Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Září 2016

1. - 5. září

4. září 1896 - se v Marseille narodil francouzský divadelní teoretik a režisér Antonín Artaud, který výrazně ovlivnil pojetí moderního dramatu. Byl kultovní osobností divadelní avantgardy. – Zemřel 4. 3. 1948.
Rok do kapsy

4. září 1976 - zemřel v Bratislavě slovenský básník, publicista a politik Ladislav "Laco" Novomeský. Od 30. let byl nejvýznamnější postavou slovenské levicové kultury, činný v nejrůznějších jejích orgánech, básník vždy ideově oddaný věci komunistické utopie. – Narodil se 27. 12. 1904.
www.libri.cz

5. září 1876 - se narodil zakladatel českého skautingu Antonín Benjamín Svojsík. – Zemřel 17. 9. 1938.
Rok do kapsy

5. září 1896 - se ve Weidlingau u Vídně narodil rakouský prozaik Heimito von Doderer. V první světové válce padl do ruského zajetí a strávil čtyři roky na Sibiři. Po návratu do vlasti vystudoval ve Vídni historii. Druhou světovou válku prodělal jako důstojník v nacistické armádě. Po válce získal řadu literárních cen. Odmítal jakékoliv politické ideologie. Mísil grotesku, mystifikaci a literární parodii. – Zemřel 23. 12. 1966.
www.skolavpohode.cz

5. září 1916 - se narodil americký spisovatel populárních historických románů Frank Gardin Yerby. Jakožto autor černé barvy pleti byl kritizován za to, že se více nevěnoval rasovým problémům - sám musel kvůli diskriminaci odejít do exilu. V roce 1955 se usadil ve španělském Madridu, kde i 29. 11. 1991 zemřel.
www.skolavpohode.cz

6. - 10. září

6. září 1936 - zemřel v Praze český malíř Jan rytíř Skramlík. Pracoval v Brožíkově ateliéru. Z historických obrazů Skramlíkových jmenujeme rozměrný obraz „Jacopo Strada před Rudolfem II.“, jehož slohu zůstal malíř věren i v pozdější tvorbě. – Narodil se 1. 7. 1860.
Kalendář historický národa českého

7. září 1836 - konána byla v chrámě sv. Víta na hradě pražském poslední česká korunovace, při níž svatováclavská koruna vložena byla na hlavu Ferdinanda V. Dobrotivého a královny Marie Anny.
Kalendář historický národa českého

10. září 1866 - se narodil ve Vichovské Lhotě u Jilemnice český malíř Franta Kaván. Studoval na pražské Akademii u Julia Mařáka, a stal se významným představitelem českého krajinářství. – Zemřel 16. 12. 1941.
Kalendář historický národa českého

11. - 15. září

11. září 1816 - se narodil německý inženýr a podnikatel Carl Zeiss. V roce 1846 založil v Jeně dílnu na výrobu mikroskopů a čoček. Později se stal největším světovým výrobcem optických přístrojů. - Zemřel 3. 12. 1888.
Rok do kapsy

11. září 1936 - se v Havlíčkově Brodě narodil český herec a dramatik Pavel Landovský. Byl angažován v divadlech v Šumperku, v Klatovech, v Pardubicích a v Činoherním klubu v Praze (1965-76), odkud byl propuštěn z politických důvodů. Po podepsání Charty 77 emigroval do Rakouska, kde se stal členem nejvýznamnějšího a největšího rakouského činoherního divadla - vídeňského Burgtheateru. Od roku 1989 opět hrál v Praze. – Zemřel 10. 10. 2014.
www.skolavpohode.cz

12. září 1896 - zemřel v Brně český spisovatel Matyáš Blažek. Napsal mnoho knih z oboru pedagogiky, mluvnice, stylistiky, poetiky a dobře vydal staročeský Pasionál. – Narodil se roku 1844.
Kalendář historický národa českého

13. září 1756 - vojska Fridricha II., krále pruského, podruhé vstoupila do Čech. První bitva svedena u Lovosic dne 1. října.
Kalendář historický národa českého

13. září 1846 - se v Bělohradě u Nové Paky narodil český advokát a politik Bedřich Pacák. V devadesátých letech hrál Pacák významnou úlohu v mladočeské straně. Od roku 1889 zasedal na českém zemském sněmu, od roku 1891 na říšské radě ve Vídni. Byl stoupencem umírněné reálné politiky. V letech 1895-97 horoval pro jednoznačnou podporu premiéra Badeniho, s kterým jednal při přípravě jazykových nařízení. Po demisi E. Engela převzal v roce 1900 předsednictví Klubu mladočeských poslanců. V letech 1906-07 působil jako ministr bez portfeje v Beckově vládě. Po volbách na základě všeobecného volebního práva 1907 už nebyl vzhledem k změněné parlamentní situaci do rekonstruované vlády pojat. – Zemřel 24. 5. 1914.
www.libri.cz

