Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Březen 2016

1. - 5. březen

1. března 1456 - se v Krakově narodil český a uherský král z dynastie Jagellovců Vladislav II. Jagellonský. Vladislav byl nejstarším synem polského krále Kazimíra IV. Jagellonského. Ve svých patnácti letech byl roku 1471 zvolen na kutnohorském sněmu českým králem, jak určil před svou smrtí Jiří z Poděbrad. – Zemřel 13. 3. 1516.
www.libri.cz

1. března 1876 - získal patent na vůbec první ledničku na světě německý inženýr Carl Linde. Jeho lednička byla chlazená amoniakem.
Rok do kapsy

1. března 1886 - se v Rakouském Pöchlarnu narodil rakouský malíř, spisovatel a dramatik Oskar Kokoschka. S Čechami O. Kokoschku spojovala především národnost jeho otce, který do Rakouska přišel z Prahy. Kokoschkovu ranou tvorbu zprvu ovlivnila vídeňská secese, od které se však odlišoval větší expresívností podání a barevností, také jeho malířská technika byla uvolněnější. Poznání berlínského expresionismu přivodilo osobité přejmutí výtvarného principu tohoto stylu. Později se věnoval více krajinomalbě, u nás jsou známé především jeho pražské obrazy. Od 50. let vytvářel také monumentální kompozice. Kokoschka se věnoval nadále i literatuře, především dramatu. Svou první divadelní hru, Vrah, naděje žen, napsal již roku 1910. V letech 1936-38 napsal i hru Commenius (přepracoval ji pak v roce 1972 Komenský) a některá z jeho dramat byla i zhudebněna. – Zemřel 22. 2. 1980.
www.libri.cz

2. března 1926 - zemřela v Praze česká spisovatelka Vlasta Pittnerová. Ve svých realistických povídkách dobře zachytila svůj kraj i lid, jemuž srdcem zůstala blízka i za posledních let, prožitých v Praze. – Narodila se 1. 1. 1858.
Český biografický slovník XX. století

2. března 1926 - se v Praze narodil český fotograf Karel Neubert, který patří mezi klasiky české fotografie. Je autorem nejznámějších panoramat Prahy.
Český biografický slovník XX. století

3. března 1706 - zemřel v Norimberku německý barokní skladatel, varhaník a pedagog Johann Pachelbel, jeden z nejdůležitějších skladatelů období středního baroka. Složil velké množství duchovních i světských skladeb. Jeho nejznámějším dílem je Kánon v D-dur, mezi jeho další známé skladby patří Ciaccona v f-moll, Toccata v e-moll pro varhany a Hexachordum Apollinis. – Narodil se 1. 9. 1653.
https://cs.wikipedia.org/wiki

3. března 1906 - se v Oderljunga narodil švedský básník, prozaik, překladatel a literární kritik Artur Lundkvist, přední modernista švédské literatury. – Zemřel 11. 12. 1991.
Slovník severských spisovatelů

3. března 1996 - zemřela v Paříži francouzská prozaička, dramatička a scenáristka Marquerite Duras, vlastním jménem Marguerite Donnadieu. Za okupace se zapojila do odboje, stala se komunistkou, ale v polovině 50. let ze strany vystoupila. Ve své tvorbě často oživuje fantasmata, která jsou úzkostlivě střežená v podvědomí postav. – Narodila se  4. 4. 1914.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

4. března 1916 - se v Bologně narodil italský romanopisec, básník a esejista Giorgio Bassani. Ve svých dílech mimo jiné zdokumentoval život italské židovské komunity v době fašismu. – Zemřel 13. 4. 2000.
https://cs.wikipedia.org/wiki

4. března 1946 - se v Colmaru narodil francouzský historik a paleograf Jean-Claude Schmitt. Zabývá se především středověkou kulturou, problematikou herezí, lidových pověr a představ.
https://cs.wikipedia.org/wiki

5. března 1696 - se v Benátkách narodil italský malíř pozdního baroka, plodný a oblíbený freskař Giovanni Battista Tiepolo. Provedl výzdobu několika významných italských chrámů a paláců. – Zemřel 27. 3. 1770.
Rok do kapsy

