Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

TICHÝ Vítězslav

filolog a literární historik

* 8. ledna 1904
† 26. června 1962

Filolog a literární historik dr. Vítězslav Tichý se narodil 8. ledna 1904 v Duchcově. Otec byl malířem porcelánu a matka švadlenou. Mladý Vítězslav studoval reálné gymnázium v Duchcově. Po maturitě studoval slovanskou a germánskou filologii na filosofické fakultě University Karlovy, byl žákem profesora Otokara Fischera, Emila Smetánky,  Arnošta V. Krause a Miroslava Hýska. Jeho disertační práce byla věnována osobnosti, ke které se v následujících letech rád vracel – Jaroslavu Vrchlickému. Úspěšná studia dokončil v roce 1926 a rozhodl se pro pedagogickou praxi. Učil na veřejné obchodní škole
ve Slaném. V roce 1933 získal doktorát filosofie. Od roku 1936 působil v několika průmyslových školách v Praze. Byl členem redakční rady časopisu Literárně vědné společnosti při Československé akademii věd, členem Společnosti Jaroslava Vrchlického. Publikace rozsáhlé monografie „Jaroslav Vrchlický, život“ (1941) byla oceněna Cenou Národního muzea v Praze. Druhý díl, na němž autor pracoval, však už nevyšel a vcelku ukončený rukopis je dnes majetkem Památníku národního písemnictví.
K Vrchlickému se vrátil dílem „Satanela Jaroslava Vrchlického“ (1946). Nebyl to však jen Vrchlický, kdo jej zajímal. Postupem času se zabýval dílem Čelakovského, Klostermanna, Raise, Baara, Erbena, Jiráska a mnohých dalších. V roce 1958 pak vyšla jeho známá a dosud nepřekonaná studie "Casanova
v Čechách“. V jeho pozůstalosti zůstala i pozoruhodná práce, casanovská komedie o třech jednáních  „Ze tří čtvrtin zvědavost“.
PhDr. Vítězslav Tichý zemřel v Praze 26. června 1962. Významného rodáka připomíná pamětní deska na jeho rodném domě v ulici Teplická 89 v Duchcově.

Zdroj: Duchcovské noviny 6/2004
Pavel Koukal