Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

MAJER Jindřich

učitel, hudebník a výtvarník

* 27. února 1895
† 19. února 1945

Jindřich Majer se narodil 27. února 1895 v Obecnici u Příbrami, v hornické rodině, jejíž živitel byl zabit roku 1898 při havárii na dole Vojtěch v Březových Horách. Zbyla vdova se sedmi nezletilými dětmi, které živila domáckým šitím kožených rukavic pro dobříšskou manufakturu. Pět z nich nakonec vystudovalo – tři absolvovali po práci v dole horní školu, dva vystudovali učitelský ústav v Příbrami. Jindřich Majer tam maturoval roku 1915 a ihned byl povolán do války, kterou prožil – jako politicky nespolehlivý bez povýšení – na několika evropských frontách.

Po návratu domů se dobrovolně přihlásil do pohraničí a nastoupil jako učitel ve Světci. Nadaný hudebník, malíř i řezbář se především snažil rozvíjet kulturní a osvětovou činnost. Na školních besídkách a akademiích vystupoval v čele dětských sborů i orchestrů, pro které zkomponoval nebo upravil řadu hudebních děl. Nastudovával dětská divadelní představení a pravidelně pořádal výstavky výtvarných i ručních prací, vedl loutkové divadlo, na které se dodnes vzpomíná. Mimo školu byl starostou světeckého Sokola, mnoho let působil jako člen obecní rady i zastupitelstva, byl funkcionářem Učitelské jednoty i strany národně socialistické, členem osvětových i odborných komisí v bílinském i duchcovském okresu. Na svých přednáškách od počátku varoval před vzrůstajícím nebezpečím fašismu, ale ze severu odešel už roku 1936 na příkaz lékařů po překonání smrtelné plicní choroby.

Dne 19. února 1945 byl popraven v nacistické káznici v Neu Brandenburgu

Zdroj: SD 25. 2. 1995