Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Duben 2016

1. - 5. duben

1. dubna 1926 - se v Cambridge (Massachusetts) narodila americká spisovatelka Anne McCaffrey, autorka románů a povídek žánru sci-fi a fantasy. – Zemřela 21. 11. 2011.
https://en.wikipedia.org/wiki

1. dubna 1966 - zemřel v Dublinu irský prozaik, dramatik a novinář Flann O‘Brien, vlastním jménem Brian O‘Nolan. Patřil mezi nejvýznamnější autory irské literatury 20. století. – Narodil se 5. 10. 1911.
https://en.wikipedia.org/wiki

1. dubna 1976 - zemřel v Paříži německý malíř (autodidakt), grafik a sochař Max Ernst, který velkou část svého života strávil ve Franciia v USA. Patřil mezi zakladatele dadaismu a surrealismu. Ve svém díle používal nevšední výtvarné techniky, významná jsou i jeho sochařská díla. – Narodil se 2. 4. 1981.
www.artmuseum.cz
https://cz.wikipedia.org/wiki

2. dubna 1916 - se v Milovicích narodil český dramatik Miloslav Stehlík. Patřil k zakladatelům Realistického divadla v Praze. Je autorem řady divadelních her, které s dobovou poplatností reagují na realitu české poválečné vesnice. – Zemřel 15. 8. 1994.
Český biografický slovní XX. století

2. dubna 1946 - se v Leicesteru narodila anglická spisovatelka, publicistka a dramatička Sue Townsendová. Psala především humoristické romány, literární úspěch jí přinesla série knih o Adrianu Moleovi. – Zemřela 10. 4. 2014.
Slovník spisovatelů: anglická literatura ...

3. dubna 1876 - se ve Zlíně narodil Tomáš Baťa, jeden z nejúspěšnějších podnikatelů v české historii, který z Československa udělal světovou obuvní velmoc. – Zemřel 12. 7. 1932.
Rok do kapsy

4. dubna 1806 - zemřel v Benátkách italský dramatik, básník a prozaik Carlo Gozzi. Psal satiry na své současníky Pietra Chiariho a Carla Goldoiho, kterému vyčítal použití francouzských (tj. cizích) forem. Své pohádky psal na základech italské coommedie dell arte a na náměty lidových pohádek. Narodil se 13. 12. 1720.
https://cz.wikipedia.org/wiki

4. dubna 1846 - se v uruguayském Montevideu narodil francouzský básník Comte de Lautrréamont, vlastním jménem Isidore Lucien Ducasse. Pro své individualistické revoltující dílo si zvolil formu básně v próze a naplnil ji sarkastickým absurdním, černým humorem, sebeironií a místy i parodií romantických postupů. – Zemřel 24. 11. 1870.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů
https://cz.wikipedia.org/wiki

4. dubna 1876 - se v Paříži narodil francouzský malíř období fauvismu a kubismu, sochař a spisovatel Maurice de Vlaminck. Patřil mezi první sběratele afrického umění. – Zemřel 11. 10. 1958.
https://en.wikipedia.org/wiki

4. dubna 1916 - se v Čáslavi narodil český paleontolog Zdeněk Vlastimi Špinar. Snažil se o popularizaci paleontologie obratlovců, na publikacích spolupracoval se Zdeňkem Burianem. – Zemřel 14. 8. 1995.
www.databazeknih.cz

4. dubna 1946 - se v Budapešti narodil významný maďarský prozaik, dramatik, básník, esejista a publicista György Spiró, z jehož díla vyšel česky román Pod značkou X a několik divadelních her (Kuřecí hlava, Šejdíř, Zahrada aj.).
https://en.wikipedia.org/wiki

5. dubna 56 př. n. l. - římští vojevůdci Gaius Julius Caesar, Marcus Lucinius Grassus a Gnaeus Pompeius potvrdili dohodu o tzv. prvním triumvirátu, který je zavazoval jednat v říši ve shodě mezi sebou a který uzavřeli již v roce 60. př. n. l. Triumvirát se stal základem pro Caesarův vzestup k moci.
Rok do kapsy

