zabýval se románskou skladbou a lexikografií. Věnoval se zvláště francouzštině, portugalštině, katalánštině a albánštině. Byl mimořádným členem Československé akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. – Narodil se 25. 9. 1888.
Český biografický slovník XX. století

9. srpna 1976 - zemřel v Minsku běloruský prozaik a dramatik Ivan Melež. Patrně nejznámější jsou jeho romány, které se vracejí k běloruské krajině a lidem. – Narodil se 8. 2. 1921.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

10. srpna 1296 - narodil se Jan Lucemburský, císaře Jindřicha VII. syn, poté král český a císaře Karla IV. otec. Jan Lucemburský bývá často označován jako král cizinec, v příznivější charakteristice jako král diplomat a statečný rytíř. – Zemřel 26. 8. 1346 v bitvě u Kresčaku.
www.libri.cz

10. srpna 1896 - se v Praze narodila česká novinářka, spisovatelka a překladatelka, průkopnice ženských a módních rubrik, výtvarná referentka a fejetonistka Milena Jesenská. Na začátku německé okupace se zapojila do domácího odboje a přispívala do ilegálního časopisu V boj. Záhy však byla zatčena gestapem, vězněna na Pankráci. – Zemřela v Ravensbrücku 17. 5. 1944.
Český biografický slovník XX. století

10. srpna 1986 - v Praze zemřel český básník, dramatik, teoretik umění a výtvarný kritik, překladatel z francouzštiny Vratislav Effenberger. Po smrti Teigeho (1951) se stal vůdčí teoretickou i organizační osobností surrealistické skupiny v Československu. Vystudoval dějiny umění a estetiku na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1948). Řada jeho studií a básní nemohla být po roce 1968 publikována, a tak je vydával alespoň strojopisně. Podepsal Chartu 77. – Narodil se 22. 4. 1923.
www.skolavpohode.cz

11. - 15. srpen

11. srpna 1946 - se v Praze narodila česká tanečnice Miroslava Pešíková. Roku 1971 se stala sólistkou baletu ND a poté byla několikrát na studijním pobytu v Moskvě, kde zdokonalovala svou taneční techniku. V 70. letech ji hojně obsazovali do romantických rolí mladých dívek. V polovině 80. let, kdy kulminovala její taneční aktivita, více akcentovala herecké aspekty svého projevu. V Národním divadle působila až do roku 1991.
www.libri.cz

11. srpna 1956 - zemřel v Praze český pěvec basista Vilém Zítek. Zítek byl obdařen vzácným talentem pěveckým i hereckým, který znásobil velkou pracovitostí a silnou vnitřní kázní. Měl štíhlou atletickou postavu a tvrdě fyzicky trénoval. Vědomě se distancoval od staršího pěveckého projevu, který zanedbával herecký projev a pohybovou složku. Měl výrazně modelovanou mužnou tvář a před vstupem na scénu věnoval velkou pozornost i masce. Jeho dokonale ovládaný zvučný a přitom měkký hlas dovršoval zážitek velké osobnosti. – Narodil se 9. 9. 1890.
www.libri.cz

12. srpna 1956 - se v Plzni narodil písničkář Jaroslav Samson Lenk. Na svém písničkářském kontě má přes 150 písniček a u dalších více jak 50 je spoluautorem.
J. Plachetka: Dokud se zpívá

Kdo ví, proč mi pořád v uších zvoní,
jestli dozvím se, kdo na mě vzpomíná.
Můj sen, stádo poplašenejch koní,
možná máma, možná milá proklíná.
R: Jsem na cestě ven a v hospodě zdám se
jen když končí den, pak zaháním v dálce
mý svědomí zlý, co nade mnou s tmou vyhrává,
jsem na cestě ven a u čáry bílý
mě skelety aut vezou co chvíli
na jinej flám a do jinejch míst, nežli znám.
Co už jsem zkazil a co rozmetal jsem zas
to stěží napravím,
všem blízkým ublížit co nejmíň chtěl bych včas,
i když se léta nesnažím.
J. Samson Lenk: Kdo ví

13. srpna 1926 - se narodil kubánský prezident Fidel Castro, vlastním jménem Fidel Alejandro Castro Ruz. V čele Kuby stojí do roku 1959, kdy svrhl předchozího diktátora Fulgencia Batistu a vytvořil z Kuby socialistický stát na západní polokouli.
www.cs.wikipedia.org