13. září 1876 - se narodil v Camden v Ohio americký meziválečný spisovatel Sherwood Anderson. Mistr povídky, který ovlivnil mj. Ernesta Hemingwaye a Williama Faulknera. Vytvořil řadu portrétů osamělých, zklamaných obyvatel maloměsta, zachytil rozpor mezi organizovanou, jednotnou společností a individuálními lidskými instinkty. – Zemřel 8. 3. 1941.
www.skolavpohode.cz

13. září 1916 - se narodila v Pacově slovenská divadelní herečka a režisérka českého původu Magda Lokvencová. Vytvářela svěží, kultivované, myšlenkově obsažné inscenace, kterým nechyběl křehký lyrismus a výtvarné vidění. Spolupracovala s rozhlasem i televizí. Po roce 1945 příležitostně hrála i ve filmu. Její bohatou divadelní činnost nečekaně přerušila předčasná smrt. V průběhu 20 let svého působení se M. Lokvencová zařadila mezi přední zjevy moderní slovenské divadelní režie. – Zemřela 17. 1. 1966.
www.libri.cz

13. září 1916 - se v Llandaffu narodil Roald Dahl, anglický spisovatel norského původu, mistr krátké, dějově sevřené povídky, postavené na paradoxu, groteskně bizarní situaci a černém humoru. Autor populárních knížek pro děti a mládež. Během II. světové války sloužil jako stíhací pilot a diplomat ve Washingtonu. – Zemřel 23. 11. 1990
www.skolavpohode.cz

14. září 1486 - se narodil německý lékař a přírodní filozof, jeden z posledních mágů Heinrich Cornelius Agrippa z Nettesheimu. Ve svém díle „O skryté filozofii“ spojil okultní antické nauky s křesťanstvím středověku. – Zemřel 18. 2. 1535.
Rok do kapsy

14. září 1906 - se v Praze narodil český orientalista – sinolog Jaroslav Průšek. Ačkoliv vynikl jako překladatel, popularizátor a v neposlední řadě znalec čínské literatury - klasické, lidové i moderní - jeho hlavní zásluha zřejmě leží na poli organizačním a pedagogickém. – Zemřel 7. 4. 1980.
www.libri.cz

14. září 1926 - se v Mons-en-Baroeul narodil francouzský spisovatel a esejista, autor literárně-kritických esejů a úvah Michel Butor. Představitel a teoretik tzv. "nového románu" (antirománu). Soustřeďuje se na objektivní popisy jako záznamník, odmítá psychoanalýzu a prosazuje tvrzení, že současná próza předkládá čtenářovi nesmysly. Experimentuje především s časem, prostorem a stylem literárního díla, na rozdíl od Robbe-Grilleta ale román nezbavuje lidské přítomnosti. – Zemřel 24. 8. 2016.
www.skolavpohode.cz

14. září 1936 - se v Leningradě narodil ruský básník Alexandr Kušner. Publikuje od roku 1957 se střídavými obtížemi. Spolupracoval se samizdatovým časopisem Sintaksis (1959-1960). Od počátku šedesátých let byl členem sovětského svazu spisovatelů, na sjezdy však mohl jezdit až od poloviny osmdesátých let. V sedmdesátých a osmdesátých letech publikoval, mnohé z básní však z cenzurních důvodů vydat nemohl.
www.skolavpohode.cz

14. září 1936 - se v Pavlíkově narodil český malíř a grafik Jiří Anderle, člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar a nositel mnoha cen za grafiku.
www.libri.cz

15. září 1976 - zemřel v Praze český fotograf Josef Sudek. Byl bezpochyby dosud jedním z nejvýznamnějších českých fotografů a umělců světového formátu. – Narodil se 17. 3. 1896.
www.libri.cz

16. - 20. září

16. září 1726 - byl v české části Krkonoš zastřelen poslední medvěd. Událost dodnes připomíná nástěnná malba ve vstupní hale vrchlabského zámku.
Rok do kapsy

16. září 1896 - se narodil skotský romanopisec, povoláním lékař Archibald Joseph Cronin. Autor povídek, ve kterých zachytil své lékařské zkušenosti, a populárních kriticko-realistických románů, ve kterých uplatňoval kultivované vypravěčství a vybroušený literární styl. Cronin často mísil melodramatičnost se š»astným zakončením, v jeho posledních dílech byl patrný sílící křesťanský mysticismus. Zemřel 6. 1. 1981.
www.skolavpohode.cz