5. dubna 1876 - se v Pardubicích narodil český egyptolog František Lexa. Jeho oborem je starodávná kultura egyptská, již první u nás systematicky pěstuje. Mnohé texty převedl Lexa z originálů hieroglyfických i hieratických a přeložil ukázky z kodexů démotických i koptských. – Zemřel 13. 2. 1960.
Novák - Novák:  Přehledné dějiny

5. dubna 1956 - se v Stanmore narodil anglický spisovatel Anthony Horowitz. Vedle knih pro dospělé je i autorem úspěšných sérií pro děti a mládež o Alexu Riderovi a Síla pětice.
www.spisovatele.cz

6. - 10. duben

6. dubna 1826 - se v Paříži narodil francouzský malíř a kreslíř Gustave Moreau. Byl předním představitelem malířského symbolismu a tvůrcem evropské secese. Inspiroval se italskou raně renesanční malbou, tematicky však byl jeho okruh malířství daleko širší a zahrnoval prakticky všechny legendy a báje minulosti i výpravná biblická témata. – Zemřel 18. 4. 1898.
www.artmuseum.cz

6. dubna 1876 - se v Praze narodil český herec Rudolf Deyl starší. Hrál u několika divadelních společností, věnoval se i pedagogické a organizátorské činnosti. Při vytváření postav se soustředil zejména na mluvený projev. Hrál v němém i ve zvukovém filmu. Byl autorem několika divadelních memoárů. – Zemřel 16. 4. 1972.
Český biografický slovník XX. století

6. dubna 1896 - z popudu francouzského barona Pierre de Coubertina začaly v Athénách první olympijské hry novověku. Zúčastnilo se jich 311 sportovců z 13 zemí. Coubertin zamýšlel hrami přispět k většímu porozumění mezi národy.
Rok do kapsy

7. dubna 1726 - se v Shrewsbury narodil anglický hudební historik, skladatel a varhaník Charles Burney. – Zemřel 12. 4. 1814.
https://en.wikipedia.org/wiki

7. dubna 1966 - se v Kladně narodila česká zpěvačka, držitelka několika Českých slavíků, Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková.
Český biografický slovník XX. století

8. dubna 1936 - zemřela v Praze česká spisovatelka Božena Benešová. V psychologicky jemně propracovaných povídkách a novelách vykreslila postavy mladých lidí, kteří s bolestnou deziluzí poznávají citovou a mravní prázdnotu a pokrytecké konvence maloměstského prostředí. – Narodila se 30. 11. 1873.
Český biografický slovník XX. století

9. dubna 1626 - zemřel v Londýně anglický filozof a státník, který se stal zakladatelem empirismu, sir Francis Bacon, vlastním jménem Baron Baco z Verulam. V roce 1597 prohlásil velmi slavnou větu Scientia potestas est, která se dá se přeložit jako: Vědění je moc. Mimo jiné vymyslel šifru k zabezpečení diplomatické korespondence a zabýval se schématem univerzálního jazyka.  – Narodil se 22. 1. 1561.
http://cs.wikipedia.org/wiki

9. dubna 1936 - se v městě Akka v severní Palestině narodil významný libanonský spisovatel palestinského původu Ghassán Kanafání. Ve 12 letech byl nucen se svou rodinou opustit vlast v důsledku izraelské okupace, podobně jako statisíce jiných rodin palestinských Arabů. Po krátkém pobytu v Libanonu přesídlila rodina do Sýrie. Jeho literární a politická činnost, stejně jako neobyčejní popularita v celém arabském světě způsobily, že se ocitl na černé listině izraelské rozvědky, která do jeho auta umístila bombu. – Zemřel při výbuchu 8. 7. 1972.
http://meccaaudio.blogspot.cz/2012/02/navrat-do-hajfy-ghassan-kanafani.html

9. dubna 1986 - zemřel ve Vídni český historik, heraldik, esejista a publicista Karel VI. Schwarzenberg, kníže z orlické větve rodu Schwarzenbergů. Za 2. světové války bojoval proti nacismu a po nástupu komunistického režimu v únoru 1948 odešel z republiky do exilu. – Narodil se 5. 7. 1911.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_VI._Schwarzenberg

10. dubna 1966 - zemřel v Combe Florey anglický prozaik Evelyn Arthur St. John Waugh, autor románů Sestup a pád, Křehké nádoby, Hrst prachu či Drazí zesnulí. Byl satirik a humorista píšící především tragické grotesky nemilosrdně kritizující tzv. vyšší společnost. – Narodil se 29. 10. 1903.
Slovník spisovatelů: anglická literatura ...

