Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Květen 2016

1. - 5. květen

2. května 1476 - zemřela ve Vídni česká šlechtična Perchta z Rožmberka, asi nejslavnější z našich „bílých paní“, zjevující se na Krumlově, v Telči, Bechyni, Rožmberku, ale především v Jindřichově Hradci, kde je spjata i s tradičním rozdáváním sladké kaše chudým. Už B. Balbín přisoudil úlohu bílé paní právě Perchtě - tak, jak ji můžeme dodnes obdivovat na portrétu v bílých šatech na krumlovském zámku - dceři Oldřicha II., Rožmberka, jejíž strastiplný osud odpovídá romantické legendě. – Narodila se v Krumlově asi roku 1429.
www.libri.cz

2. května 1886 - se v Mansfeldu narodil německý expresionistický básník a spisovatel Gottfried Benn. – Zemřel 7. 7. 1956.
Slovník spisovatelů německého jazyka

2. května 1926 - se divákům poprvé představil Hurvínek. Loutku vyřezal Gustav Nosek jako překvapení pro tvůrce Spejbla Josefa Skupu. Hurvínek se tehdy objevil na jevišti úplně nečekaně, pozdravil „Rukulíbám", zakoulel očima a Spejbl i pan Skupa ho ihned přijali mezi sebe. Své jméno získal ale později, nejdříve mu říkali „Spejblátko“.
Rok do kapsy

2. května 1976 - zemřel v Praze český diplomat a politik, spolupracovník E. Beneše Zdeněk Fierlinger. – Narodil se 11. 7. 1891.
Český biografický slovník XX. století, sv. 1

3. května 1896 - se narodil v Karlíně vynikající český letec Zdeněk Lhota. Pilně se věnoval sportovnímu životu. Od automobilu přešel k letadlu a dobyl českému jménu mnoho slávy, získav množství prvních cen. Od roku 1924 byl předsedou Svazu českých pilotů a první z Čechů přeletěl kanál La Manche. Stal se obětí letecké katastrofy na letišti Monte Celio u Říma dne 8. 10. 1926.
Kalendář historický národa českého

3. května 1956 - zemřela v Bystřanech výrazná osobnost českého severu František Cajthaml-Liberté. Od konce 19. století se věnoval žurnalistice, redigoval list Severočeský dělník a angažoval se ve všech významných událostech, které se na severu Čech odehrávaly. – Narodil se 30. 3. 1868.
www.knihovna-teplice.cz (osobnosti)

4. května 1886 - se v Přelouči narodil český chirurg, světově významný zakladatel české školy hrudní chirurgie Jiří Diviš. Zabýval se chirurgií plic, srdce a perikardu, neurochirurgií a chirurgií obecnou a válečnou. Roku 1926 publikoval německy a česky Příspěvek k operační léčbě nádorů plicních, v němž popsal resekci plic, kterou provedl pro metastázu nádoru konkrétně pro vřetenobuněčný sarkom. Práci byla přiznána světová priorita v odborné literatuře francouzské, italské a americké. Z publikací zakladatele české hrudní chirurgie, jež vytvořila předpoklad pro rozvoj české kardiochirurgie po 2. světové válce, je v odborné veřejnosti nejvíce ceněna klasická monografie Chirurgické nádory mezihrudní (1954). – Zemřel 2. 7. 1959.
www.libri.cz

5. května 1846 - se narodil polský prozaik, dramatik a publicista Henryk Sienkiewicz, vlastním jménem Adam Alexandr Pius. Byl autorem historických a dobrodružných románů, knih pro mládež, sociálně-kritických povídek i cestopisných črt. Popsal boj za polskou nezávislost a pronásledování prvotních křesťanů krutým římským císařem Neronem (37-68). Laureát Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1905. – Zemřel 15. 11. 1916.
www.skolavpohode.cz

5. května 1916 - v Praze zemřel český sochař Stanislav Sucharda. Vyšel slohově z novorenesance a stal se jednou z nejvýznamnějších a vůdčích osobností českého sochařství období secese na přelomu 19. a 20. století. – Narodil se 12. 11. 1866.
www.libri.cz

6. - 10. květen

6. května 1856 - se v Příboře na Moravě narodil rakouský lékař (neurolog a psychiatr) židovského původu Sigmund Freud. Vycházel z francouzské psychiatrické školy a od poloviny 90. let 19. století se zabýval problematikou neuróz. Stal se zakladatelem významné psychoterapeutické školy - psychoanalýzy, psychoterapeutické metody a psychologické teorie. Po spojení Rakouska s Německem odešel do britského exilu, kde v Londýně 23. 9. 1939 zemřel.
www.skolavpohode.cz

