Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

REUSS František Ambrosius

lékař a přírodovědec

* 3. října 1761
† 9. září 1830

Narodil se 3. října 1761 v Praze v rodině chudého krejčího. Protože už v dětství projevoval mimořádné nadání, umožnila mu rodina středoškolské studie. Univerzitu pak vystudoval za finanční pomoci hraběte Filipa Krakovského z Kolovrat. Vystudoval nejprve filosofii, poté přírodní vědy a nakonec se věnoval studiu medicíny.

Po ukončení studií si v Praze zařídil lékařskou praxi, ale i nadále studoval mineralogii, geologii a také již balneologii. Jeho zájem o balneologii jej dostal do kontaktu s J. L. Schwabem , který měl pronajaty některé bílinské podniky panství Lobkowiczů. Ten jej v roce 1785 pozval do Bíliny a nabídl mu spolupráci. Zkoumání léčivých účinků bílinských pramenů se F. A. Reuss věnoval mnoho příštích let.
V Bílině si zavedl i praxi lékařskou a pro město to byl první skutečný lékař v jeho historii. Pokračoval
i ve své vědecké činnosti a právě zde dokončil své nejrozsáhlejší dílo - Učebnici mineralogie. Definitivní úspěch mu přinesl rok 1801, kdy mu v Berlíně vyšla studie Mineralogická a geologická pozorování
v Čechách. Z této doby pochází jeho rozsáhlá korespondence s mnoha významnými vědci. Po úspěších, kterých dosáhl v oblasti balneologie, se začal věnovat i výzkumu jiných pramenů, především teplických. Ani v této době intenzivní vědecké činnosti nezanedbával svoji lékařskou praxi a živě se účastnil i veřejné činnosti. Celoživotní práce na průzkumu bílinských pramenů jej vedla k návrhu zřídit v Bílině lázně. Tento návrh na sklonku života předložil knížeti Ferdinandu
z Lobkowicz, ale jeho realizace se již nedočkal. V posledních letech dokončil i studii o teplických lázeňských pramenech, která vyšla až
v roce 1865.

Vytvořil rozsáhlou sbírku minerálů a fosílií, která byla po jeho smrti vystavena v bílinském zámku. Zemřel 9. září 1830 a zanechal po sobě 54 publikovaných prací a studií a velké množství dobrozdání a zpráv z oboru balneologie.