Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

TICHTENBAUM Jan Augustin

humanista a básník

* 5. července 1586
† 6. dubna 1634

Renesanční humanista, vzdělanec a básník Jan Augustin z Breitenfelsu se narodil 5. července 1586 v Ústí nad Labem. Již ve svých 23 letech se stal obecním starším a v období 1610 až 1616 byl městským radním. Psaní se věnoval už jako student krásného umění a práv. Ve svých 28 letech napsal latinský rozsáhlý epos o Ústí nad Labem. Je složený z 2850 hexametrů a seřazený do sedmi knih – zpěvů. Tak je možné sledovat dějiny tohoto města od bájemi zahalených prvopočátků až do roku 1600. Kromě historické hodnoty má ovšem epos o Ústí nad Labem i vysokou literární úroveň. Kniha zahnědlých stránek zdobených kol dokola věncem rytin byla vydaná v Praze r. 1614 u dědiců Kargesiových. Zachovala se ve dvou exemplářích. Jeden vlastní biskupská knihovna v Litoměřicích a druhý je v Městském archivu v Ústí nad Labem.
Severočeský básník a humanista Jan Augustin Tichtenbaum prožil poslední léta svého života v Oseku, kde 6. dubna 1634 zemřel v oseckém klášteře.

Zdroj:  Revue Teplice 4/1984, www.ukp98.cz/primatori/primatori1.htm