Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

SIEGMUND Adolf

stavitel a starosta

* 27. listopadu 1831
† 8. září 1916


Rakouský a český stavební podnikatel a politik německé národnosti Adolf Siegmund se narodil 27. listopadu 1831 v Teplicích. Pocházel ze starého teplického rodu, který ve městě zakořenil již na počátku 18. století. Jeho otec, obchodník, jej poslal studovat na pražskou polytechniku a Vysokou školu technickou ve Vídni, na níž získal titul inženýra. Pak působil na stavebním úřadě v Budapešti, dále ve Vídni a posléze u státních drah, kde se podílel na výstavbě železnice u Temešváru. V roce 1853 se oženil s Marií Schächovou, s níž měl dceru Marii. Ta se provdala za stavitele Leopolda Krauschnera, rodáka z Litoměřic, který posléze žil a pracoval v Teplicích. Adolf Siegmund se v roce 1962 vrátil do Teplic a spolu s Heinrichem Siegmundem založil stavební firmu, která se podílela na řadě městských projektů.  Mezi její díla patří například Jubilejní kašna (dnes tzv. Kolostujova kašna, z roku 1862), přestavba Císařských lázní (1870–1872), budova spořitelny (dnes městský úřad), Muzikantský dvůr, nová budova gymnázia (dnes obchodní akademie) nebo škola v Alejní ulici. Velkou reputaci si získal, když se podílel na záchraně teplických pramenů po katastrofě na dole Döllinger u Duchcova v roce 1879. Díky tmu mu bylo roku 1882 uděleno čestné občanství. Věnoval se také politice. Již v roce 1848 se jako student zúčastnil bojů na barikádách a byl nakrátko uvězněn. Také v Teplicích byl politicky činný, v letech 1896 -1899 zastával funkci starosty. Vždy prosazoval slaďování průmyslového rozvoje města a okolí se zájmy lázeňství. Několikrát byl zvolen jako poslanec do českého sněmu a do celorakouské Říšské rady. Zemřel 8. září 1916 v Teplicích.
Zdroj: Regio č. 10/2014, Karel Vilím