6. května 1906 - se v Jilemnici narodil český pedopsychiatr a právník, překladatel a pořadatel Freudových spisů Otakar Kučera. Mimo jiné se věnoval terapeutické a výcvikové psychoanalýze. – Zemřel 25. 2. 1980.
Český biografický slovník XX. století, sv. 2

7. května 1906 - se v bavorském Günzburgu narodil český historik umění a památkář Viktor Kotrba. Vedle praxe i teorie památkové péče se zabýval především českou gotickou a barokní architekturou. Zvláštní badatelskou pozornost věnoval dílu a osobnosti Petra Parléře. – Zemřel 3. 9. 1973.
Český biografický slovník XX. století, sv. 2

7. května 1926 - se v Praze narodil český matematik Jaroslav Kurzweil, autor více než sta vědeckých prací a dvou monografií. Výrazně se podílí na činnosti Jednoty českých matematiků a fyziků, především v oblasti výuky matematiky na základních a středních školách.
Český biografický slovník XX. století, sv. 2

8. května 1886 - ohlásil americký lékárník John Pemberton nový výrobek – sirup Coca-Cola. Z léku pro povzbuzení se stal nejoblíbenější osvěžující nápoj 20. století.
Rok do kapsy

8. května 1896 - se v Jindřichově Hradci narodil český historik umění a scénický výtvarník Jan Květ. V mládí se věnoval umělecké činnosti i aktivně, provedl řadu scénických úprav (Zemské divadlo v Brně, Slovenské národní divadlo v Bratislavě), ale vytvářel i grafiku. Ve své uměleckohistorické práci se soustředil především na rukopisy a iluminace. Dále se zabýval středověkou architekturou, ale i soudobým uměním. – Zemřel 14. 7. 1965.
www.libri.cz

8. května 1936 - se v Praze narodil český dramaturg, teatrolog a překladatel Zdeněk Hedvábný. Od svého prvního angažmá v Ostravě, kam odešel s Janem Kačerem a dalšími vrstevníky, dramaturgicky spoluvytvářel generační uměleckou výpověď; jeho vývoj pak trvale ovlivnila spolupráce s Alfredem Radokem.
Český biografický slovník XX. století

9. května 1816 - vznikla nejstarší dochovaná fotografie. Jejím autorem je Francouz Joseph N. Niepce, který v Paříži vytvořil pomocí přístroje camera obscura snímek, na kterém je matně vidět výhled oknem z jeho pracovny.
Rok do kapsy

10. května 1996 - zemřel český básník Miroslav Florian. Svou básnickou tvorbou obohatil českou poezii 50. let. V 70. a 80. letech propadala jeho tvorba konformní politické aktualizaci a žánrové drobnokresbě tradičního typu. Trvalou součástí jeho tvorby byly verše pro děti. – Narodil se v roce 1931.
Český biografický slovník XX. století, sv. 1

Když do stromu se zatnou sekery,
nezasténá. Dříve než se skácí
korunou jenom lehce zatřese,
včas do bezpečí aby vzlétli ptáci.
Však perořízkem jen tak z rozmaru
když trochu bodneš do pevného kmene,
z drobounké rány tiše vytrysknou
průsvitné slzy v hloubi uzamčené.
M. Florian: Pláč

10. května 1936 - zemřel v Praze český architekt, malíř a scénický výtvarník Bedřich Feuerstein. Patrně nejvýznamnější jeho puristickou stavbou v Čechách, a také i jednou z nejdůležitějších našich staveb tohoto stylu, je krematorium v Nymburku (vytvořené společně s Bohumilem Slámou v letech 1921-25) a ze stejné doby pocházející Vojenský zeměpisný ústav v Praze-Bubenči. V letech 1921-26 vytvořil řadu scénografických návrhů. Navrhoval rovněž scény pro film, spolupracoval se švédským baletem; po delší přestávce se ke scénickým návrhům vrátil v roce 1932, kdy tvořil návrhy zejména pro Osvobozené divadlo. Poslední jeho pražskou stavbou před sebevraždou byla úprava parteru paláce Dunaj v Praze (1931). – Narodil se 15. 1. 1892.
www.libri.cz

