Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

VÁLEK Vojta

učitel a spisovatel

* 27. července 1902
† 2. března 1983

Učitel Vojta Válek se narodil 27. července 1902 v Dřevčicích. Roku 1921 maturoval na reálném gymnáziu v Brandýse nad Labem; po vojně si udělal druhou maturitu na učitelském ústavu v Praze
a v roce 1925 začínal na české škole v Mostě na Komendě. Od září 1926 až do roku 1938 učil
v Sobědruhách u Teplic, odkud o každých prázdninách vyrážel do světa. V roce 1936 jej ve Španělsku zastihla lidová revoluce proti Frankovu fašismu a z turisty se stal na chvíli vojákem v Madridu
i v Toledu. Domů se vracel až v říjnu oklikou přes Turecko. Sérii reportáží „Byl jsem ve Španělsku“ otiskoval od ledna 1937 v Lidových novinách, s nimiž pravidelně spolupracoval.

Pod šifrou -vá- informoval o tom, čím žil český sever třicátých let. Tak se stalo, že jej za článek
o sílících aktivitách sudetoněmecké strany žaloval Konrád Henlein, K. H. Frank a Friedrich Zippelius, které v novinách obvinil ze špionáže. Nejvyšší soud v Brně jej samozřejmě osvobodil, ale dotyční pánové dále rozvraceli republiku. Po Mnichově působil Vojta Válek na Lounsku. V roce 1944 byl zatčen gestapem a vězněn v Terezíně i na Pankráci; dne 16. dubna 1945 byl odsouzen k trestu smrti, který už naštěstí nebyl vykonán. Čas od 5. do 8. května trávil na pankrácké barikádě a 16. května přijel do Teplic, kde se stal téhož dne šéfredaktorem Českého severu (později vedl Pohraniční družbu, Sever
i Teplickou družbu). Od roku 1945 byl také kulturním referentem okresní správní komise a stěžejní měrou se podílel na obnově poválečné kultury.

Jako spisovatel získal Vojta Válek již v roce 1939 cenu Melantricha za román Hříchy. Oceněna byla hra Pustina i dětský román My šťastní kluci, ale na zásah okupační cenzury již k jeho vydání nedošlo. Po válce vzbudila velký ohlas hra Bratrstvo svaté Markéty a zejména Česká polka, s velkým úspěchem provozovaná v Teplicích i na mnoha dalších jevištích. Na odpočinku žil Vojta Válek v Michalových horách na Tachovsku a zemřel v Plané dne 2. března 1983.

Zdroj: Deník Směr 7/02, Koukal, Pavel