5. března 1876 - se v Klenčí pod Čerchovem narodil český skladatel, klavírista, sbormistr, etnograf, sběratel a upravovatel lidových písní Jindřich Jindřich. Obstarával klavírní doprovod pěvcům Karlu a Emilu Burianovým (1911-22) a Emě Destinnové (1926-27). Vystupoval však také jako sólový klavírista i jako komorní hráč, uskutečnil na 900 koncertů v českých zemích. Jako sbormistr působil na Domažlicku a v celých západních Čechách. Jako etnograf zpracoval ve 26 svazcích slovník, mluvnici, historii, zvyky, práci a kulturu Chodů. Jeho Chodský zpěvník má 9 dílů s více než 1 400 nápěvy (4 000 textů) v dvouhlasé a tříhlasé úpravě. Skladatelské dílo Jindřicha je převážně vokální a lyrického zaměření. Význam má především jeho činnost editorská, přednášková i obecně osvětová. – Zemřel 23. 10. 1967.
www.libri.cz

5. března 1966 - zemřela ruská básnířka a překladatelka (mimo jiné i české poezie) Anna Andrejevna Achmatova, vlastním jménem Gorenková. Představitelka modernistického ruského básnického směru akméismu (literární směr v moderní ruské poezii na počátku 20. století navazující na symbolismus a deklarující primát původního přírodního bytí v poezii a přímého básnického pojmenování). – Narodila se 23. 6. 1889.
www.cesky-jazyk.cz/cjl/life.php

Když v noci čekám, zda se ke mně vrátí,
má duše zdá se být už za řekou.
Čím svoboda je, pocta a čím mládí
před milou návštěvnicí s píšťalkou.
A teď sem vešla. Závoj z tváře sňala,
pozorně do mých očí pohlédla.
Já se jí ptám: „To ty jsi diktovala
Dantovi stránky Pekla?“ Řekne :“Já.“
A. Achmatova : Múza

5. března 1906 - bylo v Berlíně za přispění cestovatele a zeměpisce Ferdinanda von Richthofena otevřeno první oceánografické muzeum na světě.
Rok do kapsy

6. - 10. březen

6. března 1806 - se v Coxoe Hall narodila anglická básnířka, nejrespektovanější žena–básník viktoriánské éry Elizabeth Barrett Browningová. Na svou dobu byla velice vzdělaná, měla povoleno navštěvovat lekce vzdělávání se svým bratrem. Svou první báseň vydala anonymně ve čtrnácti letech. Její nejslavnější sbírkou jsou Portugalské sonety. – Zemřela 29. 6. 1861.
http://wikipedia.infostar.cz/e/el/elizabeth_barrett_browning.html

6. března 1926 - v Suwalki narodil Andrzej Wajda, nejvýznamnější polský režisér, zakladatel tzv. polské filmové školy. K jeho nejvýznamnějším filmům patří Popely, Člověk z mramoru a Danton.
Rok do kapsy

7. března 1816 - zemřel český obrozenecký spisovatel Karel Ignác Thám. Velký buditelský význam přikládal divadlu a spolu se svým bratrem Václavem usiloval o zavedení českých představení. Sám překládal divadelní hry - Shakespeara, Schillera. Velké zásluhy si získal svými slovníky (například Nejnovější ouplný česko-německý slovník, aneb příhodný vejběrek slov k mluvení po česku). Zemřel v bídě na tuberkulózu v nemocnici u Milosrdných bratří. – Narodil se 4. 11. 1763.
www.libri.cz

7. března 1936 - se v Ivry narodil francouzský prozaik, básník a dramatik Georges Perec. Ve svých dílech si vytvořil vlastní pojetí textu jako prostředku, jímž skrze formalistické hříčky odhaluje fungování nesmyslného světa, který do fiktivní struktury proniká množstvím konkrétních detailů. – Zemřel 3. 3. 1982.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

G. Perec:
„Psát román není jako vyprávět něco spojeného s reálným světem. Podstatou je navázání hry mezi čtenářem a spisovatelem. Je to spojené se sváděním.”

