Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

ŠMÍD Vladimír

sochař a výtvarník

* 6. ledna 1930
† 9. června 1998

Narozen 6. ledna 1930 v Teplicích. Rané mládí prožil v Praze. Jeho zvídavá a hloubavá povaha směřovala k exaktním vědám, především k chemii. Po válce se vrátil s rodiči opět do Teplic, v Ústí nad Labem chtěl studovat chemii. Obor však nebyl otevřen a tak vstoupil na Obchodní akademii a pak osudově na Keramickou školu v Teplicích. Poměrně kvalitně zastoupený profesorský sbor mu pootevřel dveře k múzám a pomohl přistoupit na myšlenku, že věda a umění jsou v podstatě totožné. I umění se musí řídit logikou a zákonitostmi. Na jeho utvářející se výtvarné vědomí měl v raném mládí největší vliv profesor Keramické školy malíř Josef Kilián. Umělec „nabit kubismem“, mladému Šmídovi pomohl objevit a pochopit kubistický princip.

V roce 1950 začal studovat na VŠUPRUM v ateliéru prof. Eckerta. Nesmiřitelnost s komunistickým kolektivismem způsobila, že mu hrozilo vyloučení. Problém vyřešil po svém. V roce 1951 překročil rakouské hranice, byl však vrácen a poté 7 let poznával komunistický „tábor“ v Jáchymově.
V roce 1958 se vrátil opět do Teplic, kde pracoval do roku 1963 jako modelér v Keramických závodech – SPOJKER. Po tomto roce začal působit jako nezávislý výtvarník, sochař. Jeho dílo bylo však v době komunistické demagogie přijímáno s despektem. Netvořil populární postavy proletářů se sevřenou pěstí, ale jeho plastiky z bronzu, mramoru, kamene, byly nositeli poetické symboliky, která v socialistickém realismu neměla bohužel své místo.

Vladimír Šmíd zemřel 9. června 1998 v 68 letech na relativně banální embolii při jednom z vyšetření a zanechal po sobě skvostné umělecké dílo, které se vyznačuje nezměrnou energií a čistotou „chvatných“ barev. V každém milimetru jeho díla exploduje obsah sdělení při střetu
s magnetickou erupcí barev.

Zdroj: Deník Směr 25. 6. 1999, Ilona Svobodová