Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

OEHLSCHLÄGEL Jan Lohelius

hudební skladatel, varhaník a kněz

* 31. prosince 1724
† 22. února 1788

Tento barokní hudební skladatel se narodil 31. prosince 1724 v Lahošti v rodině vesnického kováře. Pokřtěn byl František Josef, ale později přijal řádové jméno Jan Lohelius, podle tehdejšího pražského arcibiskupa, kterého si velmi vážil. Hudebně nadaný chlapec již od mládí studoval hudbu, zprvu u duchcovského regenschoriho Jana Jiřího Weidiga, poté na biskupském gymnáziu v Bohosudově. V roce 1741 odešel studovat do Prahy filozofii a teologii. V roce 1747 jej hrabě z Valdštejna propustil z poddanství a mladý hudebník vstoupil do premonstrátského řádu ve strahovském klášteře. V něm zastával 35 let funkci ředitele kůru.

Nebyl pouze hudebníkem, ale také skladatelem a učitelem hudby. Jako uznávaný hudební skladatel složil téměř 200 skladeb. Založil orchestr a ze svých peněz pro něj nakoupil hudební nástroje a 15 let věnoval přestavbě strahovských varhan, jejichž zvuk ocenil při své návštěvě i Wolfgang Amadeus Mozart. Tyto varhany patřily k největším a nejlépe znějícím nástrojů českého království a svou práci na nich shrnul do dvou rozsáhlých publikací, které sloužily jako učebnice pro varhanáře dalších generací.

Jeho hudba vychází z italského barokního směru, ale je obohacena o ryze českou melodiku. Bylo pro něj nevýhodou, že byl ve stínu svého současníka Františka Xavera Brixiho, který měl ve světě duchovní hudby té doby nejvyšší postavení. Jeho skladby nicméně po mnoha letech opět zaznívají, především při komorních koncertech.

Jan Lohelius Oehlschlägel se vždy hrdě hlásil k svému českému původu a k rodnému Duchcovsku. Zemřel 22. února 1788 a pochován byl na dnes již neznámém místě košířského hřbitova.