11. - 15. duben

11. dubna 1926 - se v městě Fischen narodil německý historik a publicista Franz Herre. Je autorem řady populárních knih zabývajících se především dějinami Rakouska a Německa.
http://de.wikipedia.org/wiki

12. dubna 1986 - zemřel v Moskvě ruský spisovatel, dramatik, scenárista a novinář Valentin Petrovič Katajev. – Narodil se 28. 1. 1897.
https://cs.wikipedia.org/wiki

13. dubna 1906 - se v Dublinu narodil spisovatel a dramatik irského původu Samuel Beckett, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1969), významný představitel literární avantgardy, tvůrce "absurdního dramatu", autor slavné hry Čekání na Godota. – Zemřel 22. 12. 1989.
Rok do kapsy

13. dubna 1956 - zemřel v Neukirchenu německý expresionistický malíř a grafik Emil Nolde, vlastním jménem Hans Emil Hansen. Jako většina německých expresionistů ovládal techniku dřevořezu a akvarelu, maloval olejem. Mezi časté náměty jeho obrazů patří krajiny, květiny, biblické a fantaskní výjevy. – Narodil se 7. 8. 1867.
www.artmuseum.cz

14. dubna 1746 - se v Praze narodil český malíř, kreslíř, řezbář a mědirytec Ludvík Kohl. Patřil ke generaci J. J. Q. Jahna, "postižené josefínskými reformami". Nebylo církevních lukrativních zakázek, a proto se v této době malíři orientovali na jiné žánry. – Zemřel 18. 6. 1821.
www.libri.cz

14. dubna 1986 - zemřela v Paříži francouzská existencialisticky zaměřená prozaička Simone Lucie-Ernestine-Marie-Bertrand de Beauvoirová, životní družka Jean-Paul Sartra. Ve svých románech se zaměřila na morální a metafyzickou problematiku, ve feministických esejích zase rozebírala postavení ženy ve společnosti. Psala rovněž memoáry a autobiografické příběhy. – Narodila se 9. 1. 1908.
www.skolavpohode.cz

15. dubna 1886 - se v Kronštadtu narodil ruský básník, prozaik, překladatel francouzské a anglické poezie, literární kritik a teoretik Nikolaj Stěpnovič Gumiljov, manžel básnířky Anny Achmatovové. Byl zakladatelem skupiny „Cech básníků", jejímž programem byl akméismus; česky vyšel výbor z jeho básní Cizí nebe. Byl popraven po jednom z prvních vykonstruovaných procesů po bolševické revoluci. – Zemřel v srpnu 1921.
https://cs.wikipedia.org/wiki

15. dubna 1936 - zemřel v Mladé Boleslavi český malíř a ilustrátor Věnceslav Černý. Věnoval se ilustraci jak knižní, tak i časopisecké. Ilustroval zejména knihy Aloise Jiráska, Karla Maye, Julese Verna a Henryka Sienkiewicze. – Narodil se 7. 1. 1865.
Český biografický slovník XX. století

15. dubna 1986 - zemřel v Paříži francouzský dramatik, romanopisec a básník Jean Genet. Vyrůstal jako dítě odložené v útulku. Jeho život byl sérií útěků, toulek a cest. Jeho prozaická tvorba je ovlivněna existencialismem. Svět spodiny, který je pro jeho tvorbu typický, však neodsuzuje, ale naopak snaží se jej estetizovat – pokouší se vytvářet morálku, která je v rozporu s naším mravním kodexem. – Zemřel 15. 4. 1986.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

