Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

MANN Jaroslav

hejtman

* 9. února 1873
† 29. srpna 1931

Osobností stále ještě nedoceněnou je duchcovský okresní hejtman Jaroslav Mann narozený v Praze
9. února 1873. Absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlo-Ferdinandovy a pak vstoupil do služeb C. k. Českého místrodržitelství v Praze, kde strávil první dva roky praxe. Od roku 1902 působil jako úředník na okresním hejtmanství v Poličce. V roce 1910 povýšil do funkce komisaře a nesnadné období 1. světové války prožil v hodnosti vrchního okresního komisaře v tomto východočeském městě.

Po státním převratu v roce 1918 se Jaroslav Mann plně zapojil do služeb Československé republiky a zprvu byl pověřen vedením okresního hejtmanství v Ledči nad Sázavou. 15. 4. 1921 nastoupil do funkce okresního hejtmana v Duchcově a v náročných podmínkách národnostně smíšeného okresu se v průběhu následujícího desetiletí nebývale zasloužil o upevnění pozic demokratické republiky. V úzké spolupráci s Václavem Draxlem, Václavem Freimanem a dalšími se zasloužil o poválečný rozkvět Duchcovska. Svůj úřad na duchcovském zámku pokládal za životní poslání a levice, stejně jako pravice jej respektovala a uznávala jako člověka svědomitého a nesmírně pracovitého. Zavedl řadu sociálních vymožeností, pro české školy na Duchcovsku a Bílinsku pomohl prosadit výstavbu mnoha nových budov. Jak dosvědčují záznamy pamětníků, byl spíše levicového smýšlení a ve své kanceláři na duchcovském zámku měl fotografii španělského volnomyšlenkáře Francisca Ferrera, v roce 1909 nespravedlivě popraveného díky klerikální zášti, za což byl opakovaně napadán.

Tragický osud Jaroslava Manna způsobila střelba u duchcovského viaduktu. Stal se obětí historické nespravedlnosti, kterou způsobili komunističtí propagandisté, když jej jako zástupce vlády falešně označovali za iniciátora střelby do dělníků. Ve skutečnosti se hejtman Mann snažil možnému střetnutí demonstrantů s četníky ze všech sil zabránit a tragické důsledky střelby jej doslova zdrtily. V důsledku toho se zhroutil a zdravotně se již nikdy nevzpamatoval.

Zemřel 29. srpna 1931 v Duchcově a jeho pohřbu, spojeného s vystoupením Pěveckého sdružení severočeských učitelů, se zúčastnilo ohromné množství dělnictva.

Zdroj: Duchcovské noviny 2/2013, Pavel Koukal