7. března 1976 - zemřel v Bratislavě slovenský prozaik, básník, publicista a překladatel Jožo Nižnánsky. Byl autorem dobrodružně historických próz.  – Narodil se 30. 8. 1903.
Slovník slovenských spisovatelů

8. března 1906 - se v Gothenburgu narodil švédský vynálezce Victor Hasselblad. Zkonstruoval fotoaparát jedinečných vlastností pro profesionální užití. Od roku 1962 používala NASA fotoaparáty Hasselblad při kosmických letech.  – Zemřel 5. 8. 1978.
Rok do kapsy

9. března 1886 - se v Humnech u Kladna narodila česká herečka a operetní zpěvačka Božena Durasová. V roce 1914 upoutala pozornost pražského divadelního obecenstva svými výkony v hlavních ženských rolích činoherních představení hostujícího režiséra Františka Zavřela, výrazného reprezentanta berlínského divadelního expresionismu. Durasová - vedle Marie Zieglerové největší operetní hvězda prvních desetiletí 20. století - byla též oblíbenou interpretkou populárních písní v pražských kabaretech. – Zemřela 14. 12. 1961.
www.libri.cz

10. března 1926 - se v Praze narodila česká dokumentární, portrétní a reportážní fotografka Dagmar Hochová. Proslula svými cykly Děti, Síla věku, Dvojice, Svátky a slavnosti. Její dílo se vymyká dobové tvorbě nejen nekonformností námětů a tvrdošíjností v hledání a odkrývání lidských okamžiků, ale i programovou rezignací na zažité a osvědčené tvůrčí konvence. Nerespektovala žádná kompoziční pravidla, nesnášela umělé osvětlení, nezajímala jí technická preciznost. Hlavní pro ni byla síla výpovědi o člověku a té pak podřizovala vše. – Zemřela 17. 4. 2012.
Český biografický slovník XX. století
https://cs.wikipedia.org/wiki

11. - 15. březen

12. března 1916 - zemřela ve Vídni rakouská prozaička a dramatička spjatá životem i dílem s Moravou Marie von Ebner-Eschenbachová. Její literární dílo je optimistické, osobní deníky však prozrazují spíše pesimistické názory. Byla nazývána rakouskou Boženou Němcovou. – Narodila se 13. 9. 1830.
Slovník spisovatelů německého jazyka

12. března 1926 - se v Brně narodila česká operetní herečka, koloraturní sopranistka a pedagožka Inka Slavíková. Působila ve Státním divadle v Brně (1950-72) a v operetním souboru Divadla Reduta v Brně. Od roku 1966 učila na JAMU v Brně základy herecké tvorby, jevištní řeč a vytváření postav. – Zemřela 31. 12. 1972.
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=19376

12. března 1936 - se v Hollywoodu narodila americká zpěvačka a herečka Liza May Minnelli, držitelka Oscara za nejlepší ženský herecký výkon za roli v muzikálu Kabaret.
https://cs.wikipedia.org/wiki

12. března 2006 - zemřel v Kamjenci lužickosrbský prozaik, publicista, lyrik, dramatik a překladatel Jurij Brězan. K jeho nejlepším románům patří Krabat, v němž vytvořil epopej lužicko-srbského národa, která přerůstá v podobenství o dějinách národů a je jakousi moderní faustiádou. – Narodil se 9. 6. 1916.
Slovník spisovatelů německého jazyka
www.spisovatele.cz

13. března 1886 - se v Hořicích narodil český botanik a fytopatolog Eduard Baudyš. Byl jedním ze zakladatelů československé fytopatologie, zabýval se též fyziologií rostlin, mykologií a bakteriologií. Řada jeho publikací, například Hospodářská fytopathologie, Význačné choroby a škůdci polních plodin a ochrana proti nim a Zemědělská fytopatologie se staly základem pro Baudyšovy žáky a pokračovatele, ale i kolegy, jakým byl například C. Blattný. – Zemřel 26. 3. 1968.
www.libri.cz

