Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Osobnosti

THEBES Bernhard

opat cisterciáckého kláštera v Oseku

TICHTENBAUM Jan Augustin

humanista a básník

TICHÝ Vítězslav

filolog a literární historik

TRAPP Hans Georg

malíř, grafik, rytec, antifašista

TROJAN Jan

hudební skladatel

TRUNEČKA Evžen

malíř, výtvarník

TŘEŠTÍK Dušan

historik a publicista