Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

NOLČOVÁ Anna

učitelka

* 1. října 1868
† 18. listopadu 1944

Anna Nolčová se narodila 1. 10. 1868 v Příbrami. Na českou školu v Duchcově poprvé nastoupila
1. 9. 1890. Působila zde do prosince 1893, kdy byla přeložena do Oseka, aby dalších tři a půl roku posilovala tamní učitelský sbor. Od 1. 9. 1897 již trvale působila na české škole v Duchcově. Vedle svých ostatních aktivit v rámci vlastenecké české menšiny se velmi výrazně zapojila do činnosti Sokola Rudohorského. V roce 1906 se stala náčelnicí jeho ženského odboru a v letech 1912 až 1924 byla náčelnicí sokolské župy Krušnohorské – v této funkci se stala vzorem sokolské obětavosti a vytrvalosti v celém Podkrušnohoří.

Za 1. světové války byla nenápadnou účastnicí protirakouského odboje a po vzniku Československé republiky úzce spolupracovala
s revolučním Národním výborem. Jedině díky jejím kontaktům se dal její mladší učitelský kolega poručík Karel Skřivánek k dispozici ústřednímu Národnímu výboru menšinovému pro severní Čechy a jako velitel chudeřické a později i duchcovské posádky vykonal velmi mnoho pro upevnění moci mladé Československé republiky.

Anna Nolčová pak až do odchodu na odpočinek působila jako řídící učitelka dívčích obecných škol v Duchcově. Od roku 1924 byla řadu let členkou náčelnictva Československé obce sokolské a ještě v sedmdesáti letech aktivní cvičitelkou žákyň duchcovského Sokola a členkou župního náčelnictva žen. Na podzim 1938 se velmi těžce loučila s krajem, jemuž obětovala celý svůj produktivní život. Vrátila se na rodné Příbramsko, kde 18. 11. 1944, pouhého půl roku před koncem války, zemřela.

Zdroj: Duchcovské noviny 10/2008, Pavel Koukal