Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KUBÁLEK Antonín

klavírista a hudební pedagog

* 8. listopadu 1933
† 19. ledna 2011

Věhlasný hudební interpret Antonín Kubálek se narodil 8. 11. 1933 v Libkovicích na Duchcovsku
a vyrůstal v Břežánkách. Musel navštěvovat německou školu a také ve vzpomínkách mu zůstaly válečné události. Navíc se mu po osvobození podařilo vyvolat explozi dohromady odložených pancéřových pěstí a celý v plamenech pak skočil do potoka. V mostecké nemocnici se sice dostal z nejhoršího, ale zrak už měl navždy poškozený. Když se pak konečně dostal do české školy v Hořanech, kde po válce žil s matkou, skoro neviděl na tabuli a proto byl poslán do hradčanského ústavu pro slabozraké
a nevidomé. Než se dostal do Deylova ústavu, prožíval pravá muka. Pak už navštěvoval profesionální hudební školu na Maltézském náměstí, kde byl žákem prof. Otakara Heindla. Brzy byl žákem profesora Oldřicha Kredby na státní konzervatoři a po velmi úspěšném absolventském koncertu ve Smetanově síni Obecního domu studentem Akademie múzických umění u našeho předního klavíristy Františka Maxiána.

V příznivém období 60. let se dostal do party mladých nonkonformních umělců (od Medka a Klobásy až po Václava Havla), mezi nimiž pochopil smysl moderního umění. Učil pak v dost otřesných podmínkách na LŠU v Kamenici nad Lipou a Mšeně.

Na podzim roku 1968 emigroval do Kanady a záhy se proslavil na celém severoamerickém kontinentu. Na vrcholu svých sil byl zařazován mezi sedm až osm nejvýznamnějších pianistů na světě. V jeho repertoáru nikdy nechyběla česká hudba, což se dá říci i o jeho gramofonových nahrávkách, jejichž počet dosahuje čtyř desítek titulů. K tomu je třeba připojit i informaci o jeho pedagogické činnosti na torontské univerzitě. Od roku 1991 se dvakrát vrátil do vlasti a jeden z nezapomenutelných koncertů měl název Rekviem za Libkovice.

Antonín Kubálek zemřel 19. ledna 2011.

Zdroj: Severočeský deník 8. 11. 1995, Pavel Koukal