J. Genet:
„U mnoha lidí se láska k bližnímu omezuje na to dávat jim dobré rady, podle nichž by se sami nikdy neřídili."

16. - 20. duben

16. dubna 1896 - se v Ostravě-Vítkovicích narodila česká komunistická novinářka Jožka Jabůrková. – Zahynula 31. 7. 1942 v koncentračním táboře Ravensbrück.
Český biografický slovník XX. století

16. dubna 1896 - se v rumunském Moinesti narodil francouzský básník, esejista a dramatik rumunsko-židovského původu Tristan Tzara, vlastním jménem Samuel Rosenstock. V roce 1916 žil v Curychu, kde byl jedním z těch, kdo založili v kabaretu Voltaire hnutí dada. Od roku 1919 žil v Paříži, kde ovlivnil kubistické a futuristické umělce, spolupracoval např. s André Bretonem. – Zemřel 25. 12. 1963.
https://cz.wikipedia.org/wiki

17. dubna 1696 - zemřela v Grignanu francouzská spisovatelka a autorka dopisů, markýza Marie de Rabutin Chantal de Sévigné. Prožila poměrně rušný život na pozadí politických konfliktů doby Ludvíka XIV. Její literární tvorbu tvořily rozsáhlé dopisy, které adresovala své vlastní dceři a které v mnohém připomínaly deník. V roce 1734 byla vydána její sbírka dopisů, která zahrnuje korespondenci z let 1664-1694. –Narodila se 5. 2. 1626.
Slovník francouzských spisovatelů
https://cs.wikipedia.org/wiki/

17. dubna 1826 - se narodil významný cestovatel, mecenáš a organizátor českého kulturního života, Vojtěch Náprstek. V rodinném domě v Praze založil národopisné muzeum mimoevropských kultur. – Zemřel 2. 9. 1884.
Rok do kapsy

18. dubna 1906 - se v Praze narodil český loutkový režisér, dramaturg a pedagog Erik Kolár. Za okupace byl perzekvován pro svůj židovský původ a internován v Terezíně. Po válce se výrazně podílel na formování sítě profesionálních loutkových scén. Jako dramaturg Ústředního loutkového divadla v Praze získal pro loutkové divadlo několik významných autorů, například J. Kainara, J. Vladislava i L. Aškenazyho. Pro své politické názory a činnost v Koordinačním výboru uměleckých svazů v letech 1968-69 byl nucen odejít z DAMU i z Ústředního loutkového divadla a podruhé v životě mu byla znemožněna další umělecká i veřejná činnost. Posmrtně v roce 1994 vyšel jeho román Vila Humbolt. – Zemřel 16. 1. 1976.
www.libri.cz

18. dubna 1966 - získal slovenský film režisérů Jána Kadára a Almara Klose Obchod na Korze cenu Americké filmové akademie Oscar jako nejlepší neanglicky mluvený film roku 1965. Film byl natočen podle povídky Ladislava Grosmana. V hlavních rolích vynikli Jozef Kroner a polská herečka Ida Kaminska.
www.libri.cz

21. - 25. duben

21. dubna 1816 - se v Thorntonu narodila anglická spisovatelka Charlotte Brontëová, autorka slavných románů Jana Eyrová a Villette. – Zemřela 31. 3. 1855.
Rok do kapsy

21. dubna 1906 - zemřel v Praze český malíř Karel Liebscher. Proslul hlavně jako ilustrátor. Jeho prací byly vyzdobeny celé Hrady a zámky Augusta Sedláčka i Ottovy veliké Čechy. – Narodil se 24. 2. 1851.
Kalendář historický národa českého

21. dubna 1926 - se v Londýně narodila Alžběta II., královna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Narodila se jako první dítě Alberta, vévody z Yorku, a Alžběty Bowes-Lyons, dcery 14. hraběte ze Strathmore a Kinghorne. V souvislosti s krizí britské monarchie způsobené úmyslem tehdejšího krále Eduarda VIII. oženit se s Wallis Simpsonovou se její otec stal v roce 1936 králem Spojeného království pod jménem Jiří VI. Jejím nástupcem je syn Charles.
http://cs.wikipedia.org

