Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

PARČ František Xaver

hudební skladatel a učitel hudby

* 30. ledna 1760
† 6. dubna 1822

Dne 30. ledna 1760 se narodil v kantorské a muzikantské rodině v Duchově František Xaver Parč (Partsch), jeden z předních představitelů pražského hudebního života konce 18. a počátku 19. století. Jeho otec byl vynikající varhaník ve službách Valdštejnů a dlouhá léta úspěšně zastával úřad školního rektora. Syn již od šesti let uměl zpívat lépe, než většina otcových žáků a v devíti byl nejlepším diskantistou v celém okolí. Na klavír hrál i nesnadné autory a lehce zdolával i základy skladby. Hrabě
z Valdštejna otce vyzval, „aby syna svého na fundačního diskantistu dal do Jihlavy, kde by měl volno
i studiím se mohl věnovati“. Získal tam základ humanitních studií a v Praze pak pokračoval ve studiu filozofie a práv.

Od roku 1790 byl učitelem hudby u hr. Auersperga, tiskem vydal vlastní školu hry na klavír. V letech 1793-94 mělo Stavovské divadlo na repertoáru jeho operu „Viktor a Heloise či Soud čarodějnic“. Od roku 1795, kdy se v Praze oženil s vlastenkou Annou Košťálovou, vedl operu ve Špenglerově Malostranském divadle. Od roku 1807 byl Praupnerovým nástupcem ve funkci ředitele kůru v Týnském chrámu. Kromě jiného byl autorem čtyř velkých mší a mnoha dalších skladeb nejen církevních, ale
i světských, kterými bavil českou vlasteneckou společnost. Nechybí mezi nimi hudební vyjádření bitvy
u Lovosic, ani jedenáct lehkých variací na ruskou kozáckou píseň.

Český hudební skladatel František Xaver Parč zemřel v Praze dne 6. dubna 1822.

Zdroj: Deník Směr 29. 1. 2000