Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

REIMANN Petr

malíř a výtvarník

* 9. září 1945

Petr Reimann, teplický malíř a výtvarník, se narodil v Proseticích 9. 9. 1945. Už jako kluk kreslil velmi rád a protože byl spíš málomluvný samotář, nejlépe se vyjadřoval malováním. Na základní škole si jeho talentu všiml učitel Jaroslav Nobilis, na teplickém gymnáziu pak profesor Jan Slavík. Zkoušky na výtvarnou školu sice udělal, ale pro velký počet uchazečů ho nepřijali: podruhé zkoušky neudělal se sdělením, že nemá talent. Mezi výtvarníky ho uvedl Štefan Pello, velký výtvarný talent, který se
v Teplicích živil jako písmomalíř. Petr Reimann se v Teplicích přiblížil i další pozoruhodné výtvarné osobnosti, Václavu Blahošovi, absolventu Jullienovy akademie v Paříži, jehož obrazy visí v galeriích a soukromých sbírkách jak u nás, tak v zahraničí. V posledních letech Blahošova života patřil Reimann
k tomu malému okruhu lidí, s kterými se malíř stýkal, pomáhal mu v praktickém životě a leccos od něho v ateliéru okoukal. V roce 1968 začal na protest kreslit vtipy a rozesílal je do novin a časopisů. Vyšlo jich jen několik. Většinou se mu vracely pro „příliš silný politický náboj.“

Také sehnat práci nebylo lehké, nakonec nastoupil díky odvaze ředitele jako bagrista do cihelny. Jak sám tvrdí, byla to ale výborná škola. Po několika letech se uchytil jako aranžér v teplické Obnově a kus cesty ušel s dalším výtvarníkem, amatérem, kterého na ní potkal,
ing. Zdeňkem Petříkem. Také on dnes své figurální kompozice vystavuje doma i ve světě.