16. září 1986 - zemřel v Praze český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf Karel Svolinský. Doménou Svolinského tvorby byla kresba, lyricky navazující na národní tradici; její moderní výraz byl dán kresebnou zkratkou a náznakem. Věnoval se užité a drobné grafice (návrhy řady československých známek, plakáty), knižní ilustraci (Jan Neruda, J. Seifert, Petr Bezruč, Josef V. Sládek a celá řada knih pro děti) i bibliofilským edicím. – Narodil se 14. 1. 1896.
www.libri.cz

17. září 1826 - se narodil německý matematik Friedrich Berhard Reimann, tvůrce neeuklidovské geometrie zakřivených vícerozměrných prostorů, kterou využil Einstein při formulaci obecné teorie relativity. – Zemřel 20. 7. 1866.
Rok do kapsy

19. září 1636 - zemřel v Brně moravský šlechtic, kardinál a biskup olomoucký František z Dietrichštejna, byl nejvýznamnějším představitelem a vykonavatelem protireformační politiky na Moravě před i po stavovském povstání 1618-20. Za své zásluhy byl roku 1624 povýšen do knížecího stavu. – Narodil se 22. 8. 1570.
www.libri.cz

19. září 1956 - zemřel v Praze český literární vědec, československý politik Albert Pražák, byl nejen jedním z předních činitelů domácího odbojového hnutí, ale také se aktivně podílel na vytvoření národně obranné kulturní fronty za okupace. Jeho projev ke 2. výročí úmrtí T. G. Masaryka v září 1939 v Klubu umělců byl projevem vskutku historickým. V demokratickém odboji Pražák spolupracoval nejen s V. Černým, F. Halasem, ale i řadou dalších kulturních činitelů. Vědecká práce Pražáka byla rozměrná i mnohostranná, ale vynikala i jeho ušlechtilá, noblesní osobnost. Ačkoliv byl v oblasti literární vědy uznávanou autoritou, osobně zůstal skromný. Vzdor své toleranci dokázal projevit rozhodnost a také - jak ukázalo pražské povstání - nespornou osobní statečnost. Už po válce, ale zejména po únoru 1948 byl vytlačen z politického života a "nemilost" (třebaže oficiálně nezdůrazněná) měla negativní důsledky i na jeho další vědeckou činnost. – Narodil se 11. 6. 1880.
www.libri.cz

20. září 1946 - se v jihofrancouzském lázeňském letovisku Cannes konal poprvé mezinárodní filmový festival. Během dalších let se z něj stal nejprestižnější evropský festival. Hlavní cena, Zlatá palma, je žádanou trofejí pro nejlepší producenty, režiséry, herce aj.
Rok do kapsy

21. - 25. září

21. září 1866 - se v Bromley narodil anglický prozaik, esejista a publicista Herbert Georgie Wells, uutor utopistických a vážných sci-fi příběhů, vnímavý pozorovatel prostých lidí. Má ovšem (nechtěně) na svědomí paniku a několik sebevražd, jež podnítila rádiem vysílaná Wellesova dramatizace jeho katastrofického románu - ne všichni pochopili, že se jedná pouze o hru. V Ekvádoru dokonce posluchači podpálili místní rozhlasovou stanici. Wells mj. navštívil Moskvu, kde se seznámil s Leninem. Napsal řadu populárně vědeckých děl i několik ideologicky tendenčních románů, ve svých esejích a reportážích po celý život pronikavě komentoval aktuální společenskou situaci. Kritikou a humorem navázal na tradici Dickensova díla. – Zemřel 13. 8. 1946.
www.skolavpohode.cz

22. září 1896 - se narodil český herec, režisér a dramatik Zdeněk Štěpánek. Jako mimořádný umělec zužitkoval ve svém originálním hereckém projevu odkaz minulých generací, romantismus a těžil i z expresionismu. V roce 1934 jej angažovalo Národní divadlo (ND) v Praze. Jeho významným výrazovým prostředkem byl osobitě chraplavý, drsný hlas, jenž našel veliké uplatnění v recitátorské práci a v rozhlasové dramatické tvorbě. Ve filmu hrál od počátku 20. let. Štěpánek nejen hrál, ale i režíroval a za první republiky psal divadelní hry s legionářskou tematikou. Po mnichovském diktátu byl jako oblíbený herec požádán, aby přečetl v rozhlase vládní prohlášení o odstoupení pohraničních území nacistickému Německu, což proti němu popudilo veřejné mínění. Po válce byl vyšetřován pro podezření z kolaborace, ale řízení bylo zastaveno a na podzim 1946 se vrátil na jeviště ND. Ještě za svého života se stal hlavou významné divadelnické rodiny. Herečkou byla nejen jeho první manželka Elena Hálková, vnučka básníka Vítězslava Hálka, ale herci jsou i dcera z prvního manželství Jana Štěpánková a děti z druhého manželství: synové Petr, člen činohry ND, a Martin, původně také člen činohry ND, který se v emigraci stal pracovníkem rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Dcera Kristina, provdaná Taberyová, je divadelní režisérkou.  Zemřel 20. 6. 1968.
www.libri.cz

