Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

ČECHOVÁ Marie

malířka

* 29. května 1884
† 22. února 1955

22. února 1955 zemřela v Praze akademická malířka Marie Čechová. Narodila se v Duchově dne 29. května 1884 a malířství studovala v krajinářské škole u známého malíře charakteristických městských zákoutí Václava Jansy. Od něho získala trvalý vztah k pražským krajinným motivům a brzy si vytříbila i vlastní kreslířský rukopis, vyznačující se také zvláštním porozuměním pro krásu a charakter stromů. Již v letech před první světovou válkou zaznamenala první úspěchy na výstavě roku 1907 v Krásné jizbě (pohled ze Všehrdovy ulice, Borovice) a zejména v pražském Rudolfinu, kde se roku 1910 zúčastnila výstavy pořádané Jednotou umělců výtvarných (Dům u Delfínů, Březový háj). Známé byly její mistrovské perokresby, které vícekrát vystavovala v proslulém Topičově salonu, mj. i  v letech 1933 a 1935.

Zdroj: Duchcovské noviny 3/2005, Pavel Koukal