15. března 1996 - zemřel v Mnichově německý prozaik a žurnalista Wolfgang Koeppen. Proslavil se především trilogií Tři romány, která se skládá z románů Holubi v trávě, Skleník a Smrt v Římě.Narodil se 23. 6. 1906.
https://de.wikipedia.org/wiki

16. - 20. březen

16. března 1736 - zemřel v Pozzuoli italský hudební skladatel a varhaník Giovanni Battista Pergolesi, jeden z nejvýznamnějších skladatelů neapolské školy. Narodil se 4. 1. 1710.
https://en.wikipedia.org/wiki

16. března 1926 - se v Praze narodil švýcarský básník českoněmeckého původu Franz Wurm. – Zemřel 29. 10. 2010.
Slovník spisovatelů německého jazyka

17. března 1896 - se v Kolíně narodil český fotograf Josef Sudek. Josef Sudek je bezpochyby dosud jedním z nejvýznamnějších českých fotografů a umělců světového formátu. První práce poznamenaly ušlechtilé fotografické techniky (bromoleje, 1918-22), později byl ovlivněn romantismem, který se projevuje v měkkých fotografiích s výraznou funkcí světla. Knižně poprvé vyšly Sudkovy fotografie v Družstevní práci (Svatý Vít), dále publikoval vedle řady dalších Pražský hrad (1947), monografii Josef Sudek (1956), Prahu panoramatickou (1959), Karlův most (1961) a Janáček-Hukvaldy (1971). V portrétní fotografii (J. Zrzavý, J. Seifert) na Sudka navázal grafik a fotograf Jaroslav Krejčí, který se specializoval především na divadelní prostředí. – Zemřel 15. 9. 1976.
www.libri.cz

17. března 1926 - se v Lycku narodil německý prozaik a dramatik Siegfried Lenz. Ve svých dílech analyzoval vinu německého národa a přetrvávající důsledky jeho nacistické minulosti. – Zemřel 7. 10. 2014.
Slovník spisovatelů německé literatury

17. března 1936 - se v polském Dziewietlice narodil český astrofyzik a popularizátor astronomie Jiří Grygar. Je znamenitým propagátorem astronomie. Velkou popularitu si získal jeho televizní seriál Okna vesmíru dokořán, rozhlasová vystoupení v pořadech Meteor a Domino. Zanedbatelné nejsou ani jeho přednášky po celé republice, popularizující tento vědní obor, na které se vydává na kole. Ačkoliv o popularizaci astronomie se zasloužil i historik vědy Zdeněk Horský, astronomové Josip Kleczek, Zdeněk Mikulášek a další, díky své aktivitě a televizi je Grygar nejznámější. On sám (do roku 1994 také předseda Rady České televize) se věnuje problematice meziplanetární hmoty, spektroskopie a fotometrie hvězd i dálkového průzkumu Země.
Rok do kapsy

17. března 1976 - zemřel v Římě italský filmový režisér a scenárista Luchino Visconti, rodným jménem Conte Don Luchino Visconti di Modrone. V jeho filmové tvorbě se často projevuje motiv smrti a zániku (např. filmy Vášeň, Rocco a jeho bratři, Gepard, Soumrak bohů, Smrt v Benátkách a další). Viscontiho filmy se vyznačují výrazně dlouhou stopáží, což bylo problémem při jejich uvádění do kin. Do kin se v nezkrácené verzi dostal pouze jeho raný film Natálie. – Narodil se 2. 11. 1906.
www.csfd.cz

18. března 1896 - zemřel v severoitalském Bolzanu český prozaik, dramatik, reportér a scénárista Ludvík Aškenazy. Jeho první publikované knihy byly především reportáže odpovídající dobovým schématům. Od těch se odpoutal knížkou humorných mikropovídek Dětské etudy (1955), po nichž následoval Ukradený měsíc (1956), obsahující dva pohádkové příběhy. Pro jeho dílo je příznačný čapkovský soucit a sympatie k malému, obyčejnému člověku. Pohádkové motivy, fabulační nadání a lyrická atmosféra jsou charakteristické i pro Aškenazyho jedinou větší prózu, román o trpaslíkovi Pitrýskovi a jeho putování světem: Putování za švestkovou vůní (1959). Po roce 1968 zůstal v zahraničí. – Narodil se 24. 2. 1921.
www.libri.cz