23. září 1906 - se Praze narodil český lékař Karel Herfort, jeden ze zakladatelů československé gastroenterologie jako samostatného dílčího oboru vnitřního lékařství v letech před druhou světovou válkou. Prof. Herfort významně ovlivnil vývoj naší gastroenterologie v celé řadě oblastí. Jeho celoživotní odbornou prioritou však byly choroby slinivky břišní a endoskopie trávicí trubice. Touto tématikou se začal zabývat u nás jako první již před druhou světovou válkou a stal se mezinárodně uznávanou osobností v oboru pankreatologie. – Zemřel v roce 2000.
www.nfpj.cz/pages

23. září 1936 - se v Pohoří u Opočna narodil český básník, herec a scénárista Miloň Čepelka. Byl učitelem na základní škole v Novém Kníně a redaktorem armádní redakce v Československém rozhlase (1961-69). V roce 1967 se stal zakládajícím členem populárního Divadla Járy Cimrmana, v němž dodnes působí jako herec. Kromě sbírek veršů je též autorem řady rozhlasových her, pohádek (v loňském roce vydal kazetu Pohádky vodníka Ferdy), naučně publicistických pásem, televizní komedie, scénářů zábavných pořadů a textů písní.
www.skolavpohode.cz

Už zase bobtná a chce pukat
a opilá je po víně.
Na těch panských lukách
opovrhla dukát,
jejž prý vzít měla povinně.
Nenáležitá, nezdárná,
neukázněná – úhrnem:
Slušela by jí kasárna
či černý pokoj pod drnem
A chtěj či ne,
je tu jak vzduch,
velikonočně zmrtvýchvstalá.
A nezlobí se na ni bůh,
byť se už stokrát uchlastala.
M. Čepelka: Poezie

24. září 1896 - se narodil ve městě St. Paul americký spisovatel a scenárista Francis Scott Fitzgerald. Typický představitel "jazzového věku" a poválečné "ztracené generace", marně hledající své štěstí v hmotném rozkvětu Ameriky. Po válce se stal reklamním textařem newyorkské agentury Barron Collier. Konec jeho života byl spjat s nemocemi, rodinnými starostmi a problémy s alkoholem. – Zemřel 21. 12. 1940.
www.skolavpohode.cz

25. září 1626 - zemřel v Kutné Hoře český spisovatel Mikuláš Dačický z Heslova, rodilý rváč a soubojník, věčný sudič a vždy žíznivý milovník plného korbele, neúnavný přelétavý ctitel ženského pohlaví, nepřítel a posměšník mnichů a jeptišek, a přitom upřímně, hluboce náboženský kališník, vroucně uvědomělý Čech a nepřítel všeliké cizoty - to jsou rysy Mikuláše Dačického v životě i pojetí básnickém", napsal o něm literární historik J. Vlček. Dačický sepsal Paměti, v nichž zachytil události od roku 1575 do roku 1626. Nejobšírnější a nejzajímavější je část pojednávající o rušných událostech před českým stavovským povstáním a o prvních důsledcích jeho porážky. – Narodil se 23. 12. 1555.
www.libri.cz

25. září 1896 - se v Moskvě narodila francouzská prozaička, kritička a esejistka ruského původu Elsa Trioletová. V roce 1928 se vdala za francouzského spisovatele Louise Aragona. Aktivně se zúčastnila odboje (psala pod pseudonymem Laurent Daniel). V roce 1944 dostala Goncourtovu cenu. Ve slavném románovém cyklu varovala před bezduchou konzumní společností. Ve svých humanistických, kultivovaně napsaných a psychologicky promyšlených románech ztvárňovala aktuální témata, např. rozčarování z poválečných poměrů či osud člověka po případné atomové válce. V posledních dílech se projevily skepticistické tendence. Byla také spolupracovnicí Lettres françaises v oboru divadelní kritiky, překladatelkou a komentátorkou díla Majakovského a Čechova. – Zemřela 16. 6. 1970.
www.skolavpohode.cz

