Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

PADEVÍT Antonín

voják a letec

* 30. března 1918
† 17. dubna 1983

Antonín Padevít se narodil dne 30. 3. 1918 v Duchově ve známé sklářské rodině. V roce jeho narození vznikla nezávislá Masarykova demokratická republika, kterou chtěl jako dvacetiletý ze všech sil bránit proti nacistickému nepříteli. Vyučený řezník uprchl z obsazeného pohraničí do Polska a v Malých Bronowicích u Krakova se setkal nejen s plukovníkem Ludvíkem Svobodou, ale i s duchcovskými kamarády Antonínem Sochorem a Karlem Janouškem, s nimiž se zúčastnil vojenského výcviku. Společně byli ze sovětských internačních lágrů odveleni do Afriky a odtud do Palestiny na středním Východě, kde se pod velením pplk. Karla Klapálka stali příslušníky 11. čsl. pěšího praporu – Východního. Bránili letiště v Sidi Haneish a v červnu roku 1941 se přesunuli do Sýrie. Po skončení syrského tažení se s obrovským nasazením zúčastnili legendární obrany obleženého Tobruku. Od května 1942 byli členy nově vytvořeného 200. čsl. protiletadlového pluku Východního. Rozdělili se až po přechodu do Velké Británie.

Antonín Padevít prodělal výcvik na Bahamách a v campu Glamorganshire ve Walesu se stal příslušníkem 311. perutě RAF v hodnosti seržanta a funkci Wireless Operator. V sousedním campu se seznámil se svou budoucí ženou (Angličankou), která působila u stejné perutě jako letecký mechanik. Vzali se v roce 1943, měli dceru Janu (zemřela po třech týdnech)
a syna.

Po osvobození chtěl Antonín Padevít svobodně žít v Československu, ale přišel únor 1948 a vzápětí nepříjemné kontakty s NKVD, která účastníky západního odboje bedlivě sledovala. Hlavně díky tomu se stal Karel Padevít jedním z ilegálních velitelů hnutí odporu a přátelům ze zahraniční armády pomáhal s ilegálními odchody ze země. Ženu se synem ještě stačil poslat legálně vlakem do Velké Británie a sám je následoval ilegálně pěšky přes několikery hranice; dcera Karolina, žijící v Kanadě, se narodila až na počátku anglického exilu.

Plukovník Antonín Padevít zemřel v Londýně dne 17. 4. 1983.

Zdroj: Duchcovské noviny  3/2008, Pavel Koukal