Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

PREISSIG Vojtěch

malíř a grafik

* 31. července 1873
† 11. června 1944

Tento významný malíř, grafik, ilustrátor, fotograf a designér je považován za zakladatele české moderní grafiky a vedle Alfonse Muchy za předního představitele secese a českého moderního umění. Narodil se 31. července 1873 ve Světci u Bíliny a v letech 1892-97 vystudoval v Praze Uměleckoprůmyslovou školu. Poté odešel do Paříže, kde pět let spolupracoval s Alfonsem Muchou  a studoval nové grafické techniky. Po návratu do Prahy nastoupil do České slévárny písma. V té době vydával časopis „Česká grafika“, kde byly publikovány nejlepší soudobé grafické práce. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení českých umělců grafiků Hollar a vydává knihu Barevný lept a barevná rytina. Pro své umělecké snahy však nenašel v Čechách náležité pochopení a tak v roce 1910 odešel do Ameriky. Zpočátku prožívá trpké zkušenosti, prošel několika městy a v New Yorku pracoval jako reklamní malíř. Po třech letech získal místo učitele a o dva roky později začal vyučovat  na  Columbijské universitě.
V roce 1916 se stal ředitelem školy grafického umění v Bostonu. V době 1. světové války svými plakáty, které vytvořil pro České národní sdružení, podporoval protirakouský odboj a s velkými nadějemi sledoval vznik svobodného Československa.

Do vlasti se vrátil až v roce 1931 a ani tehdy nenašel příliš porozumění pro svou činnost, přestože
v zahraničí byl považován za největšího grafického umělce na světě. Jistého ocenění se mu dostalo až v roce 1933, kdy vystavoval
v Hollaru a v Hradci Králové. V rodné obci mu byla odhalena pamětní deska a bylo mu uděleno čestné občanství. V roce 1935 získal cenu Akademie a po několikaleté odmlce se vrátil k tvůrčí práci. Jeho tvorba je bohatá šíří používaných technik a zahrnuje rozsáhlou oblast výtvarného projevu od typografie, ilustrací, plakátové tvorbě, až po grafiku, fotografii, malbu a koláž.

Okupace Československa hluboce zasáhla do jeho života. Vojtěch Preissig se intenzivně zapojil do odbojové činnosti. Přestože již  překročil šedesátku, se svou dcerou Irenou redigoval, tiskl i kolportoval ilegální časopis „V boj“. Krátce před svým zatčením kreslil návrh na československou revoluční známku. 21. září 1940 byl spolu s dalšími členy své rodiny zatčen. Po výsleších v Pečkárně a na Pankráci je uvězněn v Gollnově a v Drážďanech. V roce 1942 je v Berlíně-Plötzensee  popravena jeho dcera Irena a Vojtěch Preissig nastupuje poslední cestu do koncentračního tábora Dachau. V Dachau 11. června 1944 téměř jedenasedmdesátiletý umělec umírá.