Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

ŠIMR Jan

přírodovědec, biolog a botanik

* 2. září 1900
† 3. září 1980

Jan Šimr se narodil 2. září 1900 ve Veselí nad Lužnicí. Studoval na učitelském ústavu v Soběslavi, kde také v roce 1919 absolvoval. Jeho osudovým životním krokem byl příchod na českou menšinovou školu v Kostomlatech pod Milešovkou v září roku 1922. Českému středohoří zůstal věrný až do konce života. Od roku 1927 působil celých osmnáct let v Třebenicích, po válce dva roky v Třebívlicích a od roku 1947 trvale ve Velemíně až do roku 1961, kdy odešel na odpočinek.

Již v roce 1920 po škole docházel do Botanického ústavu Univerzity Karlovy v Praze na přednášky profesora Josefa Velenovského, který jej nadchl pro sbírání hub a ve své knize České houby využil mnoho Šimrových podkladů. Brzy začal publikovat i Jan Šimr Prostor našel ve Školních zprávách
v Duchcově a později v Litoměřicích, právě tak jako v odborných časopisech Mykologia, Věda přírodní i v Časopisu Národního muzea. Hned po příchodu do Českého středohoří pracoval pod dohledem předních českých botaniků a v roce 1926 se spolupodílel na mikroklimatickém měření na Kajbě. Vyvrcholením jeho práce byla série fytogeografických příspěvků s přehlednými mapkami o rozšíření význačných xerotermních rostlin v Českém středohoří. Vedle floristiky se zasloužil i o širší geobotanický průzkum této oblasti. Celkem publikoval 120 odborných statí.

Především však zabezpečil ucelené popisy řady významných přírodovědeckých cenných rezervací v Českém středohoří a pořídil popisy památných starých stromů na Třebenicku, Třebívlicku, Ústecku, Bílinsku a Lovosicku. Společně s profesorem Klikou založil ve Velemíně biologickou stanici , kterou pak převzala Karlova univerzita. Na vrcholu svých aktivit se těšil takové úctě, že naše vědecké kapacity nazývaly milešovkou část Českého středohoří „Šimrovým krajem“.

Jan Šimr zemřel 3. září 1980, den po svých osmdesátých narozeninách.

Zdroj: Deník Směr 2. 9. 2000, Pavel Koukal