Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

RESSEL Gustav Adolf

spisovatel, redaktor, novinář

*28. 4. 1837

+ 29. 4. 1906Gustav Adolf Ressel se narodil 28. dubna 1837 v Liberci, zde také navštěvoval nižší reálku a obchodní kurz. Ressel byl též zaměstnán v knihkupectvích, konkrétně u Johana Liebiga v Liberci a u synů A. Tschinkela z Krásného pole u Chřibské. Působil též v Teplicích, kde založil tisk Teplitzer Zeitung a také Nordböhmische Touristen – Zeitung, následně na to časopis Aus deutschen Bergen. Kvůli tomu se také zvedl zájem ze strany veřejnosti a čtenářů o turistiku zejména v části Čech obývaných Němci.Gustav Adolf Ressel působil i jako redaktor v Praze. Tam založil list Österreichischer Kaufmann. Nakonec vydal ještě časopis kupeckého spolku v Teplicích Kaufmann. Roku 1877 byl organizátorem průmyslové výstavy v Litoměřicích.

Ressel opakovaně vydával v různých nakladatelstvích vyprávění a příběhy. Je autorem knihy Barabliemacher Hanemann. Humoristische Lebensgeschichte nebst Reisebriefen aus Deutschböhmen, v překladu: Deštníkář Hanemann. Humorné životní příběhy spolu s dopisy z cest z Německých Čech, z roku 1904 ve spolupráci s Josefem R. Grunertem. V neposlední řadě také napsal a redigoval mnoho odborných spisů a sestavil mnoho adresářů. Zemřel 29. dubna roku 1906 v Teplicích v Šanově.


Použité zdroje:
Gustav Adolf Ressel. In: SEKYRA, Marek a Otokar SIMM. Ještědské květy: antologie libereckých německy píšících autorů (19. století a 1. polovina 20. století) = Jeschkenblumen: Anthologie deutschsprachiger Autoren aus Reichenberg (19. Jahrhundert und 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts). Liberec: Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2008, s. 74-83. ISBN 978-80-85874-45-7
SEKYRA, Marek. Liberecký dialekt a německá literatura do r. 1945. XI. Světlík. 2006, č. leden-únor, s. 18-26. ISSN 1214-2751.