Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

PAVLÍK Kamil

klavírista a hudební pedagog

* 18. května 1909
† 27. září 1995

V historii hudebního školství v Podkrušnohoří dominuje vedle tehdy teplického ředitele Aloise Sarauera klavírista a hudební pedagog Kamil Pavlík. Narodil se 18. května 1909 v Uhříněvsi u Prahy. Na pražské Státní konzervatoři vystudoval klavírní hru a absolvoval v roce 1933. Už během studií však absolvoval
i velmi zajímavou praxi, když byl téměř po celý rok pianistou jazzového orchestru Marco Babena, který úzce spolupracoval s Jaroslavem Ježkem a Osvobozeným divadlem.

Dne 1. května 1935 nastoupil Kamil Pavlík na duchcovskou Hudební a pěveckou školu a od 1. září byl jmenován ředitelem. Od září 1935 přijal zároveň úvazek „vedlejšího profesora sboru“ na duchcovském gymnáziu, od října byl rovněž vedlejším učitelem zpěvu na Odborné škole pro ženská povolání v jižním křídle duchcovského zámku. Setrval tam do září 1937, kdy přijal další vedlejší úvazek na právě zřízeném českém Učitelském ústavu v Bílině.

Duchcovskou Hudební a pěveckou školu přes poměrně krátké tříleté období kvalitativně velmi povznesl. Po jeho boku zde vyučoval houslovou hru velmi nadaný absolvent mistrovské školy prof. Jaroslava Kociána Otto Rezek, který byl bohužel počátkem 40. let umučen
v koncentračním táboře. Společně v Duchově koncertovali např. během vzpomínkového večera na zesnulého myslitele a literárního kritika F. X. Šaldu, konaného dne 9. června 1938.

S Mnichovskou dohodou skončily i Pavlíkovy úvazky na duchcovském gymnáziu i bílinském učitelském ústavu. Z Duchova odešel Kamil Pavlík do Roudnice nad Labem, kde byla za pomoci jeho velkého ochránce založena ke dni 1. února 1939 Městská hudební škola
V. B. Aima. Dodnes je vysoce hodnocena podstatná zásluha jejího prvního ředitele Kamila Pavlíka na vzniku a rozvoji nové kulturní instituce, která začínala s 35 žáky a velmi záhy výrazně ovlivňovala kulturní život celého Podřipska – což mělo zejména ve válečných letech nezastupitelný význam. Také proto hned po válce čekalo Kamila Pavlíka další velké poslání. 1. června 1945 dostal za úkol založit českou hudební školu v osvobozených Litoměřicích, odkud ze své ředitelské funkce aktivně působil i na obnovu hudebního školství v sousedních Lovosicích. Informace o jeho pedagogických kvalitách brzy překročily hranice regionu, a tak si Kamila Pavlíka vyhlédla Státní konzervatoř
v Praze, kde nastoupil jako profesor hry na klavír od 1. listopadu 1951, přičemž stálé bydliště si ponechal v Litoměřicích. Po dalších dvaceti letech se nenechal dlouho přemlouvat ani k pedagogickému návratu do Podkrušnohoří. V roce 1971 přijal vedlejší úvazek na Konzervatoři v Teplicích, kde působil v následujících pěti letech.

Významný český hudební pedagog Kamil Pavlík zemřel dne 27. září 1995 v Litoměřicích.

Zdroj: Duchcovské noviny 5/2009, Pavel Koukal