Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

TRAPP Hans Georg

malíř, grafik, rytec, antifašista

* 1. prosince 1900
† 17. září 1977

 

Narodil se 1. 12. 1900 ve Mstišově, který je součástí Dubí. Jeho otec byl zaměstnán jako havíř na dole Karel v Košťanech. Hans Georg neměl v době první světové války možnost absolvovat výtvarná studia, a tak se vyučil v Inwaldově sklárně cizelérem a rytcem. Další dva roky studoval v Teplicích odbornou pokračovací školu a poté nastoupil v Hostomicích do Mühligovy sklárny. Ve 20. letech studoval ve Florencii, poté Akademii krásných umění v Římě. V této době byl ve veliké finanční tísni, a tak přespával ve staré Aréně a poté, co prokázal neskonalý talent, odpustili mu na studiích školné. Hned na to, co se v Itálii poprvé střetnul s fašismem, plně využil svůj potenciál a ve svém umění ostře vystupoval a brojil právě proti němu. Akademii krásných umění, bohužel, nedokončil, jelikož pro něj Mussoliniho Itálie přestala být bezpečná, ale ve studiu dále pokračoval na Akademii ve Vídni, kde absolvoval u profesora Slámy.
Nejvýznamnějším obdobím jeho života byla třicátá léta, kdy se vrátil domů a působil v Teplicích. Svým uměním vstoupil do služeb německé sociální demokracie v Praze a Teplicích, ilustroval dělnické kalendáře i časopis Freiheit. Kromě technik linorytu a dřevorytu používal také litografie, v nakladatelství E. Pragera vyjadřoval i velký cit pro knižní grafiku. Se zvyšující se fašistickou mocí zvyšoval tvorbu návrhů protifašistických letáků a plakátů, pro zvýšení efektu používal i techniku fotomontáže. Hans Georg Trapp v této době emigroval do Norska, kde jeho protifašistická tvorba dále pokračuje. Dne 9. dubna 1940 ho zatklo gestapo, byl držen v internačním táboře v Grini, následně ho převezli do Ústí nad Labem, kde podstupoval kruté výslechy. Poté byl deportován do koncentračních táborů Hersbruck, Flossenbürg a Dachau, kde přežil jen díky solidaritě spoluvězňů. 8. května 1945 byl spoluautorem historického manifestu osvobozených německých antifašistů, kteří měli za cíl obnovu demokratického Československa. Kvůli všeobecnému uplatňování kolektivní viny se raději rozhodl k opuštění Československa, odstěhoval se do neutrálního Švédska. V karanténních táborech se vracel k zážitkům z koncentračních táborů a jeho cyklus Tvář obětí vyšel knižně v Mnichově. Ve Švédsku se významně zapojoval do uměleckého života, zdobil radnice, budovy, památníky a kostely. Zemřel dne 17. září 1977 v Gränně ve Švédsku.

Použité zdroje: 
„Georg Hans Trapp měl rád černé na bílém“, článek in: Deník Směr, Roč. 8, č. 280 (02.12.2000), s. 4-příl. SD mag., autor: Koukal, Pavel
http://www.historiecssd.cz/t/trapp-georg-hans/