18. března 1956 - zemřel v Columbu (Ohio) americký romanopisec, povídkář, dramatik, novinář a esejista Louis Bromfield. Studoval žurnalistiku na Columbia University. Během první světové války odešel do Francie. Měl konzervativní společenské názroy a psal tradiční prózu. Obrdžel Pulitzerovu cenu (1926). - Narodil se 27. 12. 1896.
www.skolavpohode.cz

18. března 1976 - zemřel v Praze český prozaik, dramatik a kulturní publicista Norbert Frýd. Autor psychologických novel, anekdotických povídek, dobrodružných exotických románů, detektivek, cestopisných reportáží a knih pro děti. Ačkoliv strávil II. světovou válku v koncentračních táborech Terezín, Osvětim a Dachau, podařilo se mu dostudovat filosofickou fakultu na pražské Univerzitě Karlově (1945). V letech 1947-51 byl kulturním atašé ve Spojených státech a v Mexiku, poté pracoval v pražském rozhlase. – Narodil se 21. 4. 1913.
www.skolavpohode.cz

18. března 1986 - zemřel v New Yorku americký spisovatel židovského původu Bernard Malamud. Nejslavnějším spisovatelovým dílem ovšem patrně zůstává Správkař, svého druhu historický román z roku 1967, který se volně opírá o proces z roku 1913 s Mendelem Beilissem, ruským židem, obviněným z rituální vraždy křesťanského dítěte, a který byl o rok později oceněn jak Národní knižní cenou, tak Pulitzerovou cenou v kategorii próza. Spolu se Saulem Bellowem a Philipem Rothem se Bernard Malamud nejvíce zasloužil o vysoké uznání americké židovské literatury nejen ve Spojených státech, ale i ve světě. Jeho ohromné zásluhy dobře ilustruje také skutečnost, že v letech 1979 až 1981 působil jako prezident amerického PEN klubu. – Narodil se 26. 4. 1914.
www.livres.cz

18. března 1996 - v Aténách řecký básník a esejista Odysseas Elytis, vlastním jménem Alepudelis. Ve své poezii byl okouzlen sluncem a světlem řecké přírody. Po celý svůj život se hlásil k hnutí novodobého řeckého helénismu, třebaže se nikdy politicky neangažoval. V roce 1979 obdržel Nobelovu cenu za literaturu. – Narodil se 2. 11. 1911.
Vavříny literatury

Láska,
ostrovy,
zpěněná příď,
rackové nadějí.
Na stožáru vlaje
píseň moře.
Láska
a píseň,
obzory cest,
ozvěna touhy.
Na skále nevěsta
vyhlíží loď.
Láska
a loď,
kosatka naděje.
Na vlnách se houpá
ostrovní cíl.
O. Elytis: Egejské moře

18. března 1996 - zemřela v Praze česká historička umění Anna Masaryková, vnučka T. G. Masaryka. Zabývala se především českým malířstvím a sochařstvím 19. století, věnovala se i období tzv. druhého rokoka v Čechách a architektonickému vývoji Prahy přelomu 19. a 20. století. V letech 1987-88 se podílela na obnovení Masarykovy společnosti, od roku 1992 byla její čestnou předsedkyní. – Narodila se 3. 4. 1911.
Český biografický slovník XX. století
http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/anna-masarykova-delacroix--872558

19. března 1936 - se v Bratislavě narodil slovenský herec Vlado Müller. Byl představitelem silných individualit, chlapsky drsných typů, někdy i autoritativních osobností, hrál však i složité, psychicky rozvrácené postavy, jež svou zranitelností kontrastovaly s Müllerovým robustním zjevem. Od začátku 60. let hrál ve filmu. Spolupracoval s rozhlasem i dabingem. – Zemřel 20. 6. 1996.
www.libri.cz