10. května 1936 - zemřel v Praze český dramatik, prozaik a žurnalista Jaroslav Hilbert. Byl představitelem psychologického dramatu, ovlivněného Ibsenem. V hrách ze současnosti i historických tragédiích řešil mravní problémy individua. V poválečném období přešel Gilbertův vyhraněný individualismus v některých dramatech v přímou polemiku s materiálními a sociálními názory. – Narodil se 19. 1. 1871.
Malá československá encyklopedie, sv. 2

11. - 15. květen

11. května 1916 - se v Iria-Flavia narodil španělský spisovatel Camilo José Cela, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1989). Je autorem románů a novel Rodina Pascuala Duarta, Úl, Větrný mlýn a dalších.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

12. května 1946 - zemřel v Praze český malíř, grafik a ilustrátor Václav Špála. Rané dílo čerpalo z expresionismu, avšak s větším lyrickým nábojem; návštěva Paříže jej přiblížila spíše francouzskému fauvismu, z kterého pozvolna přecházel ke kubismu. Rozhodující funkci měla pro Špálu vždy barva. Definitivně se s kubistickým názorem rozešel kolem roku 1923, kterým začíná "zelené období", v němž maluje především krajiny. Po roce 1927 následovalo nejvíce ceněné "modré období", malba krajin z okolí Písku, Orlických hor a z Českého ráje, s převládajícím modrým tónem, který však není podle fauvistického způsobu konfrontován s červenou, ale je v různých odstínech svébytným prvkem uměleckého projevu. Po roce 1930 se barevná paleta opět uvolnila, i když modrá zůstala dominantní; vedle krajin maloval i zátiší. – Narodil se 24. 8. 1885.
www.libri.cz

13. května 1906 - se v Praze narodil český básník, překladatel a diplomat, synovec básníka Viktora Dyka, Viktor Kripner. Od třicátých let 20. století žil v zahraničí. –  Zemřel 22. 4. 1956.
Český biografický slovník XX. století, sv. 2

14. května 1316 - se v Praze narodil český a německý král a římský císař z dynastie Lucemburků Karel IV. Je považován za našeho nejvýznamnějšího středověkého panovníka, který dovedl české království k vrcholnému rozkvětu. Narodil se jako nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny a při křtu dostal jméno obvyklé v přemyslovském rodě Václav. V roce 1323 ho otec odvezl na francouzský dvůr k vychování. Po sedmiletém pobytu ve Francii a Lucembursku působil Karel jako správce severoitalských držav svého otce. V roce 1333 si část české šlechty vynutila na Janu Lucemburském, aby se Karel vrátil a ujal se vlády v zemi. V Čechách navazoval Karel IV. téměř ve všech oblastech na přemyslovské dědictví. Svým panovnickým úsilím znovu posílil centralizovanou monarchii, když dokázal najít kompromis mezi panovnickou mocí a politickými nároky šlechty. Prvním jeho významným počinem bylo již roku 1344 založení pražského arcibiskupství, o něž marně usilovali už jeho předchůdci. Tím nejen vymanil českou církev z německého područí, ale pozdvihl tím zejména prestiž Prahy jako sídelního města a centra českého království. – Zemřel 29. 11. 1378.
www.libri.cz

15. května 1886 - se narodila americká básnířka Emily Dickinsonová. Její básně nebyly za jejího života téměř publikovány a až do své smrti byla neznámá. Vzápětí se ale stala jednou z nejvýznamnějších amerických básnířek a bývá řazena k největším světovým lyrikům všech dob. A co více – dnes je dokonce považována za spoluzakladatelku moderní, na evropské tvorbě nezávislé americké poezie. – Narodila se 10. 12. 1830.
www.ikoktejl.cz

Louka se dělá vesele:
Pár včel a trochu jetele,
nebo jen jetel a jedna včelka
- a louka je celá,
přidáš-li snění,
a snění stačí,
když včelka není.
E. Dickinsonová

15. května 1926 - se v Liverpoolu narodil anglický dramatik Peter Shaffer, autor proslulé hry Amadeus, kterou zfilmoval Miloš Forman podle Shafferova scénáře, oceněného později Oscarem. Velký úspěch měly i další Shafferovy hry Equus, Královský hon na slunce či Laskavec a andělika.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