21. dubna 1926 - se v Praze narodil český sochař Olbram Zoubek. Na přelomu 50. a 60. let se již vyhranil Zoubkův osobitý styl. Figurální plastiky mají charakteristicky redukované tvarování, výraznou vertikalitu a rozrušený povrch; v poslední tvorbě se odráží vnitřní spřízněnost s antikou. Výrazným způsobem se Zoubek zasloužil o rozvoj naší architektonické plastiky.
www.libri.cz

22. dubna 1986 - zemřel v Prazel český malíř a návrhář hraček Viktor Fixl. Zabýval se dřevěnou hračkou s konstrukčními prvky didaktickým zaměřením, určenou především mateřským školkám. – Narodil se 1. 4. 1914.
Český biografický slovník XX. století

22. dubna 1976 - zemřel ve Vídni český režisér a dramatik Alfréd Radok. Ve svém díle syntetizoval podněty meziválečné avantgardy s moderními poválečnými divadelními postupy a zásadní úlohu v jeho tvorbě sehrála veliká imaginace a schopnost pohlížet na okolní svět expresívníma očima. – Narodil se 17. 12. 1914.
www.libri.cz

23. dubna 1616 - zemřel v Madridu španělský romanopisec, dramatik a básník Miguel de Cervantes y Saavedra, dovršitel renesanční prózy. Bezprostředním podnětem jeho tvorby bylo zesměšnění španělských rytířských románů, ale dílo se nakonec rozvinulo v široký obraz lidského života vůbec. Autor idylicko-pastýřského románu, románu ve stylu počínajícího baroka, veršovaných her klasického typu (z nichž jsou známy zejména tragédie), prózou psané mezihry pak vynikají svou svěžestí a humorem. – Narodil se 29. 9. 1547.
www.skolavpohode.cz

23. dubna 1616 - zemřel ve Stratfordu největší anglický i světový dramatik a básník William Shakespeare, vrcholný umělecký představitel evropského humanismu a pozdní renesance, nejvýznamnější představitel alžbětinského divadla. Napsal přibližně 39 divadelních her. Do roku 1600 se zabýval především komediemi a historickými hrami z anglických dějin. Jeho dílo nenese ani stopy po antické osudovosti nebo po středověké podřízenosti víře, naopak je světské, jeho neobyčejně rozmanití hrdinové jsou sami strůjci svého osudu, jejich činy vyplývají z jejich charakteru. Nejsou to také jen nositelé idejí, ale složité a často rozporné, živoucí povahy. – Narodil se 23. 4. 1564.
www.skolavpohode

Když povážím, že vše, co zrodí tato zem,
vždy jenom okamžik v plnosti může kvést,
že vše, co zřím, je jen nesmírným jevištěm,
na kterém hovoří tajemné síly hvězd,
když pomyslím, že vše, člověk tak jako květ,
roste a umírá pod stejnou oblohou,
za mlada plné sil, kloní se tíhou let a potom
a potom odchází v nepomět bezednou,
při této myšlence, že míjí každý tvar,
vás vidím před sebou v největším rozkvětu,
neboť i v něm se již umlouvá Čas a Zmar,
jak změnit mládí, den, v stáří a temnotu.

Já ale bojuji s tím Časem - z lásky k vám;
vše, co vám uloupí, já pro vás uchovám.
W. Shakespeare: Sonety , č. 15

23. dubna 1986 - zemřel v Chicagu francouzský religionista, prozaik a esejista rumunského původu Mircea Eliade. Autor významných prací o světových náboženstvích, východních filosofických doktrínách, mýtech a mytologiích. V rumunsky psané beletristice zpočátku vyznával koncepci autentična a bezprostřední zkušenosti, později se přiklonil k dávným zdrojům imaginace z lidových pověr a obřadů, z řecké a indické mytologie, což dalo originální tvářnost jeho fantastickým novelám a povídkám. – Narodil se 9. 3. 1907.
www.skolavpohode

24. dubna 1936 - zemřel v Benešově český herec, režisér, malíř, dramatik, spisovatel a žurnalista Emil Artur Longen, vlastním jménem Emil Pittermann. Patřil k zakladatelské generaci moderního českého umění. Prošel četnými pražskými kabaretními scénami. Uměleckého vrcholu v úsilí o lidový kabaret dosáhl v Revoluční scéně, kde uvedl první dramatizaci Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka. – Narodil se 29. 7. 1885.
Český biografický slovník XX. století

