Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

THEBES Bernhard

opat cisterciáckého kláštera v Oseku

* 4. listopadu 1928
† 27. března 2010

Bernhard Thebes se narodil dne 4. 11. 1928 jako druhé ze sedmi dětí v zemědělské rodině v Německu, ve Wickershausenu u Hannoveru. Studoval gymnázium v Einbecku, poté byl povolán coby pomocník k námořnictvu. Po válce se vyučil zedníkem a dostal se jako cestující tovaryš až na Sicílii. Když studoval na inženýra v Mohuči, seznámil se s mnichem, který byl vyhnán z tehdejší Československé republiky, jenž v něm vyvolal touhu stát se mnichem, a tak roku 1956 vstoupil jako hostující novic pro vyhnaný konvent ve Vyšším Brodě do opatství Marienstatt ve Westerwaldu. O rok později složil sliby, jež byly v roce 1960 přepsány na opatství cisterciáckého kláštera v Oseku. Téhož roku dokončil maturitní zkoušku v koleji Marianum, poté studoval filosofii v Marienstattu a Knechtsdenu. Studium teologie následně absolvoval až v Římě, na jeho konci byl vysvěcen kardinálem Fringsem na kněze.
Bernhard Thebes byl velmi empatický člověk. Když ze zříceniny zámku Langwaden vznikl klášter, jenž sloužil pro vyhnaný konvent kláštera Osek, pro muže v nouzi, Bernhard Thebes se maximálně zapojil a pomáhal, kde bylo nejvíce třeba, a proto byl také v roce 1975 zvolen za převora tohoto kláštera. Dne 14. července roku 1990 byl zvolen 47. opatem cisterciáckého kláštera Osek, přičemž den na to se konalo svěcení tehdejším generálním opatem Polycarpem Zakarem. Tak se Thebes stal předsedajícím opatem „Kongregace Nejčistšího Srdce Panny Marie“. Jelikož dostál svému slibu, přestěhoval se zpět do volného opatství Osek. Dále pečoval o lidi bez domova, a tak se rozšiřovalo i společenství přátel okolo kláštera. Na sklonku svého života, tedy poslední dva jeho roky, strávil opat Bernhard Thebes v domě seniorů nazaretských sester, kde o něj bylo obětavě pečováno v průběhu i na konci jeho těžké nemoci. Dne 27. 3. 2010 Bernhard Thebes zemřel.

Použité zdroje:
„Žít věčně by chtěl každý: jak se žije“, In: Impulsy Krušnohoří, roč. 6, č. 12 (prosinec), str. 26 – 27
Parte: „Dne 27. 3. 2010 po dlouhé, těžké, trpělivě snášené nemoci, povolal Pán našeho milého opata Bernharda (Heinricha) Thebese O. Cist. k sobě, aby s ním ve věčné slávě zapěl Aleluja“, In: Osecké noviny, č. 4, (duben 2010), str. 8 – 9
„Slavnostní rekviem s následujícím pohřbem se koná 7. dubna v opatském kostele Osek“, In: Teplický deník, č. 80 (6. 4. 2010), str. 9
Foto: Wikipedie