19. března 1936 - se v Ostermundigen (kanton Bern) narodila švýcarská herečka oceněná Zlatým glóbem Ursula Andress, první Bond girl Honey Rider a dlouholetá partnerka Jeana-Paula Belmonda. Kromě snímku Dr. No si ji můžeme pamatovat z filmů Souboj Titánů, Modrý Max, Co je nového, kočičko? nebo Rudé slunce.
https://en.wikipedia.org/wiki

20. března 1936 - zemřel v Praze český nakladatel a účastník protirakouského odboje František Borový. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s rozmachem české kultury na sklonku habsburské monarchie a zejména za první republiky, který v nás dodnes vzbuzuje zasloužený respekt. – Narodil se 31. 1. 1874.
www.libri.cz

20. března 1946 - se v Českých Budějovicích narodil Pavel Lohonka–Žalman. Nestor folkové hudby, který se na českých a přilehlých scénách pohybuje už tři desetiletí. Bývalý člen skupiny Minnesengři, od roku 1982 vedoucí vlastního sdružení Žalman a spol. Autor několika stovek písní, filmových scénářů, básní a pohádek. Jeho hudební tvorba je rozeseta na bezmála padesáti titulech (albech skupin Minnesengři, Žalman a spol. a různých samplerech), kromě skupiny Nezmaři jeho písně hrají (a nahrávají) např. skupiny Stopa, Madalen, Jaroslav Lenk, Vlasta Redl, Slávek Janoušek a Věra Martinová. Byla o něm napsána jedna kniha, řada publicistických statí a mnoho novinových a časopiseckých článků. V nakladatelství Carpe Diem mu před časem vyšla knížečka pohádek Hastrmánek Žouželka.
http://music.clnet.cz/zalman/

21. - 25. březen

21. března 1546 - se v Antverpách narodil vlámský manýristický malíř, kreslíř a rytec Bartolomeus Spranger, který se stal malířem na císařském dvoře Rudolfa II. Sprangerovy obrazy pro Rudolfa II. většinou zobrazují mytologické akty v různých složitých pózách, s určitým napojením na císařovy esoterické pozdně renesanční filosofické myšlenky. – Zemřel 27. 9. 1611.
https://cs.wikipedia.org/wiki

21. března 1846 - ve Vratislavi narodil český právní dějepisec Jaromír Čelakovský, syn slavného básníka Františka Ladislava Čelakovského. Jako redaktor Ottova slovníku naučného napsal do hesla „Čechy” obsáhlou studii Dějiny právní. Zastával úřad archiváře hlavního města Prahy. – Zemřel 16. 10. 1914.
Kalendář historický národa českého

21. března 1906 - se v Praze narodil český novinář, spisovatel a literární historik František Bulánek. Psal také pod pseudonymem Franta Dlouhán. Vedle tvorby pro děti a mládež, jíž věnoval i několik odborných prací, se zaměřil především na historickou a životopisnou prózu. – Zemřel 4. 9. 1979.
Český biografický slovník XX. století

21. března 1936 - zemřel v Paříži přední ruský hudební skladatel období romantismu, učitel hudby a dirigent Alexander Konstantinovič Glazunov. Glazunov napsal osm úplných symfonií, houslový koncert, dva klavírní koncerty, sedm smyčcových kvartetů a o něco později saxofonový koncert. Velkou slávu, ale také nejlepší hudbu nalezneme v jeho Ročních dobách a houslovém koncertě. Méně známé jsou i jeho 3 balety. Velkou zásluhu nesl i na dokončení několika hlavních děl od Alexandera Borodina, z toho je zřejmě nejznámější opera Kníže Igor. – Narodil se 10. 8. 1865.
https://cs.wikipedia.org/wiki

21. března 1946 - se v Colwyn Bay (Wales) narodil britský herec Timothy Peter Dalton, který ztvárnil agenta Jamese Bonda ve dvou filmech - Dech života a Povolení zabíjet. Své herecké umění prokázal např. ve snímcích Lev zimě nebo Na Větrné hůrce.
https://en.wikipedia.org/wiki