13. srpna 1946 - se v Praze narodil český zpěvák a politik Michal Prokop. Vystupovat začal roku 1963 v rockové skupině, pojmenované později Framus Five. Po listopadu 1989 se Prokop dal na politickou dráhu. V letech 1990-92 byl poslancem Federálního shromáždění za OF (později ODA), v letech 1992-94 byl náměstkem ministra kultury, od 1996 poslancem za ODA. V březnu 1998 z ODA vystoupil.
www.libri.cz

13. srpna 1956 - zemřel v Minsku běloruský spisovatel a kulturní činitel Jakub Kolas, vlastním jménem Konstancin Michajlavič Mickevič. Kromě rozsáhle zastoupené přírodní a reflexivní lyriky vyniká v „povídkách ve verších“, které připomínají proslulé epické fragmenty N. Někrasova. – Narodil se 22.10. (3.11.) 1882.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

14. srpna 1956 - zemřel německý dramatik, divadelní teoretik, režisér, lyrický básník, prozaik a esejista Bertolt Brecht. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 emigroval přes Prahu do Dánska, Švédska a Finska, o osm let později přes Moskvu do Spojených států. Rok po návratu založil se svou ženou, herečkou Helenou Weigelovou (1900-1971) ve východoněmeckém Berlíně proslulé divadlo Berliner Ensemble (1949). Jeho první díla vznikala pod vlivem expresionismu a nové věcnosti. Stal se představitelem angažované literatury ve smyslu komunistické propagandy a společenské kritiky. Jeho tzv. "epické divadlo" mělo místo iluzívního předstírání děj hry vyprávět, z diváka učinit aktivního pozorovatele, místo sugesce a vci»ování aktivizovat rozum, nabízet argumenty a podněcovat rozhodnutí. Hybnou silou epického divadla je tzv. "zcizovací efekt". Děj je komentován, hudba, songy, výtvarné prostředky (masky a mimika herců) i film vytvářejí věcnou, střízlivou atmosféru apelující na rozum a podporující poučení. Groteskní žert a sociální obžaloba, sentimentalita a sarkasmus, obratné použití jazyka s epigramatickými pointami a paradoxy charakterizují Brechtovy hry. – Narodil se 10. 2. 1898.
www.skolavpohode.cz

14. srpna 1966 - zemřel ve věku 64 let v Novém Bydžově hudební skladatel a ředitel hudební a pěvecké školy Josef Bartoš. Postupně prošel řadou míst. Byl například sbormistrem olomoucké opery či ředitelem Hudební a pěvecké školy Slezské Matice osvěty lidové v Českém Těšíně. Úspěchem byl i studijní pobyt v Paříži, kam se dostal jako stipendista francouzské vlády, aby studoval u Mistra V. d‘Indy na Schole cantorum. Působil zde i jako pianista v triu Slovanského ústavu. Josef Bartoš po sobě zanechal celou řadu skladeb. – Narodil se 10. 2. 1902.
http://nn.jicinsko.cz/01/31/nn131-7.htm

15. srpna 1906 - se v Brně narodil český astronom František Link. Pracoval zejména v oboru měsíčních zatmění, zabýval se též heliofyzikou, vztahy Slunce – Země, výzkumem vysoké atmosféry Země. Zorganizoval soustavná odborná pozorování na vysokohorské observatoři na Lomnickém štítě a ve spolupráci s Francouzy rozvinul program výzkumu atmosféry pomocí stratosférických balónů. – Zemřel 23. 9. 1984.
Český biografický slovník XX. století

15. srpna 1916 - se v Praze narodil český psychiatr, žijící od roku 1970 v Kanadě, Ferdinand Knobloch. Byl iniciátorem založení denního sanatoria pro neurózy v Praze a v Lobči. Propagoval skupinovou psychoterapii.
Český biografický slovník XX. století