16 - 20. květen

16. května 1886 - se v Moskvě narodil ruský básník, esejista a kritik Vladislav Chodasevič. Po bolševické revoluci opustil spolu se svou manželkou, spisovatelkou Ninou Berberovovou, Rusko. V češtině vyšel výbor z jeho díl pod názvem Těžká lyra. – Zemřel 14. 6. 1939.
www.iliteratura.cz

16. května 1926 - se ve Zvolenu narodil český historik umění Jaromír Homolka. Zabývá se zejména problematikou geneze a významu krásného slohu, usiluje o komplexní postižení vývojových souvislostí českého středověkého umění.
Český biografický slovník XX. století, sv. 1

17. května 1926 - se v Praze narodil český lékař a spisovatel Ludvík Souček, autor literatury faktu a sci-fi pro děti a mládež, popularizoval tzv. záhadologické teorie. Je autorem knih Tušení stínu, Tušení souvislosti, Otazníky nad hroby a mnoha dalších knih. – Zemřel 27. 12. 1978.
Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež

17. května 1926 - se v Praze narodil český literární kritik, prozaik a překladatel Josef Vohryzek. Kromě experimentálních próz ovlivněných moderními směry, spočívá těžiště jeho tvorby v kritice stavějící na uměleckých hodnotách. – Zemřel 28. 8. 1998.
Český biografický slovník XX. století, sv. 3

20. května 1866 - vypověděna válka prusko–rakouská, která se pak ukončila mírem pražským ze dne 23. srpna.
Kalendář historický národa českého

20. května 1946 - se v Liberci narodil český novinář, prozaik, scénárista a překladatel Pavel Frýbort, vlastním jménem Pavel Hříšný; autor čtenářsky vděčných akčních próz s kriminálními zápletkami a společensko-kritickou tendencí. – Zemřel 27. 3. 2007.
Český biografický slovník XX. století, sv. 1
Slovník českých spisovatelů: Libri

21. - 25. květen

21. května 1996 - zemřela v Praze česká zpěvačka a herečka Ljuba Hermanová, vlastním jménem Luběnka. Na hereckou dráhu nastoupila jako šestnáctiletá a postupně prošla takřka všemi pražskými hudebními divadly. Do vysokého věku byla aktivně činná a udržovala si obdivuhodnou pohybovou a taneční kondici. – Narodila se 23. 4. 1913.
Český biografický slovník XX. století, sv. 1.

23. května 1876 - zemřel slovenský národní buditel a básník Janko Kráľ. Byl nejbojovnějším básníkem Štúrovy školy a představitelem slovenského revolučního romantismu, v jehož poezii hlasitě zazněly tóny osobního buřičství a vzpoury proti soudobé společnosti. – Narodil se 24. 4. 1822.
www.libri.cz

23. května 1906 - zemřel norský dramatik a básník Henrik Ibsen. Od romantismu postupně přešel přes kritický realismus a symbolismus k naturalismu. Vytvořil pregnantní, hovorové norštině blízkou jazykovou a pevnou stavbu s minimální expozicí a plnou koncentrací na konflikt, v jehož průběhu se teprve odhalují jeho minulé kořeny a charaktery postav. V roce 1864 odjel do Itálie a takřka třicet let žil v zahraničí, zejména v Německu. Zemřel v Kristianii (Oslo). – Narodil se 20. 3. 1828.
www.skolavpohode.cz

24. května 1686 - se narodil dánský fyzik Daniel Gabriel Fahrenheit. Značně zdokonalil přístroje na měření výšky a tlaku vzduchu. Byla po něm pojmenována teplotní stupnice, která se dodnes používá v anglosaské oblasti. Bod varu je 212 stupňů Fahrenheita.
Rok do kapsy

26. - 31. květen

26. května 1876 - zemřel v Praze český politik a historik František Palacký. Nemnoho osobností v dějinách národů získá přívlastek "otec národa", který plným právem přináleží českému učenci, politikovi, poslanci ústavodárného sněmu let 1848-49, zakladateli novodobého českého dějepisectví - F. Palackému. – Narodil se 14. 6. 1798.
www.libri.cz

28. května 1906 - se v Rožmitále pod Třemšínem narodil český herec a pedagog Miloš Nedbal. Byl typickým představitelem realistického, moderního herectví ovlivněného avantgardou. Výrazný herec s civilním, uměřeným a profesionálně odstínovaným projevem si diváky i posluchače rozhlasu získával dokonalou dikcí mužného hlasu. Již od mládí byl pro jeho postavy typický jistý sarkasmus. Měl smysl pro groteskní nadsázku a intelektuální humor. – Zemřel 31. 10. 1982.
www.libri.cz

