Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

METELKA Jindřích

politik, zeměpisec a kartograf

* 11. srpna 1854
† 9. září 1921

Významný český zeměpisec a kartograf Jindřich Metelka se narodil 11. srpna 1854 ve Svémyslicích
u Brandýse nad Labem. Sám cestoval po Evropě, Asii i Africe, publikoval řadu prací a působil
v četných vědeckých společnostech doma i v zahraničí. Přesto se velmi výrazně zaměřil na oblasti severočeského pohraničí, kde probíhal intenzivní boj za českou školu. Badatelskou činnost dal vědomě stranou a aktivně se zapojil do politické práce „v zájmu vyšší kulturní úrovně celého národa“.

Pomáhal českým rodičům v řadě míst severu a zejména na Teplicku, zvláště, když se stal roku 1909 poslancem říšské rady. Roku 1912 se stal předsedou Ústřední matice školské a za 1. světové války byl činný v protirakouském odboji. Jako poslanec Národního shromáždění inicioval a prosadil po vzniku republiky velmi významný menšinový školský zákon.

Prof. dr. Jindřich Metelka zemřel v Praze 9. září 1921 a pochován je v Turnově.

Zdroj: Deník Směr 22. 12. 1994, Pavel Koukal