Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

WIDEMANN Anton Franz

rytec a medailér

* 21. června 1724
† 13. prosince 1792

Barokní medailér Anton Franz Widemann, rakouský umělec, byl v řadě prestižních lexikonů i dalších odkazů považovaný za duchcovského rodáka. Ve skutečnosti se narodil ve Střelné, která byla tehdy součástí duchcovského panství. Hrabě František Josef z Valdštejna, který velmi pozorně sledoval talentované jedince, mu vytvořil podmínky pro rozvinutí jeho schopností a poté, co mu umožnil vyučit se v Duchcově zbrojířem, milostivě jej propustil z poddanství.

Anton Franz Widemann následně studoval ve Vídni u známého rytce Bartoloměje Shegy a brzy poté jej čekala velmi slibná kariéra. Jako třiatřicetiletý se stal medailérem vídeňské mincovny a ve svém bohatém díle podchytil řadu výjimečných událostí své doby. Patří k nim mimo jiné korunovace Marie Terezie v Uhrách i v Praze, porážka Prusů v bitvě u Kolína, rodinná medaile Marie Terezie s Františkem Litrinským, oslava hubertusského míru na konci sedmileté války, sňatek Josefa II. s princeznou Alžbětou Bourbonskou, korunovace Josefa II. ve Frankfurtu, portrét prince Leopolda s Marií Ludovikou, sňatek francouzského krále Ludvíka XVI. s Marií Antoinettou a mnohé další.

Anton Franz Widemann zemřel 13. 12. 1792.

Zdroj: Duchcovské noviny 12/2012, Pavel Koukal