28. května 1836 - zemřel v Paříži český hudební skladatel a pedagog Antonín Rejcha. Jeho opery sice nezískaly širší ohlas, tím více je však Rejcha ceněn jako teoretik a pedagog. Nejpočetnější jsou přitom jeho skladby komorní, zejména dechová kvinteta. Pro orchestr složil dvě symfonie a jednu overturu. Slohově jsou zařazovány na přechod klasicismu k romantismu. - Narodil se 27. 2. 1770
www.libri.cz

29. května 1916 - se v Blatné, okr. Strakonice, narodil český akordeonista a hudební skladatel Kamil Běhounek. Jako skladatel patřil k průkopníkům české swingové písně na původní texty Karla Kozla. – Zemřel 9. 12. 1983.
Český biografický slovník XX. stol., sv. 1

29. května 1916 - zemřel český nakladatel Jan Otto. Přelom 19. a 20. století představoval jakousi zlatou éru českých nakladatelů. Dodnes jsou jména jako Vilímek, Laichter, Topič, Kočí a celá řada dalších skutečnými pojmy. Vzdor jejich nesporným nakladatelským zásluhám je však zastiňuje Jan Otto, který se - v hovorovém jazyce jako Oťák - stal synonymem pro žel dosud nepřekonanou českou univerzální encyklopedii. Jejích 28 dílů (včetně 1 dílu doplňků) vycházelo v Ottově nakladatelství v letech 1888-1909, pracovalo na ní několik stovek odborných spolupracovníků a jen několik redaktorů. – Narodil se 8. 11. 1841.
www.libri.cz

29. května 1946 - zemřel v Praze český malíř Augustin Ságner. Byl absolventem AVU a pracoval jako profesor kreslení na duchcovském gymnáziu. Pracoval ve Sdružení výtvarných umělců severočeských a udržoval spojení s řadou našich předních spisovatelů i výtvarných umělců. Vystavoval v řadě měst nejen v severních Čechách, ale i v ostatních krajích. - Narodil se 13. 12. 1891.
databáze regionálních autorit Regionální knihovny Teplice

30. května 1416 - byl v Kostnici upálen český filosof, náboženský myslitel a reformátor Jeroným Pražský. Po Husově uvěznění se Jeroným Pražský vypravil do Kostnice s cílem pomoci mu svou výřečností a obhájit čistotu víry v českých zemích. Brzy po svém příchodu na koncil v dubnu 1415 však poznal, že jeho pomoc nebude Husovi příliš platná, neboť císař Zikmund na jeho žádost o Husovo propuštění ze žaláře ani neodpověděl. Začal zároveň tušit, že se sám ocitl ve velkém nebezpečí. Podařilo se mu uprchnout z města, ale byl dostižen, v řetězech doveden nazpět a v květnu uvržen do těžkého žaláře. Byl upálen na stejném místě jako Hus na rýnském břehu necelý rok po jeho popravě. – Narodil se kolem roku 1380.
www.libri.cz

30. května 1866 - poprvé byla provedena Smetanova opera Prodaná nevěsta, jejíž úspěch byl největším triumfem života Mistrova. Národní ráz této zpěvohry, komponované na text Karla Sabiny, učinil z Prodané nevěsty nejoblíbenější operu vůbec a vrcholný výraz osobitosti naší hudby.
Kalendář historický národa českého

30. května 1926 - se v Chrudimi narodil český lékař-radiolog, čelný představitel české nukleární medicíny Zdeněk Dienstbier. Roku 1990 založil Ligu proti rakovině.
Český biografický slovník XX. století, Sv. 1

30. května 1926 - se narodil v Ronově nad Doubravou český právník a právní historik Jaromír Kincl. Zabýval se především problematikou římského práva a barbarských zákoníků. – Zemřel 15. 4. 1993.
Český biografický slovník XX. století

31. května 1956 - zemřel v Praze český technik a průkopník letectví Pavel Beneš. V roce 1913 se stal spoluzakladatelem aviatického klubu a v roce 1919 spoluzakladatelem firmy Avia v Praze. Zabýval se konstrukcí letadel, zejména kluzáků. – Narodil se 14. 6. 1894.
Český biografický slovník XX. století