Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

OSTROVERŠENKO Bohdan

dirigent a sbormistr

* 10. června 1936
† 6. listopadu 2013

 

Zakladatel, dlouholetý sbormistr a dirigent Brixiho komorního souboru Bohdan Ostroveršenko se narodil 10. června 1936 v České Lípě. Do Teplic přišel v roce 1963 a od roku 1977 žil v Krupce. V mládí se mu dostalo velmi dobrého hudebního vzdělání, včetně nauky o harmonii. Brzy ovládal hru na klavír, ale i hru na královský nástroj – varhany, ale do hloubky se seznámil i s jeho stavbou a laděním. Jeho životní cesty však profesionální hudební dráhu minuly. Sloužil  řadu let ve Sboru národní bezpečnosti. Po příchodu do Teplic nastoupil v Trizonu jako kvalitář u televizní služby. Stále se však zajímal o hudbu a veřejný život. Bohdan Ostroveščenko byl poctivý a pracovitý člověk, znalec církevní hudby. Zasloužil se o záchranu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce, kde je umístěna jeho pamětní deska. Významně se podílel na záchraně církevních památek a hudebního dědictví skladatele Josefa Klobautschika. Bohdan Ostroveršenko byl díky své znalosti německého jazyka styčným spolupracovníkem s bývalými krupskými rodáky sdruženými v Heimatgruppe Graupen und Umgebung zu Ausburg a organizoval jejich každoroční návštěvy v rodném městě Krupka. V pestrém běhu života však pro něj ve skutečnosti nejvyšší hodnotu vždy představovala hudba. Věnoval se jí jako amatér, ale vždy s plným nasazením. Dobré hudební základy získané v mládí, podepřené navíc absolutním sluchem, ho od jazzu a popu brzy přesměrovaly k „vážné“ hudbě. Zrekonstruoval a nastudoval více jak 80 zapomenutých skladeb barokních mistrů. V roce 1972 založil a následujících 32 let vedl Brixiho komorní soubor.
Zemřel v Teplicích 6. listopadu 2013.

Zdroj: Krušnohorské noviny 1/2018, Ing. Miloslav Gloser