22. března 1896 - se na Císařské louce v Praze poprvé uskutečnilo pražské derby Sparta – Slavie. Zápas skončil vítězstvím Sparty 1 : 0.
Rok do kapsy

24. března 1886 - se v Plánici na Klatovsku narodil český hudební vědec a pedagog Vladimír Helfert. Na rozdíl od staršího kolegy (a později švagra) Z. Nejedlého, do jehož smetanovského tábora zprvu patřil, se Helfert vyznačoval širokým mezinárodním rozhledem, odmítáním ideologických předpojatostí a vyspělostí metodickou. – Zemřel 18. 5. 1945.
www.libri.cz

24. března 1896 - se v Praze narodil český malíř, ilustrátor a grafik František Tichý. Základním námětem jeho výtvarného díla bylo cirkusové prostředí, které Tichý osobně poznal. Počáteční expresívní výraz se při pobytu v Paříži (od 1929) pozvolna změnil zásluhou poznání děleného rukopisu, který převzal od Georgese Seurata, jeho tvorba si však zachovala výrazný lyricko-romantický akcent. – Zemřel 7. 10. 1961
www.libri.cz

24. března 1926 - se v Sangianu narodil italský satirický dramatik, prozaik, divadelní režisér a herec, skladatel a výtvarník Dario Fo, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1997. Česky vyšly kromě několika her také jeho vzpomínky na dětství Polomyšín.
https://en.wikipedia.org/wiki

25. března 1876 - se v Praze narodil český knihtiskař, typograf, bibliofil a překladatel Karel Dyrynk. Jeho tvorba byla zpočátku ovlivněna V. Preissigem, ale poté se ubírala svébytnou cestou. Zasloužil se o české knižní typografické umění také teoreticky. Působil rovněž jako překladatel, zejména z francouzštiny. – Zemřel 2. 7. 1949.
www.libri.cz

26. - 31. březen

26. března 1916 - zemřel v Praze český vynálezce Jakub Husník. Vynalezl heliografii a reprodukoval pomocí pigmentního tisku mnoho obrazů technikou čárkovou i tónovou. Oba vynálezy byly později zdokonaleny spoluprací s jeho synem Jaroslavem, jenž objevil metodu trojbarevné reprodukce pro knihtisk. – Narodil se v roce 1837.
Kalendář historický národa českého

26. března 1926 - se v Brně narodil český dramaturg, estetik a sémiotik Ivo Osolsobě. – Zemřel 27. 9. 2012.
Český biografický slovník XX. století

26. března 1936 - se v Praze narodil český prozaik a publicista Jan Beneš. Jeho prózy, ať již vznikaly ve vlasti v 60. letech, nebo později v emigraci, se zařazují mezi literaturu autentických záznamů každodenního života, stojícího mimo politiku, daleko od doktrín.
www.libri.cz

27. března 1886 - se narodil Ludwig Mies van der Rohe, německý architekt, významný představitel funkcionalismu a mezinárodního slohu, autor světoznámé vily Tugendhat v Brně-Černých polích. – Zemřel 17. 8. 1969.
Rok do kapsy

27. března 1946 - zemřela v Praze česká spisovatelka Gabriela Preissová. Spolu s J. Herbenem a bratry Mrštíky objevila pro českou literaturu moravské Slovácko a jeho svérázný lid. Slovácku věnovala svá nejranější a zároveň umělecky nejvýznamnější díla: Obrázky ze Slovácka, a především dramata Její pastorkyňa a Gazdina roba. Úspěch těmto hrám, psaným slováckým nářečím, zajistila nejen nová tematika, ale především fakt, že přinášely na jeviště - jako jedny z prvních u nás - nový proud, realismus. Obě dramata byla ztvárněna navíc jako opery: Gazdinu robu pod jménem Eva zkomponoval J. B. Foerster, ale světové proslulosti dosáhla především Její pastorkyňa zhudebněná L. Janáčkem. Ve své pozdější tvorbě už Preissová významnějších úspěchů nedosáhla. – Narodila se 23. 3. 1862.
www.libri.cz

