Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

LIGNE Karl Joseph de

politik, voják a spisovatel

* 23. května 1735
† 13. prosince 1814

Velký vojevůdce, slavný diplomat, světák a kosmopolita kníže Karl Joseph de Ligne se narodil
23. května 1735 v Bruselu, v rodině polního maršála. Dosáhl prvotřídního vzdělání a po vstupu do rakouské armády byl pověřován nejrůznějšími diplomatickými úkoly. Za své diplomatické služby byl odměněn Kateřinou II., která mu propůjčila hodnost ruského polního maršála.

Kníže de Ligne miloval stav věčného cizince. Bavilo ho být v Rakousku Francouzem, ve Francii Rakušanem a v Rusku tím, co je mu právě libo. Dopisoval si s Voltairem, Rouseauem, Bedřichem Velikým i jinými svými slavnými současníky. Některé z jeho poznámek, dopisů a myšlenek byly dokonce zveřejněny.

Ve Vídni obýval kníže dům na Mőrklerbastei. Byl to objekt, kterým procházela prominence tehdejší Evropy a který nešlo přehlédnout. Celý dům, stáje i zadní budovy pro služebnictvo byly totiž natřeny na červeno-růžovo. Červeno-růžová byla i barva jeho livrejí, kočáru i dopisního papíru. V Teplicích tedy kníže de Ligne neobýval dům tak nápadný, zato o to více elegantní.

Jeho sepětí s lázeňským městem vzrostlo zejména díky sňatku jeho dcery Christiany s představitelem teplické vrchnosti – Janem Nepomukem knížetem von Clary-Aldringen.

V jednom ze svých posledních veřejných projevů kníže de Ligne prohlásil: „Ti králové jsou, co se týče potěšení, už tak blaseovaní, že už zbývá jen jedna slavnost, kterou chtějí prožít – pohřeb císařského polního maršála!“

13. prosince 1814 se zmínění králové takové slavnosti mohou zúčastnit – po onemocnění pásovým oparem umírá ve Vídni PRINCE DE LIGNE.

Zdroj: Revue Teplice 12/1990, (jas)