Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

MARR Bernhard

historik

* 19. dubna 1856
† 4. března 1940

S duchcovskou casanovskou tradicí je neoddělitelně spojeno jméno místního učence Bernharda Marra, továrníka, který téměř celé své jmění obětoval ušlechtilým kulturním zájmům. Narodil se
19. dubna 1856 v Šuranech na jižním Slovensku. V tehdejších Uhrách se poprvé projevil jeho zájem
o cizí jazyky. V Bratislavě na obecné škole získal vedle své mateřské němčiny dostačující znalosti maďarštiny, v Praze u dědečka, kam se zakrátko odstěhovali, se naučil plynně česky. V Praze byl v šestašedesátém roce svědkem příchodu pruských vojsk Poříčskou branou po bitvě u Hradce Králové, ale to se již otec se svojí měditepeckou dílnou usadil v Duchcově. Marr pak navštěvoval nižší reálku v Teplicích a vyšší reálku v Praze na Malé Straně, dokud otec nerozhodl, že v zájmu podniku začne opět od píky – vyučil se měditepcem a pak vystudoval technickou mistrovskou školu v Saské Kamenici. Nastoupil jako konstruktér v Ringhofferově vagonce na Smíchově a maturitou uzavřel předchozí studia na gymnáziu. Potom převzal rodinný podnik a mohl se věnovat vlastním zájmům.

Vrátil se ke studiu řečí a vedle latiny a řečtiny hravě zvládl francouzštinu, angličtinu a italštinu, později ještě ruštinu a španělštinu. Nakonec se soustředil i na hebrejštinu a aramejštinu, kterým se učil u židovského učitele Lazara Steinfelda. Vedle studia jazyků se zabýval i lingvistikou a pracoval na díle Grafická fonetika. Zpočátku nezapřel ani výrazný technický talent a v 80. letech 19. století vynalezl mj. nový typ čerpadel.

Po vzoru Casanovy se snažil vniknout i do tajuplností magické i filozofické kabaly. Mnoho let věnoval podrobnému studiu historie města Duchcova v rozsahu, jaký nemohl zvládnout žádný z jeho následníků. Od Adolfa Waldsteina získal povolení ke studiu písemné pozůstalosti Giacoma Casanovy v duchcovském zámku. Podrobné prostudování a zpracování této korespondence trvalo 23 let a v opisech obsahuje na 4500 stran. Mravenčí práce, jejímž vyvrcholením bylo zpracování katalogů a rejstříků, přinesla užitek ještě za života B. Marra, který se tím stal nejvýznamnějším znalcem casanovské pozůstalosti a poradcem všech zájemců o její studium.

Bernhard Marr zemřel v Duchcově 4. března 1940, ale jeho cílevědomá práce dodnes přináší mezinárodně uznávaný užitek.

Zdroj: Deník Směr 20. 4. 1996, Pavel Koukal