16. - 20. srpen

17. srpna 1916 - zemřel v Martině slovenský spisovatel, publicista a politik Svetozár Hurban Vojanský. V 80. a 90. letech 19. století byl Vajanský nejvýraznější postavou a hlavním ideologem Slovenské národní strany. Na tvrdý národnostní útisk, který provázel jeho vstup do veřejného života, odpověděl houževnatou obranou svébytnosti slovenského národa, programem Štúrovců a Memorandem slovenského národa z roku 1861. – Narodil se 16. 1. 1847.
www.libri.cz

18. srpna 1876 - se v Kutné Hoře narodil český mineralog a geochemik František Slavík. Ve svých pracích se zabýval speciální a regionální mineralogií a petrografií. Byl velice plodným autorem, napsal přes půl tisíce původních prací. Jeho vědecká činnost se těšila mimořádnému uznání v celé Evropě. – Zemřel 27. 1. 1957.
www.libri.cz

19. srpna 1936 - zemřel ve Vízneru v Granadě španělský avantgardní básník a dramatik Federico García Lorca. O Lorcovi se říká, že byl největším španělským dramatickým talentem od dob Lope de Vegy a také je nazýván "básníkem Andalusie". – Narodil se 5. 6. 1898.
www.cesky-jazyk.cz

20. srpna 1796 - se narodil proslulý loupežník odsouzený za loupežnou vraždu k dvaceti letům žaláře Václav Babinský. Vězněn byl v Brně na Špilberku a v Kartouzích, po propuštění prožil zbytek života spořádaně pod jménem Adam Miller jako zahradník v Řepích u Prahy. – Zemřel 1. 8. 1879.
Rok do kapsy

20. srpna 1856 - se narodil v Kukowě hornolužický lyrický básník, publicista, překladatel, dramatik a prozaik, představitel mladoburžoasního hnutí Jakub Čišinski, vlatním jménem Bart. -Zemřel 16. 10. 1909.
www.literatura.kvalitne.cz

21. - 25. srpen

21. srpna 1896 - se v Lauderdale County ve státě Tennessee narodil americký novinář a humorista Roark Bradford. Světoznámými se staly jeho parodické přepisy událostí Starého zákona se zdánlivě naivní komikou v černošském jižanském dialektu. – Zemřel 13. 11. 1946.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

21. srpna 1906 - se narodil švédský spisovatel, publicista a politik, autor historických novel a románů o bojích pracující třídy Gunnar Adolfsson. – Zemřel 8. 8. 1983.
www.skolavpohode.cz

23. srpna 1436 - ve čtvrtek u vigilii sv. Bartoloměje, okolo hodiny 19., přijel z Jihlavy do Prahy císař Zigmund a tu poctivě i slavně ode všech tří stavův království českého a zvláště od Pražan za krále a pána přijat.
Kalendář historický národa českého

23. srpna 1936 - se v ukrajinském Sevastopolu narodil francouzský romanopisec Eugéne Dabit. V realistických románech popisoval s hlubokým pochopením život prostých lidí, . Připojil se k hnutí „proletářských spisovatelů“, které vedl H. Poulaille, ale politicky se neangažoval. – Narodil se 21. 9. 1898.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

23. srpna 1946 - se v Příbrami narodila česká spisovatelka Alžběta Šerberová. Vedle literární tvorby se věnovala také sportovní a umělecké gymnastice. Do literárního kontextu vnesla poetiku snově metaforického ovzduší a křehké estetizujícístylizace, oscilující mezi výjevy z všední skutečnosti a exaltovanými vizemi.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945. 2.díl

25. srpna 1836 - se narodil americký spisovatel , průkopník realisticko-naturalistického literárního proudu Bret Harte. Největší úspěch měly jeho povídky z prostředí kalifornských zlatokopeckých táborů. – Zemřel 5. 5. 1902.
www.vsechno.kvalitne.cz

25. srpna 1976 - zemřel švédský spisovatel, člen „Švédské akademie“ laureát Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1974, Eyvind Johnson. Ve své tvorbě se silně angažoval proti nacismu. V historických románech realisticky odrážel politické, sociální a psychologické problémy švédských dělníků. – Narodil se 29. 7. 1900.
www.skolavpohode.cz

26. - 31. srpen

26. srpna 1596 - se narodil český král a falcký kurfiřt z dynastie Wittelsbachů Fridrich V. Falcký. Sám prý se nazýval "král seladon", ale do historie vešel jako "zimní král", protože jako král vládl v Čechách jen přes jedinou zimu. – Zemřel 29. 11. 1632.
www.libri.cz