25. září 1906 - se v Praze narodil český skladatel, klavírista, dirigent a sbormistr Jaroslav Ježek. Jeho umělecká i taneční, divadelní a filmová hudba je originální a má trvalou hodnotu. Početná je jeho tvorba klavírní (Etuda, Bagatelles, Rapsodie, newyorská Toccata a klavírní sonáta atd.) a komorní: dechový kvintet, smyčcový kvartet, sonáta pro housle a klavír, 2. smyčcový kvartet (1941, New York) a další, dále písňové cykly a jiné. Hudba ke 20 hrám Osvobozeného divadla se vyznačuje výrazností melodických nápadů, harmonickou a rytmickou vynalézavostí, širokým rejstříkem námětů a aranžérskou pohotovostí. Mnohé z těchto skladeb patří k vrcholům české skladatelské produkce v oblasti populární hudby. – Zemřel 1. 1. 1942.
www.libri.cz

25. září 1916 - zemřel v Berlíně český skladatel a vojenský kapelník Julius Fučík. Krátce vedl vlastní koncertní orchestr a vydával své skladby, jichž napsal na 400. Z nich vynikly zvláště pochody. Dále psal valčíky, někdy instrumentované jako symfonické skladby. – Narodil se 18. 7. 1872.
www.libri.cz

25. září 1906 - se v Petrohradě narodil jeden z nejvýznamnějších symfoniků 20. století Dmitrij Šostakovič. Je autorem mimo jiné 15 symfonií a smyčcových kvartetů, mezi nejznámější klavírní skladby patří cyklus 24 preludií a fug. Jeho život byl poznamenán nejen těžkou srdeční chorobou, ale také rozporuplným vztahem k Sovětskému svazu. – Zemřel 9. 8. 1975.
www.konzervator.brno.indos.cz

26. - 30. září

27. září 1366 - dokonána jest kaple sv. Václava v kostele na hradě pražském nákladem císaře Karla IV. , kterouž on ozdobně stavěti začal léta 1358.
Kalendář historický národa českého

28. září 1966 - zemřel francouzský básník, prozaik a esejista, zakladatel surrealismu, jeho autoritářský teoretik a ortodoxní zastánce André Breton. Po krátkém sblížení s dadaismem připravil nástup surrealismu. Své teorie důsledně dodržoval v básnických sbírkách a psal o nich v esteticko-teoretických esejích. Byl ovlivněn Sigmundem Freudem a Henrim Bergsonem. Poezie je podle něj substancí schopnou měnit realiatu. Surrealistickému hnutí zůstal věrný po celý život. – Narodil se 19. 2. 1896.
www.skolavpohode.cz

29. září 1936 - se v Brně narodil český historik Doc. PhDr Jan Galandauer, DrSc. Zabývá se českými a rakouskými politickými dějinami konce 19. a počátku 20. století, historií prvního československého odboje a vzniku Československé republiky. Před odchodem do penze působil v Historickém ústavu Armády České republiky. Je autorem několika úspěšných monografií. V současné době se v rámci víceletého grantového úkolu intenzivně zabývá osobou českého místodržitele Františka Thuna.
www.zamekdecin.cz

30. září 1886 - zemřel v Praze český skladatel Bedřich Šimák. V roce 1855 založil na Malé straně vlastní klavírní školu. Krom vlastních skladeb upravil pro klavír některé skladby Weberovy, Listzovy a Chopinovy. – Narodil se 16. 7. 1826.
Kalendář historický národa českého

30. září 1906 - se v Brně narodil český dirigent, sbormistr, hobojista a pedagog Václav Smetáček. Už založením průkopnického Pražského dechového kvinteta (1928), v němž působil jako hobojista 27 let, osvědčil Smetáček uměleckou a organizační iniciativu. Hráčská zkušenost v České filharmonii (1930-33) s dirigentem Talichem a s význačnými hostujícími dirigenty zahraničními přivedla Smetáčka definitivně k rozhodnutí stát se dirigentem. Od roku 1934 působil v různých funkcích v rozhlase, kde získával i prvé dirigentské zkušenosti podobně jako při práci sbormistra v pražském Hlaholu. – Zemřel 18. 2. 1986.
www.libri.cz

30. září 1906 - se v Kroměříži narodil český spisovatel, redaktor časopisu Host do domu a expert na maďarštinu Jaromír Tomeček. Náměty ke svým raným prózám čerpal z divoké podkarpatské přírody. Později se inspiroval přírodou jižní Moravy a Jeseníků. V jeho dalších prózách postupně sílily reflexívní rysy. Přeložil několik divadelních her. – Zemřel 15. 7. 1997.
www.skolavpohode.cz