Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

FRANKO Josef

letec

* 8. července 1921
† 28. ledna 2006

Čestný občan města Duchcova, pplk. Josef Franko, se narodil 8. července 1921. Vlasteneckou výchovu získal v místním Sokole, kde zazářil i jako dobrý sportovec. Již v roce 1934 dosáhlo jeho žákovské družstvo vítězství na Krajském sletu v Ústí nad Labem. Po okupaci severočeského pohraničí byl poslán na práci do Německa, ale již v březnu 1939 odtud utekl zpět do Čech. Otec, který tehdy pracoval jako železničář na Wilsonově nádraží v Praze, jej poslal k příbuzným v Hranicích na Moravě. Bydlel tam do jara následujícího roku bez dokladů a v podstatě ilegálně až do té doby, než se o něho začala zajímat policie. V dubnu 1940 uprchl do Vídně a přes Rakousko se dostal do Jugoslávie. Z Hranic do Bělehradu došel pěšky za pouhé čtyři dny a hned se přihlásil do transportu československého vojska, směřujícího do Bejrútu. Dne 4. června dorazili do Francie a své 19. narozeniny už oslavil v Anglii. Tam stavěl kulometná hnízda, hlídal mosty a zúčastnil se prvního výcviku. K letectvu, po kterém toužil nejvíce, se napoprvé nedostal hlavně proto, že jej plk. Prokeš potřeboval ve svém fotbalovém týmu.

Až koncem roku 1941, kdy byla jeho rota přeložena ke strážní službě u rezidence prezidenta Edvarda Beneše, se dozvěděl o svém budoucím přeložení ke královskému letectvu. V únoru 1942 se stal příslušníkem 311. čs. bombardovací perutě. Na první operační let byl vyslán dne 17. března 1942;  svou válečnou Odyseu ukončil téměř po třech letech při nočním náletu 26. března 1945 na základnu německých ponorek v Baltském moři.

Po celou válku se těšil domů, ale v opojení z vítězství si druhý den přerazil nohu při fotbalovém zápase, takže rodný Duchcov spatřil až 13. října 1945. Radost mu překazil i nepříznivý politický vývoj v Československu, a tak se brzy vrátil zpět do Anglie.

Od listopadu 1989 navštívil rodnou zemi několikrát. V roce 1994 se s nadšením i dojetím zúčastnil XII. Všesokolského sletu v Praze, o tři roky později byl jmenován Čestným členem duchcovského Sokola. Při příležitosti svých osmdesátých narozenin se stal v roce 2001 Čestným občanem svého rodného města.

Zemřel 28. ledna 2006 v Anglii ve věku 84 let.

Zdroj: Deník Směr 2006, Pavel Koukal