Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

PEER Přemysl

archivář, kronikář, historik, genealog

* 17. února 1919
† 28. prosince 1981


Přemysl Peer byl absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde roku 1949 dokončil doktorantské vzdělání. Vystudoval také Státní archivnickou školu. Profesně dále působil jako teplický archivář. V roce 1949 nastoupil na pozici správce městského archivu, přičemž po pěti letech, v roce 1954, pracoval jako okresní archivář. Pro Teplice byl významnou osobností v oblasti kultury, jelikož zaznamenával a vedl několik let za sebou kroniku města. Byl odborníkem na genealogii severočeských šlechtických rodů. Neméně významná byla také jeho publikační aktivita. Ve spolupráci s Josefem Vařekou a Rudolfem Bervicem vydali roku 1960 poutavou a v té době ničím nepřekonanou publikaci s názvem "Kulturní památky Teplicka". Samotným Teplicím se věnoval již dříve v neméně důležitém spise "Teplice - lázně v Čechách, průvodce městem", a to v roce 1957. Za jeho stěžejní dílo jsou pokládány "Dějiny Teplicka do roku 1848", které byly vydány roku 1969 a bohužel se nedočkaly pokračování. Autor se v nich snaží odstranit nedostatek základních informačních zdrojů k historii regionu, který byl pociťován zejména místními učiteli, studenty, vlastivědnými pracovníky, ale třeba i občany, kteří se zaobírali historií kraje, kde žili či lázeňskými hosty, kteří se snažili dostat k dějepisným informacím o místě svého pobytu.
Doktor Přemysl Peer zemřel v Praze v prosinci roku 1981.

Zdroj:
Revue Teplice, roč. 21, 2/1989, str. 9
Dějiny Teplicka do roku 1848 (Přehledné dějiny Teplicka, část 2.), autor: Přemysl Peer
PhDr. Peer Přemysl (Osobnost) / chodsko.net / kulturní události, národopis a e-shop