28. března 1936 - se v Arequipě narodil peruánský prozaik a esejista Mario Vargas Llosa, nositel nobelovy ceny za literaturu 2010. Proslavil se hned svým prvním románem Město a psi, v němž vylíčil poměry na vojenském gymnáziu v Limě. Vargas Llosa patří k autorům tzv. boomu latinskoamerického románu v 60. letech a vedle např. Gabriela Garcíi Márqueze k nejslavnějším latinskoamerickým spisovatelům. Dlouhá léta žil v Evropě, po neúspěšné kandidatuře na prezidenta Peru v roce 1990 žil ve Španělsku, získal španělské občanství a roku 1994 Cervantesovu cenu. Česky vyšly i mnohé jeho další úspěšné romány: Zelený dům, Tetička Julie a zneuznaný génius, Vypravěč, Smrt v Andách, Keltův sen a další.
Literární výročí. Čtenář 68(2). 76

28. března 1936 - se narodil český humorista, dramatik, scénárista, textař herec, učitel, režisér a cimrmanolog Zdeněk Svěrák. Je spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana a spoluautor všech 15 her tohoto legendárního divadla, autor řady písňových textů a knížek pro děti či úspěšných Povídek, Nových povídek a knihy Po strništi bos. Vedle společných scénářů s L. Smoljakem (např. Na samotě u lesa, Marečku, podejte mi pero!, Kulový blesk nebo Jára Cimrman ležící, spící) samostatně napsal scénáře k filmu Vrchní, prchni, Tři veteráni, Vesničko má středisková, Obecná škola, Kolja, Tmavomodrý svět a Vratné lahve.
Rok do kapsy
Literární výročí. Čtenář 68(2). 76

30. března 1746 - se narodil Francisco José de Goya y Lucientes, španělský malíř. Ve svých obrazech (k nejznámějším patří Sabat čarodějnic, Nahá Maja, či cyklus Hrůzy války) usiloval odhalit lidské nitro, a stal se tak předchůdcem výtvarné moderny. – Zemřel 16. 4. 1828.
Rok do kapsy

30. března 1836 - se v Jilemnici v Podkrkonoší narodil český geolog František Pošepný. Je považován za jednoho ze zakladatelů petrografie. Přešel od pouhého popisování ložisek k poznání jejich vývoje, a položil tak základy moderní montanistiky. – Zemřel 27. 3. 1895.
www.libri.cz

30. března 1856 - byl v Paříži uzavřen mír mezi Ruskem a osmanskou říší a jejími západními spojenci. Tím skončila tříletá krymská válka, v níž Rusko usilovalo o posílení vlivu na Balkáně.
Rok do kapsy

30. března 1986 - zemřel v Praze významný český flétnista, dirigent, skladatel, muzikolog a hudební publicista Milan Munclinger. Stal se spoluzakladatelem české Společnosti pro starou hudbu, vystupoval na mezinárodních symposiích, věnoval se zároveň jazzové improvizaci. V roce 1955 natočil ve spolupráci s francouzským flétnistou Jean-Pierrem Rampalem, Pražským komorním orchestrem a sólisty Ars rediviva známý Bendův flétnový koncert. Snímek byl jako součást edice Musica antiqua bohemica vyznamenán Grand Prix Akademie Charlese Crose. – Narodil se 3. 7. 1923.
https://cs.wikipedia.org/wiki

31. března 1596 - se narodil René Descartes, francouzský vědec a filozof, zakladatel novověkého racionalismu a vědeckého způsobu myšlení. – Zemřel 11. 2. 1650.
Rok do kapsy

31. března 1936 - se v Leigh on Sea narodil anglický spisovatel a esejista John Fowles, představitel postmodernismu. Je autorem románů Sběratel, Mág, Francouzova milenka, Daniel Martin, Mantisa a Larva, knihy povídek a novel Věž z ebenu, eseje Strom a knihy poznámek a myšlenek Aristos. Některá jeho díla byla zfilmována, Sběratel je u nás znám i z úspěšné divadelní dramatizace. – Zemřel 5. 11. 2005.
Slovník spisovatelů: anglická literatura
Literární výročí. Čtenář 68(2). 76