25. dubna 1886 - se v Praze narodil český básník a překladatel, tvůrce proletářské poezie, starší bratr Jana Aldy Jindřich Hořejší. Jeho intimní lyrika je charakteristická splynutím subjektivních pocitů a nálad s obecně působící problematikou sociální spravedlnosti, často v protikladu snu a skutečnosti. Poslední dva roky života se léčil na plicní chorobu v dobříšském sanatoriu. – Zemřel 30. 5. 1941.
www.skolavpohode.cz

Na rozcestí se přijde Heraklea
(je stará to sic věc, však znovu pravdivá)
a Paní dvě tě přijdou přesvědčovat
a duše váhavě se na ně zadívá.

Ta jedna třebas tiché štěstí dává,
o povinnostech, úkolech ti mluví -
a druhá v tobě bůhvíco zas vidí
a velkost tobě - za smrt druhé dává.

Snad obě lhou, snad obě mluví pravdu,
snad jenom jedna z nich dí slova pravdivá…
Neptáš se která, zhrdne trochu duše
a v oči druhé víc se trochu zadívá.
J. Hořejší: Cestou

26. - 30. duben

26. dubna 1616 - byl Jan Ámos Komenský ordinován na kněze či kazatele Jednoty bratrské.
Kalendář historický národa českého

26. dubna 1986 - došlo v ukrajinské atomové elektrárně u Černobylu k dosud největší katastrofě v dějinách mírového využívání atomové energie. Při havárii reaktoru bylo vyzářeno 40krát více radioaktivity než při svržení atomové bomby na Hirošimu. Sovětský svaz oznámil katastrofu až tři dny poté, když byly v Evropě naměřeny hodnoty zvýšeného záření.
Rok do kapsy

27. dubna 1896 - se v Burlingtonu v Iowě narodil americký chemik Wallace Hume Carothers. Vynalezl prakticky využitelný způsob výroby syntetických vláken a vyrobil první "nylon". Byl též první, kdo v Americe vyrobil umělý kaučuk (neoprén). – Zemřel 29. 4. 1937.
Rok do kapsy

27. dubna 1916 - se v Praze narodil český hudební skladatel, klavírista, trombonista a teoretik Jan Rychlík. Zpočátku komponoval především písně populárního charakteru a hudbu k filmům, ale postupně tíhl více k umělecké hudbě. – Zemřel 20. 1. 1964.
www.libri.cz

28. dubna 1926 - se v Monroeville v Alabamě narodila americká spisovatelka Harper Lee, autorka jediného románu Jako zabít ptáčka, za který získala v roce 1961 Pulitzerovu cenu za beletrii. Román byl v roce 1962 úspěšně zfilmován a stal se světovým bestsellerem. Až v roce 2015 autorka vydala svůj druhý román Postav hlídku, který původně napsala dřív než Jako zabít ptáčka. – Zemřela 19. 2. 2016.
http://wikipedia.infostar.cz

29. dubna 1876 - se v Plzni narodil český herec a režisér Václav Vydra starší. Patřil k největším českým charakterním hercům 20. století. Svou uměleckou i životní dráhu popsal v memoárech Moje pouť životem a uměním. Vydra vyšel z expresionismu, ale ve zralém věku se přiklonil k psychologicko-realistickému stylu, a přihlásil se tak k odkazu velké herecké generace vedené Eduardem Vojanem. – Zemřel 7. 4. 1953.
www.libri.cz

29. dubna 1916 - se v Třeboni narodil český malíř a grafik Zdenek Seydl. Tvorba byla spíše grafická až groteskní, provedená výraznou linií a plošně pokládanými barvami. Odpovídalo to umělcovu soustředění na suchou jehlu, knižní grafiku, loutkový i kreslený film (například Paraplíčko, Špatně namalovaná slepice, Písnička a lev, 1957). – Zemřel 17. 6. 1978.
www.libri.cz