Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

RABEL František

sochař

* 3. června 1921
† 7. dubna 2007

3. června 2007 vzpomeneme nedožitých narozenin akademického sochaře  Františka Rabela. Zemřel 7. dubna 2007 ve věku 85 let. Rodák z Újezdu na Moravě vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu
a Akademii výtvarných umění. Po absolvování jeho mistrovské školy působil v Praze, ale již v roce 1947 zaznamenáváme významný kontakt s českým severem vytvořením dnes již zaniklého pomníku
T. G. Masaryka v zatopeném městečku Přísečnice. Přibližně v téže době se seznámil se svou budoucí ženou, studentkou konzervatoře, Dagmar Bartošovou. O jejich příchodu na sever rozhodla nabídka angažmá v ústecké opeře, kde Dagmar Rabelová zahájila v roce 1949 svoji pěveckou kariéru. Akademický sochař František Rabel nastalou situaci vyřešil tím, že reagoval na výzvu ministerstva kultury k zapojení výtvarníků do průmyslu a nastoupil v teplické Dittmarce. Převážně tam musel vytvářet užitkový porcelán, což jej neuspokojovalo, a tak po dvou letech našel trvalé uplatnění
v duchcovském závodě Karlovarského porcelánu. Zažil tam ještě akademického sochaře Jiřího Bradáčka, ale zejména zkušenou návrhářku Elly Kőnigovou a rovněž akademického sochaře Karla Lercha. Jako umělecký návrhář porcelánové manufaktury Royal Dux Bohemia působil čtyři desetiletí a stal se představitelem fenomenu postaviček, amfor, dóz i hodinových schránek v barokním stylu.

Vedle svého působení v porcelánce si po celou dobu uchoval vlastní ateliér, ve kterém po práci nastupoval na „druhou směnu“. Z jeho starších realizací připomeňme sochu dělníka ze Sometu před teplickým nádražím (1955). Akademický sochař František Rabel byl zejména vynikajícím portrétistou a vedle mnohých bust se v posledních desetiletích stal autorem řady pamětních desek, z nichž první vzdává hold řídícímu učiteli Karlu Límovi na Bouřňáku (1975). Řada z nich zdobí Teplice (buditel František Dobrovský, geolog Gustav C. Laube, spisovatel Michal Mareš, malíři Antonín Josef Levý a Caspar David Friedrich). Poslední byla pamětní deska Giacoma Casanovy, roku 2005 odhalena na průčelí casanovského křídla duchcovského zámku. Pro Teplice jsou připraveny k realizaci ještě modely desek hudebních skladatelů Richarda Wagnera, Ference Liszta a Fryderika Chopina, které by měl podle Rabelova přání realizovat jeho žák Míťa Máček. Busty deseti starých českých mistrů budou podle jeho vůle odevzdány Muzeu české hudby v Praze.

S jubilejním průřezem Rabelovým celoživotním dílem jsme se loni setkali na výstavě v Regionálním muzeu v Teplicích. Kromě Teplic, ve kterých prožil převážnou část svého života, byl akademický sochař František Rabel váženým Čestným občanem města Duchova.

Zdroj: Teplický deník 14. 4. 2007, Pavel Koukal