Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

TŘEŠTÍK Dušan

historik a publicista

* 1. srpna 1933
23. srpna 2007


Český historik a publicista PhDr. Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruhách u Teplic.
Ve svých genech měl pořádný kus novodobé historie českého severu. V roce 1951 vystudoval gymnázium v Teplicích. Po maturitě, konané v období politických procesů, vystudoval filosofickou fakultu Univerzity Karlovy a jako historik se specializoval na raný středověk. Mělo to i praktický význam, neboť do této problematiky si nedovoloval zasahovat nikdo z ideologů, kteří se snažili ovlivňovat činnost Historického ústavu Československé akademie věd. Trvale tam působil od roku 1958. Jako historik se Dušan Třeštík systematicky zabýval nejstaršími českými dějinami, zvláště počátky přemyslovského státu a jeho dějepisectvím (Kosmova kronika). Z toho vyplynul zájem o „Románské umění v Čecháh a na Moravě“ i o „Ideové proudy v českém umění 12. století“ v publikacích z osmdesátých let. V posledních letech vydal několik knih zásadního významu, zejména „Počátky Přemyslovců", „Králové a knížata zemí koruny české" (s Jaroslavem Čechurou a Vladimírem Pecharem)
a „Vznik Velké Moravy". V roce 2002 vzbudila velký ohlas výstava „Střed Evropy kolem roku 1000", jejíž koncepci rovněž zpracoval. Po roce 1990 se stále více vracel do současnosti a vedle své vědecké  a pedagogické práce se zaměřoval i na aktuální politickou publicistiku
a esejistiku, z čehož vyplynula řada podnětných statí, shrnutých do publikací „Češi, jejich národ, stát, dějiny a pravdy v tranformaci", „Mysliti dějiny" a „Češi a dějiny v postmoderním očistci". Naposledy působil v centru medievistických studií při Akademii věd ČR. Práce Dušana Třeštíka byla oceněna mimo jiné zlatou medailí Františka Palackého. Zemřel 23. srpna 2007 v pražské motolské nemocnici. Pamětní desku PhDr. Dušana Třeštíka najdete na průčelí budovy teplického gymnázia.

Zdroj: Teplický deník č. 176/2013, Pavel Koukal
Foto: ČTK