Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

RUCKÝ Ladislav

učitel

* 30. června 1899
† 27. ledna 1986

Ladislav Rucký se narodil 30. června 1899 v Lazech u Orlové. Absolvoval Vysokou školu báňskou
v Příbrami a začínal jako důlní měřič na Hlavní jámě ve svém rodišti. V roce 1926 začal vyučovat na České státní horní škole v Duchcově. Rozmach školy vzal bohužel za své v souvislosti s mnichovským diktátem. 23. září 1938 bylo vyučování zastaveno a škola kvapně přestěhována na Kladno. Ve školním roce 1940-41 splynula s tamní průmyslovou školou strojnickou. Kladenské provizorium bylo přerušeno dne 4. října 1941 násilným obsazením školy gestapem a uvězněním ředitele, třinácti profesorů a šedesáti žáků, kteří byli jako rukojmí převezeni do terezínské Malé pevnosti. Podmínky věznění nepřežili tři žáci. Po propuštění byl Ing. Rucký nějaký čas bez práce, než se uplatnil v hornické Příbrami.

Hned po osvobození se vrátil na český sever a zároveň s obnovou školy, kde působil jako profesor i ředitel, přebíral do českých rukou doly na Duchcovsku (Bihl, Barbora). Na žádost generálního ředitelství dolů se stal dočasným závodním inženýrem na dole Václav. Ministerstvo školství si naopak přálo, aby se věnoval pouze školství a vybudoval zde velkou průmyslovou školu s celostátní působností. A skutečně – hornická škola pod jeho vedením brzy dosahovala velké prestiže a jeho žáci se uplatnili na vedoucích místech ve všech revírech. V roce 1950 se Ing. Ruckému podařilo obnovit tříleté studium a školu povýšit na Vyšší průmyslovou školu hornickou. Ve funkci ředitele zůstal až do roku 1953, kdy byl sesazen pod záminkou nedbale zajištěné tryzny po úmrtí J. V. Stalina. V zájmu věci trpělivě setrval mnoho dalších let jako řadový profesor, respektovaný kolegy i žáky. I po odchodu do důchodu se školou dalších dvacet let spolupracoval externě.

Pozoruhodná je i publikační činnost Ing. Ladislava Ruckého, na jejímž počátku je Lidový průvodce hornictvím a poválečný sborník Z dějin hornictví na Duchcovsku. Ing Rucký byl též autorem řady odborných učebních textů, jako Důlní měřičství pro průmyslové školy či Počítací stroje v důlním měřičství.

Poslední léta prožíval Ing. Ladislav Rucký v Pardubicích, kam se v roce 1969 odstěhoval k staršímu synovi. Tam zemřel dne 27. ledna 1986 a pochován je na venkovském hřbitůvku v Uhersku.

Zdroj: Duchcovské noviny  1/2006, Pavel Koukal