26. srpna 1956 - se v Náchodě narodila česká spisovatelka a jazyková lektorka Dagmar Gayerová. Publikovala hlavně v časopisech. Dramatizaci některých jejích próz vysílal také rozhlas.
přebal knihy Gayerová, Dagmar: Vůně suchých kopřiv

27. srpna 1856 - se narodil ukrajinský básník, dramatik, filolog, literární historik, kritik, překladatel, etnograf, historik a publicista Ivan Jakovyč Franko. V prózách prolínal realistické prvky s naturalismem a expresionismem, z jeho básní zní vlastenecká nota i tón intimní lyriky. Překládal z češtiny (např. Machara a Borovského), latiny, angličtiny, němčiny a francouzštiny. – Zemřel 28. 5. 1916.
www.skolavpohode.cz

27. srpna 1876 - zemřel v Saint-Maurice francouzský prozaik Eugene Fromentin. Jeho román Dominik patří k vrcholným ukázkám psychologického románu 19. století. Působivě komponovaný příběh nešťastné platonické lásky mladého muže k starší provdané ženě je v podstatě autobiografický. – Narodil se 24. 10. 1820.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

27. srpna 1916 - zemřel srbský spisovatel Petar Kočič. Psal povídky a dramatické texty, v nichž zesměšňoval rakousko-uherskou byrokracii. – Narodil se 29. 6. 1877.
www.vsechno.kvalitne.cz

28. srpna 1886 - se Dubrovníku narodila bulharská spisovatelka Dora Gabe. Psala jak pro dospělé, tak pro dětské čtenáře. Překládala z polštiny a češtiny. – Zemřela 16. 2. 1983.
www.encyklopedie.seznam.cz

28. srpna 1916 - se v texaském Waco narodil americký sociolog a publicista Charles Wright Mills. Kritizoval abstraktnost a empirismus americké sociologie, ideově ovlivnil novou levici v USA. Naději na humanizaci společnosti vkládal do inteligence. Byl představitelem teorie konfliktů. – Zemřel 20. 3. 1962.
www.vsechno.kvalitne.cz

28. srpna 1986 - zemřela v Helsinkách finská levicově orientovaná prozaička a básnířka Elvi Sinervo. Část své vlastní i překladové tvorby věnovala dětskému čtenáři. – Narodila se 4. 5. 1912.
Slovník severských spisovatelů

29. srpna 1526 - zemřel v maďarském Moháči český a uherský král z dynastie Jagellovců Ludvík Jagellonský. Jím po meči vymřela jagellonská dynastie vládnoucí v Čechách a Uhrách a na český trůn nastoupili Ferdinandem I. Habsburkové. – Narodil se 1. 7. 1506.
www.libri.cz

29. srpna 1936 - byl zahájen provoz na první trolejbusové lince v Praze, ze Střešovic ke kostelu sv. Matěje na Babě.
Rok do kapsy

30. srpna 1906 - norský polárník Roald Amudsen poprvé překonal Severozápadní průjezd ( cestu z Evropy do Asie po moři, podél severního pobřeží Ameriky).
Rok do kapsy

31. srpna 1546 - se v Praze narodil český humanista, tiskař, překladatel a organizátor literární činnosti Daniel Adam z Veleslavína. Dobou Veleslavínovou bývá v dějinách české literatury nazýváno celé období, v němž tento muž žil a pracoval. Jistě nevšední pocta pro autora jediného původního spisu, který originalitou ani hloubkou nepřevyšoval úroveň tehdejší české literatury. A přece ocenění oprávněné, neboť Daniel Adam, s pozdějším přídomkem z Veleslavína, muž ušlechtilého zjevu i charakteru, tajný přívrženec jednoty bratrské, byl vynikající osobností své doby. – Zemřel 18. 10. 1599.
www.libri.cz

31. srpna 1946 - se v Praze narodil český básník a redaktor Petr Kovařík. Od počátku 80. let nevěnuje také próze.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

Co jsou nám platny vzpomínky …
Příběhy – malé kamínky,
hozené do rybníka vprostřed léta.
Vlny a kola vidím stále,
a po kamínku veta
P. Kovařík: Život na nečisto