Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

SEDLÁČEK Jan

malíř a scénograf

* 20. července 1923
† 26. listopadu 2003

Jan Sedláček se sice 20. července 1923 narodil v Praze, ale Teplice a severozápadní Čechy mu jednou provždy přirostly k srdci a staly se jeho trvalým domovem.

Své první umělecké krůčky si pak připomíná už od dětství, neboť kreslení a divadelní scéna dokázaly Jana Sedláčka hned zaujmout. Ohlédneme-li se zpět na životní cestu, můžeme konstatovat, že kromě přirozeného nadání a talentu, se u něho dostavila také potřebná dávka štěstí. Po absolvování reálky se Janu Sedláčkovi podařilo přes kresbu karikatur vstoupit do školy Mánesa Vladimíra Sychry a dostat se do rukou a pod vedení kultivovaného surrealisty, profesora Janouška. Po válce se Jan Sedláček dostal až do mistrovské školy na Akademii výtvarných umění. Mezi jeho profesory tam patřil například malíř a ilustrátor Vlastimil Rada, umělecký historik V. V. Štech a další významné osobnosti.

Vedle studií bylo nutné pro uživení pouštět se do ilustrování knih a do propagační činnosti. Následovaly studie na Akademii múzických umění i praxe na scéně ženských domovů TATRY Smíchov a také se souborem Malostranské besedy. Tehdy se naskytla příležitost spoluvytváření scény
v pražském Národním divadle.

Později přijal Jan Sedláček funkci šéfa scény Krušnohorského divadla v Teplicích. Tady jej také po studiích a teoretické přípravě čekala skutečná životní praxe. Jeho první scénou se stalo představení Modrý Abbé. Zdejší práce jej tak zaujala, že teplickému divadlu zůstal věrný prakticky až do důchodového věku. Jenom v Teplicích vytvořil na 300 divadelních výprav v nejrůznějších představeních, především v klasických a lidových operetách. Kromě nekonečné řady operetních titulů to byly ovšem i činohry, hudební komedie a muzikály, pro které vytvářel jak v Teplicích, tak i pohostinsky v jiných divadlech svoji scénografii.

Tři roky dělal také šéfa výpravy v nově vzniklém divadle v Mostě, podílel se na realizaci tehdy oblíbených Libereckých výstavních trhů
a jeho nápadů využívala i televize. Posledním jeho představením v Teplicích se stala scéna v klasické operetě Johanna Strausse Tisíc
a jedna noc, kde se před premiérou uskutečnila za účasti vedení divadla oslava k jeho 70. narozeninám.

Mimo uměleckou oblast pak zůstával vždy Jan Sedláček nejen citlivým a vnímavým člověkem i kamarádem, ale příkladná byla i jeho láska ke zvířatům. Nakažlivým se stal i jeho ohromný smysl pro humor. Až do posledních chvil svého života se čile zajímal o veškeré kulturní, společenské i politické dění kolem sebe. Zemřel 26. listopadu 2003.

Zdroj: Deník Směr 19. 7. 2003, Pavel Kovář